Arbetslördag på Hesselby 16 december

Sexton aktiva deltog. Särskilt kul var att tre var nya intresserade. Vi jobbade med att smida och montera säkerhetskedjor till två av lokomotorerna. Tillpassning och rengöring av kolvringarna och cylinderstyrningarna till ångloket Dalhem utfördes.
Taket till GJ Co 8 tätades. Belysning i GJ CD 43 monterades. Grusning vid korvkiosken och tomtarnas lada inför Tomtetåget utfördes. Föreningen bjöd alla deltagarna på Jernvägskaféets goda sopplunch.

Måndag- fredag på Hesselby 11- 15 december

Under denna vecka har fortsatt skrotning av Z43 pågått. Vi har också jobbat med lister till MÅJen. I fryshuset har takbelysning satts upp. Dalhemsån är fortfarande breddfylld och den 15 december arbetade maskinavdelningen med tillpassning av de nytillverkade kolvringarna (från Belgien)
Samtliga foton: Cenita Hellgren