KlRJ BC 301

KlRJ BC 301 byggdes som kombinerad andra- och tredjeklassvagn vid Atlas i Stockholm 1898 och levererades till öppningen av Klintehamn- Roma Järnväg. Vagnen levererades från Atlas tillsammans med C 302, F 305 och F 306. 301/302 var de första plattformsvagnarna på Gotland. Vagnen hade då moderna länkaxlar.
Vagnen ändrades till enbart tredjeklassvagn 1940 varpå andraklassinredningen togs bort och ersattes med träsoffor. Väggarna invändigt kläddes med masonit. Den fick aldrig Sj-littera och slopades 1949. Underredet skrotades 1952.

Vagnskorgen hamnade i Gnisvärd där den användes som sommarstuga fram till att föreningen 2016 kunde köpa vagnskorgen och i oktober transportera den till Hesselby. Tanken är att renovera den till det ursprungliga skicket som kombinerad andra- och tredjeklassvagn.

klrjc301a 160924
24 sept. 2016. Vagnskorgen lyftes med mobilkran från sommarstugetomten i Gnisvärd

IMG_7246
24 sept. 2016. Lastad på Hasses grävtjänst lastbil för färden mot Hesselby

klrjc301d-161001
1 okt. 2016. Upplastad på Roma stations blivande vändskiva vid Hesselby- Vagnhall 2

klrjc301e-161001
1 okt. Vy från sidan

DSC_0122
1 okt. 2016. Foto av vagnens insida

DSC_0124
En av de ursprungliga träbänkarna finns kvar i vagnen

DSC_0125
Fina originalfönster