Arbetslördag på Hesselby- 2

På MÅJ XC 10 arbetades det med montering av kompressor och generator. Förberedelser inför bygge av golvet har också gjorts, stora delar av golvet byggs troligen kommande vecka.

Arbetslördag på Hesselby – 1

Idag var det ångloket Dalhem som lyftes efter att vår yngsta vagn (1969) rullats in under loket. Efter några hundra varv på domkrafterna kunde loket sänkas ned över vagnen. Därefter rullade vi in Dalhem längst in på spår 5. Nu kan lokomotorn 320 rullas in över smörjgropen och så kan vi se vad som har gått sönder på den.
Vi jobbade också idag med MÅJ, planerade växel 13 kommande reparation och blåste bort löv och barr längs med banan.

Nytt golv i Roma station

2015 när Roma station öppnades för trafik blev den inte klar. En hel del jobb återstår, signalanläggningen, tjärpapp på avträdet, staket, vändskivan mm.
Men denna vecka blev expeditionens linoleumgolv klart.
Sedan 2015 har det ursprungliga undergolvet använts.De senaste veckorna har Cenita och Stefan riktat undergolvet och bytt dåliga delar av det. Därefter har de lagt masonite och sedan linoleum ovanpå. En gångmatta pryder nu expeditionen som börjar bli färdig. Så fint blev det, tack! Foton: Cenita