Tomtetåget sett från Roma – del 2

Mer från årets Tomtetåg sett från en Romahorisont. Vid årets Tomtetåg åkte 1554 personer, varav 403 biljetter såldes i Roma. Tack till alla som medverkat, både som besökare och som personal. Föreningen Gotlandståget önskar alla ett Gott nytt år!