En ovanlig dag på Hesselby

Idag slet Ucca och Erik med att separera MÅJ-vagnens korg från underredet. De lyckades och det var glada miner när de var klara. Nu är det mycket lättare att arbeta med underredet från 1910!
Stefan arbetade med ässjan för att smida kättingar som ska användas som komplement till kopplen till lokomotorerna.
Foton: Cenita Hellgren.