Dalhems hytt lyftes av, dörrar och container

Idag hände det mycket på Hesselby. Inför den kommande pannreparationen lyftes Dalhems hytt av.
Dörrarna till lokomotorn SJ Z4p 312 har renoverats av våra anställda. De har nu monterats och 397:ans dörrar skall renoveras.
En stålcontainer anlände. Den ska användas som tillfälligt förråd för banavdelningen.
Foto: Cenita och Stefan