Veckans arbeten på Hesselby

I veckan har vi arbetat med spår 3 där ett rälsbrott upptäckts. Samtidigt byter vi tio sliprar där.
Spåret mellan containerna börjar bli färdigt.

Under arbetslördagen gjordes en mängd förflyttningar av lok och vagnar.
Vagnhall 2: Ångloket GJ 3 Gotland ställdes in längst in på spår 9. Därefter vagnarna GJ C 44 och CD 43 som precis fick plats. Sockervagnen ställdes in på spår 8. GJ C 42 och Klinte-finkan på spår 7. På spår 10a (Närmast VH2) gjordes några omflyttningar.
Vill ni veta mer om fordonen, se: http://forening.gotlandstaget.se/vara-fordon/

Besiktning av våra två broar

Under fredagen besiktade Björn från Sweco våra broar över Roma kanal och Dalhemsån.
Vi besiktar själva broarna årligen men var sjätte år har vi en regel om att broarna ska besiktas av en professionell brobesiktare.
De åtgärder som vi behöver göra inte akuta men med grävmaskin behöver vi lyfta och placera om stenblocken på Roma kanalbrons nordvästra hörn. De är inte bärande men har flyttats pga erosion och behöver åtgärdas. På bron över Dalhensån behöver räckets infästning ses över.
I torsdags hade Stefan och Cenita röjt bort sly kring broarna. Allt sly körde vi igår till Hesselby.

MÅJ XC 10

Byggmöte och arbetsdag kring MÅJ XC 10. Utformning av förarhyttens inredning lyftes, liksom planering kring målning av korgen invändigt. Eric H fortsatte med lister och snickerier inne i kupéerna.

Oväntat stopp på SlRJ

I facebookgruppen Romabilder hittade vi denna vi trevliga illustration till hur livet vid en liten svensk smalspårsbana kunde te sig så sent som 1938! Införd i Svenska Amerika posten 5 okt 1938. Tack Kalle Palmquist

Nytt spår vid vändskivan

Sedan i torsdags har bygget av ett nytt spår pågått. Spåret ska göra det möjligt att ställa upp banarbetsfordonen mellan containerna. Spårkorset gör att de två spåren får plats på en mindre yta kring vändskivan. Det fungerar som en orörlig enklare växel. Foto: Berni.

Nytt infrastrukturtillstånd

Föreningen har sedan i januari arbetat med vår infrastrukturtillståndsansökan till Transportstyrelsen (TS) och med de följande kompletteringarna av våra trafikföreskrifter. Igår fick vi beskedet om att det nya nationella infrastrukturtillståndet har beviljats. Det gäller tillsvidare från 1/9 2023. Det känns väldigt skönt att TS har varit nöjda med vårt säkerhetsarbete och enbart ställt krav på smärre förändringar i våra föreskrifter. De flesta av de beror på ändrade nationella föreskrifter sedan vår förra ansökan 2018. Ett stort tack till Museijärnvägen i Uppsala för att ni har delat med er av er ansökan. Den gjorde att vi kunde lämna in en mer komplett ansökan. Vill du tal del av våra trafikföreskrifter finns de tillgängliga för alla på vår föreningshemsida: http://forening.gotlandstaget.se/trafikforeskrifter/

Museijärnvägens dag- del 2

Museijärnvägens dag 27 augusti.
Bilder från det andra tågmötet på Tule kl. 15:20- 15:32. Därefter några bilder från Roma och Hesselby. Trafikdagen avslutades med god gemensam middag på Hesselby Jernvägskafé.

På slutet några bonusbilder från veteranbilarna som hade Hesselby station som utgångspunkt för Augustisvängen.

Välkomna åter att åka tåg vid Skymningståget den 30 september.


Museijärnvägens dag- del 1

Museijärnvägens dag och därmed vår sommartrafik är nu avslutad. Vi körde som vanligt med två tåg och hade tågmöten på Tule station. Ett annorlunda och trevligt upplägg. Vi hade 155 resenärer under dagen 😀
I detta första inlägg får vi följa tågmötet 14:40-14:52 och det ordinarie tågets resa vidare mot Roma.

Containern lyftes på plats

Idag lyftes vår nya container på plats intill den äldre. Stort tack till Hasse Vistrand/Hasses grävtjänst som gjorde lyftet och till Christer Norrby som med sin grävmaskin har förberett marken under. Tack även till er andra som var med!

Arbeten på Hesselby

Vid Vagnhall två gräver Christer Norrby och planerar med sin grävmaskin för den andra containern. Den ska ställas parallellt med den gamla och sedan ska ett skyddande tak monteras. Under det ska slipersbytaren ställas upp. Cenita och Stefan renoverar och rödfärgar Flattakets södra gavelvägg när de inte lämnar ut och tar emot dressiner.

MÅJ XC 10 + rälsbussen

Det har arbetats med våra motorvagnar. På rälsbussen har fönsterramarna nu monterats på långsidor och i fronterna. Återstår sidofönstren framför dörrarna, men dessa måste fräsas inför montering. Nu vidtar arbete med vikdörrar och hjulaxlarna.
MÅJ XC 10: Mellanväggen mellan de två kupéerna färdigställs med skjutdörr på plats. Toalettdörren har renoverats och en ny dörr till mellan förarhytten och resandeutrymmet har tillverkats.