Spår av järnvägen på ön – 5

Vi tar en paus i bildvisningen och kikar i det här inlägget på en fantastisk jämförelse av Serbonis Visbykarta från 1912 och dagens flygfoto över Visby.
Om ni använder verktyget nere till vänster på den röda listen kan ni skjuta kartan och flygfotot i sidled och se vad som fanns i 1912 års karta och vad som är där idag. Även var vägar/järnvägar gick och var vägarna går idag.
Platsangivelsen är väldigt exakt, så på nedan vänstra skärmdump kan ni se t.ex. exakt var vändskivan norr om Visby station låg.
Den finns på Region Gotlands sida och gör sig bäst på en dator: https://gotland.maps.arcgis.com/ap…/webappviewer/index.html…