Arbetslördag i Dalhem

I lördags genomfördes omflyttningar och omplaceringar av lok och vagnar inför vinterns arbeten. Ukka med oljekannan är alltid lika glad när loket Gotland skall flyttas. Dalhems panna har rullats in i lokverkstan tillsammans med loket Gotland. De har nog mycket att prata om i vinter ! Det var 14 aktiva på plats idag. mycket trevligt !
Text och foto/Christer Norrby