GJ 3 – Gotland

“Gotland” byggdes år 1878 av Nydqvist & Holm AB i Trollhättan (NOHAB) (tillverknings-nummer 89/1878) och levererades till Gotland och Gotlands Järnvägs AB först vårvintern 1879, ett halvår efter invigningen av den första gotländska järnvägen mellan Visby och Hemse. Hösten 1878 ställdes loket ut på världsutställningen i Paris, där det belönades med en silvermedalj i sin klass.

GJ 3 vid utställningen Tåg 62 i Göteborg. Foto 17 juni 1962 M Ljunggren


Foto från Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum

SJ K2p 3063 fd GJ 3 lämnar Gotland

Loket användes till en början i alla typer av tåg, men tjänstgöringen koncentrerades från och med 1910-talet till växling och lättare godståg, med utgångspunkt från Visby. Loket fick en ny panna från NOHAB år 1914 (tillverkningsnummer 30983/1914). Vid förstatligandet 1947 över­togs loket av SJ och var i tjänst ända fram till våren 1953, trots att det slopades redan 1951. Loket var under senare år utrustat med tryckluftsbroms. Senare på våren 1953 återköptes loket av tillverkaren, NOHAB, som renoverade loket utvändigt och överlämnade det som present till SJ på 100-årsdagen år 1956. Loket placerades sedan på Järnvägsmuseum först i Tomteboda, sedan i Gävle. Sedan 1992 är loket deponerat på GHJ i Dalhem. Vår avsikt är att visa upp detta fina ånglok som museiföremål. Föreningen kommer inte att renovera loket till körbart skick.

Text: Martin Ragnar

GJ 3 “Gotland” vid vagnhallen i Hesselby på museijärnvägens dag den 30 aug. 2009.

GJ 3 “Gotland” vid vagnhallen i Hesselby på Museijärnvägens dag den 31 aug. 2008. 
Åter
t

GJ 3 “Gotland” i sitt hörn i vagnhallen. Under vinterhalvåret kläs Gotland in i plast och har en avfuktare för att skydda loket. Foto den 8 juli 2009. 


Åter till startsidan

Till vagnssidan