Renoveringen av GLC-magasinet/Museumet

Vi jobbar vidare med renoveringen av Museet/GLC-magasinets södra långsida. Den 20 sept. fick vi en skylift på plats så vi kan måla den lilla takkupan på södra sidan. Foton: Cenita Hellgren och Leif Smedberg

Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större upplösning