Spår av järnvägen på ön 8 – Österport – Slakteriet

Vi fortsätter norrut längs med järnvägen mot flygfältet och Lärbro. Vi hade bara tillgång till tre bilder på stickspåret till Slakteriet, tagna 1960 av SJ. På Internet finns inte en bild på det gamla slakteriet.
Men tack vare tillmötesgående från Gotlands slagteri AB/ Fredrik Sundblad har vi fått tillgång till bilder från slakteriet på järnvägstiden. Slakteriet öppnades 1914 och var en av de största kunderna till järnvägen och även efter nedläggningen av järnvägen 1960 fortsatte Griståget att rulla från Slakteriet till Gotlandsbåtarna. Dessa transporter pågick till 1962.
Vill ni veta mer om slakteriets historia har de ett historierum intill lunchmatsalen med god mat som är öppen för allmänheten.