Banarbetsdag på Hesselby station

Vi var fem som arbetade med att ta bort övergången på de tre närmsta spåren mellan stationshuset och Vagnhall 1. Anledningen är att loken blockerar övergången och att det blir skymd sikt vid rundgång. Istället ska övergångar byggas i tryckimpregnerat trä på alla sex spåren nära Vagnhall 1.

Om du skulle vilja hjälpa oss med att bygga övergångarna har vi en bra konstruktionsritning. Skicka ett pm eller mail till info@gotlandstaget.se om du kan hjälpa oss. Vi står givetvis för virket. Vi fortsätter med att ta bort övergången för spår 4- 6 inom kort.