Spårstumpen 4/2017 har sänts ut till medlemmarna

Vår medlemstidning SPÅRSTUMPEN har i dagarna skickats ut till medlemmarna.
I den kan du läsa om den kommande renoveringen av MÅJ-motorvagnen, Burgsviks lokstation, tre generationer järnvägare samt vad som hänt vid museijärnvägen under senhösten.

För att bli medlem, klicka på länken: https://forening.gotlandstaget.se/2017/12/22/bli-medlem/

Som medlem stödjer du vår verksamhet, får inflytande, vår medlemstidning Spårstumpen med 4 nr/år, fria resor med alla tåg (utom Tomtetåget)

Mer om vår medlemstidning finns på: https://forening.gotlandstaget.se/sparstumpen/