Godsmagasinets renovering

Arbetet med godsmagasinets norrgavel går vidare. De mycket “spröda” bjälkarna bakom panelen har bytts ut och nu är uppsättningen av panel nästan färdig.
Arbetet utförs proffsigt att Katthammarsviks trä med stöd av Länsstyrelsen i Gotlands län.
GLC-magasinet/museumet är vi nu klara med baksidan.  Foton: Cenita