Skogsstyrelsen och naturnära jobb kämpar på.

Senaste veckan har fokus varit bakom vagnhall 2. Det skogsområdet har nu blivit gallrat på all sly. Det blir ett helt annat utseende än tidigare!
Skogsstyrelsen fortsätter att sätta upp banstängsel vid Eken och på båda sidor av Dalhemsån.
Under fredagen blåstes alla löv vid Eken (och de är många) bort av vinden och vår lövblås.
Banan är nu städad med lövblås till Tomtevägen.

Ett stort steg har tagits på vägen mot en egen röd rälsbuss på GHJ!

Genom ett fantastiskt tillmötesgående från Nordsjællandske Jernbaners museiförening i Gedser/ Danmark har vi övertagit en dansk skinnebuss.
Den har hämtats av Bosse Åkare och anlände idag till Gotland.

Rälsbussen, eller Skinnebus som det heter på danska, ska utgöra grund för ett framtida projekt att bygga en replik av en röd gotländsk Hilding Carlsson.
Men vägen dit är lång och ditt bidrag eller praktiska hjälp kan hjälpa till att förverkliga detta långsiktiga projekt.

Ingen av de gotländska röda rälsbussarna som rullade på ön 1948- 1960 finns kvar (vad vi vet). De danska skinnebussarne var normalspåriga kopior av Hilding Carlssons rälsbussar som byggdes i Umeå.

Skogsstyrelsen stängslar – 27 november

Skogsstyrelsen/Naturnära jobb röjer inte bara sly, utan stängslar också. Vi får hjälp att sätta upp banstängsel/tretrådstun vid Eken och Roma kungsgårds station.
Banstängsel var förr till för att inhägna järnvägsområdet och hindra kreatur att komma upp på spåret. Det bestod ofta av gamla slipers som klövs i fyra stolpar och de försågs med tre järntrådar.
Banstängslet bidrar till att förfina vår miljö och är vid Roma kungsgård även för att hindra att någon ramlar nedför branten bakom stationen. Foton: Stefan
Vi tackar så mycket för hjälpen!

Insamling av sly – 22 november

Skogsstyrelsen kör torsdag och fredag med vår lokomotor och kramvagn ihop sly som har fällts. Det kommer att flisas på Tule.
På den andra bilden syns det vad snyggt det blev söder om Nygårds 😀
I verkstaden på Hesselby har Stefan tagit fram stöd till växelklot.
Ramen till MÅJ-vagnen är nu åter på GHJ. Idag låg den på vändskivan.
Foton: Erik och Stefan