Julmarknadståg i ett grått landskap

Under helgen åkte c:a 180 personer till marknaden på Roma kungsgård. Hesselby och Roma kungsgårds stationer var bemannade och de platser där resandeutbytet var störst. Vi tackar alla som åkte med oss och vi syns på Tomtetåget lördagen den 29 december!