Bilder från den 11 maj

Full fart vid Hesselby station idag! Tillsågning av virke skedde till kaférampen. Ved kapades och staplades. Motorn i vår Volvo starke monterades ur. Vår lokomobil pysslades om.
Den ådringsmålade dörren lackades. Några höll på med avfuktningsinstallationen i Vagnhall 1. Foton: Cenita