MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

MÅJ XC 10: Arbetet med att bygga upp mellanväggar inne i vagnen pågår. Den bakre mellanväggen börjar bli färdig och den främre har påbörjats. Inne i vagnen har en del paneler kompletterats.Vi har också börjat dra de främre bromsledningarna vid buffertbalken. Snart ska bromskranar och slangar komma på plats.

SJ Bop 876: Nu pågår målning av sofframarna.

Föreningens årsmöte 26 mars

Föreningens femtionde årsmöte hölls söndag den 26 mars. Vi hade årsmöteståg i det mindre formatet, sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika. Ett tjugotal medlemmar deltog i Jernvägskaféet.

Länk till föreningens verksamhetsberättelse för 2022:
https://forening.gotlandstaget.se/wp-content/uploads/2023/03/2022-GHJ-verksamhetsberättelse-230323.pdf

Länk till föreningens verksamhetsplan för 2023:
https://forening.gotlandstaget.se/wp-content/uploads/2023/03/Verksamhetsplan-2023.pdf

Senaste nytt från projekt MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

MÅJ XC 10: Värmesystemet byggs f n med värmeledning som dras på utsidan av höger långbalk, helt enligt originalet. En ny startmotor har monterats. Arbeten med avgasröret upp genom hytten pågår också. Jan, Tommy och Lennart jobbar vidare med att få tekniken färdig. Ett antal detaljer är klara att monteras, som värmeelement, gardjärn, fotsteg och annat. Motorhuven av plåt närmar sig också färdigställandet.

SJ Bop 876: Ommålning av innerväggar går vidare genom Cenita och Stefans insatser. Vagnen återfår den invändiga färgsättning den hade från 1940-talet in på 1970-talet.

MÅJ XC 10 & SJ Bop 878

MÅJ XC 10: Arbetet med att bygga taket över den bakre plattformen går vidare. Ribbor basas och monteras och taket växer fram. Samtidigt kompletteras panelerna i långväggarna. Vi förbereder bygget av tvärväggarna inne i vagnen och därmed återge vagnen dess indelning från 1932. Under tiden jobbar vi med konstruktion av plattformsräcket. En del udda lösningar på originalet gör att det är lättare sagt än gjort att få det rätt. Under arbetets gång har vi hittat vad vi tror är en förändring invändigt: 1938 gjordes en större översyn av motorvagnen och då sattes troligen det bakersta öppningsbara fönsterparet igen så att de inte längre kunde öppnas.
Då togs troligen skjutdörren mellan kupéerna bort och dörröppningen breddades. Vi återgår nu till öppningsbara fönster och skjutdörr som vid leveransen 1932.
Vi har också börjat gå igenom motorn med fokus på lager och cylindrar. So far so good!

Stöd projekt MÅJ XC 10! Vi samlar in medel till att fullborda projektet att få en världsunik motorvagn i trafik. Vill du stödja oss så går det bra att använda koden nedan.
Till de som redan bidragit vill vi rikta ett stort tack!

SJ Bop 876: Slipning och spackling av innerväggar och -tak pågår inför ommålning till den färgsättning vagnen hade invändigt under tiden från 1940-talet fram till år 1971 då den grå-grå målningen introducerades.

Nya Spårstumpen 152

Spårstumpen 152 (4/2022) vår medlemstidning har tryckts hos iVisby och har delats ut till alla medlemmars brevlådor.
I tidningen kan ni bland annat läsa om detta: Tågtrafikens utveckling över tid på Gotlands järnväg (GJ), om Sockerbrukets järnvägsfordon. Hänt vid GHJ 3/20226. Bilder från hösten/vintern 2022, Kurser i vår.
Vårt 50-års jubileumsnummer (152) kommer ges ut senare i vinter.

Om du eller din familj ännu inte är medlem? Bli medlem med hjälp av denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/2022/01/31/bli-medlem/

Arbeten i solskenet på Hesselby

Igår vändes MÅJ XC 10 på vändskivan för att underlätta arbetena med den bakre plattformen och dess tak. Det är skönt att kunna öppna portarna soliga dagar som denna och ha byggnadsställningen på rätt sida.

SJ Bop 876: Arbetena går vidare. Hatthyllorna har plockats ned, rengjorts och målats. Även sofframarna renoveras. Foton: Stefan K

Från GA 1969

Joel Herlitz från Halla blev kommunalman i Romakloster kommun och det är hans förtjänst att museitågsetet ställdes upp i Roma 1963.
Här ett upprop om att vi borde ha råd att bevara den sista resten av järnvägen på ön. Joel publicerade det i GA 1969. Vi har lånat det från gruppen Romabilder.

Joel fick några år senare sin önskan uppfylld när tåget flyttades och bevarades i Dalhem.
Ett par decennier senare fick han det han önskade även i Roma även om man idag får ta sig till Roma kungsgårds station för att höra vägskyddets klockor ljuda.

Torsdag hos Gotlandståget

Betonggolvet i Vagnverkstaden har nu torkat. Vissa kompletterande gjutningar återstår innan vi kan lägga spår.

Vår Hilding-avdelning, dvs. Anders Johansson, jobbar med att lossa återstående hjul från axlarna inför deras ombyggnad till 891 mm spårvidd. För den som vill stödja projektet kan man använda koden nedan.

Vi har också införskaffat en dieselbrännare till värmen i Venavagnen SJ Cp 407. Med denna på plats är vagnen helt klar för vår växande höst- och vintertrafik.

Stefan och Cenita jobbar med att måla godsmagasinet i falurött.

På lördag går Allhelgonatåget. Välkomna då!

Lördag på Hesselby

Renoveringen av Dalhem – Ucca och Christer gjorde alla mätningar av ram och hornblock och stiltje som verkstaden i Tjeckien har önskat.
I Vagnverkstaden är allt klart för gjutning som sker i närtid.
Fortfarande går tågen med abonnemang på måndag och Allhelgonatåget rullar om en vecka (lördag 5/11).

På MÅJ XC 10 har rördragning kring bromssystemet kommit långt och bromsen fungerar, både för motorvagn och kopplad vagn. Nu går vi över till andra saker och mycket kommer att monteras på motorvagnen.

Vill du hjälpa oss och stödja projektet kan du anvönda Qr-koden nedan för att sätta in pengar direkt till projektet. Vi tackar alla som bidragit!

50 år sedan Föreningen Gotlandståget bildades!

Den 4 februari 1972 bildades föreningen på hotell Solhem i Visby.50 år- det är längre än flera av de gotländska järnvägsbolagen verkade.
För att fira jubileet bjöds aktiva- och hedersmedlemmar in till höstmöte och middag. På höstmötet i Jernvägskaféet visade Ante ett illustrerat bildspel om historiken. Filmer från den äldre järnvägstiden visades och det bjöds på fika.

På kvällen samlades nära 40 medlemmar samt representant från MRO (Museibanornas riksorganisation) i Dalhems bygdegård för en trevlig och god trerätters middag som lagades och serverades av Hesselby Jernvägskafé. Foton: Jan-Otto Sten.

Kommande nummer av medlemstidningen Spårstumpen kommer att belysa de 50 åren.
En sammanfattning om de 50 första åren för föreningen finns på vår hemsida: https://forening.gotlandstaget.se/gotlandstagets-historia…/
Nu ser vi fram emot nästa 50 år!

Senaste nytt från motorvagnen MÅJ XC 10

Bygget av innergolvet har inletts. Det är en enorm skillnad när detta nu kommer på plats. Dessutom har det stora hålet i taket efter kaminrör och rötskador runt detta satts igen. Korgen blir alltmer komplett.

Vi samlar in pengar för att kunna genomföra projektet att kunna återge en världsunik motorvagn dess forna glans. Hjälp oss genom att stöda projektet. Qr-kod för detta finns i högerspalten på datorn och längst ned på sidan i mobilen. Till alla som bidragit vill vi rikta ett varmt tack!