Cenitas bilder från Hesselby station

Cenita visar deras förberedelser inför Allhelgonatåget i morgon lördag. Fint att Hesselby station blivit ännu finare!