Maskinavdelningen i september

Några bilder från maskinavdelningens vedermödor. Sliden (de långa stängerna) i cylindrarna hade utslitna kolvringar.
16 nya behövs, så de har beställts från företaget Thonab, som nytillverkar dem efter Dalhems mått.
Sliden med kolvringar fördelar ångan åt rätt håll och det gör att ångloket kan köras framåt/bakåt.
Om tre veckor kommer de nya kolvringarna. Sedan ska de passas till och monteras.
Går allt vägen finns hopp om ånglok i december ??

Även bild på vår Volvo Starke-motor som är tänkt till MÅJ-motorvagnen.

Stefan håller på och bygger ett regnskyddande tak till vår oljetank.

Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större upplösning

Målning av museet och stationshustaket

Sommaren har kommit tillbaka till Dalhem. Trots rejäl morgondagg, så är nu södersidan på lantmannamagasinet/museet färdigmålad. Vi har påbörjat målning av nederdelen av norra gaveln.
Med stationshustaket jobbar Jannehags vidare på. Stationshuset kommer bli riktigt fint inom kort!

Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större upplösning

Renoveringen av GLC-magasinet/Museumet

Vi jobbar vidare med renoveringen av Museet/GLC-magasinets södra långsida. Den 20 sept. fick vi en skylift på plats så vi kan måla den lilla takkupan på södra sidan. Foton: Cenita Hellgren och Leif Smedberg

Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större upplösning