Ölandsvagnen – 12/3

Arbetet med ÖJ Co 22 går vidare. Tommy och Jan jobbade också med MÅJ-ramen. Foton: Cenita Hellgren