Dalhem åter under ånga!

De nytillverkade kolvringarna till Dalhem har monterats och idag har loket eldats på med som det verkar gott resultat.
Stallyktor har monterats på avträdets (toalettbyggnaden) gavlar. Detta för att minska olycksrisken under dygnets mörka timmar.
Den normalspåriga lokomotorn Z43 har befriats på allt av vikt och värde. Ramen lyftes i morse på av Translasts mobilkran på en trailer och kördes av Bosse åkare till Visby återvinning som har köpt skrotet.