Lantmäteriets nya kartor visar hela museijärnvägen – GHJ

www.lantmateriet.se finns nu en möjlighet att göra kartutskrifter. http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor-flygbilder-och-ortnamn/kartutskrift/
Förutom att det blir fina kartböcker i pdf-format så är kartan den första där hela museijärnvägen syns!
Den är enligt Lantmäteriet fri att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på kartan, även i kommersiella sammanhang, Källa: CC BY Lantmäteriet.

Klicka på kartbilden två gånger för att se den i större storlek!