MÅJ XC 10 har blivit en motorvagn del 3

Stommen till förarhytten som byggts av Eric Hargeby har nu monterats ihop och provats på plats i Hesselby. Som synes passar den!
Denna vy är dock redan historia då stommen åter monterats ned och transporterats vidare för utprovning och montering av plåtar. Fokus börjar nu riktas mot golvet i korgen. Foton: Gunnar Andersson

GHJ samlar in medel till renoveringen av MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi arbetar nu på att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande. Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“. Utöver bidraget från RAÄ har 225 183:- har samlats in till den 1/6 2021. Till er som redan har bidragit vill vi rikta ett stort tack!