Tågtider sommaren 2018

Ångloksdragna tåg, avgår enligt följande:
Söndagar 3 juni – 26 augusti samt 6 juni
Onsd- Torsd- Lördagar: 27 juni – 18 augusti
Museijärnvägens dag den 26 augusti avgår tågen med särskild tidtabell – kommer senare
Avgångar från Hesselby station: 10:50, 12:40, 14:10, 15:40
Avgångar från Roma station: 11:35, 13:25, 14:55, 16:22# (# = Endast till Hesselby station)
Notera att avgångarna 15:40/ 16:22 avgår med 50-tals motorlok.

Hesselby Jernvägscafé har öppet fredag- söndag.
Under tiden 25 juni- 19 augusti öppet tisdag- söndag.
Samtliga dagar öppet 11- 17