Vagnbesiktning

Dagens uppdrag på Hesselby station blev att med lokomotor Z4p 312 dra ut vagnarna SlRJ 7, GJ 8, GJ 44 och GJ 43 för vagnsbesiktning inför årets trafiksäsong. Text & foto: Håkan Borg.