Takmålning och GLC-renovering

Föreningen sökte ekonomiska medel från Länsstyrelsen i Gotlands län för renovering av våra K-märkta byggnader hösten 2016. Vi beviljades medel för ommålning av stationshusets plåttak.
Jannehags Måleri AB utför under september målningsarbetena på stationshuset.

Vi beviljades också medel till renovering av gavlarna på vår museibyggnad, Lantmannamagasinet (GLC). Under hösten kommer delar av gavlarnas träpanel att bytas av Katthammarsviks trä.

Stödet från Länsstyrelsen gör att vi kan låta utföra nödvändig renovering av våra byggnader utan att ta av våra egna ideella resurser. Dessa kan istället riktas mot våra lok, vagnar och bana


 

Operation slyröjning har inletts

Banavdelningen har påbörjat operation slyröjning längs med banan. Vi började vid Eken och jobbar oss söderut. 2006 röjdes och byggdes den sträckan. Det har nu gått elva år och en del sly har hunnit bli 6-7 meter höga. Nu ser det åter ut som för elva år sedan. Under hösten fortsätter vi och vi återkommer om när det sker. Du är varmt välkommen att hjälpa till då! Grensaxar är utmärkta.

Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större upplösning