Arbetslördag på Hesselby.

Motorn till kranvagnen har kompletterats och provkörts. En del småfix återstår innan den kan återmonteras i kranvagnen. Den kommer att behövas vid kommande spårarbeten i Roma nu under våren.

Samtidigt har också slipersbytaren gåtts igenom och trimmats in. Två nya batterier ska inköpas innan den tas i bruk.