Museijärnvägens dag – vår säsongsavslutning – söndag 26 augusti

Söndagen den 26 augusti är sommarsäsongens sista trafikdag. Vi kör två-tågstrafik med tågmöten på tule station.
Gotlands veteranbilsklubb har Hesselby station som start och mål för Augustisvängen Se: http://www.gvbk.se/event/augustisvangen/

Avgångar från Hesselby station: 10:50, 12:00, 12:40, 13:23, 14:10, 14:50, 15:40
Avgångar från Roma station: 11:35, 12:45, 13:25, 14:11, 14:55, 15:41#, 16:22#
(# = Endast till Hesselby station)

Varmt välkomna till museijärnvägen denna säsongs sista sommarvecka!

Klicka på tidtabellen två gånger för att se den i större storlek

Grusvagnen provkördes

Idag har Leif och Tommy som har byggt om en gammal öppen godsvagn till grusvagn provkört den. Stefan körde loket.
Grusvagnen har tre fickor som lämnar grus på båda sidor om rälerna samt i mitten. Därefter jämnar gummiskrapan efter vagnen till gruset.
Det enda som återstår är sedan att borsta av sliprarna. Bra jobbat!

 

 

 

 

3 augusti

Idag är det inte lika varmt som det varit den senaste tiden. Bara 26 grader idag… Stefan och Cenita arbetade idag med att ta bort växtlighet som närmar sig tågen längs med banan.
Vår motordressin var ute på premiärtur med det nyrenoverade släpet
Foton: Cenita Hellgren

Händer på Hesselby

Trots den närmast tropiska värmen på Gotland händer det saker på Hesselby.
Jernvägskaféets baksida och bakgavel är nu målade. Ett riktigt lyft för byggnaden har det blivit.
GEAB har lånat mark av oss för deras ledningsatbeten i vinter och vår. Som tack för det har vi fått en yta på ca 200 m2 hårdgjord. Det är där infarten till parkeringsåkern är.
Vi själva har städat av gräsytan mellan museet och Visbyvägen. Det enda som ligger kvar där är högen med originalräls från Slite-Roma Järnväg.
I verkstaden pågår arbeten med att färdigställa släpvagnen till vår motordressin.

Spår efter järnvägen – del 2 landsbygden

När räls revs upp på Gotland, möjliggjorde det att man på landsbygden kunde ersätta grindar med färistar, vilket underlättade framkomligheten för fordon. Räls har även använts som staketstolpar, militära hinder mm. I det här inlägget visar vi några bilder från rälernas senare användning.
Det finns även uppgifter att gotländsk räls såldes till Indien för att bli belysningsstolpar där. Men den största delen av rälsen från Gotland efter 1960 såldes till järnverken.