Banbesiktningen blev klar på två dagar!

Vi kan konstatera att vår bana aldrig har varit i så gott skick som nu, efter de senaste årens satsning på slipersbyten och åtgärder av spårviddsökningar. 
Nu återstår arbete med dokumentationen av besiktningen samt framtagande av åtgärdsplan.
Besiktningen innebär mycket frisk luft, fågelkvitter, möten med ilskna djur och risk för soleld…