Fyradagarstrafiken börjar söndag 24/6

Tåg, avgår enligt följande:
Onsd- Torsd- Lörd & söndagar: 24 juni, 27 juni – 18 augusti samt 
Museijärnvägens dag den 26 augusti då tågen avgår efter särskild tidtabell

Avgångar från Hesselby station: 10:50, 12:40, 14:10, 15:40
Avgångar från Roma station: 11:35, 13:25, 14:55, 16:22#
(# = Endast till Hesselby station)
Notera att avgångarna 15:40/ 16:22 avgår med 50-tals motorlok (lokomotor). Övriga avgångar med ånglok om brandrisk så medger.

Guidning: Vid uppehållen vid Tule station i riktning från Hesselby mot Roma görs 12 minuters uppehåll där guidning sker vid stationshuset. Det är ett samarbete med studieförbundet Vuxenskolan.

Hesselby Jernvägscafé har öppet 24 juni, 26 juni- 19 augusti tisdag- söndag 11- 17

Föreningen har fått 200 000:- från Rikasantikvarieämbetet!

Riksantikvarieämbetet har tilldelat Föreningen Gotlandståget 200 000:- till renovering av motorvagnen MÅJ XC 10. Det är ett stort steg framåt i arbetet att få motorvagnen i trafik, men det lär behövas mer.
Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på det särskilda bankkontot: Swedbank 8480-6, 924 929 995-0. Ange “MÅJ XC 10” och namn och adress.

Bilden visar MÅJ XC 10 i Mönsterås 1940, foto: Järnvägsmuseet

Tisdag 5 juni på Hesselby

Idag jobbades det med vår grusvagnen. Innehållet i de tre facken i grusfickan kommer att kunna styras till vänster, mitten och höger. Leif och Tommy jobbade med den plattform på vagnens långsida där de som grusar kan stå och justera öppningarna efter var det behöver grusas.

Bytet av panel bakom Jernvägskaféet fortsätter samt målning av den nya dörren till Roma kungsgårds station pågår.

Mellan vagnhallarna har det städats upp. Måjen har kommit på hjul/räls och motortrallan har ställts upp längs med Vagnhall 2.

Nytt infrastrukturtillstånd och nationellt säkerhetstillstånd!

Under våren har föreningens aktiva arbetat med att besvara Transportstyrelsens (TS) omfattande frågeunderlag för att bevilja ett förnyat infrastrukturförvaltartillstånd.
Vi har lagt ned 70 timmar på att skriva ansökan och göra behövliga ändringar och kompletteringar i våra trafikföreskrifter.
Nu har vi fått vårt tillstånd!
Vårt noggranna säkerhetsarbete gav frukt. TS ställde inte en kompletterande fråga. Det är vi stolta över!
Under vintern har vi även fått vårt Nationella trafiksäkerhetstillstånd förnyat.

Vardagsbilder från GHJ

Det vardagliga knotet rullar på. Kafébyggnaden är nästan färdigmålad på framsidan. MÅJ-motorvagnen är nu utan tvättstugetak. På Roma station har ett väggskåp byggts och en allmän uppsnyggning skett. Till sist har vid Roma kungsgårds station den södra växelns korsning renoverats. Ett räcke där har byggts av säkerhetsskäl.