Projekt MÅJ XC 10

Lägesbild 2023:

Projekt MÅJ XC 10 innebär att motorvagnen ska göras trafikduglig i det skick den hade vid leveransen efter ombyggnad till motorvagn år 1932.  Korgen renoveras på ett nytillverkat ramverk med motor, drivlina och axelarrangemang enligt originalet. 
Bevarade originaldelar används. Största tillåtna hastighet blir enligt originalet 65 km/h och motorvagnen tar 24 sittande passagerare. Nya fjäderpaket har tillverkats liksom koppel och axlar. Hjul, ramverk och en mängd detaljer har blästrats och målats. Panelen har tagits bort, renoverats och fernissats.

Under vintern 2022 avslutades arbetet med drivlinan och fokus riktas nu mot korgen: Golvet i vagnens främre del, som togs bort under tiden som tvättstuga, har återbyggts. På samma sätt har förarhyttens front återskapats och monterats under sommaren 2022. De delar av stommen som varit rötskadade har ersatts. Nytillverkning av vissa saknade delar som fönster har inletts. Under vintern 2023 har de välvda taken fram och bak återställts.
Projektet har fått bidrag på 200 000 SEK av Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

Stöd insamlingen till den unika motorvagnen MÅJ XC 10!

GHJ samlar in medel till renoveringen av korgen MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi arbetar på att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande. Motorvagnen kommer kunna kopplas till och dra en personvagn och utgöra ett spännande inslag i vår trafik.

Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“.
479 509:- har samlats in till den 1/7 2023. Därav 200 000:- från Riksantikvarieämbetet. Tack!

Länk till bilder från lyft och transport av korgen från Gottåsa i Småland december 2014.

Förkortad text om MÅJ XC 10 från Spårstumpen nr 121. Av Anders Svensson.
Mönsterås- Åseda Järnväg (MÅJ) började byggas 1901 men nådde aldrig den tänkta slutpunkten Åseda. Den blev klar till det som kom att bli slutstationen, Fagerhult, först 1916 och längre kom man sedan aldrig. Ekonomin var ett konstant problem, så MÅJ tvingades att hitta metoder att sänka kostnaderna för trafiken. En lösning bestod i att köpa in en ångvagn 1910, MÅJ AC 10. Ångvagnen var av den franska Purrey-konstruktionen och tillverkades av Vagnfabriken i Arlöv. Drivningen skedde med kedjor till den främre axeln. Vagnen hade en förstaklasskupé och en tredjeklasskupé, tillsammans för 16 passagerare. Tjänstevikten var 13,2 ton. Vagnen trafikerade sträckan Mönsterås köping- Sandbäckshult, en sträcka på 12 km. En liknande ångvagn fanns på Visby-Västerhejde Järnväg, VVJ ångvagn B.
MÅJ 10 användes som ångvagn till 1933. Man lät då Kalmar verkstad bygga om vagnen till bensinmotorvagn. Den fick littera MÅJ XC 10. Sittplatskapaciteten ökades till 24 sittplatser genom att den före detta förarhytten vid ångpannan byggdes om till resandeplatser. Den hade fortfarande bara en hytt i ena änden och vändskiva krävdes vid banans ändpunkter. En Volvomotor på 75 hkr drev vagnen. Tjänstevikten var bara 8,5 ton. Utseendemässigt förändrades den genom att motorn placerades under en motorhuv framför fronten.
MÅJ XC 10 användes längs med hela banan Mönsterås- Fagerhult fram till 1940 då SJ tog över banan och övriga smalspårsbanor runt Kalmar. Motorvagnen ställdes av och senare samma år gick den till Vislanda för skrotning.
I Vislanda skrotades motordelen, förarhytten och den bakre plattformen. Korgen med tillhörande ramverk köptes av en privatperson och den ställdes upp på en villatomt där den användes som tvättstuga. Ett betonggolv gjöts som golv i vagnen och det har tyvärr orsakat svår rost i stålbalkarna till underredet. Vagnens väggar och tak tycks dock vara i relativt gott skick. Bänkarna är försvunna men toalettutrymmet är kvar i 30-talsskick. Planen är att renovera MÅJ XC 10 till det skick den hade som motorvagn.

Foton av vagnen som ångvagn 1910:


För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Visa bild i ny flik” 


Bilder från renoveringen 2017 – 2024

9 juni 2024: MÅJ-dag i Hesselby

Vi visade motorvagnen för alla de som på olika sätt bidragit till renoveringen och utan vilkas insatser vi inte kommit så här långt. Tack!När motorvagnen dessutom kommer ut så är det lättare även för oss att se helheten. Det börjar närma sig premiär…


3 juni: MÅJ XC 10

Skrap- och målarkväll i sommarvärmen. En underbar kväll, samma dag som vi hade trafikpremiär för sommartrafiken. Skrapgänget körde vidare och skrapade innertaket i stora kupén, som är den sista stora ytan kvar att skrapa. Det är ett mödosamt jobb som tar tid och är obekvämt. Samtidigt har vi börjat grundmåla vagnens inre. Vi hann måla taket i förarhytten, samt ett par väggar. Målet är att hinna måla vagnen till strax före midsommar, då är meningen att väggarna ska ådringsmålas. Samtidigt går övriga arbeten med plattform och korg vidare.


28 april 2024:

Bygget av bakre plattformen går vidare. Nu har övergångsbryggan kommit på plats. Det öppnar för montering av stolpar och plåtgavlar.

Inne i vagnen har vi påbörjat dragning av elkablar. Elcentral ska sättas på väggen t v om förarplatsen, helt enligt originalet.

Skrapning av väggar börjar närma sig slutet. Återstår fortfarande innertaket, en stor yta som tar tid! Arbetsställningen är inte heller den mest bekväma. Men när detta är färdigt vidtar grundmålning.


23 april 2024: MÅJ XC 10

Arbetet med att montera konsoller för att hålla övergångsbryggan på bakre plattformen pågår. När dessa är på plats kan man sätta dit stolparna för räcket och bygga upp gavelsköldarna.

Invändigt har alla paneler i förarhytten kommit på plats och på annan ort byggs instrumentpanelen. Vi kommer snart att inleda grundmålning av pärlspontpaneler och därefter ådringsmålning av innerväggarna.


3 april 2024: MÅJ XC 10

Det utvändiga träarbetet börjar närma sig slutet. Nästan alla lister och teakplattor är på plats. Endast en spräckt kantlist vid ett fönster befinner sig i träverkstaden för ihoplimning. Inne i vagnen arbetas det i förarhytten. Tidigare har rapporterats om bygge av motorhuven. Nu spikas pärlspånten kring fönstren i hytten. Detta arbete har fått vänta medan utformning av avgasröret med ljuddämpare gjorts. Nu sätts spånten på plats, därpå följer fönsterkarmarna.

Annat som pågår är ritarbeten kring plattformsräcket i vagnens bakände. Vi kan konstatera att räcket byggts om någon gång mellan 1910 och 1932 och att konstruktionen ändras vid denna ombyggnad. Dessutom monteras en udda bagagehållare på bakre plattformen och denna hållare har vållat en del huvudbry. Den syns på vissa bilder och är inte helt lättolkad. Men nu är den uppritad.

För att fira att vi kommit långt med arbetet trämässigt avnjöts en ”teaktårta”. Under denna paus studerades också ett antal detaljer som nytillverkats efter originalet och som kommer att pryda sin plats i vagnen.

8 mars 2024: Gaveldörren renoverad och mer skrapning

Träarbetena på korgen är verkligen i slutfasen nu. På vänstersidan är nu alla teaklister på plats. Den sista som monterades var listen som täcker skarven mellan plåtfronten och träkorgen. I bakänden har gaveldörren kommit på plats, liksom den tröskel i gjutjärn som hör därtill.

Bygget av huv över motorn inne i förarhytten går också vidare. De flesta delar är tillverkade och monteras. Golvet i förarhytten har också kompletterats. På frontens yttersida har hållarna för motorhuven också monterats.

Skrapgänget håller nu på med taket i stora kupén. C:a 1/8 är färdigt. Även delar av gaveln mellan kupeerna skrapas också.


11 feb. 2024: Skrapning

Midnatt råder, tyst det är i husen… Nej, i Vagnverkstaden lyser det och aktivitet råder. Det arbetas vidare med MÅJ XC 10. Färgskrapargänget jobbar vidare och taket i lilla kupén börjar bli färdigt.

Inne i förarhytten byggs motorhuven upp och inne i stora kupén har fönsterramarna kommit på plats i tre av fönstren. Listerna i hörnen kompletteras. Utvändigt har nästan alla teakplattor i panelerna ovan midjelist kommit på plats och de teaklister som täcker gliporna mellan plattorna kommer också på plats.

Vi samlar fortfarande in pengar för att kunna slutföra projektet. Vill du hjälpa oss att få en världsunik motorvagn i trafik, sätt in pengar på vårt bankgiro 271-5043. Ange namn och ”MÅJ XC 10” på din inbetalning. Eller använd qr-koden nedan. Till de som redan bidragit vill vi rikta ett varmt tack.


11 feb. 2024: Skrapning

Skrapning av färg pågår. Väggarna inne i vagnen är till stor del skrapade och pärlsponten frilagd. Återstår taket, där mycket lös färg finns. Arbeten pågår också med fronten och motorhuven. Tillverkning av huven pågår. Inpassning av fronten görs, liksom hållarna för motorhuven på förarhyttens front.


3 feb. 2024: Glasdörren mellan förarhytten och den första salongen är nu på plats.

Den nya mellandörren till MÅJ XC 10 har glasats och nu på plats. Det har nu börjat hända saker runt motorvagnens elsystem.


30 jan: Nytt från renoveringen av MÅJ XC 10:

Inpassning av fönster har inletts och ett av vagnens två fasta fönster är på plats. Montering av två fönsterramar till de fyra öppningsbara fönstren pågår.


16 jan. 2024: Nytt år och renoveringen går framåt

Monteringen av panel går in i slutskedet. Nu kommer hörnbitarna baktill samt plattorna runt fönstren på plats. Kabeldragning för slutsignallyktor pågår. Snart är vagnen komplett! Invändigt fortsätter vi skrapa paneler och förbereda inför grundmålning. Utvändigt har bränsletanken kommit på plats. Den har renoverats av Claes Norrby i Halla. Dessutom pågår tillverkning av batteriskåp.


28 nov. 2023: MÅJ XC 10

Motorvagnsprojektet rullar på. Arbeten med att bygga batterilåda och montera generator pågår. Vi bygger också dödmansgreppet vid förarplatsen. Invändigt har vi börjat skrapa gamla färglager på innerväggarna. Därefter ska grundmålning och ådringsmålning vidta. Vi har räddat hållarna i mässing för rullgardinerna, vagnen hade alltså inga vanliga gardiner, utan rullgardiner. Vi håller också på att rita upp elsystemet inför bygge av detta.Utvändigt har vi till stor del återmonterat den ursprungliga teakpanelen. Med originalskruvar i mässing! Genast återfår vagnen sin forna glans.


10 dec. 2023: MÅJ XC 10 – skrapning

Flitens lampa lyser kring motorvagnen i december. På måndagar och tisdagar jobbar ett gäng under ledning av Janne med korg och drivlina. På torsdagkvällar skrapar ett annat gäng korgens innerväggar inför målning. Eric Hargeby tillverkar profiler och innerdörr mm i egen verkstad och Bengt Nilsson har renoverat panelen hemma i garaget. Gunnar Andersson har renoverat soffor och de inväntar nu att få komma på plats. Mängder av jobb görs för att motorvagnen ska kunna komma i trafik inom en rimlig framtid. Allt fogas nu samman i vår Vagnverkstad. Det finns plats för fler att vara med. Kaffe finns, skjuts också om det behövs. Välkommen!


4 nov. 2023: Panelen börjar återmonteras

Motorvagnsprojektet rullar vidare. De nya fjäderpaketen är på plats och sitter perfekt. Arbeten med att bygga batterilåda och montera generator pågår. Invändigt har värmeledningen svetsats och fällsitsen inne i förarhytten, avsedd för tågbefälhavaren, har provmonterats. Sitsen är modifierad från en vi fick av NBVJ. Tack!
Vi förbereder inför skrapning och grundmålning av väggarna.Utvändigt har vi börjat återmontera teakpanelen. Med originalskruvar i mässing! Genast återfår vagnen sin forna glans.

Vi samlar in pengar till att kunna avsluta projektet. Hjälp oss att färdigställa en världsunik motorvagn. Sätt in pengar på vårt Bankgiro 271-5043, alternativt använda koden nedan. Ange namn och MÅJ XC 10 på din inbetalning. Till alla som redan skänkt pengar vill vi rikta ett varmt tack!


14 okt. 2023: MÅJ XC 10

På MÅJ XC 10 har hastighetsmätare kommit upp. Arbetet med att komplettera förarplatsen pågår. Fönsterbleck har också börjat komma på plats.


3 okt. 2023: MÅJ XC 10

Dagens MÅJ-arbeten: Fjäderbyte eftersom de först levererade visat sig vara för mjuka. Tommy passade på att prova förarplatsen.


11 sept. 2023: Byggmöte

Byggmöte och arbetsdag kring MÅJ XC 10. Utformning av förarhyttens inredning lyftes, liksom planering kring målning av korgen invändigt. Eric H fortsatte med lister och snickerier inne i kupéerna.


1 aug. 2023: MÅJ – Skjutdörren

Mellanväggen mellan de två kupéerna färdigställs med skjutdörr på plats. Toalettdörren har renoverats och en ny dörr till mellan förarhytten och resandeutrymmet har tillverkats.


24 juli 2023: MÅJ XC 10 – skjutdörren


18 juni 2023: MÅJ XC 10 visade upp sig

Trafikdag och visning av pågående projekt MÅJ XC 10. Gott om resande och gott om besökare vid motorvagnen.

Vi samlar in pengar till projekt MÅJ XC 10. Vi är i sluttampen av projektet och hoppas få in så att vi kan slutföra allt enligt plan. Använd qr-koden nedan för att bidra till projektet, alternativt vårt bankgiro 271-5043. Märk inbetalningen ”MÅJ XC 10”. Till alla som bidragit vill vi rikta ett varmt tack!


7 juni 2023: MÅJ XC 10

På MÅJ XC 10 kommer allt fler detaljer på plats. Nu har röret för ångvisslan monterats.


28 april 2023: MÅJ XC 10

Arbetet med att bygga upp mellanväggar inne i vagnen pågår. Den bakre mellanväggen börjar bli färdig och den främre har påbörjats. Inne i vagnen har en del paneler kompletterats.Vi har också börjat dra de främre bromsledningarna vid buffertbalken. Snart ska bromskranar och slangar komma på plats.


12 april 2023: MÅJ XC 10

Det går undan! A-ändesskärmarna är under målning. De är specialgjorda eftersom de är mindre än till övriga lok och sitter på armar ut från fronten. Värmesystemet är i princip komplett. Den sista dubbla radiatorn på vänstersidan har monterats. Taket över den bakre plattformen har kapats till och genomgår slipning och spackling. Mellanväggen mellan stora och lilla kupén byggs nu. Den ska få en Arlöftillverkad skjutdörr som vi fått från en medlem i Helsingborg. Väggen tillverkas av nytillverkad dubbel pärlspont enligt originalet.


11 april 2023: MÅJ XC 10

Arbetet med värmesystemet fortsätter. Nu har större delen av rördragningen genomförts och Janne och Tommy håller på med vänstersidans rör, vilka är de sista på rörslingan runt vagnen.


4 april 2023: MÅJ XC 10 igen

MÅJ XC 10 dagen därpå: Bygge av värmesystemet pågår. Radiatorerna kommer på plats och ledningar dras enligt originalet. När detta är gjort kan återstående träarbeten slutföras.


3 april 2023: MÅJ XC 10

MÅJ XC 10: Snickeriarbetena har kommit igång igen och taket över bakre plattformen börjar bli färdigt. Härnäst ska mellanväggarna byggas. Värmesystemet byggs också och radiatorerna placeras ut och ansluts till rörsystemet från motorn. Annat på som monterats är sandningen. Sist men inte minst har fronten på motorhuven levererats.


13 mars 2023: Värmesystemet monteras

Värmesystemet byggs f n med värmeledning som dras på utsidan av höger långbalk, helt enligt originalet. En ny startmotor har monterats. Arbeten med avgasröret upp genom hytten pågår också. Jan, Tommy och Lennart jobbar vidare med att få tekniken färdig. Ett antal detaljer är klara att monteras, som värmeelement, gardjärn, fotsteg och annat. Motorhuven av plåt närmar sig också färdigställandet.


27 feb. 2023: Bakre plattformstaket

MÅJ XC 10: Arbetet med att bygga taket över den bakre plattformen går vidare. Ribbor basas och monteras och taket växer fram. Samtidigt kompletteras panelerna i långväggarna. Vi förbereder bygget av tvärväggarna inne i vagnen och därmed återge vagnen dess indelning ftån 1932. Under tiden jobbar vi med konstruktion av plattformsräcket. En del udda lösningar på originalet gör att det är lättare sagt än gjort att få det rätt.Under arbetets gång har vi hittat vad vi tror är en förändring invändigt: 1938 gjordes en större översyn av motorvagnen och då sattes troligen det bakersta öppningsbara fönsterparet igen så att de inte längre kunde öppnas. Då togs troligen skjutdörren mellan kupéerna bort och dörröppningen breddades. Vi återgår nu till öppningsbara fönster och skjutdörr som vid leveransen 1932.Vi har också börjat gå igenom motorn med fokus på lager och cylindrar. So far so good!


20/2 2023: Taket över bakre plattformen mm.

MÅJ XC 10: Arbetet med förarhytten går vidare. Manometern är på plats och panelerna på innerväggarna byggs nu. Förberedelser för avgasrör upp genom hytten och taket sker. Taket över det bakre plattformen byggs också. Formen avviker från taket över förarhytten, men den överensstämmer med våra personvagnar. Precis som förra gången basas ribbor i vår baslåda och monteras sedan. När vi började med plattformstaket konstaterade vi att originalet var byggt separat från det övriga taket och att det var limmat(!) mot bakväggen med ett kraftigt lim. Dessutom fanns kraftiga järn som höll det hela på plats.

Vi samlar in pengar till projektet MÅJ XC 10. Vill du stötta vårt arbete med att sätta en världsunik motorvagn i drift, använd koden nedan för att sätta in pengar till projektet. Till de som redan bidragit vill vi rikta ett stort tack!


16/2 2023: Arbeten i solskenet på Hesselby

Igår vändes MÅJ XC 10 på vändskivan för att underlätta arbetena med den bakre plattformen.
Att kunna öppna portarna underlättar trivseln och byggnadsställningen hamnar på den sidan.


28 jan. 2023: Framändens rundade tak färdigt

Arbetena med basning av virke till det välvda taket över förarhytten är nu klart. Så jämnt och fint arbete av Erik, Janne och ni andra som har hjälpt till. Arbetena med motorn och förarhyttens inre fortsätter. Den bakre bufferten har monterats. Med magnetborrmaskinen har hål borrats i balkarna för trappstegens konsoler.


27 dec. 2022

Arbetet med förarhyttens tak fortgår. Ribborna till taket basas i en låda i minst en timme innan de tas ut och monteras. Inom c:a 4 minuter börjar de bli svårhanterliga och styva igen, så det måste gå fort från lådan upp till taket. Väl uppe på taket justeras varje ribba in på plats. Det är ett mödosamt pilljobb som tar tid.


20 dec. 2022

MÅJ XC 10: Ytterligare ribbor i taket till förarhytten är på plats. Från mitten läggs de ut mot sidorna. Rent praktiskt går det till så att ribborna läggs i en låda där ånga göra att de kan böjas i en jigg och erhålla rätt form. Sakta men säkert byggs taket upp. När hyttens tak är färdigt byggs plattformens tak i bakänden. Detta är något enklare att bygga då det finns förebilder på våra personvagnar att utgå ifrån.


19 dec. 2022 MÅJ XC 10

Tryckluftsystemet är nästan färdigt med dödmansgrepp och övrigt testat och klart. Arbetet med taket över förarhytten går vidare. Det är ett pyssel och då det inte finns något att utgå ifrån är det ett ändlöst inpassande av delar.


29 nov. 2022: Det går framåt

Utvecklingen sen i lördags: Att komma till Hesselby bara några dagar efter förra uppdateringen och se att saker hänt sedan dess är spännande. Projektet rusar framåt i hög fart nu.

Tryckluftsystemet är nästan färdigt och nu byggs bifunktioner som luftsandning och den luftdrivna vindrutetorkaren. Ledningen till manometer etc. dras just nu. Vi arbetar också med slututformningen av förarbordet och de skåp etc som ska finnas i förarutrymmet. Snart kan återstående plåt i fronten monteras.

Parallellt med detta har nu arbetet med sofforna inletts och vi förbereder också dragning av värmeledningar genom passagerarutrymmet. Det blir vattenradiatorer klädda med klöverplåt. I veckan ska också basning av träribbor till taket över förarhytten påbörjas.

Vi hoppas att ni hjälper oss att ro projektet i land. Vi ber om allt stöd vi kan få. Vill du stödja oss ekonomiskt kan du använda koden här. Till alla som redan bidragit vill vi rikta ett stort tack.


26 nov. 2022: Arbetslördag på Hesselby

Stöd projektet MÅJ XC 10. Använd qr-koden nedan. Vi har som mål att samla 500 000 SEK för att kunna ro projektet i hamn. Till alla som stött oss hittills riktar vi ett varmt tack!

29 okt. 2022: Arbetslördag på Hesselby

Lördag på Hesselby och stiltje. Fortfarande går tågen med abonnemang på måndag och Allhelgonatåget om en vecka. Men mycket händer ändå:

På MÅJ XC 10 har rördragning kring bromssystemet kommit långt och bromsen fungerar, både för motorvagn och kopplad vagn. Nu går vi över till andra saker och mycket kommer att monteras på motorvagnen. I Vagnverkstaden är allt klart för gjutning. Sker i närtid.20 okt. 2022: MÅJ XC 10

MÅJ XC 10: Förarhytten inreds alltmer. Mer permanent rördragning har utförts och bromsratten har kommit på plats. 


8 okt. 2022: MÅJ XC 10

Fortsatt arbete med bromssystemet. De flesta ledningarna till förarreglaget har provmonterats och ska testas i veckan. Vi har också provmonterat arrangemanget kring bufferten på buffertbalken och ett av de nytillverkade kopplen har ankommit Hesselby. Förberedelser inför tillverkning av fotsteg och plattformsgrindar sker nu. 
En sak som studerats noga är förarhyttens innertak där det varit svårt att härleda olika förändringar som skett både under motorvagnens aktiva tid och under tiden som tvättstuga. Vi har tittat på färglager, spikrader och lister. Nu har vi troligen hittat hur det kan ha sett ut och det betyder också att vi bevarar den svarta färgen från tiden som ångvagn.

Sista bilden: Innertaket. Så här tror vi: Masoniten till höger är från Kalmar 1932 och under den sitter det orörda innertaket från ångvagnstiden. Masoniten t v sattes dit när korgen blev tvättstuga runt 1940. Under denna ser man att innertaket målats vitt på svart färg. Planen är att vi återskapar masoniten från 1932 och tar bort den senare. Innertaket i hytten blir vitt, det svarta innertaket bevaras under masoniten. Det fotograferas och dokumenteras och täcks sedan över så att kommande generationer vid behov kan studera det.


3 okt. 2022: Nytt från MÅJ XC 10

Bygget av förarhytten pågår. Utvändigt har uppbyggnad av taket över fronten inletts. Den första takbågen är på plats. Invändigt dras bromsledningar och bromsreglaget har kommit på plats. Förarbordet börjar kunna urskiljas. Vi har också hittat den svarta originalfärgen från ångvagnstiden i föraravdelningens innertak. Vi har nu kunnat börja ta tag i inredningen. Vi har lånat en maskin för professionell möbeltygstvätt och har testat den på en tygklädd träsoffa vi har haft i förråd. Resultatet överträffade alla våra förväntningar, det blev jättebra! Nu kommer vår aktive medlem Gunnar att tvätta återstoden av de soffor som ska sättas i motorvagnen. Det kommer att bli en fin inredning.


19 sept. 2022: MÅJ XC 10

Innergolvet är lagt i nästan hela korgen. Endast förarplatsen återstår. Plötsligt har vi full rörelsefrihet utan att behöva balansera på balkar och reglar. Skruvbromsen har också kommit på plats vilket gör att vi nu kan börja bygga inredningen i förarhytten. Slutligen har de två mittplåtarna på förarhyttens front kommit på plats.

Vill du stödja projektet att få en världsunik motorvagn, tillika det enda bevarade dragfordonet från Mönsterås Järnväg, skänk en slant. Du kan använda QR-koden till upptill på sidan.


3 sept. Flytt av MÅJ XC 10 till Vagnhall 1

Vagnhall 2 skulle tömmas för att vagnverkstadens golv ska kunna gjutas. MÅJ XC 10 flyttades till Vagnhall 1.


24 aug. 2022: Senaste nytt från motorvagnen MÅJ XC 10

Bygget av innergolvet har inletts. Det är en enorm skillnad när detta nu kommer på plats. Dessutom har det stora hålet i taket efter kaminrör och rötskador runt detta satts igen. Korgen blir alltmer komplett

Vi samlar in pengar för att kunna genomföra projektet att kunna återge en världsunik motorvagn dess forna glans. Hjälp oss genom att stöda projektet. Qr-kod för detta finns överst på sidan.
Till alla som bidragit vill vi rikta ett varmt tack!


11 juli 2022: MÅJ XC 10

Fastmontering av förarhyttens front pågår. Eric och Janne lägger filt under stommen och fäster den i ramverk och korg. Den definitiva riktningen av korgen sker också nu. Den hann sätta sig en del under 73 år som tvättstuga i Småland. När detta är genomfört kan innergolvet läggas och vi kan gå vidare med renoveringen av korgen. Foton: Anders Svensso

GHJ samlar in medel till renoveringen av MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi arbetar nu på att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande. Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“. Utöver bidraget från RAÄ har 225 183:- har samlats in till den 1/6 2021. Till er som redan har bidragit vill vi rikta ett stort tack!


12 juni 2022: Visning av MÅJ:en

Vi hade också en visning av MÅJ-projektet för givare, sponsorer och externa verkstäder. Ett tjugotal personer förevisades kring motorvagnen, dess historia och var projektet befinner sig idag.

Vi samlar in pengar för att kunna återställa MÅJ XC 10 till det skick den hade vid ombyggnaden till motorvagn år 1932. Vill du stöda projektet att få ett världsunikt fordon tillbaka i trafik, sätt in pengar på vårt bankgiro 271-5043 och märk inbetalningen ”MÅJ XC 10”. Tack!


21 maj 2022: Arbetslördag på Hesselby

På MÅJ XC 10 arbetades det med kopplingen vid förarplatsen samt med att dra åt alla muttrar i korgen. Vi passade också in kylaren inför tillverkning av motorhuv. Foton: Anders Svensson

GHJ samlar in medel till renoveringen av MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi arbetar nu på att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande. Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“. Utöver bidraget från RAÄ har 225 183:- har samlats in till den 1/6 2021. Till er som redan har bidragit vill vi rikta ett stort tack!


4 maj 2022. Bygge av golvet

Fortsatt bygge av golv i korgen: Den främre delen av golvet byggs nu runt den blivande luckan till slutväxeln och dörren på vagnens högra sida. Tvärreglarna ansluts till det bevarade golvet under toaletten. Foton: Anders Svensson


22 april 2022: Hytten

Stommen till förarhyttens front är tillbaka i Hesselby efter utflykt till plåtskäraren. Med följde också de fyra laserskurna frontplåtarna. De har nu grundmålats. Med finns också den plåt på vilken taket över förarhytten kommer att vila. Foto: Daniel Åhlén

GHJ samlar in medel till renoveringen av MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi arbetar nu på att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande.

Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“. Utöver bidraget från RAÄ har 225 183:- har samlats in till den 1/6 2021. Till er som redan har bidragit vill vi rikta ett stort tack!


10 april 2022: Arbeten med MÅJ XC 10

MÅJ XC 10: Vi håller på att montera kompressor och generator till motorn och träarbeten på korgen pågår. Vi testade också bromsutrustningen och den fungerade. I kommande vecka byggs övergolvet och vi planerar att hämta stommen till förarhytten med plåtar.


7 april 2022: undergolvet mm på plats

Stommen på MÅJ XC 10 är komplett! De rötskadade delarna är utbytta och korgen hänger ihop. Genom hålet i väggen syns också att undergolvet är på plats. Nästa steg blir att bygga övergolvet.


2 april 2022: Arbetslördag

På MÅJ XC 10 arbetades det med montering av kompressor och generator. Förberedelser inför bygge av golvet har också gjorts, stora delar av golvet byggs troligen kommande vecka.


28 mars 2022: MÅJ XC 10

Renoveringen av MÅJ XC 10: Nu är renoveringen av korgen igång! Vi bygger nytt golv i den främre av de två kupéerna, där trägolvet hade tagits bort. Ny bottenstock ersätter den gamla rötskadade och nya väggreglar kommer på plats. Arbetet med golvet pågår och snart kommer undergolvet på plats.

GHJ samlar in medel till renoveringen av MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi arbetar nu på att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande. 

Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“. Utöver bidraget från RAÄ har 225 183:- har samlats in till den 1/6 2021. Till er som redan har bidragit vill vi rikta ett stort tack!


14 mars 2022: Golvet har börjat byggas upp

Nu är renoveringen av korgen igång! Vi bygger nytt golv i den främre av de två kupéerna, där trägolvet hade tagits bort. Idag måndag har Erik Hargeby och Jan monterat tvärbjälkar och förberett inför bygge av innergolvet. De har också plockat bort de mest rötskadade delarna av stommen och dessa delar ska ersättas inom kort


27 feb. 2022: Kylaren monterad

Renoveringen av MÅJ XC 10: Inpassning av kylare i motorvagnens frontparti. Kommande vecka börjar vi bygga golv i korgen. Foton: Roberth Östergren


19 feb. 2022: Vägning av MÅJ

Vi passade på att väga motorvagnen eftersom fjädrarna måste justeras. Fronten till förarhytten börjar bli färdig på annan plats och i mars börjar vi bygga golvet inne i korgen.

15 dec. 2021: MÅJ XC 10 har blivit en motorvagn! – 3

Stommen till förarhytten som byggts av Eric Hargeby har nu monterats ihop och provats på plats i Hesselby. Som synes passar den! Denna vy är dock redan historia då stommen åter monterats ned och transporterats vidare för utprovning och montering av plåtar. Fokus börjar nu riktas mot golvet i korgen. Foton: Gunnar Andersson

GHJ samlar in medel till renoveringen av MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi arbetar nu på att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande. Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“. Utöver bidraget från RAÄ har 225 183:- har samlats in till den 1/6 2021. Till er som redan har bidragit vill vi rikta ett stort tack!


10 dec. 2021: MÅJ XC 10 har blivit en motorvagn! – 2

Stommen till förarhytten som byggts av Eric Hargeby har nu monterats ihop och inväntar nu transport till Hesselby. Som synes har den en udda form och för första gången kan man verkligen se hur det blir. Givetvis återstår massor att göra, men fokus kommer nu stegvis att flyttas till renovering av korgen till 1932 års skick.

GHJ samlar in medel till renoveringen av MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi arbetar nu på att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande. Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“. Utöver bidraget från RAÄ har 225 183:- har samlats in till den 1/6 2021. Till er som redan har bidragit vill vi rikta ett stort tack!


9 dec. 2021: MÅJ XC 10 har blivit en motorvagn! – 1

Nu har drivlinan monterats ihop och motorvagnen har nu en motor som via den nylevererade kardanaxeln och kedjorna kan driva framaxeln. Ett stort steg mot en körklar motorvagn har därmed tagits. På annan plats har dessutom stommen till förarhytten monterats ihop och inväntar nu transport till Hesselby. Givetvis återstår massor att göra, men fokus kommer nu stegvis att flyttas till renovering av korgen till 1932 års skick.


23 nov. 2021: MÅJ XC 10 lever!

Den 23 november startades motorn i motorvagnen för första gången. Ännu ett steg mot färdigställandet har tagits.


18 nov. 2021: Installation av motorn

MÅJ XC 10: Arbete med installation av motorn. Inmätning av kylarens plats görs inför tillverkning av motorhuven. Oljetråget demonteras för rengöring och kontroll. På annan plats tillverkas frontvägg och bottensyll till högerväggen. Förberedelser inför tillverkning av golvet sker också. Det går undan!


3 nov. 2021: Motorn på plats

Volvomotorn lades in i ramen oka justeras mot de främre motorfästena. När dessa är på plats återstår montering av kardanaxel och givetvis att gå igenom själva motorn.


31 okt. 2021: Arbetslördag

MInpassning av delar till förarhyttens frontvägg gjordes. Eftersom fronten har en udda form är detta en grannlaga uppgift. Erik och Janne mätte och funderade. Men det är på gång. På motorvagnen har också kedja två och de bakre motorfästena kommit på plats. Bromsen är monterad och nu närmar vi oss att motorn läggs på plats. Arbetena med korgen fortsätter nu, Thomas har gjort en stor insats med att lossa järnen utmed takfoten.


23 okt. 2021: Bromsen i framänden klar

Montering av bromsen har slutförts och bockningsmallen för förarhyttens främre vägg sattes upp för att visa hur det kommer att se ut inom kort. I veckan ska stommen till förarhytten provas in.


28 sept. 2021: Ena drivkedjan monterad

I helgen färdigställdes bromsen i framänden, vilket gör att drivkedjorna kan sättas på plats. I skrivande stund är den ena kedjan monterad. Vi har också kunnat lägga i motorattrappen av trä för montering av motorfästen. När detta är gjort kan vi låta tillverka kardanaxeln. Då börjar drivlinan bli komplett. 
Parallellt med detta pågår tillverkning av trästommen till förarhyttens frontvägg. Dessutom tillverkas de plåtar som ska klä denna vägg. Vi håller också på att skära ut fönsterramar och korgens märkning i mässing.


9 sept. 2021: MÅJ XC 10

Arbete pågår med att få bort återstoden av det plattjärn som löpt runt takfoten och som hållit segelduken på taket på plats. Detta för att kunna ta bort de sista delarna av panelen och möjliggöra montering av ny duk i framtiden. Tillverkning av frontväggen pågår på annan plats och kommande vecka ska det modifierade bromsoket åter på plats. Sen är allt klart för montering av kedjorna.


19 juli 2021:

MÅJ XC 10. Slutarbeten pågår på broms fram för att kedjorna ska kunna monteras


22 maj 2021:

MÅJ XC 10: Förberedelser inför tillverkning av koppel. Rivningen av framväggen på stugan visar spår av detaljer i förarhytten som var föraren hängde sin rock och var elcentralen satt.


24 april 2021: Arbetslördag och MÅJ-lyft

Korgen till MÅJ XC 10 har förenats med ramverket. Väg- & Byggnadsgrus kranbil gjorde lyftet. Nu ser man vad det är på väg att bli av detta.


30 mars 2021: Tisdag på Hesselby

MÅJ-motorvagnen: Arbeten pågick med underredet med att kompletteringsmåla, samt att dra rör för bromsutrustningen.


13 mars: Arbetslördag

MÅJ XC 10: Janne och Ante monterade korgstöd samt borrade hål för saxpinnar i bultar till bromsrörelsen. Motorfästen har också monterats i motoratrappen och ska senare svetsas i ramen.


27 feb. 2021: Arbetslördag

På MÅJ XC 10 arbetades det med placering av motor samt injustering av fronten på förarhytten.


13 feb. 2021: Vändning av MÅJ XC 10

Arbetslördag på Hesselby: Vändningen gjordes med hjälp av mobilkran och gick snabbt. Genom ett lyft till lodrät position och ett vridmomentet kunde allt göras på några minuter.


6 feb. 2021: Arbetslördag på Hesselby

Målning av ram på MÅJ XC 10 pågår för fullt. Resultatet blir mycket bra! På SJ Cp 407 pågår slutmonteringen av detaljer på plattformar och till koppel. Kopplen har grundats och ska målas svarta inom kort.
Mer om projektet MÅJ XC 10: https://forening.gotlandstaget.se/maj-xc-10/


23 jan. 2021: Veckans rapport från MÅJ XC 10

Arbetet med Mönsteråsbanans motorvagn rullar vidare. Ramverket är snart komplett och klart för vändning. Just nu byggs bromsen vid framaxeln. En motorattrapp av trä hjälper oss att montera motorfästen etc. Återstår montering av de sista fjäderöglorna på bakaxeln, få ihop skruvbromsens dragstång med resten av bromslänkaget, samt rördragning. F.n. pågår redan målning av korgstöd och annat. Allt ska dessutom demonteras för målning. Vi räknar med att ramen står på egna hjul i mitten av februari.

Till korgen har vi fått in en byggare av förarhytten med motorhuv. Bygget görs i snickeri och monteras sedan på korgen senare i vår. Vi har också ritat frontplåtarna och dessa laserskärs nu. Korgen ställs på ramen i vår och då kan renovering av denna påbörjas på allvar. F.n. arbetar vi också med att påbörja tillverkning av tak över frontens plåtar och plattformen i bakänden.


16 jan. 2021: Arbetslördag

Frambromsen monteras. Länkar förbi slutväxeln byggs och hängen för bromsarmar riktas en sista gång. 
Arbeten med korgen går också framåt, vi byter delar av panelen i bakvägg, annars är resten i sådant skick att den behålls som den sitter. 
Vi har också börjat planera bygge av förarhytt.

Om bilden längst ned till vänster: Ett litet mysterium: Bakväggen mot plattformen har två runda hål genom väggen. För vad? Ångvagnen hade loklyktor på plattformsräcket som fungerade som röda mörkersignaler, motorvagnen hade elektriska mörkersignaler som satt på sidoväggen längst bak. Slutsignaler har annars föreslagits av många. Vi tror att dessa hål togs upp under ångvagnens sista år och sattes igen vid ombyggnaden 1932.

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Visa bild i ny flik” 


9 jan. 2021: Arbetslördag

Fjädernävar monteras och provas in. Bränsletanken har placerats ut på rätt plats och hållare ska monteras. Vi har också provskrapat teakpanel och konstaterat att den går att få snygg med rimliga insatser. På bild 6 ser man skarven i teaken mellan Arlöfs original och Kalmars förlängning av resandeutrymmet från 1932.


4 jan. 2021: MÅJ-en på nyåret

Arbetet med MÅJ XC 10 rullar på. Slutmontering av broms pågår och nu monteras skruvbromsen till förarplats. Svarvning av bultar på fjädernävar pågår och snart monteras dessa. Arbete med korgens teakpaneler pågår.


12 dec. Arbetslördag med MÅJen + 5 dec.

På MÅJ XC 10 har mycket hänt. Bromssystemet börjar bli färdigt med monterad bromscylinder och pågående montering av bromshängen. Dragstänger etc. börjar komma på plats och i närtid är allt färdigt.


31 okt. 2020: MÅJ byggmöte

Det hölls byggmöte kring MÅJ XC 10. Underredets alla delar har tillverkats och ska monteras. Dessutom håller arbetet med korgen på att komma igång. Tillverkning av nya fönster är på gång och snickeriet ställs i ordning.


26 sept. 2020: MÅJ – arbetslördag


19 sept. 2020: MÅJ – arbetslördag

På MÅJ XC 10 har arbetet med att bygga bromssystemet gått vidare.


30- 31 juli 2020: MÅJ

På MÅJ XC 10 arbetas det med att bygga bromssystem. Slutväxeln har också kommit på plats. 


22 juli 2020: Arbeten med MÅJ-en

Idag kom MÅJ-motorvagnens slutväxel på plats och arbetet med bromssystem gick vidare.


10 juli 2020: MÅJ

På MÅJ XC 10 har balkar för motorfästen svetsats på plats.


30 juni 2020: MÅJ

Jan och Ante förberedde balkar till motorfästen på MÅJ XC 10 inför svetsning dagen därpå.


27 juni 2020. Svetsjobb på MÅJ

Två hållare för den bakre balken som ska hålla slutväxeln har svetsats fast i långbalkarna. Vi ska inom kort svetsa de längsgående balkar som ska hålla fästena till motorn. Slutligen har plåtar med nitar, som tillkom 1932 då ramen förlängdes, monterats


24 juni 2020: MÅJ-en

MÅJ XC 10 börjar bli färdig för svetsning av balkar för slutväxel och motor.


11 juni 2020: Arbetet med MÅJ XC 10 går vidare

Justering av axelboxar, fjädrar och bindjärnsinfästning pågick inför montering.


30 maj 2020: MÅJ- arbeten

På MÅJ XC 10 har lagerboxar, korgstöd och gejdrar grundats för kommande montering.


25 april 2020:

På MÅJ XC 10 har Bengt börjat med korgen. Han visade hur teaken ser dålig ut på utsidan och fin på baksidan. På ramen lyftes växellådan på provisorisk plats. Tillverkning av fjädernävar och borrning för korgstöd och fotsteg pågår. Snart är det dags att börja med fjädringen.


5 april 2020: Arbetslördag MÅJ

På Hesselby jobbades det med MÅJ-motorvagnen.


26 mars 2020: Axlarna till MÅJ XC 10

Axlarna till MÅJ XC 10 är nu färdiga med drev och hjul monterade. Maskin- & Marinteknik i Etelhem har utfört arbetet. Projektet går vidare med stormsteg! Foto: Erik Tofftén.


21 mars 2020: Arbetslördag i Hesselby

Projektmöte om MÅJ XC 10 kring bygge av broms och påbörjade arbeten på korgen. 


18 mars 2020: MÅJ XC 10

Bilder på ramen till MÅJ XC 10. De bakre lagergafflarna kom (nästan) på plats. Den återstående delen ska monteras. Då monteras även de främre lagergafflarna och axlarna.


14 mars 2020: Arbetslördag

Janne Milton fixade med MÅJ-ramen.


7 mars 2020: Arbetslördag på Hesselby

På MÅJ XC 10 har korgstöd kommit på plats och i veckan borras för lagergafflar. 


29 feb. 2020: Extra arbetslördag

På MÅJ-motorvagnens ram borrades det vidare och mått togs ut för placering av korgstöd.


22 feb. 2020: Extra arbetslördag på Hesselby

Arbetet med ramen på MÅJ XC 10 har äntligen kommit igång. Med hjälp av den nya magnetborrmaskinen borras nu hål för nitar, lagergafflar, korgstöd, bromskranar och annat.


26 sept. 2019: MÅJ-ramen har målats

Arbetet går vidare med den nytillverkade ramen till MÅJ-motorvagnen. Den har blästrats vid Maskin & Marinteknik i Etelhem. Där har Jan målat ramen. Foto: Roberth.


13 nov. 2018: MÅJ-ramen svetsades i Etelhem

Vid Marin- och Maskinteknik i Etelhem svetsades ramen till MÅJ-vagnen. Foton: Erik Tofftén

1 aug. 2018: MÅJ

Med tanke på höstens regn så lade Erik, Ucca och Ante på en presenning på taket till MÅJ XC 10

19 juni 2018: Föreningen har fått 200 000:- från Riksantikvarieämbetet!

Riksantikvarieämbetet har tilldelat Föreningen Gotlandståget 200 000:- till renovering av motorvagnen MÅJ XC 10. Vi är mycket tacksamma över bidraget och det är ett stort steg framåt i arbetet att få motorvagnen i trafik, men det lär behövas mer.


30 maj 2018: MÅJ

MÅJ-en befriades från sitt tvättstugetak. Foton: Cenita H

26 april 2018: MÅJ-vagnen åter på hjul

MÅJ XC 10 är ett spårgående fordon igen! Den 26 april ställde Ucca, Erik och Roberth korgen på den verkstadstralla som den kommer att stå på medan den renoveras. Dessutom ställdes den upp på MÅJ:s gamla vändskiva från Sandbäckshult, som den vände på när den gick som ångvagn.

19 mars 2018 – MÅJ – Möte med projektgruppen

Projektgruppen kring motorvagnen MÅJ XC 10 höll möte. Projektets delar och planeringen inom dessa framöver gicks igenom. Projektet består av ramverk/drivning, korgen samt tillståndsdelen. I och med att projektet nu tar fart var det dags att summera vad som hänt och hur vi går vidare, samt vem som gör vad. Vi gick också igenom korgen utifrån de diskussioner som förts och öppnade plattformsdörren för första gången sedan 1940…

23 feb. 2018 – MÅJ

Vi provinpassade axlarna i ramen för första gången med gott resultat. En balk har också köpts för komplettering/renovering av ramverk. Foton: Stefan K

27 jan. 2018: Spårstumpen 4/2017 skickades ut till medlemmarna

I den kan du läsa om den renoveringen av MÅJ-motorvagnen. Se: https://forening.gotlandstaget.se/sparstumpen/

27 nov. 2017: Mer om MÅJ XC 10

MÅJ XC 10:an har många detaljer som avslöjar motorvagnens utseende -om man tittar noga!

22 nov. 2017: MÅJ-vagnen separerades från sitt underrede

Ucca och Erik slet med att separera MÅJ-vagnens korg från underredet. De lyckades och det var glada miner när de var klara. Nu är det mycket lättare att arbeta med underredet från 1910!

15 nov. 2017: MÅJ

Korgen gicks igenom och skicket är överraskande bra. Utvändiga listverk och teakpaneler går att rädda och invändigt är pärlsponten till stor del bara att skrapa och måla om. Vi har tittat på målningen invändigt och konstaterat att vagnen hela tiden haft ekimitation på väggarna. Då vagnen blev uthus målades allt i vitt, grått eller grönt en gång, det finns alltså bara ett färglager utanpå originalmålningen. Toaletten var nästan helt bevarad, när vi idag monterade ur toalettstolen upptäckte vi att den inte, som vi trott varit i emaljerad plåt utan i porslin. Vår byggnadsantikvarie Cenita har nu börjat montera ur fönstren och renovera fönsterbågarna. Skicket är mycket bra! Maskinavdelningen håller på att lyfta loss korgen från ramverket. Vi har samlat in en stor mängd delar till motorvagnen, bland annat drivlina, motor, axlar, förarplatsinredning, soffor och annat.

Vagnskorgen har ju en liten udda historia, MÅJ 10 leverades 1910 från Arlöf som ångvagn system Purrey. Den dåvarande resandeavdelningen i 1 och 3 klass omfattade c:a 2/3 av dagens korg, resten var utrymme för lokps. Vid ombyggnaden till bensinmotorvagn utökades resandeavdelningen med 1/3 och förarhytt inrymdes i f d ångvagnens front. 1 klass försvann. Motorvagnen var i funktion vid förstatligandet 1940, den ses i drift på Rimbo Grandes film om Kalmarsmalspåren. Efter slopning kom den till Vislanda varpå korgen hamnade som uthus i Gottåsa söder om Växjö.

14 nov. 2017: Närbilder på MÅJ XC 10

Vår fd. ång- och motorvagn MÅJ XC 10 blev så småningom tvättstuga i Småland innan vi fick ta över korgen för ett par år sedan.
Cenita Hellgren tog ett par fina närbilder. Tänk när denna lilla motorvagn åter är i trafik.

4 feb. 2017: Projekt MÅJ har inletts

Projekt MÅJ har inletts. Det första planeringsmötet kring vår världsunika motorvagn från Mönsterås – Åseda Järnväg har hållits. Vi gick igenom vagnens konstruktion, gjorde en inventering av vad vi har i fråga om delar, samt gjorde syn av vagnskorgen. Vi gjorde en rollfördelning internt och vilka första steg som ska tas. 

17 aug. 2016: Vår nya A-traktor

Vi har köpt en A-traktor. En Volvo Starke. Det är motorn med växellåda och kraftöverföring som vi har behov av. Tanken är att de ska användas till MÅJ-vagnen när den ska återställas som en motorvagn. Därefter kommer vi försöka sälja hytt och övriga delar som vi inte har behov av.


22 dec. 2014:

Vagnskorgen MÅJ XC 10 lossades i Hesselby från Bosse Åkares trailer.


17 dec. 2014. Hämtning av MÅJ XC 10 från Gottåsa till Gotland

Den unika vagnen hämtades med hjälp av Bosse Åkare och kranfirman Växjö Elementmontage. Koordinator på plats var Christer Ahlberg. 
Foto: Daniel Bergqvist.


2005: Bilder från när MÅJ-vagnen var tvättstuga i Gottåsa

Lennart Fransson tog dessa bilder. Det var långt före vagnens bakgrund blev känd.