Banvakten på Tule

Några bilder från ”banvakten” på Tules slit idag. Idag har banvakten inte lie utan röjsåg. Det behövs. Det var tjockt gräs och mycket sly och rotskott att ta bort.
Om du har en röjsåg är du varmt välkommen att putsa av sidoområdena längs med banvallen. Vi kan rensa upp till yttre kanten av dikena där det gamla banstängslet stod/står. Du behöver inte fråga om lov eller om var, det väljer du.