AKTUELLT I HESSELBY
(För att se äldre händelser klicka på denna länk juni-december 2015)

 
PROJEKTET MED BANUTBYGGNAD TILL ROMA FINANSIERAS AV:

   
   
Uppdateringar på hemsidan
Här kan ni ta del av alla uppdateringar som har gjorts på hemsidan
 
 
Banutbyggnad etapp III-IV
Allt om banbygget 2012-2015 Tule station - Roma finns samlat på en särskild sida
 
 
Kambshagtorp - Roma
Sträckan byggs söder om Tule stn till Roma
 
 
 
Roma station
En sida om stationen i Roma.
 
 
 
Karta över banbygget Eken- Roma
Klicka för att se kartan i fullstorlek
Tack till Gotlands Allehanda/Per Leino
 
 


Slipersförsäljningen är nu i mål!

Vi har ett projekt genom Riksantikvarieämbetet för att skapa ett värdigt stationsområde i Roma. För att finansiera vår del i detta projekt, sålde vi 1 000 slipers i en sista etapp.
Till den 9 mars 2016 har vi sålt 1 003 slipers för Roma station. Försäljningen är nu avslutad. Tack för ert stöd!

För projekt banutbyggnad etapp III/IV sålde vi 3 120 slipers till den 23 september 2014. De sliprar som krävdes för projektet är därmed sålda. Varmt tack!

Vi gör utskicken av slipersintygen efter hand. Ha lite tålamod, så kommer de. Era namn kommer att finnas med en särskild tavla vid Roma station. Den sätts upp under året.

Om du vill stödja vårt arbete ekonomiskt så har vi insamling för ångloket Klintehamns renovering samt för motorvagnen MÅJ XC 10 (se nedan).
Du är även varmt välkommen att stödja renoveringen av Venavagnen ekonomiskt.

Betalningen sätts in på Föreningen Gotlandstågets bankgiro: 271-5043. Ange namn och vad betalningen avser, tack!

 
 


Stöd insamlingen till den unika motorvagnen MÅJ XC 10

GHJ samlar in medel till renoveringen av korgen MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vår målsättning är att återställa vagnskorgen till det utseende som den hade som motorvagn under trettiotalet. se bilderna nedan.
En motortralla som skänkts till oss av JTJ kommer att få släppa till delar för att återskapa drivlina mm.
Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på det särskilda bankkontot: Swedbank 8480-6, 924 929 995-0. Ange MÅJ XC 10 och namn och adress. Det går även bra att sätta in ett belopp på vårt Bankgiro 271-5043 och ange MÅJ XC 10 så flyttas pengarna över till rätt konto. Tack!

Länk till bilder från lyft och transport av korgen från Gottåsa i Småland.
Länk till bilder från MÅJ-vagnskorgen i Hesselby

[image] [image]
Foto från Järnvägsmuseum
Foto från Järnvägsmuseum

 
 
22 juni 2016. Transportstyrelsens revision av Gotlandståget är nu klar!

I två dagar har vi haft två tjänstemän från Transportstyrelsen hos oss. De har tillsammans med delar av vår styrelse gått igenom våra rutiner vid olyckor, trafiksäkerhet, utbildningar, krav på utbildningar för befattningar, examination, besiktningar och åtgärder av bana, broar och signal, riskbedömningar, internrevisioner mm, dvs allt som våra föreskrifter omfattar. Det har gått bra. Vi kommer få ett beslut som innebär enklare påpekanden och i vissa fall att inkomma med handlingar när de är klara. Det känns riktigt bra att vårt säkerhetsarbete och arbete med att förbättra våra föreskrifter/rutiner ger frukt. Tjänstemännen har varit mycket intresserade och det har varit högt i tak. Med deras stöd har vi fått många bra idéer om hur vi kan utveckla verksamheten. Närmast tar vi fram en checklista för stinsexpeditionerna för åtgärder vid olyckor. Må den inte behöva användas! Checklistan finns i våra föreskrifter men den blir mer tillgänglig nu. Nu tar vi och firar detta över midsommar, väl mött på tågen därefter!

[image] [image]
Foton utanför Hesselby station efter avslutad revision  

22 juni 2016. Några bilder från Hesselby

Några bilder från förra veckan vid Hesselby station. Tåget på bilderna är revisionståget. Klasse och Kenneth är nu klara även med baksidan av stationshuset. Nu återstår märkning av stationsnamn och avstånd till Roma och Slite. Avträdet får också lite ny färg på långsidan.

[image] [image]
   
[image] [image]
  Klasse målar avträdet
[image]  
Avträdet från Söder  

16 juni 2016. Chartrat tåg avgick från Hesselby till Roma och tillbaka

Några bilder från resan från Hesselby till Roma. Vid Roma station hade stationsnamnsskyltarna kommit upp. Följ med på resan! På Hesselby har Dalhems stortuber monterats. Ångloket är snart på gång.

[image] [image]
Vi lämnade Hesselby station Tut!
[image] [image]
Uppehåll för guidning vid Tule station  
[image] [image]
Framme vid Roma station Roma station från söder
[image] [image]
Roma station .
[image] [image]
Vid Roma kungsgårds station har ett utedass kommit på plats Kambshagtorps hållplats
[image] [image]
Tåget passerade Tule station utan att göra uppehåll Grosgropsspåret
[image] [image]
Bron över Dalhemsån Järnvägsövergången vid Karbyvägen
[image] [image]
Tillbaka till Hesselby station - stopp! Vid Hesselby station. våra gäster har lämnat tåget och gått till Jernvägskaféet
[image]  
I Dalhems panna har stortuberna monterats  

12 juni 2016. Söndagens trafik och stationshusets i Hesselbys renovering

Några bilder från söndagens trafik. Mycket folk, nästan hundra på första tågparet Hesselby - Roma, med många resande från Roma. Hesselby stationshus baksida börjar bli färdig. Klasse & c:o har gjort ett magnifikt jobb med att färdigställa stationen.
Foton: Anders Svensson.

[image] [image]
Vy mot norr, söder om Kambshagtorp Vy mot söder, söder om Kambshagtorp
[image] [image]
Kambshagtorps hpl Stationshuset i Hesselbys nymålade baksida

10 juni 2016. Hesselby och banarbeten

På Hesselby fortsätter arbetena med att måla stationshuset. Kenneth och Klasse gör ett riktigt fint jobb och håller nu på med baksidan. Även en del reparationer av fasaden görs, som byte av delar av fönsterfodren. Vi jobbar vidare med banarbeten. Skenskarvarna upp till Tule är nu stoppade. Men ytterligare lyft/stoppning behöver göras. På stationen pågick montering av sparkskydd i växlar och övergångar samt åtdragning av vid besiktningen markerade lösa bultar.

[image] [image]
Klasse arbetar med ett av fönstren. Kenneth i skyliftkorgen Närbild av byte av delar av fönsterfoder
[image] [image]
En större mängd lokkol har nu sållats inför sommaren Med hjälp av den här konstruktionen kan vi nu fylla storsäckar med kolstybb
[image] [image]
Sparkskydd har monterats. Ett saknas ännu men är på gång. Åtdragning av lös rälsbult. Jåke tar i.

6 juni 2016. SVT nationaldagsfirande från Roma station!

Under SVT nationaldagsfirande från Skansen var det ett inslag med nationaldagssnuttar från olika platser i Sverige. Från Gotland var det utvalda inslaget från Gotlandståget och Roma station där Staffan Beijer berättade att det var en synnerligen god idé att åka tåg på nationaldagen. Det känns mycket hedrande att vi blev utvalda av SVT att representera Gotland :-) För att se Staffan och Gotlandståget, gå fram till 1.14.50 i programmet. Foton: Anders Svensson

http://www.svtplay.se/video/8861702/nationaldagen/nationaldagen-6-jun-20-00?cmpid=del:em:pl:20160628:nationaldagen-6-jun-20-00:pla

[image] [image]
[image] [image]

31 maj 2016. Grävmaskinsjobb vid Roma kungsgård station

Den 31 maj grävdes signalkabelrör ned vid Roma kungsgård. Det var Christer och Leif som skötte den lilla grävmaskinen. Håkan Borg fotograferade.

[image] [image] [image]
     
[image]  
   

30 maj 2016. Hesselbykväll - SÄÖ-genomgång

[image] [image]
Kvällssol på Hesselby station Övergången
[image] [image]
Övergången Övergången
[image] [image]
Nya trätrallsövergångar har byggts, den här gången i tryckt trä En av våra rallare har gjort spåret söderut ogräsfritt. Vi hoppas att han kämpar på vidare mot Eken ?
[image] [image]
   
[image] [image]
Nymålad gavel med stationsnamn -genomgång med prov inför trafiksäsongen

28 maj 2016. Landsbygdsriksdag

På Gotland hålls Landsbygdsriksdag i helgen. Ett stort antal delegater från hela landet möts för att diskutera frågor om landsbygden. I detta ingår också bussresor ut till intressanta platser i området. Till Gotlandståget kom två bussar på fredagen för att bese vår verksamhet och höra om resan vi gjort med banutbyggnaden. Givetvis åktes också tåg. Vi är självklart glada och stolta över att figurera i dylika sammanhang! Foton: Anders Svensson

[image] [image]
Tåg passerar Roma kungsgårds station Avgång från Roma

25 maj 2016. Chartertåg

Den 25 maj besökte en grupp från SFI (Svenska för invandrare) museijärnvägen. Föreningen bjöd på tågresan till Roma, för att hälsa de välkomna till Gotland och samtidigt ge en lektion i historia och samhällskunskap. På Hesselby pågick samtidigt målning av södra gaveln och fönster på stationshuset. Vår smed jobbade med rostskador på Venavagnens andra plattform.

[image] [image]
Kö till biljettexoedtionen Stinsen gav avgång
[image] [image]
Glada nya resenärer Korna vid Kambshagtorp idisslade i solskenet
[image] [image]
Gruppfoto med stinsen Staffan  
[image] [image]
Vi körde med lokomotor idag Fika efteråt i Jernvägsparken på Hesselby
[image] [image]
Kenneth stod i skyliften och målade södra gaveln på stationshuset Klasse målar fönstren på stationshusets baksida
[image] [image]
Inne i vagnhall 1 jobbade Stefan med Z4p 397, vars bultar till motorfästena behövde bytas Vår pensionerade smed Kjell hjälper oss med Venavagnens rostangripna plattformar.

22 maj 2016. Lokvattentanken lyftes in i Vagnhall 1

Den inte allt för vackra vattentanken har körts in i vagnhallen med hjälp av vår kranvagn. Förutom det estetiska så minskar algbildningen i tanken när den inte längre står ute i solskenet. Tanken är till för ångloket när det fyller vattentankarna. Trycket från det kommunala nätet är inte tillräckligt så vi fyller från tanken med egen pump. Foton: Berni.

[image] [image]
   
[image] [image]
   
[image]  
   

21 maj 2016. Tågklarerarutbildning i Dalhem

Tågklarerarutbildning pågick på församlingshemmet i Dalhem. Sven Block, normalt hemmahörande på Uppsala - Lenna Jvg, kom till ön med sin legojärnväg i bagaget. Foton: Anders Svensson

[image] [image]
   

16 maj 2016. Arbetsplatsträff på Hesselby!

Den 16 maj hade vi arbetsplatsträff för våra rallare. Passade på att ta några bilder från Hesselby station.

[image] [image]
Solen tittade fram och lyste upp stationshuset samtidigt som molnen hängde tungt Vi har fått hjälp av vår tidigare rallare/smed med att byta ut sönderrostade delar av Venavagnens plattform.
[image] [image]
Den nya dörren till toalettutrymmet har nu monterats  
[image] [image]
GJ 3 Gotland har tvättats av och står nu tillsammans med GJ C 42 också från 1878 i vagnhallen Bakom Gotland står vårt nästa renoveringsobjekt KlRJ 1 Klintehamn
[image]  
Vi har gjort i ordning en miljömässigt korrekt förvaring av våra lokoljor i Vagnhallen  

12 maj 2016. Inte bara banbesiktning pågår på Hesselby!

Vi gör även andra saker som:

[image] [image]
Färdigställer växel 1. Övergången mot museet är nu klar och tjärades på bilden Den norra delen av spår 2 samt stoppbocken mot vägen genom Dalhem är färdigrenoverad
[image] [image]
Arbeten på ångloket Dalhem pågick Infartsväxeln har stoppats med stoppmaskinen
[image] [image]
Klasse målade stationshusets västra gavelspets Den norra gaveln är nu färdigmålad och även stationsnamnet är nu åter på plats
[image] [image]
Ett nytillverkat picknicbord Rune har ordnat två utedass. De ska placeras vid Ekens hållplatsstuga och vid Roma Kungsgårds station

12 maj 2016. Sista dagen av spårbesiktningen

Idag var det spårbesiktningens sista dag. Det var Daniels tur att få praktik i spårbesiktningens ädla konst. Vår spårbesiktare Sven Andersson, SA Spårteknik höll ifjol vid samma tid en banbesiktningskurs för oss. För att bli godkänd banbesiktare krävs ytterligare praktik med handledning. Besiktningen denna vecka, medförde en mängd smärre fel av typen: skarvbult behöver dras åt hårdare, sliprar som har passerat bäst före och bör bytas inom några år. Ett par allvarligare fel upptäcktes. Ett av de åtgärdades redan idag och de övriga kommer att åtgärdas under kommande vecka. De handlade om spårviddsökningar, växelfel mm. Att vi vid banbesiktningen hittar många fel är inget konstigt. Alla fel behöver inte åtgärdas nu.
Protokollet blir i de flesta fall underlaget för vår underhållsplan för de kommande åren.

[image] [image]
Daniel och Sven på knä besiktar växel 5  
[image] [image]
Med en mättralla kan längre sträckor besiktas enkelt och säkert. Den mäter både sträcka och spårvidden Mättrallan i närbild

10 maj 2016. Första dagen av spårbesiktningen

Vår inlånade spårbesiktare Sven Andersson drillade Berni, Leif och Daniel i praktisk spårbesiktning under dagarna tre. Det är uppföljande praktik efter förra vårens banbesiktningskurs. Idag var det Bernis dag.

[image] [image]
Berni kontrollerade norra växeln vid Roma kungsgård  

3 maj 2016. Bygga vidare mot Slite?

Nej, inte idag. Stoppbocken vid Visbyvägen i Dalhem satt löst. När vi idag tog bort den och grävde ur så upptäckte vi att den satt helt löst... Nu tar vi bort övergången där. Den används nästan aldrig. Då blir det lättare att kontrollera skicket. Leif grävde ur med grävmaskinen så vi hann även med att lägga i sliprar idag. Stoppbocken fick några svetsjobb gjorda när vi ändå var igång. Foton: Sven Karlsson

[image] [image]
Leif grävde bort det gamla spåret och grusfyllningen med denna behändiga grävmaskin  
[image] [image]
   
[image] [image]
Vy från söder Den första nya slipern på plats
[image] [image]
Fler sliprar på plats Stoppbocken behövde också renoveras
[image]  
En bild till från stoppbockens renovering  

2 maj 2016. Dagens arbeten vid Hesselby

16 grader på Hesselby och full aktivitet. Gubbgänget höll på med Venavagnen. Dess ena sida har fått sin första strykning röd färg. En sorteringsanläggning för lokkol har byggts. Nu kan vi separera lokkol från kolstybb som tas omhand av ett företag.
För det använder vi det stora flaket. Det lilla är för det sorterade lokkolet. Växel 1 börjar nu bli klar. Växelkorset har fått alla bultar utbytta. Även tungorna har renoverats. Nu återstår grusningen.

[image] [image]
Venavagnen i rött  
[image] [image]
Skrapning av den andra sidan pågick Inne i Venavagnen
[image] [image]
  Den nya väggen med WC till höger och bagagehyllor till vänster
[image] [image]
Dörrkarm och dörr till wc Vi har fått en snickarbänk och ett arbetsbord från Geab
[image] [image]
De nya skyltarna till Roma Lyktstolparna till Roma börjar bli klara
[image] [image]
Z43 Hjulaxlar och Z43. Reservdelsförråd till lokomotorerna
[image] [image]
Växel 1 norrut Växelkorsningen med nya bultar
[image] [image]
Växel 1 söderut Kolsorteringsanläggningen

25 april 2016. Tulestiftelsen - styrelsemöte - Hyr stationshuset i sommar!

Idag hade den lilla stiftelse som förvaltar Tule station med tillhörande tomt/byggnader, styrelsemöte. Stationen ägs inte av Föreningen Gotlandståget, utan av den stiftelse som makarna Ingemar och Märta Lindqvist bildade när de köpte Tule station på 80-talet. Att en stiftelse bildades berodde på att givarna ville säkra stationen för framtiden. Intäkterna består enbart av uthyrningen av bostadsdelen. Två bäddar på loftet och en bäddsoffa för två finns i allrummet. Det finns kök, dusch och wc. Till sovloftet leder en brant trappa. Väntsal och expedition ingår inte, utan nyttjas vid tågtrafikdagar. Om du vill hyra stationshuset i sommar kontaktar du Staffan Beijer - ordf@gotlandstaget.se eller 0498-50990. Följande perioder är för närvarande lediga: 16- 30/5, 16- 30/6, 7- 14/7 samt från 5/8. Bytesdag: Torsdagar. Pris 23/6 -18/8 3 900;-/vecka. Övrig tid 3 000:-/vecka eller per dygn. Se: http://forening.gotlandstaget.se/tule.htm

[image]
Tule station

22 april 2016. Några bilder från fredag eftermiddag

Några bilder fredag eftermiddag Infartsväxeln är nu färdig. Stoppning med stoppmaskinen har skett av spår 1 och infartsväxeln. Rensningen av banvallen fortsätter i riktning mot Eken. Nästa vecka bygger vi klart växel 1. Därefter återstår det innan sommaren att byta cirka 30 sliprar till på bangården.

[image] [image]
Växel 1 mot söder Växel 1 mot norr.
[image] [image]
Stoppmaskinen har lyft och stoppat spår 1 mellan perrongerna.På bilden vår spikmaskin. Hesselby station
[image] [image]
Infartsväxeln (1) har spikats och stoppats. Nu ska hålen fyllas. Infartsväxeln norrut
[image] [image]
  Banvallen har rensats från ogräs, mossa och barr


18 april 2016. Banarbetsveckan dag 6

Vi avslutade banarbetsveckan med en extra dag, måndagen den 18 april. Vi fortsatte med växel 1 och plockade fram de sliprar som behövdes till den. Totalt byter vi cirka 40 slipers i växeln. Våra rallare började även arbeta med den nyrenoverade stoppmaskinen. Det är nu många nya sliprar som ska stoppas och när det är klart så ska hela den nybyggda banan stoppas. Den har efter ett års trafik satt sig. Det är framförallt skenskarvarna som behöver stoppas. Inne i Vagnhall 1 står nu GJ 3 Gotland från 1878 tillsammans med den jämnåriga vagnen GJ C42. Det har gjort att på spår 4 i vagnhallen finns nu plats för två boggievagnar och en lokomotor. Inne i ångloket Dalhems sotskåp jobbade maskinavdelningen. Ett antal anfrätta bultar behöver bytas.

[image] [image]
Växel 1. Alla sliprar byts. Samtidigt har vi dragit ur sliprar och tryckt in nya i stickspåret spår 1. Växel 1 från andra hållet
[image] [image]
Erik jobbade i sotskåpet Vår stoppmaskin i arbete
[image] [image]
GJ 3 Gotland i sin lokhus inne i Vagnhall 1 GJ C42 är nu kopplad med Gotland. Båda är från 1878. Till de ska GJ N 47 fogas.
[image] [image]
Två boggievagnar och en lokomotor får nu plats på spår 4, sedan Gotland flyttades till spår 6 Det är ändå gott om plats på spår 4 vid vår duschbod

16 april 2016. Banarbetsveckan dag 5, GJ 3 Gotland, Venavagnen

Under lördagen började grävmaskinen sitt jobb. Allt grus i växel 1 grävdes bort, så att vi kan enkelt lägga i sliprar och bygga upp den igen. Grävmaskinen drar även ur ett antal dåliga sliprar från spåren intill (1 & 3).
Loket GJ 3 Gotland från 1878 var ute i vårluften. Loket ska placeras längst in på spår 6 och så småningom visas tillsammans med våra två vagnar från 1878.
Venavagnen börjat återfå toalettväggen mot korridoren. Nu vidtar en massa jobb med dörr- och fönsterfoder.

[image] [image]
GJ 3 på spår 3 efter att ha vänts på vändskivan. Foto: Anders Svensson GJ 3 Gotland. Foto: Anders Svensson
[image] [image]
Praktfull bild med GJ 3 Gotland och GJ C 42. Båda från 1878. Foto: Sören Mård Grävmaskinen gräver ut för att återuppbygga växeln. Foto: Torbjörn Andersson
[image] [image]
Här har växeln börjat byggas upp igen med nya sliprar. Foto: Torbjörn Andersson Växelklotet med växeltungor åter på plats, men på nya sliprar. Foto: Torbjörn Andersson
[image]  
Toalettutrymmet med vägg under återuppbyggnad. Toalettstolen är redan på plats :-). Foto: Anders Svensson  

15 april 2016. Banarbetsveckan dag 4

Vi fortsatte under fredagen med att riva växel 1. Nu återstår arbete med grävmaskin att gräva ur gruset för att kunna lägga in de nya sliprarna på ett plant underlag. Med hjälp av grävmaskinen kommer vi även att kunna byta sliprar på spår 1 och 3, från utgrävningen för växeln. Foto: Berni Gumauskas

[image] [image]
Räls lyfts bort med hjälp av vår traktor Växeltungorna och växelklotet lyftes bort i ett paket
[image] [image] [image]
och lades på plats vid GLC-magasinet Sliprar som passerat bäst för-datumet tas upp. Alla sliprar byts i växeln oavsett skick, för att förenkla det framtida banunderhållet. Även växelslipsarna togs upp med hjälp av traktorn . 

14 april 2016. Banarbetsveckan dag 3

På torsdagen fortsatte vi med att arbeta med infartsväxeln. En stor del av växeln var nu spikad. Moträler mm höll på att monteras. Delar av växeln hade grusats. Växel 1 som går från spår 2 mot spår 1 på den norra delen av bangården har varit i dåligt skick. Vi ska renovera hela växeln och en del av spår 1/3 intill den. Under torsdagen drogs alla rälsspikar upp och skarvjärn lossades.
Maskinavdelningen hade idag besök av Inspectas besiktningsmän som besiktigade ångloket SlRJ 3 Dalhem.

[image] [image]
Hesselby station Inspecta höll på tillsammans med vår maskinavdelning att besikta ångloket.
[image] [image]
Växel 1 som nu ska renoveras Här har gånggrus och trallövergångens plockats bort. Sliprarna har passerat bäst före.
[image] [image]
Från pilen och bortåt ska alla sliprar bytas Spår 6 fungerar nu mycket bättre efter reparationen
[image] [image]
Växel 2, infartsväxeln baxas i sidled innan spikningen Växel 2 sedd norrut
[image] [image]
Det är svårt att använda spikmaskinen på 17 kilosräls. Då använder vi elkobran istället. Växel 2 när delar av den hade grusats


13 april 2016. Banarbetsveckan dag 2

Vi fortsatte på onsdagen med slipersbyten på den gamla banan till Eken. Vår nye operatör Leif fick upp farten och vi hann med att byta 17 slipers. Det som återstår är att stoppa sliprarna med stoppmaskinen och spika dem.
På stationen i Hesselby fortsatte arbetet med infartsväxeln. Den börjar nu bli färdigmonterad.

[image] [image]
  Ut med den gamla
[image] [image]
In med den nya  
[image] [image]
  På plats. Då var det dags för återställningsgänget att skotta igen och sopa rent


12 april 2016. Banarbetsveckan dag 1

Den 12 april började vår banarbetsvecka. Vi höll på varje dag tisdag- lördag. Vi började med att montera ihop infartsväxeln. Vi tog ut slipersbytaren och utbildade en ny operatör på den. Vi hann ändå med att byta 10 slipers på den gamla banan. Vi vill även uppmärksamma våra fina små grannar sist bland bilderna.

[image] [image]
Infartsväxeln mot söder Infartsväxeln mot norr. Plattan för växelklotet drogs fast med fransk träskruv.
[image] [image]
Vi lade ut nya slipers i diket intill de som skulle bytas. Slipersbytaren i arbete
[image] [image]
Koncentrerad operatör Först ska spikarna dras ur och spåret höjas lite med hjälp av grodorna
[image] [image]
Den här slipern satt hårt fast och hade passerat bäst före Efteråt var vi två som skottade igen och snyggade till
[image] [image]
Tillbaka på bangården vid infartsväxeln skotta
[image] [image]
Hesselby station Våra små nya grannar


11 april 2016. Flygfoton från 50-talet på eniro.se

Flygfoton från Fårösund, Lärbro, Slite, Tingstäde, Väskinde, Visby och Vibble, Roma, Katthammarsvik, Klintehamn, Ljugarn, Stånga, När, Hemse, Havdhem och Bergsvik finns nu att se på Eniros flygfotosida http://kartor.eniro.se/.
De är tagna i slutet av 50-talet eller i början av 60-talet. Fd. Gotlands Järnväg Lärbro-Visby-Roma-Hemse-Burgsvik finns ännu kvar och vagnar syns tydligt på många av stationerna.
Bibanorna från Roma mot Slite och Klintehamn var då upprivna, men sträckningarna syns ännu tydligt.


8- 9 april 2016. Tunga lyft på GHJ

Fredagen den 8 april lyfte vi de två normalspårsspårspannen på plats med Translasts mobilkran. Vi lyfte sedan på den normalspåriga motorfrallan på spårspannet. I Tule hämtade vi en vagnskorg/sommarstuga som har stått där ett par år, då den inte passar in i miljön där. Den placerades intill normalspåret.
Lördagen den 9 april landade Bosse Åkare med Z43 217 som har hämtats i Simrishamn. Vi har fått den av Netrail AB. Lokomotorn som är snarlik, men bredare och längre än våra lokmotorer ska vara ett reservdelsförråd till lokmotorerna och MÅJ:en.

[image] [image]
Vi hämtade vagnskorgen i Tule Den kördes på landsväg till Hesselby
[image] [image] [image] [image]
Den normalspåriga motortrallan lyftes av mobilkranen     De normalspåriga spårspannen hade lyfts på plats Arbetet med infartsväxeln går vidare
[image] [image] [image]
Bosse åkare rullade in med Z43:an   Dags att lyfta den på plats på spårspannet


6 april 2016. Fortsatta arbeten med spår 6 och sortering av järnskrot

Den 6 april pågick spikning av spår 6. Kurvan har förskjutits i sidled mot spår 5. Ett normalspår ska byggas längs med vagnhall 2 långsida. Gubbgänget höll på med sortering av järnskrot som placerades i två containerns/flak.

[image] [image]
Spår 6. Sliprarna och spåret har baxats i sidled (åt vänster) Spår 6. Nio nästan nya slipers har lagts i
[image] [image]
Spikning och ballastering pågick Lastning av skrot
[image] [image]
Sortering av skrot Järnskrot snart på väg till återvinning
[image]  
Här ska normalspåret byggas vid vagnhall 2  


3 april 2016. 700 rälsspikar till föreningen - mer finns

Vi har fått 700 välbehövliga rälsspikar från Örebrotrakten av Mats Runedahl. Vi har ytterligare cirka 500 meter spår där spikarna behöver dras ur. Om du har möjligheten att hjälpa till vid Örebro kontakta Mats Runedahl 0705-58 45 19

[image]  
   

3 april 2016. Pågående banarbeten på Hesselby station

Infartsväxeln har nu fått en del av sliprarna ilagda. Mellan perrongerna har 53 sliprar bytts. Spåret har även grusats. Stoppning återstår. Spår 6 in till Vagnhall 1 har haft en för skarp kurva. Den yttre rälen har tryckts ut. Kurvan rätas nu något. Sliprarna baxas i sidled och därefter kan spåret spikas.

[image] [image]
Infartsväxeln med nya sliprar. Underlaget till den har bytts ut mot stabilare material Infartsväxeln norrut
[image] [image]
Det renoverade spåret mellan perrongerna. Spår 1 Spår 1 söderut


3 april 2016. Föreningen höll sitt årsmöte

Idag hade vi föreningens årsmöte. 36 medlemmar deltog. Sedvanliga mötesförhandlingar hölls där avgående suppleanten Peter Wigren avtackades. Han ersattes i styrelsen av Anders Sandgren. Därefter följde en mycket god kakbuffé som Hesselby Jernvägskafé hade ordnat, toppad med saffranspannkaka! Till sist visades föreningens nya DVD-film som är framtagen av LEG-video.

[image] [image]
  Filmvisning samt föreningens omvalde ordförande Staffan Beijer
[image] [image]
   


30 mars 2016. Några bilder från Hesselby och Dalhemsån

Några bilder från sen eftermiddag idag. Spår 1 vid perrongerna har nu byggts ihop och ska närmast grusas. Vid infartsväxeln har underlaget förts på och jämnats till. Det blev även några bilder från järnvägsbron där vårfloden är mycket obetydlig i år.

[image] [image]
Grusning pågick Grusning pågick
[image] [image]
Bilder från bron: Norrut mot Hesselby Vy mot Dalhemsån uppströms
[image] [image]
Banan söderut mot Tule och Roma Dalhemsån nedströms


21 mars 2016. Fortsatta arbeten med spår 1 och infartsväxeln på Hesselby och annat

Idag har vi haft arbetsplatsträff med våra rallare. Där går vi igenom vad som har gjorts sedan sist och vad som ska göras under den kommande månaden. Vi jobbar vidare med spår 1 och infartsväxeln. En hel del andra saker sker, som att lyktstolparna till Roma station har grund- och målats. På Venavagnen har den nya gaveldörren kommit på plats. Målning pågår invändigt. Vi håller också på att sorterar räls och växlar. Skarpning av ytterpanelen till Jernvägskaféets byggnad har påbbörjats.
Brygghuset kommer att få tillbaka den ursprungliga röda färgen. Samråd kommer under april ske med Länsmuseet vad avser färg/nyansvalet.

[image] [image]
Spår 1 vid perrongerna har återuppbyggts. Grusning pågick  
[image] [image]
På eftermiddagen pågick färdigställandet av grusningen. Lyktstolparna till Roma station har grund- och färdigmålats
[image] [image]
Efter att infartsväxeln har tagits bort har makadam påförts och paddats. Nu blir det ett stumt underlag för infartsväxeln. Vy över infartsväxeln söderut
[image] [image]
Venavagnen. Den nya gaveldörren är på plats. Inne i vagnen pågick målning
[image] [image]
Vy mot den andra änden av vagnen Roger skrapade färg på Brygghusets baksida.
[image] [image]
Med hjälp av traktorn flyttades växeldelar för renovering Växelkorset från infartsväxeln får en ny metallplatta då den gamla var svårt rostangripen. Jåke borrade borrhål i plattan.
   


17 mars 2016. Arbeten med spår 1 och infartsväxeln på Hesselby och annat

Idag har vi arbetslördag. I torsdags jobbades det vidare med vår renovering av infartsväxeln. Vid infartsväxeln har tre lass med grov makadam från Roma grus AB tippats över det underliggande lerlagret. Vi använde markduk för att hindra att leran tränger upp. Det kommer göra att denna växelns svikt i höjdled blir ett minne blott. Samtidigt så justerar vi spårvidden till korrekta mått.I början av kommande vecka kommer en leverans av sliprar från Gotlandsflis AB.
Det jobbades även med andra arbeten. Aska har lastats i en container för återvinning. Vi har även grusat upp området bakom vagnhall 2. En ny kolharpa har byggts av Leif S. Med den kan vi separera kolet från kolstybbet. Kolstybbet kan sedan återvinnas.
Foton: Jan-Åke Andersson

[image] [image]
Spår 1 vid perrongen började återuppbyggas  Infartsväxeln till spår 1. Underlaget har byggts upp med grov makadam ch markduk över leran
[image] [image]
En ny metallplanta har beställts och den ska i dagarna monteras under växelns korsning. Växeltungorna med tillbehör har renoverats
[image] [image]
Aska har lastats i en container för återvinning. Vi har även grusat upp området bakom vagnhall 2.  Området bakom vagnhall 2, sett från andra hållet. 
[image]  
En kolharpa har byggts av Leif S.   


16 mars 2016. Vändskviekransen i Visby är hittad

Under arbetena med att bygga nytt vid f d lokstallsområdet i Visby så ska marken saneras från föroreningar. I samband med det har gamla rester av tidigare verksamhet tittat fram. Delar av den gamla vändskivekransen i huggen granit fanns kvar under jord och har nufrilagts. Byggjobbarna kontaktade föreningen och berättade om fyndet. Den ligger inne på det inhägnade området, så vill ni titta så bör ni fråga byggjobbarna först. Enligt uppgift finns den kvar bara några dagar till.

[image] [image]
Vy mot Visby järnvägsstation. Bakom gatlyktan i mitten syns perrongen vid fd "Lärbrosticket" Den del av vändskivekransen som har grävts fram syns tydligt här
[image] [image]
   
[image] [image]
   


15 mars 2016. Banarbete på Hesselby station

Vårens banarbeten har kommit igång. Närmast står spår 1 mellan perrongerna på tur att renoveras. Här kan vi inte använda slipersbytaren, utan vi har tagit bort rälerna och har denna måndag och tisdag med hjälp av en mindre grävmaskin grävt bort all sand. Därefter lägger vi ut nya tryckimpregnerade sliprar från Gotlandsflis och sedan spikar vi fast rälsen. Vi ska också renovera infartsväxeln. Den har lyfts bort och sanden har grävts bort. Vid den har vi haft problem med att den sviktade när lok och vagnar passerade. Detta åtgärdas genom att vi har grävt ned till leran. Vi kommer att lägga på markduk och grövre stenkross för att få ett stabilare underlag för växeln. Målsättningen är att jobba med de här arbetena de närmaste veckorna.

Under banarbetsveckan 16-20 april kommer vi ägna oss åt slipersbyten och att renovera den norra växeln mellan spår 1 och 2. Varmt välkomna att hjälpa till då!
Vår stoppmaskin har varit på renovering hos Larssons Maskin & traktor i Isums. Där har den fått nya hydraulslangar. Vi hoppas nu att den ska fungera som den skall så vi kan stoppa banan mer effektivt.

[image] [image]
Spår 1 sett söderut. Hesselby station Spår 1 sett norrut
[image] [image]
Spår 1 sett söderut Spår 1 sett norrut
[image] [image]
Infartsväxeln sedd norrifrån Infartsväxeln sedd söderifrån
[image] [image]
Den grävare som Leif lånade Denn harpa för sortering av kol från kolstybb har byggts av Leif S.
[image] [image]
Vår stoppmaskin i renoverat skick  


5 mars 2016. Arbetslördag med Venavagnen

Arbetslördag med fokus på renoveringen av Venavagnen. Nedan bilder beskriver väl vad som de jobbades med. Nästa arbetslördag är den 19 mars. Välkomna då! Foton: Ante Svensson

[image] [image] [image]
Gösta studerar den nya mellanväggen mellan sittkupé och toalett/bagageutrymme. Den blivande toalettdelen utifrån. Rolf och Bengt spikar dörrfoder.
[image] [image] [image]
Väggen mot plattform i A-änden har fått ny panel ovanför dörren. Diskussioner kring lister ovanför fönstren. Endast enstaka brädor i ytterpanelen måste bytas.


3 mars 2016. Rivning av spår 1 på Hesselby station

Idag har våra rallare rivit den del av spår 1 som är belägen mellan perrongerna på Hesselby station. Infartsväxeln till spår 1 söderifrån ska senare i vår renoveras. Vi passar nu på att byta alla sliprar mellan perrongerna. Då deras läge gör att en slipersbytare inte kan användas där. Vi lyfter istället bort rälerna och sliprar. Sedan kommer en grävmaskin ordna ett jämnt underlag för att lägga ut nya slipers och sedan räls på. Alla jobben på spår 1 ska vara klara den 1 maj är det tänkt.
Foto: Berni Gumauskas.

[image] [image]
Med hjälp av kranvagnen och en timmersax kunde alla sliprar enkelt lyftas upp och läggas i högar
[image] [image]
Här har samtliga sliprar tagits bort.  


17 februari 2016. Rapport från Hesselby

Idag har vi haft arbetsplatsträff med våra rallare. För närvarande är det främsta arbetet att sätta upp ett banstängsel (tretrådstun) längs med banan Eken- Hesselby. Våra rallare har med hjälp av en hyrd stolpborr satt stolpar. Denna dag påbörjades arbetet med att spänna trådarna. En av trådarna kommer att bära vår telefontråd för mindre risk att kabeln kapas.
Vi jobbar även med Slitefinkan. Vagnen som tidigare i vinter har fått renoverade fjädrar får nu översyn på de tidigare skadade dragstången och kopplen. Dessa håller nu på att rätas ut.
Vi planerar för renoveringen av infartsväxeln senare i vår och andra slipersbyten. Vi har banarbetsvecka 12- 16 april. Välkomna!

[image] [image]
Vackert väder vid Hesselby station Växel 5 på Hesselby station renoverades sent i höstas. Sju sliprar byttes
[image] [image]
Banstängselstolpar har satts upp från Hesselby södra stationsgräns Vy mittemot lammhagen
[image] [image]
Vy norrut från skogsbilsvägen Våra rallare jobbade med strävor till stolparna vid ändarna
[image] [image]
Slitefinkans koppel är lossat på båda sidor  
[image]  
Vackert vårväder vid Roma station  


13 januari 2016. Rapport från Hesselby

Idag har vi haft arbetsplatsträff med våra rallare. Även om vi inte kör tåg i vinter så jobbas det på många håll. Vi har satsat på två nya luftvärmepumpar till Hesselby Jernvägskafé. En i köksdelen och en i Hesselbysalen. Slite el har levererat och monterat. Förhoppningen är att få ned elförbrukningen, få bättre komfort och underlätta att bedriva kaféverksamhet på vintern. Vår godsvagn med konduktörskupé SlRJ F 7 har fått sina vagnsfjädrar renoverade. Det är Rånäs fjäder i Roslagen som har sett till att de är som nya. Det gör att vagnen har fått en mycket bättre "hållning" Venavagnen har klätts in i plast. Det gör att det går att ha lite värme på i den. Vårt gubbgäng kan därför jobba vidare med den i vinter.

[image] [image]
Den nya utedelen till köksdelens värmepump. Innedelen i köksdelen.
[image] [image]
Den nya utedelen till Hesselbysalens värmepump De nyrenoverade fjädrarna till SlRJ F7
[image]  
Venavagnen där renoveringen invändigt går framåt  

 
 


27 december 2015. Tomtetåget - cirka 1 750 reste med tågen från Roma och Hesselby

Sedan Föreningens tradition med Tomtetåget började den 28 december 1982 har det hunnit bli 34 tomtetågsdagar.
Tomtetåget började med barmark, men framåt lunchtid började snön falla. Det snöade resten av eftermiddagen och kvällen. Det var nog en del som valde att följa polisens uppmaning att inte ge sig ut på vägarna. Trots det kom cirka 1 750 passagerare och reste med våra tåg!
Nytt i år var att tågen till tomtarna i Tule avgick både från Roma och från Hesselby. Från Roma reste cirka 550 passagerare och resten från Hesselby. Nytt var också den lilla julmarknaden vid Tule. Den gjorde att väntetiden efter glögg och godis inte kändes så lång.
Trots all snö, så gick allt på räls!

Ett stort tack till alla som gjorde denna dag möjlig! Till alla ni som reste med oss, ni bidrar till att vi kan utveckla museijärnvägen! Även ett stort tack till tomtar och nissar och till alla frivilliga som hjälpte till med tågtrafiken, korvförsäljning och parkeringshjälpen!
Ett särskilt tack till Halfvede Musteri för sponsring av 200 liter äppelglögg! samt till Bergkvarabuss som sponsrade med två gratisbussar från Visby till Roma station!

Varmt välkomna tillbaka till museijärnvägen! Vi kommer att köra ett vårtåg i slutat av april. Sommartrafiken kör vi som vanligt juni, juli och augusti.
Trafikåret kommer att avslutas med Tomtetåget fredagen den 30 december 2016!

Hesselby Jernvägskafé har öppet 28-30/12 11-17. Passa på att fika då de har stängt i januari.

Länk till HelaGotlands reportage: http://www.helagotland.se/samhalle/manga-tog-chansen-att-aka-tomtetaget-12394512.aspx

Tomtetåget började med barmark, men framåt lunchtid började snön falla. Det snöade resten av eftermiddagen och kvä...

Posted by Gotlandståget on den 28 december 2015

Även om du inte är med i Facebook, så kan du se vårt bildspel (121 bilder!) via länken ovan (klicka på bilden!).


 
     

 


Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges"Gamla" bilder och gamla nyheter från Hesselby
 
2015: Länk till inte lika aktuellt 2015a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2015b (maj-dec)

2014: Länk till inte lika aktuellt 2014a (jan-maj) -Länk till inte lika aktuellt 2014b (juni-dec)

2013: Länk till inte lika aktuellt 2013a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2013b (juni-dec)

2012: Länk till inte lika aktuellt 2012a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2012b (juni-dec)

2011: Länk till inte lika aktuellt 2011a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2011b (juni-dec)

2010: Länk till inte lika aktuellt 2010a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2010b (juni-dec)

2009: Länk till inte lika aktuellt 2009c (sept-dec) - Länk till inte lika aktuellt 2009b (juni-aug) - Länk till inte lika aktuellt 2009a (jan-maj)

2008: Länk till inte lika aktuellt 2008c (aug-dec) - Länk inte lika aktuellt 2008b (maj-juli) - Länk till inte lika aktuellt 2008 (jan-april)

Länk till inte lika aktuellt 2007.

Länk till inte lika aktuellt 2006.

Länk till inte lika aktuellt 2005.

Länk till inte lika aktuellt 2004.

Länk till inte lika aktuellt 2003.


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

Åter till startsidan