Ramen till rälsbussen är svetsad

Rälsbussprojektet tar fart. Ramverket till Yo1p är svetsad och klar hos Maskin- och Marinteknik i Etelhem. Återstår blästring och målning innan den återkommer till Hesselby. Ramen till MÅJ XC 10 ska blästras och målas även den. På rälsbussen har också trävirket till korgen sågats upp och börjar bli färdigt för korgbygge.