INTE LIKA AKTUELLT I HESSELBY JAN - MAJ 2013
(För att se händelser från juni - december 2013 klicka på denna länk)
 
 

 
Aktuella bildlänkar: Länk till fler bild/videolänkar från GHJ

 
Uppdateringar på hemsidan
Här kan ni ta del av alla uppdateringar som har gjorts på hemsidan
 
 
Banutbyggnad etapp III-IV
Allt om banbygget 2012-14 Tule station - Roma finns samlat på en särskild sida
 
 
Kambshagtorp - Roma
Sträckan byggs söder om Tule stn till Roma
 
 
 
Roma station
En sida om den framtida stationen i Roma.
 
 
 
Karta över banbygget Eken- Roma
Klicka för att se kartan i fullstorlek
Tack till Gotlands Allehanda/Per Leino

17 maj 2013. Abonnerad resa till Tule station

På självaste Norges nationaldag så körde vi en abonnerad tur till Tule med ånglok. Som synes har vi vänt ångloket så det går med framänden till Tule. Detta har vi gjort för att banan lutar. Ångpannan gillar bättre att ha nuvarande lutning på vattnet. Foto: Benny Jannesson


Dalhem med tåget på väg in på Tule station
 

 Tåget har precis stannat vid perrongen vid Tule
 

Dags för rundgång.
 

 
 

 
 

 Tågbefälhavare Beijer berättade om järnvägen, banutbyggnaden och om Tule station. På återvägen stannade vi vid Eken.
 

13 maj 2013. Österport stationshus från Norrlanda till Hesselby

Österports fd stationshus har nu flyttats från sin undanskymda tillvaro som jaktstuga i Norrlanda till renoveringsplatsen bakom muséet på Hesselby. Välkommen att hjälpa till med renoveringen!
Om två år kommer stationshuset att pryda sin plats vid Roma station. Tills dess så står det uppallat så att det efter renoveringen kan flyttas till Roma. Foton: Benny Jannesson


5 maj 2013. Gotlands Landshövding invigde Tulebanan på GHJ

Gotlands Landshövding Cecilia Schelin Seidegård invigde Tulebanan i ett fantastiskt väder. Invigningståget avgick klockan 1500 från Hesselby station. Det drogs av SlRJ 3 Dalhem med fyra personvagnar och resgodsvagn. Vid Munkebos gjordes ett uppehåll. Landshövdingen höll tal och klippte sedan av bandet som hindrade tåget från att rulla ut på den återuppbyggda järnvägen över åkrarna mot Tule. Vid Tule var nära ett hundratal människor som mötte upp tåget. En sockenbo nämnde att det var på en månad när 60 år sedan i år som den sista rälsbussen stannade i Tule. Vid Tule bjöds det på förfriskningar. Staffan Beijer höll ett tal där han tackade till alla som har gjort detta stora steg för föreningen möjligt. Mitt under talet kom Tomtefar ut från jordkällaren vid Tule. Tomtefar var yrvaken och undrade vad som stod på. Tomtefar samtalade med Landshövdingen och lär ha frågat om hon varit snäll. Svaret behöll Tomtefar dock för sig själv. Därefter var det dags för återfärd till Hesselby. Hedersgästerna bjöds på smörgåstårta i vagnhallen. Ett stort mål har nåtts och det firade vi med en härlig invigningsdag :-)


Foto taget från ånglokshyttens tak. Bandet har just klippts av. Banan är invigd!
 

 Tule station. Föreningens ordförande Staffan Beijer höll tal.
 

Bildspel från invigningståget den 5 maj

 

5 maj 2013. Roma station har påbörjat sin resa från skogen i Norrlanda

Det blivande stationshuset i Roma har lyfts upp från den plats det har stått på sedan femtiotalet. Huset var från början Österports stationshus i Visby. När ett modernare stationshus med pressbyråkiosk anskaffades på femtiotalet så degraderades det gamla stationshuset till jaktstuga i Norrlanda. Stationshuset har nu stadgats upp och lyfts upp på en trailer som ska köra det till Hesselby station. Där ska huset renoveras och bli Roma station.
2015 kommer stationshuset pryda stationsområdet i Roma. Foton: Sten Bergström


2-3 maj 2013. Fortsatta förberedelser inför invigningen

En mängd mindre jobb har utförts under dagarna före invigningen den 5 maj. Grusning med markduk har skett utanför Tule station. På Tules vind fortsätter inredningen av sovloftet. På Tomtevägen har de två mötesplatserna som även fungerar som nedfarter till åkrarna färdigställts. Ett fint grusmaterial har lagts ovanför den grova bergkrossen. Nästa steg vid Tomtevägen är att bygga den nya hållplatsen Munkebos.


Våra anställda arbetade med växelrenovering vid Tule
 
 

 Projektledaren Ante inspekterade växeln vid grusgropsspåret. Växeln är nu försedd med växeltungslås och är i hopkopplad med skivsignalen intill.
 

Grusning har skett framför stationshuset i Tule mot spåren
 

 På kvällen ser det ut så här. Elen till lamporna som ska lysa genom semaforerna är ännu inte inkopplad.
 

Vid Tomtevägen planerades fint väggrus ut på mötesplatserna.
 

 Den östra väggen är nu i princip klar. Arbetet fortsätter härnäst med den västra väggen.
 

30 april 2013. Tule station blev med semafor!

Under ett års tid har våra anställde Curth renoverat en semafor för Tule station. Curth har förvandlat ett stycke metallskrot till en fullt fungerande semafor. Bland många andra bragder i föreningen s historia är det här ytterligare en!
Skivsignalen vid Tule grusgrop monterades även den idag.


Semaforen har monterats i sitt fastgjutna stativ
 

 Det är många detaljer som har renoverats till toppskick!
 

Bara traktorn räckte inte. Vi fick staga upp med plank
 

 På väg upp!
 

Uppe! Snabbt i med bultarna.
 

 Stiligt!
 

Åtta bultar monterades
 

 Vy från söder. Tule station ser annorlunda ut!
 

På norra sidan har semaforen en "stege" fast monterad
 
 
Curths semafor!
 
 
 Utsikten från stationens allrum är annorlunda!
 

Vy norrut med station och bangård
 

 Vy söderut med nyuppsatt lutningsvisare och semafor!
 

Skivsignalen vid grusgropsspåret är nu ihopmonterad med växeln. Här visar den kör på rakspår
 

 Stubbrytningen söder om Kambshagtorp fortsätter mot Roma. Här vid fd Salixodlingen
 

27-28 april 2013. Arbetshelg på GHJ

Vårens arbetshelg var fokuserad på banarbeten och förberedelser inför invigningen. En mängd skyltar och lutningsvisare sattes upp längs med banan. I dagarna har även Dalhem besiktats, bantelefon installerats på Tule. Stativen till semaforen vid Tule och skivsignalen vid Tue grusgrops har gjutits fast med mobilbetong från Roma grus. Arbetshelgen innehöll även trevligt samkväm och övernattning för dem som ville. Vi hade besök från fastlandet, fem aktiva där tre av dem firade 10 år sedan de var här vid valborg 2003. Som synes på en av bilderna så har landskapet förändrats!


Dalhem besiktades dagarna före. Cylindrarna pysslades om.
 

 En spårviddsökning vid Lammhagen åtgärdades med byte av elva slipers och inspikning av övriga.
 

Dags för gemensam lunch
 

Staffan hade lagat en god pytt i panna till deltagarna
 

Efter lunch begav sig spikmaskinen, Ukkasinen och Slipersbytaren iväg
 

 Ukkasinen och spikmaskinen på väg till Tule med lutningsvisare och växelklot
 

Arbetet med slipersbytet och inspikningen vid Lammhagen fortsatte efter lunch
 

 Spikning med spikmaskinen
 

Denna och några andra slipers i god kondition kommer återanvändas i perrongen till Munkebos nya hållplats.
 

 Uppsättningen av fyrkantiga lystringsmärken och lutningsvisare var färdig och Ukkasinen återvände mot Hesselby.
 

Den 1 maj 2003 såg det ut så här från Munkebos i riktning söderut mot Tule.
 
 

 2013: Före middagen stod en provkörning av banan på agendan. Vy från gamla Munkebos med ett nyuppsatt lystringsmärke för Tomtevägen.
 

Där gruset ligger till vänster ska hållplatsen (nya) Munkebos perrong byggas
 

 Det södra nyuppsatta lystringsmärket för Tomtevägen
 

Motiv från åkerkanten södra mot Tule
 

 Vid Tule står en prydlig lutningsvisare nu på plats. Växelklotet med stativ och växeltungslås monterades dagarna före.
 

Tåget stannade på spår 2 vid Tule station
 

 På Tule har bantelefon monterats och ett hål för stativet till semaforen grävs. Mobilbetong från Roma grus har fyllts i.
 

Roma Kungsgårds hållplatshus (fd. Boge) har nu fått nyrenoverade fönster på plats.
 

 Vy av baksidan mot bangården.
 

Vackert vy med stationen och tågsetet
 

 En fotokörning utfördes
 

Platsvakten var redan på plats när tåget anlände till Kambshagtorp
 

 Söderut från Kambshagtorp har nu stubbgrävning påbörjats.
 

Vy söderifrån med en tredubbel tallstubbe mot Kambshagtorp
 

 Längre söderut såg det ut så här.
 

Samspråk vid Kambshagtorp
 

 Ombord på GJ C 44
 

Fotokörning vid Munkebos
 

 
 

Tillbaka vid Hesselby station
 

 Efter en god gemensam middag tittade vi på bilder från arbetshelgen 2003.
 

21 april 2013. Öppethusdagen Tågsläppet                                           

De flesta järnvägsmuseiföreningar i Sverige håller sina verkstäder öppna för allmänheten denna dag. Totalt kom det 65 besökare till Hesselby. De visades runt på stationen och bjöds på kaffe och kaka.
Dalhem förbereddes inför besiktning. Vatten fylldes på. En spårviddsökning åtgärdades med fyra bytta sliprar och inspikning. På spår 4 utanför vagnhall 1 byttes tre sliprar. Dessa har legat där sedan vagnhallen byggdes 1982, dvs. i
31 år. Vi beräknar att tryckimpregnerade sliprar håller i cirka 30 år. Om dessa var tryckta vet vi inte. GJ C 42 tvättades ren och en sida hann målas. Hastighetstavlor till Tule gjordes i ordning. På Tule station drogs bantelefonen in i stinsexpeditionen.


Vackert väder med vårluft, cirka 12 grader var det.
 

 Hesselby station
 

På spår 1 byttes fyra sliprar
 

 Spikning med spikmaskinen
 

Efteråt snyggt och prydligt, välstoppat med elkobran
 

 Stora stenar (8-10 cm) i gruset utanför Vagnhall 1 försvårade slipersbytet
 

Halva sträckan är åtgärdad. Den 27 april byts ytterligare tre sliprar närmare portarna.
 

 Vy över stationsområdet från norr
 

Målning av sidan på GJ C 42
 

 GJ C 42 inställd i verkstaden. Den 133-åriga vagnen kommer att bli som ny.
 

Många av besökarna var intresserade av vår nyaste maskin, slipersbytaren från 1990.
 

 

19 april 2013. Banbesiktning och grusning

Den 18 april besiktades den gamla banan. Idag besiktades den nya banan. Det är Sven Andersson från Uppsala som säkerhetsbesiktar den gamla banan och gör en ibruktagarbesiktning av den nya banan.
På köpet har vi fått vår bana uppmätt på metern när.

Banan Kambshagtorp-Hesselby är godkänd för trafik. Men vi har fått ett antal anmärkningar som ska åtgärdas efter grad. Redan på söndag under Tågsläppet kommer ett antal sliprar att bytas där vi har större spårviddsökningar.
Kom gärna och hjälp till. Det mesta av de tunga jobbet görs med slipersbytaren och spikmaskinen :-)

Grusningen fortsatte. Roma grus levererade ytterligare 40 ton som kördes ut under dagen. Nu återstår mest finlir på banvallen över åkrarna.
GJ C 42: Våra vagnsrenoverare målade underredet svart på vagnen från 1878.


Sven besiktar banan med hjälp av en mättralla som både mäter spårvidd och sträcka.
 

 Anmärkningar noterades i blocket
 

Roma grusbilen lossade först släpet med 10-20 makadam
 

 Därefter kunde föraren manövrera bil och släp så han kunde tippa dragbilens last utan att koppla loss släpet :-)
 

Besiktning på den höga banvallsdelen över åkrarna
 

 Gränsen mellan den gamla och den nya banan vid fd Munkebos hållplats.
 

På den gamla banan har vi en större spårviddsökning vid fårhagen. Den är tydligt markerad och åtgärdas på söndag
 

 Gruståg på väg mot Tule
 

 
 

Nymålat underrede. En halv vagn får plats på bild!
 

16 april 2013. Grusningen av banvallen fortsätter

Efter att ett av tippflaken hade reparerats under gårdagen, kunde grusningen fortsätta idag. Åtta gruståg kördes. Vid Tomtevägen grusades och justerades övergången.
På Hesselby fortsätter arbeten i verkstäderna. GJ C 42 har tagits in i verkstaden för komplettering av vagnen samt främst utvändig målning. Vagnen är 135 år gammal!

I morgon onsdag fortsätter grusningen från lunchtid.


GJ C 42 är något svårfotograferad i verkstaden.
 

 Att renovera ett gammalt biljettskåp görs inte på en kafferast. Vår finsnickare Salla fixare det.
 

Den högra semaforen för Tule har Curth renoverat färdigt. De svarta lyktorna hör till den.
 

 Grusning påbörjades från Tomtevägen och söderut.
 

Det bakre tippflaket har tömts.
 

Övergången vid Tomtevägen har kompletterats med grus på ömsom sidor av den.
 

Våra rallare grusade från Tomtevägen åt norr.
 

 Dagens sista och åttonde gruståg avgick norrut mot åkrarna
 

12 april 2013. Grusningen av banvallen över åkrarna har påbörjats

Nu har grusningen av banan över åkrarna påbörjats. Roma Grus har lossat makadam på lastkajen i Tule. Grusvagnen lastades med baklastare. Efter tre vändor med spridning av makadammen så brast ett fäste ovanför en av lyftkolvarna. Det ska repareras på måndag. Grusningen fortsätter därför på tisdag. Den 11 april riktades spåret vid södra åkerkanten av våra rallare.


Första gruståget lämnar Tule
 

 Baklastaren lastade effektivare än vår traktor
 

Gruståget på väg norrut från Tule station
 

 Spridningen har påbörjats med tippflaket. Samtidigt kör tåget söderut och släden fördelar makadammen jämnt
 

Släden som fördelar makadammen
 

 Det andra tippflaket har just tömts.
 

10 april 2013. Bilder från Tule med omnejd

Från lastkajen i Tule lastades grusvagnen med makadam som skall spridas ut på banan över åkrarna. Grusvagnen som är byggd för Roslagsbanans 200 cm långa sliprar har fått avsmalnande kilar vid tippflakens ändar. Detta eftersom våra sliprar är 180 cm långa. Vid Tule grusgrop höll våra rallare på med att montera ett växeltungslås.


Lastning av grusvagnen
 

 På bilden syns hyr makadammen sprids smalare
 

Vid grusgropsspårets växel pågick arbeten med att montera ett växeltungslås.
 

En sinnrik konstruktion. Till höger om diket kommer skivsignalen att stå.
 

9 april 2013. Arbeten vid Hesselby i april

I april har banan över åkrarna riktats. Den 10 april kommer Roma grus att påbörja leverans av bergkross till banan. Vår grusvagn har fått avsmalnade tippflak för att inte sprida så brett.
I verkstaden har två växeltungslås färdigställts. Ett återstår att färdigställa. Arbetet med semaforen i Tule går in i sitt slutskede. Från verkstaden har KlRJ F 307 flyttats till Vagnhall 2.
Där fortsätter arbetet med den. In i verkstaden har nu GJ C 42 från 1878 växlats. Den ska målas om och kompletteras med nya handtag mm. I vagnhall 3 pågår även renoveringen av biljettskåpet till Tule. Ett riktigt finlir´.


Växeltungslåset färdiställt
 

 SJ Z4p 320 drog in Dalhem och Klintehamn för att kunna växla ut GJ C 42.
 

GJ C 42 inför ommålning och komplettering
 

 I vagnhall 2 finns nu KlRJ F 307. Biljettskåpet renoveras på bordet till höger.
 

7 april 2013. Årsmötet med arbetståg till Tule och Kambshagtorp

Före årsmötet provkörde vi banan till Tule. Inför grusningen kommande vecka var det bra att belasta banan. Därefter hölls årsmötet i Hesselbysalen.38 medlemmar var närvarande.
Hela styrelsen fick förnyat förtroende. Anders Svensson berättade om vad som händer i projektet framöver. Vicktoria hade ordnat fika och två lotterier såldes.


Inför avgång kl. 1300
 

 
 

Karbyvägen passerades
 

Fotokörning vid Tomtevägen
 

Passage av Tomtevägen
 

Avstigning för dem med kameror
 

 

 

På väg över åkrarna
 

 
 

Foto vid åkerkanten södra
 

 
 

Växeln och kuren vid grusgropsspåret
 

På väg in till Tule station
 

Den nya perrongen syns tydligt.
 

Backen ned mot Kambshagtorps hållplats
 

Vi gjorde ett kort uppehåll vid Kambshagtorp.
 

På väg uppför backen mot Tule
 

Uppehåll vid Tule
 

Alla gick av vid Tule
 

 

 

 
 

En nytillverkad lykta i gammal stil, sattes upp på stationen
 

Dags för återfärd mot Hesselby station
 

 
 

 

 

Passage över bron vid Dalhemsån
 

Vägbomen vid Karbyvägen på väg upp efter passage
 

Tio minuter efter avgång från Tule kom vi fram till Hesselby station
 

Årsmötet med lotterivinster närmast
 

5 april 2013. Röjningen med skördare/skotare är avslutad

Sträckan Kambshagtorp-Roma har nu röjts färdigt med skördare. En skotare har sedan kört allt timmer/ris till respektive markägares upplagsplats.
Banvallen syns nu mycket tydligare än hur det var tidigare. Vägen är framkomlig med bil, men kräver en rejäl tvätt efteråt fick fotografen erfara :-)
Ett tjugotal bilder från olika fastställda punkter kan ni nu se på: http://forening.gotlandstaget.se/nybanaroma.htm


5 april 2013: Vy mot kurvan söder om Kambshagtorp.
 

5 april 2013: Vy intill Kambshagtorps hållplats söderut
 

5 april 2013: Upplag av ris och timmer intill Kambshagtorp. Det blir stora mängder bara från banvallens slänter!
 

5 april 2013: Vy från Kambshagtorp söderut
 

5 april 2013: Vy mittemellan Kamshagtorp och Roma kanal söderut. Bilden är tagen vid från gränsen mellan det nya hygget till vänster och åkern
 

5 april 2013: Vy mittemellan Kamshagtorp och Roma kanal norrut. Bilden är tagen från gränsen mellan det nya hygget till höger och åkern
 

Video från sommaren 2012

Ën trevlig videofilm från sommaren 2012 som beskriver vår järnväg väl har vi bäddat in. Filmat av Glen Beadon. (från YouTube) Tack Glen för att vi får visa den!
Videon finns även permanent på vår miljösida.


16 mars 2013. Arbetslördag

Natten till lördagen var väldigt kall, med temperaturer på -15/20 grader. Det gjorde att mängden arbetsuppgifter denna arbetslördag minskade radikalt. Vi provkörde banan och perrongen i Tule. Avstånden till perrongen stämde.
På Tule fortsatte bygget av sovloftet.


Provkörning vid Tules nygamla perrong med SJ Z4p 320, GJ C 44 och SlRJ F 7. Foto: Torbjörn Andersson
 

Motiv från Hesselby i ett fantasiskt solljus
 

 

 

15 mars 2013. Perrongen vid Tule station är nu färdigbyggd

Våra anställda har vid Tule station spikat i den sista spiken i perrongen. Dess ramper är nu också klara. Återstår gör det att tjära den när spåren efter det kraftiga snöfallet i dag har tinat bort.


Tules nygamla perrong
 

Motiv med perrongen mot söder
 

12 mars 2013. Arbeten vid Tule station

Vid Tule går arbetet med perrongen vidare. Bara fyra meter återstår att bygga samt de sluttande ramperna. På vinden har den östra väggen isolerats. Panel ska närmast sättas upp.
Längs med banan mot Roma kungsgård har nu en skördare börjat fälla de träd som har vuxit upp innanför tunen sedan 1958.


Tules nygamla perrong
 

Motiv från vinden på Tule, där det blivande sovloftet byggs.
 

Skördaren i arbete. Foto: Anders Svensson
 

En skotare kommer sedan att köra ihop respektive markägares stockar och ris. Foto: Anders Svensson
 

6 mars 2013. Arbeten i mars

Under februari så har en mängd mindre arbeten utförts. Ett biljettskåp till Tule håller på att renoveras. Växeltungslås till Tule och Tule grusgrop håller på att renoveras.
Arbeten med att ta isär räls har skett. Samtliga rälsbultar på banan över åkrarna har nu monterats.
KlRJ F 307: Spännstag samt genomgående tryckluftsbromsledning har monterats.
Roma Kungsgårds semafor har riktats och målats. Tule stations semafor är snart klar för montering i Tule.
I Tule pågår perrongbygget. Våra anställda bygger en rejäl perrong i trä mellan spåren.
Den 16 mars har vi nästa arbetslördag. Välkomna då från 0900!

Den 5 maj kommer Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård att inviga Tulebanan kl. 15.00. Skriv upp datumet i almanackan!


Hogräns gamla biljettskåp under pågående renovering.Foto: Anders Svensson
 

Ett ännu orenoverat växeltungslås. Foto: Anders Svensson
 

KlRJ F 307. Spännstag har monterats under vagnen på båda sidor. Foto: Anders Svensson
 

KlRJ F 307: Tryckluftsledning i ena vagnsänden. Hålet har redan lagats sedan bilden togs. Foto: Anders Svensson
 

Svänghjulet till Roma Kungsgårds stations semafor nymålat. Foto: Anders Svensson
 

De två semaformasterna i är nu båda målade. Foto: Anders Svensson
 

Tule stations bangård sedd från söder. Perrongbygget pågår mellan spåren
 

Perrongbygget i Tule.
 

10 feb. 2013. Arbeten i februari

Efter spårbyggets färdigställande har lugnet åter lägrat sig över Hesselby. Men en hel del saker händer ändå!
KlRJ F 307. Gavelväggen har börjat byggas upp. Bromsen är nästan klar och buffertarna håller på att monteras.
Räls: En hel del av vår räls är kapade längder där skarvjärnen sitter mitt på rälerna. Dessa skarvjärn lossas nu inför kommande ihopsvetsning.
Roma kungsgårds semafor: Semaformasten har riktats och grundmålats.
Kilometertavlor: Ett antal har renoverats (km 1-5) Dessa kommer från Dalby - Harlösa järnväg i Skåne.
Tule: Sovloftet på vinden har börjat byggas.


KlRJ F 307. Bromsen har monterats vid plattformsänden. Bufferten är på plats.
 

De två semaformasterna i olika stadier av renovering. Kilometertavlor för sträckan Roma- Tule har renoverats.
 

Reglar för den östra väggen har satts upp på Tules vind.
 

På sovloftet kommer det bli plats för två sängar.
 

19 jan. 2013. Arbetståg och högtidlig sammanbindning av banorna vid Åkerkanten södra :-)

När snart 41 år har gått sedan föreningen bildades hade vi nu nått ett mycket viktigt etappmål - sammanbindningen av Tulebanan med banan Hesselby - åkrarna.

Äntligen kunde guldspiken slås i! GHJ:s två banhalvor sitter nu ihop och vi har nu 3.5 km sammanhängande bana Hesselby - Kambshagtorp! Gotlands längsta järnväg! Ett arbetståg med inbjudna gick ned till skarven och en liten ceremoni förrättades innan tåget rullade vidare till Tule station. Där beskådades dels tåget inne på stationen, dels Boge anhalt under renovering. Därefter gick tåget ned till Kambshagtorps hållplats där en förvånad jägare tittade på oss... Efter en kort paus återgick tåget till Hesselby där speciell tårta som hade skänkts av Espegards bageri i Ljugarn (Tack!) avnjöts och alla log ikapp. Detta var stort och mången tår föll idag...

Text och de flesta foton: Anders Svensson


Samling inför avången kl. 1000 från Hesselby station
 

Foto vid passagen över Tomtevägen
 

En längre paus togs på banvallen vid Åkerkanten södra
 

Vy från öster. Samling vid Skenskarven med stort "S"
 

Arbetståget SJ Z4p 320 och GJ Co 8
 

Skarvjärnen drogs åt
 

De näst sista rälsspikarna slogs i på traditionellt vis. Ukka med släggan. Foto: Benny Jannesson
 

Guldspiken slog i och därefter kunde banan provköras!
 

Första tåget med personvagn rullade in på Tule station sedan 1958. Då var personvagnen nog med som värmestuga för dem som rev banan...
 

Uppehåll vid Tule station.
 
 

Vy från stationen mot åttan
 

Dags att fortsätta provkörningen söderut mot Kambshagtorp. Foto: Benny Jannesson
 

Vy bakåt mot lastkajen vid Tule station
 

Foto mot väten söder om Tule
 

Den något förvånade jägaren som upptäckte ett större villebråd än han hade räknat med!
 

Tule genom fönstret från åttan
 

Grusgropspåret med dess växelkur passerades
 

Vy från banan vid Nygårds, sett norrut
 

Efter sammanbindningen blev det tårta som hade skänkts av Espegards bageri i Ljugarn. Nästan för fin att äta upp!
 

 

18 jan. 2013. Banorna är nu sammanbundna vid Åkerkanten södra!

Några bilder dagen före vår lilla cermoni när en speciell spik slås i skarven mellan Tulebanan och banan över åkrarna.
Lördagen den 19 jan. kl. 10.00 avgår ett arbetståg från Hesselby station till platsen. Välkomna!


Foto från täckdikningen mot söder
 

Halvvägs mellan täckdikningen och åkerkanten södra
 

Vy mot Tulebanan. Där skylten sitter ska återstående spikar slås i.
 

Vy norrut från Åkerkanten södra. Skenskarven förbinder Tulebanan med banan över åkrarna.
 

18 jan. 2013. Roma Kungsgårds stationshus renovering har nått halvvägs

Roma kungsgårds stationshus (tidigare Boge hållplats) renovering har inneburit att nya golvbjälkar har monterats. En hel del panel har bytts nedtill i väggarna och uppe vid taket. Allt trävike i taket har bytts ut. Ny takpapp har lagts.
Nu tar renoveringen en paus i väntan på varmare väder så trägolvet kan läggas in och fönster och dörrar monteras.


Vy mot Tulebanan. Där skylten sitter ska återstående spikar slås i.
 

Vy norrut från Åkerkanten södra. Skenskarven förbinder Tulebanan med banan över åkrarna.
 

Vy mot Tulebanan. Där skylten sitter ska återstående spikar slås i.
 

Vy norrut från Åkerkanten södra. Skenskarven förbinder Tulebanan med banan över åkrarna.
 

Vy mot Tulebanan. Där skylten sitter ska återstående spikar slås i.
 

Vy norrut från Åkerkanten södra. Skenskarven förbinder Tulebanan med banan över åkrarna.
 

9 jan. 2013. Boge hållplatshus renovering har påbörjats

För övrigt har också renoveringen av Boge hållplatshus påbörjats. Husets skick är minst sagt varierande. Golvet var så dåligt att det föll ur när huset rätades upp i tisdags. En bjälke var i sådant skick att den möjligen kunde behållas, övriga var totalt slut. Golvet byts alltså till 100%. Men högre upp är huset betydligt bättre. Panelen är riktigt bra och behöver inte bytas nämnvärt och taket verkar vara OK. Huset är angripet av husbock men vi ska se till att de tas av daga. Nya fönster har beställts och invändigt ska väggarna till den lila expeditionen återuppbyggas. Här ska biljettluckan från Hogräns hållplats användas. Just nu håller snickaren på att ersätta dåliga bjälkar i botten och bygga det nya golvet. Placering vid Roma kungsgård sker någon gång framöver.

Text och foto: Anders Svensson


 

 

9 jan. 2013. Banbygget är igång igen

Fyra spårspann lades den 9 jan. ut av våra rallare, varvid ytterligare 40 m spår lagts ut. C:a 55 m återstår till åkerkanten södra. Spikning av kvarvarande spann pågick. Vid leverans fick vi skarvjärn för 27 kg:s räls, men eftersom vi tidigare använt räls av exakt samma typ och ursprung som rälsen från Brösarp (Östra Skånes Järnväg 1900) så hade vi tillräcklig mängd skarvjärn i lager. De felaktiga järnen var således inga problem. Ihopkopplingen av våra två banhalvor beräknas ske de närmaste dagarna.

Till Roma kungsgård byggs även T-semaforen. Masten ska rätas och renovering av delar till semaforen pågår. Just nu arbetar Curth med ställbocken som manövrerar vingarna.

Text: Anders Svensson


All snö har smält bort efter Tomtetåget
 

Sj Z4p 320 körde iväg med kranvagnen som var lastad med två spårspann
 

Samtidigt byggde våra rallare vidare på nästa spårspann. Två ligger klara i bakgrunden
 

Vy från åkerkanten södra. Inte långt kvar!
 

Det första spårspannet lades på plats
 

 
 

Rälerna sammanfogades med skarvjärn, så att kranvagnen kan köra ut på det nyss lagda spårspannet.
 

Vy från loket söderut. På väg att åka norrut.
 

Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges.

 


"Gamla" bilder och gamla nyheter från Hesselby
 

2013: Länk till inte lika aktuellt 2013a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2013b (juni-dec)

2012: Länk till inte lika aktuellt 2012a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2012b (juni-dec)

2011: Länk till inte lika aktuellt 2011a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2011b (juni-dec)

2010: Länk till inte lika aktuellt 2010a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2010b (juni-dec)

2009: Länk till inte lika aktuellt 2009c (sept-dec) - Länk till inte lika aktuellt 2009b (juni-aug) - Länk till inte lika aktuellt 2009a (jan-maj)

2008: Länk till inte lika aktuellt 2008 (jan-april) - Länk inte lika aktuellt 2008b (maj-juli)  - Länk till inte lika aktuellt 2008c (aug-dec)

Länk till inte lika aktuellt 2007.

Länk till inte lika aktuellt 2006.

Länk till inte lika aktuellt 2005.

Länk till inte lika aktuellt 2004.

Länk till inte lika aktuellt 2003.


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

Åter till startsidan