MÅJ-dag på Hesselby

Vi visade motorvagnen för alla de som på olika sätt bidragit till renoveringen och utan vilkas insatser vi inte kommit så här långt. Tack!
När motorvagnen dessutom kommer ut så är det lättare även för oss att se helheten. Det börjar närma sig premiär!