Chiara

Våra anställda har idag längs med spåret rensat från stormfällor efter Chiara med för ändamålet godkänt redskap. På bilden mellan Kambshagtorp och Roma kungsgård station. Foto: Cenita Hellgren