Gotlandsbuss ny operatör för kollektivtrafiken på Gotland

Buss i Väst BIVAB har i samarbete med Gotlandsbuss vunnit upphandlingen för kollektivtrafiken på Gotland samt skolskjutsar under de kommande tio åren. Grattis!
På bilderna en av de nya IVECO-bussarna som kommer att rulla på landsbygden. Fotograferad med Klintehamn järnvägsstation i fonden. En nyhet är att varje buss har två integrerade bakåtvända barnstolar. För mer information om busstrafiken se: https://www.gotlandbiljett.se/sv/home
På vår hemsida finns förslag på hur ni kan åka buss till/från museijärnvägen.