INTE LIKA AKTUELLT I HESSELBY JANUARI- MAJ 2014
(För att se senare händelser klicka på denna länk  juni-december 2014)
 
 

 
Aktuella bildlänkar: Länk till fler bild/videolänkar från GHJ

 
Uppdateringar på hemsidan
Här kan ni ta del av alla uppdateringar som har gjorts på hemsidan
 
 
Banutbyggnad etapp III-IV
Allt om banbygget 2012-14 Tule station - Roma finns samlat på en särskild sida
 
 
Kambshagtorp - Roma
Sträckan byggs söder om Tule stn till Roma
 
 
 
Roma station
En sida om den framtida stationen i Roma.
 
 
 
Karta över banbygget Eken- Roma
Klicka för att se kartan i fullstorlek
Tack till Gotlands Allehanda/Per Leino

Kommande vecka

Arbeten återstår att utföra vid Roma kungsgård station. Vi behöver hjälp med det. Vi jobbar i första hand dagtid måndag-fredag.
Söder om Kambshagtorp kan den som vill med hjälp av spade och kratta färdigställa banvallens grusning. Se bild nedan från 11 juli. All hjälp mottages tacksamt!


28 maj 2014. Bron över Roma kanal har blästrats och målats

Bron har förra veckan blästrats av Nisse Axell. Idag målades det sista gråa färglagret på bron. Enligt Nisse har bron aldrig målats om under de 114 år som har gått sedan den byggdes. Den var även i ett ännu bättre skick än vad vi hade väntat oss. Rostskadorna är mycket få och påverkar ingen bärighet.  Bronbesiktades av Vägverket Produktion 2005.
Våra rallare är nästan klara med att rikta banan mellan Kambshagtorp- Roma kanal.

Kommande vecka ska grusning påbörjas samt bygge av brons överbyggnad.


På morgonen lyste ännu grundfärgslagrena.
 

 
Vy norrut med verkstadskillarna som åkt ned till banslutet med SJ Z4p 397
  

Vy av bron från östra sidan.
 

 
På eftermiddagen var bron färdigmålad.
  

Vy norrut från banslutet, med SJ Z4p 397
 

 
Kohagen vid Kambshagtorp
  

Riktat och rakt från övergången mot Halla bygdegård, Vy norrut.
 

 
Rallarna i arbete med spett för riktning.
  

28 maj 2014. Bygget av sovloftet på Tule station är nu klart

Under två vintrar har Webbmastern snickrat ett sovloft på Tule. Eftersom sängar tidigare stod i stinsexpeditionen och i väntsalen, har det varit angeläget att ordna sovmöjligheter för två personer på stationshusets vind. Det jobbet är nu klart efter 80 arbetstimmar.


Foton 26 mars 2014. Tule stationshus från söder
 

Vy mot norr på sovloftet
 

Tules sovloft. Trapphuset har byggts in.
 

På vinden har masonite satts up på baksidan av sovloftets gavelvägg
 

14 maj 2014. Bygge av Roma kungsgårds station med mera

Den 12-13 maj byggde Hallgrens bygg från Roma upp en byggnadsställning kring bron. Under arbetslördagen samlades ett gäng medlemmar som rev, räcke och brons träöverbyggnad. Under den fanns de gamla sliprarna med hakbultar kvar.
Bron är nu klar för blästring och målning som kommer påbörjas kommande vecka. Foton: Anders Svensson


Räckena har just rivits klart
 

 
Under brons plankor låg de gamla sliperserna
  

Rivningen pågick i ett härligt väder
 

 
Foto när rivningen var klar
  

Bron från öster efter avslutad rivning
 

 
 

14 maj 2014. Bygge av Roma kungsgårds station med mera

Bara mark AB arbetar för fullt med att bygga upp grund till stationshuset, underlag för sidospåret samt att grusa banvallen mot Roma. På lördag rivs överbyggnaden på bron över Roma kanal. Den kommer fram till 9 juni vara avstängd för all trafik.


Vy söderut från bron. Platsen där stationshuset skall stå är bakom den vita bilen.
 

 
Vy norrut över bron mot banans temporära slut.
  

Banvallen har breddats för att ge plats åt stationens sidospår
 

 
Till höger om bilen, vid grushögen, har grunden till stationshuset anlagts
  

Bara marks grävmaskin fördelar och jämnar till underlaget för det kommande banbygget mot Toma
 

 
VVy norrut mot Roma kanal
  

Skyltar har satts upp på bron som talar om vad som är på gång
 
 

Under tiden fixas grusvagnen till på Hesselby
 

 
På Hesselby har renoveringen av vägskyddets ljussignaler påbörjats.
  

7 maj 2014. Banbygget har nått bron!

Banbygget har nu nått fram till bron. Nu ska riktning ske av sträckan Kambshagtorp-Roma kanal. På andra sidan av Roma kanal håller Bara Mark AB på att färdigställer underlaget för Roma kungsgård station, med stationshus och två spår.
Framöver ska broöverbyggnaden rivas, byggnadsställning byggas och bron blästras och målas. Därefter kommer bron att spårläggas med plank, så att tåg och vägfordon kan passera. Den gemensamma bron kommer att förses med ljud/ljussignaler för hög säkerhet. Under en begränsad tid i maj/juni kommer bron inte kunna användas för passage över kanalen.

På Hesselby har arbetena slutförts på Dalhem som nu är ihopskruvad. På tisdag ska proveldning ske. Ångrör har bytts. Sätena till överhettartuberna har renoverats. Kilbultar har gjorts nya. Ånglådan har varit på bearbetning i Havdhem.
På lokomotorn SJ Z4p 320 pågår en topplocksrenovering..


Vy norrut där ersättningsvägen separeras från banvallen, söder om Roma kungsgård
 

 
Vy söderut, med den nya ersättningsvägen till höger
  

Vid Roma kungsgårds station pågår arbeten för att skapa utrymme för sidospåret
 

 
Bygge av sidospåret, vy norrut
  

Ersättningsvägen till höger. Underlaget för sidospåret anläggs. Vy söderut.
 

 
Vy söderut över bron över Roma kanal mot Roma Kungsgårds station
  

Vy norrut med bron över Roma kanal och banan.
 

 
Ett tillfälligt slut 5,5 km söder om Hesselby station.
  

På Hesselby pågår skrapning och grundmålning av Roma station
 

 

  

Fyra cylindrars topplock håller på att renoveras på SJ Z4p 320
 

 
Hytten till spårrensaren har grundmålats.
  

23 april 2014. Banbygget närmar sig bron

Banbygget har nu passerat vägen mot Halla bygdegård. Det är inte långt kvar till bron.


Spikning pågår med vår spikmaskin. Vy norrut
 

 

 

Vy söderut mot bron

 

 
Arbetet med spikningen sett från ersättningsvägen
 

21 april 2014. Arbeten på banvallen vid Roma kungsgård station

Thomas Nilsson, Bara Mark AB jobbar med banvallen vid Roma Kungsgård station. Foton: Anders Svensson


Breddning av banvall för nytt sidospår har inletts
 

 
T h om röda bilen byggs också väginfart till nya stationsområdet. Vid rörstumpen t h hamnar stationshuset.
 

Motljusbild av det blivande sidospåret
 

 
Banvallen sedd mot bron och banbygget 250 m bort
  

20 april 2014. Påsktåget

För första gången körde vi tåg för allmänheten på påsken. Det var på påskdagen som tre tåg rullade mellan 13.00-15.00. Tågbefälhavaren bjöd på påskgodis.


Hesselby station
 
 

 
Dagarna före Påsktåget åtgärdades växeln vid museet av aktiva och rallare. Sju sliprar byttes, spikades och stoppades. Orsaken var en spårviddsökning som upptäcktes vid banbesiktningen.
  

I väntan på passagerarna
 

 
Lokomotorn SJ Z4p 397 drog tåget mot Tule
 

Dags för avgång
 

 
I Tule stod stinsen för berättandet
 

Rundgång har gjorts, tag plats!
 

 
Tågsetet vid Tule station
 

Stinsen gav avgångssignal
 

 
Uppehåll vid Eken
 

1400-tåget från Hesselby på väg mot Munkebos
 

 
Inga av- eller påstigande fanns.
 

Passagen över Tomtevägen
 

 
Över åkrarna
 

Mot Tule station
 
 

15 april 2014. Bilder från banbygget

Idag körde den första lokomotorn på järnvägen söder om Kambshagtorp. Det var SJ Z4p 397 som sköt en lastvagn framför sig. Lastvagnen var lastad med räler till banbygget. Rälerna har körts från Hesselby. I Tule skedde rundgång för att få flakvagnen närmast banbygget. Foto: Anders Svensson


Lokomotorn vid Tule station
 

 
Efter rundgången i Tule
 

Foto mot banvallen söder om Kambshagtorp.
 

På väg mot banbygget. Foto över kohagen söder om Kambshagtorp.
 

12 april 2014. Bilder från banbygget

Benny Jannesson tog några bilder som visar hur bygget av banan samt banvallen Roma kungsgård - Roma går framåt.


Diket vid Roma kungsgård är nu klart
 

 
Vy mot norr och bron
 

Vy söderut mot bron över Roma kanal
 

 
Banbygget har nu kommit fram till vägkorsningen med vägen till Halla bygdegård. Under några dagar är korsningen avstängd för biltrafik.
 

11-12 april 2014. Banbesiktning

Vi har haft god hjälp av Sven Andersson, SA banteknik för att göra den årliga besiktningen av banan. Besiktningen tog två dagar. En spårviddsökning upptäcktes i växeln mellan spår 2 och 3 på Hesselby station.
Denna åtgärdades av Torbjörn Andersson med flera redan under söndagen, då fem slipers byttes.


Med hjälp av detta förnämliga multivattenpass går besiktningen som en dans!
 

 
I Hesselby stod denna lastvagn lastad med mer räls till banbygget
 

9 april 2014. Banbygget går vidare. Banvallen görs i ordning Roma Kungsgård- Roma station

Våra rallare körde ut mer räls och nu var banbygget nästan framme vid vägkorsningen mot Halla bygdegård. På andra sidan bron över Roma kanal har nu Thomas Nilsson, Bara Mark AB börjat bearbeta diken och banvall. Bara Mark bygger en ersättningsväg längs med banvallen mot Roma station


Med hjälp av spikmaskinen knuffas Tingstädetrallan långsamt mot byggplatsen
 

 
Sista biten skjuts trallan framåt. Nu kan rälsen dras av trallan
 

Vy mot Roma från vägkorsningen mot Halla bygdegård
 

 
Här kommer snart Roma kungsgård station att byggas
 

I kurvan in mot Roma station höll Bara mark på att göra i ordningen dikena
 

 

 

Vy från mitt i kurvan mot Roma kungsgård
 

 Motiv från Roma stationsområde. Det börjar bli lite mer parklikt sedan röjningsarbeten med motorsåg/röjsåg har påbörjats
 

6 april 2014. Årsmöte och resa till banbygget

Årsmöteseftermiddagen inleddes kl. 13.05 med att ett tåg åkte iväg med deltagarna. Vi åkte via Tule till Kambshagtorps hållplats. Där gick vi av, promenerade och beundrade den nybyggda järnvägen.
Avfärd och backning upp till Tule. Där gjordes rundgång innan det var dags att åka tillbaka till Hesselby där stinsen Staffan Beijer tog emot tåget.
Vid tvåtiden inleddes årsmötet med kaffe och fikabröd som vår caféarrendator Vicktoria hade ordnat. 35 medlemmar deltog vid årsmötet.
Hela styrelsen och de andra funktionerna omvaldes. Revisorerna rekommenderade årsmötet ansvarsfrihet, vilket årsmöte beslutade om.
Vi avslutade eftermiddagen med två lottdragningar. Högvinsten en laddbar borrmaskin vann föreningen då den skänktes av vinnaren.
Roberth hade förnämligt organiserat och tiggt ihop två bra lotterier!


Snart dags för avgång
 

 

 

 
 

Bara tågbefälhavaren kvar på perrongen
 

I samspråk med lokföraren innan avgång
 

Vid Munkebos hållplats invid Tomtevägen väntade ingen.
 

Ombord på GJ Co8
 

Motiv från stall Dalhems fd hagar
 

Kurvan ned mot Kambshagtorp
 

Vid Kambshagtorp väntade Benny
 

Avstigning vid Kambshagtorp
 

Tussilagon slog rot direkt i det nygrävda diket
 

Promenad längs med banan. Vy mot Kambshagtorp
 

Promenad längs med banan. Vy mot Kambshagtorp
 

Vy mot Roma
 

SlRJ F7 var med som bromsvagn
 

Avgång från Kambshagtorp
 

Tåget backades uppför mot Tule. På bilden vid väten. fd grustag.
 

På väg in till Tule station.
 

 

 

Vid Tule station låstes växlarna upp och rundgång kunde ske
 

Dags för rundgång
 

Snart avgång mot Hesselby
 

Vy från åttans bakre plattform mot Tule
 

Vy mot bron över Dalhemsån och Munkebosbacken.
 

Ankomst till Hesselby station
 

Dags för fika och årsmöte
 

Sista lottvinsten vann Kenneth.
 

31 mars 2014. Styrelsemöte och studiebesök på Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde

Roberth Östergren ordnade ett mycket intressant studiebesök för styrelsen och aktiva medlemmar på Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde. Vi började med drakarna intill skans 4. I flygvapendelen guidade Tor Karlsson oss. Där fanns inte bara Draken utan Viggen och Bellhelikoptern som mest är känd från Vietnamkriget. Vi fortsatte sedan till skans 4, som byggdes 1914.
Efter det besöket åkte vi till centrala Tingstäde där huvuddelen av försvarsmuseet ligger. Rolf Larsson guidade där initierat och berättade om den gotländska militärhistorien och hur museet kom till och hur det har utvecklats. Den mest konkreta saken som vi kan lära av dem, är deras snygga och informativa skyltar. Se bilden av kasernerna 1910 vid det som senare blev P18. Intressant där är hur järnvägen mot Hallvards (VVJ) gick längs med området.
Efter studiebesöket åt vi en god landgång innan det var dags för styrelsen att ägna oss åt vårt styrelsemöte. Ett särskilt tack till Rolf Larsson, Tor Karlsson och Roberth Östergren.


En spaningsvigg och Bellhelikoptern som var räddningshelikopter bland annat på Gotland.
 

En mindre helikopter. Draken syns till vänster
 

Skans 4
 

En prydlig informationstavla med plats för andra sevärdheter i Tingstäde.
 

I den röda byggnaden ligger utställningslokalerna. I fonden Tingstäde kyrka.
 

I det gamla spannmålsmagasinet finns flera våningar med fina utställningar. Roberth tillhör inte museiföremålen.
 

Karta över P18-området 1910 med VVJ sträckning till vänster
 

En utställningslokal med mest luftvärn
 

Även i denna lokal en hel del luftvärn. En radioterrängbil (Valp) och en militär Volvo PV till väsnter.
 

I den stora utställningshallen fanns flera stridsvagnar, Pbv och Kp-bilar
 

26 mars 2014. Bilder från banbygget, ersättningsvägar, Roma station, lokrenovering mm

Dalhem håller på att renoveras, flera läckage ska åtgärdas. Överhettartuberna har tagits ut. SJ Bop 887 håller på att gås igenom. Fönster renoveras mm. Tules sovloft börjar bli klart, och banbygget rullar på. Nu är det cirka 500 meter kvar till bron!


Dalhem. Arbete pågick uppe på domen.
 

Överhettartuberna har tagits ut.
 

SJ Bop 887 och KlRJ F 307. Renoveringar pågår
 

Bild inifrån SJ Bop 887
 

Tules sovloft. Trapphuset har byggts in. Det som återstår nu är bygge av två dörrar samt diverse kompletteringar i sovloft och trapphus.
 

Roma station. Skogsröjning pågår. Gulröda käppen markerar spår 2 närmast stationshuset som ska stå till höger om käppen.
 

Ersättningsvägen upp mot Karbyvägen åt väster
 

Ersättningsvägen åt andra hållet, österut mot järnvägsbygget
 

Räls kördes ut med Tingstädetrallan
 

Rälsen monterades med skarvjärn/bult
 

Vy över banbygget norrut
 

Vy från banbygget söderut, mot Roma
 


 

Nya rälsbultar från Vossloh, det gick som smort!
 

Vy söderut mot bron över Roma kanal. Foto från Salixskogsvägen
 

Vy norrut mot banbygget från Salixskogsvägen.
 

15 mars 2014. Arbetslördag

Under arbetslördagen jobbade vi framförallt med SJ Bop 887, Bautzenvagnen. Det var storm på Gotland och ett träd föll vid lunchtid över Hesselby stations sydliga del. När det tagits bort kunde vår Ukkasin ge sig iväg mot Tule.


SJ Bop 887. Det gamla dåliga masonitetaket har tagits bort. Även masonite från väggarna har demonterats. Vagnens fönster håller på att renoveras. Foto: Anders Svensson

Arbete med bromsen pågick. Foto: Anders Svensson
 

Det satt fast! Foto: Anders Svensson
 

 
Foto: Anders Svensson
 

Trädet som föll över infartsväxeln. Foto: Anders Svensson
 

Ukkasinen på utflykt till Tule. Foto: Torbjörn Andersson
 

12- 13 mars 2014. Banbygget & Tule sovloft

Banbygget går vidare. Våra rallare har nu lagt ut de nylevererade sliprarna och ytterligare räls. Rälsbult från Vossloh är på gång.
På Tule uppe på det blivande sovloftet är nu även den södra väggen i stort sett klar. Det återstår att bygga in trapphuset och vissa kompletterande åtgärder.


12 mars:
Spårslutet och slut på slipers.
 

12 mars:
Vy söderut från skogsbrynet
 

13 mars:
Nya slipers har anlänt och lagts ut. Foto: Anders Svensson
 

13 mars:
Vy söderut med utlagda slipers. Foto: Anders Svensson
 

13 mars:
Motiv från den plats där km 2-skylten kommer att stå (från Roma) Därifrån har vi byggt ett antal hundra meter till mot Roma.
Foto: Anders Svensson

12 mars:
Motiv från sovloftet på Tule station, med södra väggen.
 

9 mars 2014. Om renoveringen av SlRJ 3 Dalhem

Vårt trafiklok Dalhem genomgår reparationer. Under hösten reparerades regulatorn i syfte att få loket klart till Tomtetåget. Tyvärr uppdagades att rörledningar inne i pannan hade korrosionsskador som krävt vidare arbeten. För närvarande är alla tuber urtagna och byte av ett stort rör pågår. Målet är att loket ska vara tillbaka i trafik senare under våren.


7 mars 2014. Banbygget går vidare vid fd Salixodlingen

Våra rallare är nu mitt på den öppna sträckan vid fd Sailxodlingen. Föreningen har numera en egen "byggfutt". Arbetsboden är en fd täckt godsvagn med bromshytt, som var en av de begagnade vagnar som Sydvästra Gotlands järnväg (SGJ) köpte inför trafikstarten 1924. Vi har bytt till oss vagnen mot föreningens mindre svarv. Vagnen är i gott skick med installerad el. Den kommer nu utmärkt till pass som arbetsbod längs med banbygget.
Vagnen har denna historik. Byggd 1897 vid Landskrona Gjuteri och Mek. Verkstad
. 1897 KBJ F 1321, 1923 SGJ F 406, 1927 KlRJ F 308, 1933 KlRJ G 308, 1948 SJ Gmp 300307
Våren har nått Gotland, i år ovanligt tidigt. Idag var det sju grader på arbetsplatsen.


Vy norrut från södra änden av Salixodlingen
 

Rallarlaget i arbete
 

Personaltransport till Tule för lunch
 

Vy norrut från byggplatsen.
 

SGJ F 406 i sin nuvarande form som arbetsbod på hjul! Till höger syns den gamla dörren till bromshytten.
 

Arbetsboden från andra sidan.
 

Invändigt är det innertaket som skvallrar om historien.
 

Bild åt andra håller. Bromshyttsdörren är längst till höger.
 

Vårlikt på Hesselby
 

 

 

28 feb. 2014. Banbygget går vidare vid fd Salixodlingen

Våra rallare bygger vidare. Nu ungefär till mitten av det öppna fält som tidigare var Salixodlingen. Vi hade även besök av fyra förhoppningsvis kommande rallare.


Vy söderut mot Roma
 

Vy norrut med den s.k Tingstädetrallan som används till att köra ut rälsen med.
 

22 feb. 2014. Extra arbetslördag samt chartertåg

Lördagen den 22 feb. arbetade vi vidare med SJ Bop 887. Årets första chartertåg avgick till Tule. Foto: Anders Svensson


SJ Bop 887 drogs ut ur vagnhall 2.
 

Inne i vagnen demonterads fuktskadad masonite
 

Chartertåget avgick tomt mot Tule.
 

I Tule steg passagerarna på och åkte till Hesselby.
 

21 feb. 2014. Bilder från banbygget och vagnsrenoveringar

Banbygget går vidare, nu på den öppna sträckan. Den är en del av raksträckan som är 2,4 km! Slipers har lagts ut. Idag kördes räls fram och lastades på en Tingstädetralla. Rälsen rullas sedan fram och två räler dras av trallan. När dessa har spikats fast kan trallan rullas ytterligare en rälslängd osv.
På Hesselby arbetas det med bland annat KlRJ F 307 samt nu även med SJ Bop 887. Den senare vagnen har renoveringen just påbörjats. Alla bänkar har tagits ur och nu pågår skrapning av en större mängd lös färg. Målsättningen är att vagnen ska vara i trafik till Tomtetåget. Foto: Anders Svensson


Vy från spårslutet på morgonen söderut
 

Vy norrut, räls har körts fram
 

Vy från fältet öster om banvallen i Halla
 

Vy norrut med ersättningsvägen och den klart högre banvallen
 

Rälsen lastades på Tingstädetrallan
 

Trallan skjuts framåt. Spikmaskinen puttrar efter.
 

En större mängd stubbar passeras. Stubbarna ska flisas under året
 

Bra och ha verktyg och annat vid banbygget
 

Justering av spårskavens höjdläge
 

Närbild
 

I Hesselby har golvet lagts i KlRJ F 307. Arbete pågår med väggarna. SJ Bop 887 till vänster
 

SJ Bop 887.
 

11 feb. 2014. Banbygget går vidare

Våra rallare har återupptagit banbygget. Efter en djupdykning i våra rälshögar hittade vi övergångsräler från 34 till 27 kilos räls. Dessa är nu på plats och den hittills utlagda rälsen har nu spikats.


Gråmulet Hesselby. Ännu ligger lite snö kvar på bangården.
 

Vid banbygget har all snö tinat bort. Idag bestod rallarlaget av tre personer.
 

Övergångsrälerna på plats.
 

Vy norrut. Arbetslaget på väg till välbehövlig lunchpaus
 

2-4 feb. 2014. Tule station - sovloftets byggnation går vidare

I våras blev sovloftet på stationsvinden halvfärdigt, så att det gick att sova där. Nu i vinter har arbeten påbörjats med norra och södra väggarna. Målsättningen är att sovloftet ska vara helt färdigt till sommaruthyrningen i år.


4 feb.
Vy från Tule station norrut
 

Tule station och Roma Kungsgårds stationshus (fd Boge hpl)
 

Vy från Tule söderut i riktning mot Roma
 

Vy norrut mot banan till Hesselby
 

Tule station från norr
 

Tule stations lada. Numera även Tomteverkstad.
 

2 feb
: Sovloftet på Tule station. Vindpapp har spänts upp. Reglar höll på och sattes upp.
 

4 feb.
Reglarna på plats och även isoleringen.
 

4 feb.
Här har fönstersmygarna och väggpanelen kommit på plats. Nu fortsätter arbetet med den återstående södra väggen.
 
 

17 jan. 2014. Banbygget har nått halvvägs till Roma kanal

Sedan i oktober har våra rallare byggt en dryg kilometer. Nu är de framme vid skogsbrynet mot fd Salixskogen. Det är nu cirka en kilometer spår kvar till Roma kanal. Den första kilometern tog cirka två månader att bygga. Nu håller vi tummarna att Kung Bore är vänlig mot oss och ger oss en ljum vinter men ett eventuellt tunt snötäcke.


Vy från Kambshagtorp mot banan emot Roma
 

Banbygget har nu nått fram till det öppna partiet vid fd Salixskogen
 

Spikning pågår
 

Vy norrut
 

Vy söderut mot Roma
 

På kvällen visade Staffan Beijer upp sitt pepparkakshus med Tule station som förebild. Det smakade mycket gott :-)
 

Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges."Gamla" bilder och gamla nyheter från Hesselby
 
2014: Länk till inte lika aktuellt 2014b (juni-dec)

2013: Länk till inte lika aktuellt 2013a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2013b (juni-dec)

2012: Länk till inte lika aktuellt 2012a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2012b (juni-dec)

2011: Länk till inte lika aktuellt 2011a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2011b (juni-dec)

2010: Länk till inte lika aktuellt 2010a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2010b (juni-dec)

2009: Länk till inte lika aktuellt 2009c (sept-dec) - Länk till inte lika aktuellt 2009b (juni-aug) - Länk till inte lika aktuellt 2009a (jan-maj)

2008: Länk till inte lika aktuellt 2008c (aug-dec) - Länk inte lika aktuellt 2008b (maj-juli) - Länk till inte lika aktuellt 2008 (jan-april)

Länk till inte lika aktuellt 2007.

Länk till inte lika aktuellt 2006.

Länk till inte lika aktuellt 2005.

Länk till inte lika aktuellt 2004.

Länk till inte lika aktuellt 2003.


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

Åter till startsidan