SJ Bop 876

Statens Järnvägar (SJ) Bop 876 är en andra klass personvagn, som levererades redan år 1908. Tillverkare var Fole mekaniska verkstad i Visby, ett företag som i början av seklet expanderade kraftigt och blev en veritabel gotländsk storindustri, med export av järnvägsvagnar till fastlandet som specialitet. 1909 gick företaget i konkurs.


RB/SLJ BP 876 på Östra station 1973. Foto: Benny Jannesson

Ursprunglig ägare till vagnen var Stockholm – Roslagens Järnvägar (SRJ), som kallade vagnen Co 64, d.v.s. den var en ren tredjeklassvagn. Co 64 var en i en serie om sju vagnar (Co 59 – 65) som levererades samtidigt till SRJ. Vid SJ:s övertagande av SRJ 1959 döptes vagnen om till SJ Bop 876, d.v.s. den beteckning vagnen har på museijärnvägen. 1972 tog landstinget i Stockholms län över trafiken på Roslagsbanan och här gick RB/SLJ BP 876, som vagnen nu hette i daglig trafik fram till 1991, då föreningen inköpte den.


RB/SLJ BP 876 på Östra station i januari 1991. Foto:  Johan Hellström

Föreningen hämtade 876:an i Viggbyholm 1991. Den kördes på trailer till Hesselby.

På vår museijärnväg har vagnen varit i trafik sedan 1992. Vagnen renoverades utvändigt 2000 till nuvarande SJ utseende. Vagnen representerar på GHJ 50- och 60-talets SJ personvagnar. 2008 kläddes sätena om och gardiner sattes upp i vagnen.

Text: Martin Ragnar


Tekniska data: Beteckning: SJ Bop 876; 1908: SRJ Co 64, 1956: SRJ Bo 64, 1959: SJ Bop 876, 1970: SJ BP 876, 1972: RB BP 876, 1980: SLJ BP 876, Tillverkningsår: 1908. Tillverkare: Fole mekaniska verkstads AB, Visby, Längd: 15,7 m. Vikt: 18,9 ton, Antal sittplatser: 64

Vagnen invändigt med ny klädsel och gardiner den 31 aug. 2008.

SJ Bop 876 på väg in mot Vagnhall 1 vid Museijärnvägens dag den 31 aug. 2008.

Vagnen invändigt med ny klädsel och gardiner den 31 aug. 2008.

Bilder från några år före att gardiner sattes upp och innan sofftyget byttes ut

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan