INTE LIKA AKTUELLT I HESSELBY JUNI- DECEMBER 2013
(För att se äldre händelser klicka på denna länk jan - maj 2013)
 
 

 
Aktuella bildlänkar: Länk till fler bild/videolänkar från GHJ

 
Uppdateringar på hemsidan
Här kan ni ta del av alla uppdateringar som har gjorts på hemsidan
 
 
Banutbyggnad etapp III-IV
Allt om banbygget 2012-14 Tule station - Roma finns samlat på en särskild sida
 
 
Kambshagtorp - Roma
Sträckan byggs söder om Tule stn till Roma
 
 
 
Roma station
En sida om den framtida stationen i Roma.
 
 
 
Karta över banbygget Eken- Roma
Klicka för att se kartan i fullstorlek
Tack till Gotlands Allehanda/Per Leino

28 dec. 2013. Tomtetågen hade 2 309 resenärer, nytt rekord!. Bildspel och videofilm, se nedan:

Sedan Föreningens tradition med Tomtetåget började den 28 dec.1982 har det hunnit bli 32 tomtetågsdagar. I år var det första gången som Tomtetågen gick till Tule station.


Vy från Tule station. Resandeutbyte pågår.
 
 

För sjunde gången så rullade Tomtetågen förbi Eken. Men den här gången fortsatte Tomtetågen ända till Tule station för första gången! Där klev passagerarna av och möttes av Tomtefar. De som hade varit hos tomtarna klev på tåget. Tåget rullade sedan direkt tillbaka till Hesselby. Det innebar en omloppstid på cirka 25 minuter och att vi hade planerade avgångar var 35:e minut. Trafikupplägget fungerade mycket väl.

Hela arrangemanget gick som på räls. Varje gång ett tåg kom in till perrongen i Hesselby så fylldes det omgående med förväntansfulla resenärer.

Förutom resan ingick även i biljettpriset att vid Tule station få en påse godis (för de små) av Tomtefar eller hans bror och Tomtemor delade ut Äppelglögg med pepparkakor åt de lite större! Även i år sponsrade Halfvede Musteri föreningen med 200 liter närproducerad Äppel-glögg. All glögg gick åt.
Alla aktiva hade en svettig dag i positiv bemärkelse, men tack och lov slapp vi all snöskottning i år. Men givetvis hade ett mycket tunt snötäcke givit mer stämning!
Det var svag vind och ett par plusgrader på termometrarna. Perfekt väder för att att mycket folk skulle kunna ta sig till Tomtetåget!

Som sagt 2 309 resenärer  mot 1 678 (29 dec. 2012), 1 552 (2 jan 2012) och 1 488 (2011), det är vi mycket mycket nöjda med! Men till nästa gång (27 december 2014) så kör vi Tomtetågen till Tule både från Roma Kungsgård och ifrån Hesselby!

Föreningen vill rikta ett stort tack till alla som har gjort den här dagen möjlig!
Till alla funktionärer i trafiken, korvförsäljningen samt till tomtarna vid Tule, till Vicktoria med medarbetare och musiker i caféet samt till våra sponsorer: Halfvede Musteri och Privab

Bildspel: Om ni inte kan se bildspelet (iPhone/iPad) använd denna länk:

Länk till film på YouTube från Tomtetåget 28 dec:
Filmat vid Tule station av Helene och Ulrich Kittlaus Thulesius, tack!
Klicka på bilden för att se filmen!


Vy från Tule station. Det första tåget för dagen har just anlänt till Tule station. Från filmen.
 
 

11 dec. 2013. Bilder från idag

Banbygget fortsätter. Banbygget är nu mitt i skogspartiet. Stormen i helgen följdes av snö, som följdes av tö. Idag 5 grader varmt och bra spårbyggarväder :-)


Skarvjärn monterades
 

Vy från södra skogsbrynet norrut
 

Vy från skogsbrynet söderut
 

Motiv från vagnhallspåren i Hesselby
 

Ässjan var igång. Vår smed Kjell var också igång.
 

Per gängade bult. En nog så viktig uppgift så att banbygget går som smort!
 

Dalhem står nu inne i verkstaden inför Tomtetåget
 

Injektorerna är nedplockade
 

4 dec. 2013. Bilder från GHJ

Banbygget fortsätter, 630 meter spår har nu lagts ut. På Hesselby jobbas det vidare på KlRJ F 307 och med spårrensaren. Regulatorn till Dalhem har renoverats av bröderna Rising. Tack!


Spårrensaren utanför verkstaden
 

Golvet ska bytas till stor del på den här sidan. En balk under golvet har renoverats. Mycket målningsarbeten har utförts
 

KlRJ F 307
 

Från andra gaveln
 

Det arbetades med spikmaskinen idag
 

 Vy mot Roma sockerbruk och sockersilon. Målet är i sikte (kraftigt tele)
 

 
 

En av rallarna låg före och monterade skarvjärn
 

Arbetsdagen var slut. Personaltransport med spikmaskinen
 

Vy söderut från Kambshagtorp
 

2 dec. 2013. Banbygget har går vidare

Banbygget fortsätter i riktning mot Roma. Här några bilder från dagens arbete.


Vy norrut.
 

Vilken sida är sliten?
 

Tony lyfter den på plats
 

Den inre rälen lyftes på plats.
 

Ett annat arbetslag justerade rälerna
 

Spikmaskinen och kurvan upp mot Kambshagtorp
 

26 nov. 2013. Banbygget har kommit ur kurvan

Banbygget går märkbart framåt. 390 meter spår har hittills byggts. När vi nu återigen kan lyfta in rälsen från ersättningsvägen, så räknar vi med att kunna hålla en bra byggtakt söderut. Det återstår 1700 meter till Roma kanal.
Foton: Anders Svensson


Vy norrut mot kurvan
 

Vy åt söder mot kurvan
 

Med timmerkranen kan rälerna läggas enkelt på plats
 

Rälsen har börjat att läggas ut på raksträckans början
 

En gammal vägövergång gediget byggd i granit.
 

Thomas Nilsson grävmaskin hjälpte till med att lägga ut paket med slipers
 

Vy söderut från banvallen mot Roma
 

Där skogen börjar slutar utförslöpan från Tule station. Därefter går banan flackt mot Roma
 

19 nov. 2013. Banvallen är nu grusad till Roma kanal!

Thomas Nilsson och Bara grus har nu grusat banvallen ända bort till Roma kanal. På bilden tippas det sista lasset grus. Foto: Anders Svensson


 
 

16 nov. 2013. Arbetslördag

Tiotalet medlemmar samlades på lördagen till gemensamt arbete vid musiejärnvägen. Vädret var fantastiskt för november, åtta plusgrader och sol :-)
Vi arbetade med spårrensaren, inventerade åtgärder på infartsväxeln, åtgärdade belysningen i Tules semafor och mycket mera.
En multisportare lånade en cykeldressin för att cykla från Kambshagtorp till Hesselby. Från Hesselby fortsatte han med militärcykel för att sedan springa ut i skogen...

En spårviddsökning har upptäckts i infartsväxeln till spår 1 i Hesselby (växel 2). Kommande vecka ska den åtgärdas temporärt. I vår kommer hela växeln att renoveras.
Den preliminära planen är att montera isär växeln vid arbetslördagen den 5 april och att därefter schakta ur grus och lägga in makadam under växeln för bättre bärighet och dränering.
Vid arbetshelgen som samarrangeras med tågsläppet 26-27 april kommer växeln att åter byggas upp.


Bansyn och transport av cykeldressinen till Kambshagtorp. Vy mot Tomtevägen och Munkebos hpl
 

Vy åt norr mot Tomtevägen och Munkebos hpl
 

Vy av växeln in mot grusgropsspåret, i riktning mot Tule
 

Ukkasinen på väg mot signalarbeten vid Tule
 

FTobbe var försedd med säkerhetssele högst upp i semaforen. Mörkerbelysningen ska nu fungera
 

Motiv från Tule
 

Vy från Kambshagtorp söderut
 

Vy från dagens spårslut mot Kambshagtorp norrut
 

Telefoto mot Roma
 

Infartsväxeln i Hesselby
 

13 nov. 2013. Bilder från banbygget vid Kambshagtorp

Banbygget fortsätter. Vi har nu börjat att lägga ut Kumlarälsen (34 kilo).På Hesselby jobbas det på med Spårrensaren, KlRJ F 307 och Österport/Roma stationshus


Föreningen har lånat en traktordragen timmerkran som kan lägga ut rälsen på banvallen från ersättningsvägen intill
 

Banbyggets järnvägsfordon, spikmaskinen och Ukkasinen
 

Från Kambshagtorp fortsätter nu spåret söderut mot Roma
 

Plankövergången är på plats och grusad. I dagarna ska kryssmärkena sättas upp
 

Temporärt spårslut
 

Vy söderut från spårslutet mot Roma.
 

Övergångsräler mellan 27 och 34 räls är bra att ha.
 

Spårrensarens renovering går framåt. Arbete pågår med underredet och plogarna har fått grundfärg
 

Österport station som är på väg att bli Roma station
 

Invändigt har golvet återuppbyggts
 

KlRJ F 307. Monteringen av virke går vidare
 

 

 

GJ C 42 står blank och fin nu i Vagnhall 2
 
 

5 nov. 2013. Banbygget går vidare vid Kambshagtorp

Banbygget har nu kommit igång. Den här gången använder vi en baklastare som med bom och saxjigg lätt lyfter rälsen på platsen. På Tule station börjar kökets renovering nu bli klart.
Foton: Anders Svensson


Baxning av rälsen
 

Vy norrut mot Kambshagtorp hpl
 

Bom och saxjigg i arbete
 

Spikmaskinen används både till transporter och spikning. Här som första spårgående fordon söder om Kambshagtorp
 

Vy söderut från Kambshagtorp
 

Motiv från köket vid Tule station
 

21 okt. 2013. Arbeten vid GHJ. Banvallen över åkrarna är färdig

Den smala banvallen över södra delen av åkrarna har nu täckdikats på en sträcka av cirka 150 meter. Därefter har den smala bankroppen breddats med jordmassor från Tulehögen. Avslutningsvis har bergkross spridits.
Vid Kambshagtorp har spåret som byggdes på arbetslördagen grusats. Förberedelser för att montera en plankövergång har gjorts. Kryssmärkena ska grävas ned inom kort.
Vår spårrensare har tagits in i verkstaden och håller nu på att renoveras, så att den kan användas för snöplogning i vinter.
Inne i fd Österport station håller alla pappspikar nu på att tas bort.


Den täckdikade och breddade bankroppen vid södra delen av åkrarna, vy söderut
 

Den täckdikade och breddade bankroppen vid södra delen av åkrarna, vy norrut
 

 
Det första spårspannet sett norrifrån. Kryssmärkena har monterats.
 

Spårspannen sedda söderifrån vid Kambshagtorp
 

 
Vy från Kambshagtorp i riktning mot den nygrusade banvallen söderut.
 

Plankövergången ska monteras i morgon tisdag.
 

 
Spårrensaren inne i verkstaden
 

Österport (Roma station) Renoveringen fortskrider
 

 
Motiv innifrån Österport/Roma station
 

 
 

19 okt. 2013. Arbetslördag

Arbetslördag avklarad idag. Bengt och Rolf har dragit spik och tagit bort masonit ur Österport. Ahti har renoverat spårrensare, Tony och Erik har renoverat läcka i Z4p 397. Vi har jobbat med spår söder om Kambshagtorp och dessutom grusat bana över åkrarna. Bertil har mätt upp Roma stationsområde. Foton: Anders Svensson


 
Det första spårspannet spikades på plats vid Kambshagtorp.
 

På den här platsen ska en plankövergång anläggas i dagarna
 

 
Kryssmärkesstolpar till övergången ligger redo
 

Spåret baxades lite i sidled
 

16 okt. 2013. Thomas Nilsson har börjat grusa banvallen

Vid Kambshagtorp har Thomas Nilsson börjat att grusa banvallen. Den obevakade järnvägsövergången vid Kambshagtorp kan nu byggas och därefter spåret vidare mot Roma kungsgård station.
Foton: Anders Svensson


 
De första rälerna har körts ned, kryssmärkesstolpar ligger redo
 

Grusningen har nått längre ned för kurvan...
 

16 okt. 2013. Rälsen från Kumla har lastats och är på väg

I Kumla har en hjullastare hjälpt Mats och Bengt-Åke att dra ihop all räls som har lossats. Bosse åkare har fått sin trailer lastad och är på väg till Gotland.
Vi planerar att ordna en till expedition till Kumla, förhoppningsvis i slutet av oktober eller början av november. Om du kan medverka helg eller vardag, maila till info@gotlandstaget.se
Foton: Mats Runedahl


Rälsen drogs ihop med hjullastaren och staplades i en hög.
 

Rälsen har här dragits färdigt. I väntan på lastning.
 

14 okt. 2013. Österport, Hesselby, Tule, Boge och banbygget

Kent Klasén jobbar vidare på att renovera fd Österport stationshus (snart Roma station). På Tule håller Gary på och grundmålar Boge hållplatshus (snart Roma Kungsgård station)
Bprtanför Kamshagtorp har Väg- och byggnadsgrus gjort färdigt ersättningsvägarna mot Roma kanal.


Österport fd stationshus
 

Österport fd stationshus
 

Österport fd stationshus, invändigt
 

Boge hållplatshus är nu grundmålat
 

Jordhögen vid Tule har krympt avsevärt. Den har körts ut och tippats i dikena vid banvallen över åkrarna.
 

Motiv från Tule med Ukkasinen
 

Vy mot Kambshagtorp. Ersättningsvägen har byggts till vänster.
 

Vy mot Roma norr om fd Salixskogen
 

7-12 okt. 2013. Rälsrivning i Kumlatrakten har utförts

Under sex dagar har cirka 110 rälslängder om cirka 10 meter per styck lossats från sidospåret i trakterna av Kumla. Ett gäng rallare och ett gäng aktiva har jobbat under veckan på plats.
Vår medlem på plats Mats Runedahl har varit en förnämlig värd som har upplåtit sitt hus med sängplatser och mat till oss. Ett stort tack till Mats!
Rälerna kommer under kommande vecka att dras ihop av hjullastare och lastas på en av Bosse åkares trailers.
Vi har kunnat ta reda på de flesta rälsspikar, skarvjärn och skarvjärnsbultar. Spåret kommer att läggas in söder om kurvan efter Kambshagtorp. Det är 34 kg räls som skall kompletteras med underläggsplattor.

På vägen till Örebro stannade webbmastern vid Läggesta nedre där Östra Södermanlands järnväg just nu bygger en vagnhall. En intressant konstruktion där begagnade betongslipers utgör grunden för vagnhallen. Precis som i Hesselby är det kombinerade vägg- och takstolar som används.
Det är en intressant miljö vid Läggesta, den gamla stationen på fd. Norra Södermanlands Järnväg (NrSlJ) i skarp kontrast med Svealandsbanans moderna dubbelspåriga betongbro ovanför!


 10 okt. 2013. Arbetståg och lastmaskin vid vagnhallsbygget vid Läggesta nedre
 

Vy mot bygget av vagnhallen och Svealandsbanans bro
 

11 okt. 2013.
Vi arbetade nära det vältrafikerade dubbelspåret. Det var viktigt att tydligt visa att vi observerade det annalkande tåget
 

Med fasta nycklar lossades rälsbultarna. Ibland fick förlängningsrör användas.
 
 

 SJs tvåvåningståg X40 passerade i upp till 130 km/t. Gott med kassler och potatissallad under vår lunchpaus.
 

Ett övergångsskarvjärn mellan 1899 och 1874 års räls. Blå markering var för kärvande rälsskarvbultar
 

 Vackra höstfärger och ett fantastiskt väder. Vi jobbade till nära mörkrets inbrott.
 

12 okt. 2013.
Ulf vid de sista rälerna som vi rev på lördagen.
 

7 okt. 2013. Rälsrivning i Kumlatrakten

Idag, måndag åkte tre av våra rallare från Gotland till Kumla för att lossa skarvjärn och ta bort sly. De är där till på onsdag em. På torsdag åker vi två aktiva från Gotland för att ta loss kvarvarande skarvjärn och rälsspik. På plats ansluter fem aktiva från fastlandet. Går allt bra är vi klara på fredag em. Men vi har lördagen som reservdag. Kommande vecka kommer en hjullastare dra bort all räls till trailer för transport till Gotland.
Rälsen vi tar hand om är tyngre än tidigare, 34 kg/meter räl. Vi har en ganska stor mängd underläggsplattor i upplag på Hesselby. Dessa kommer väl till plats.


4 okt. 2013. Händer i Hesselby i oktober

Några bilder från vår verksamhet under början av oktober.


 På senaste arbetslördagen skrapades stationshusets norra gavel
 

Vy mot norra delen av bangården
 

 Kent Klasén jobbar på med Österport/Roma stationshus
 

 
 

 Rälshögen från Leksand som har hämtats hem i år
 

Inne i Österport har en mängd spik dragits ur.
 

 Arbetet med KlRJ F 307 går vidare.
 

Spårrensaren är höstens renoveringsobjekt. Fönsterbågarna har tagits ur.
 

Den höga banken vid Åkerkanten södra har täckdikats och breddats. En stor mängd jord har tippats.
 

Jorden kommer i dagarna att plogas ut.
 

 Tule station i höstskrud
 

Boge/Roma kungsgårds stationshus i nyrenoverad form.
 

 Interiörbilder från Roma Kungsgårds stationshus.
 

 
 

 Jordhögen har krympt avsevärt i storlek på Tule stations åker.
 

Motiv från Kambshagtorp, vy mot järnvägen
 

 På denna punkt kan man se genom kurvan.
 

Den nybyggda ersättningsvägen är nu färdig. Den har byggts av Väg- och byggnadsgrus AB
 

26 sept. 2013. Förstärkning av banvallen vid södra åkerkanten

Vid ibruktagandebesiktningen i våras ansågs banvallen närmast åkerkanten södra vara för hög och smal. Detta åtgärdades temporärt under sommaren med slipersankare och sänkt fart.
Nu i september har en längre sträcka av dikena täckdikats. Genom att basen för banvallen därmed har breddats, har utrymme skapats för att kunna sidtippa först makadam och sedan jord från jordhögen i Tule.
Roma Kungsgårds stationshus har nu renoverats färdigt av Kent Klasén. Det har sedan Boge har strukits med linolja och är nu klart för grundmålning.
Foton: Anders Svensson


 Jordhögen töms på material
 

En inlånad baklastare lastar jord i grusvagnen.
 

 Jordtåget på väg genom Tuleskogen
 

Vid Åkerkanten södra
 

Först tippades det ena flaket
 

Sen var det dags att tippa det andra flaket.
 

 
 

Roma kungsgård stationshus, som tidigare var hållplatshus i Boge har nu renoverats färdigt.
 

1 sept. 2013. Museijärnvägens dag - första trafikdagen till Tule med tvåtågstrafik!

På grund av Webbmasterns flytt och kontaktproblem med Internet, så har bilderna från Museijärnvägens dag dröjt, men här kommer dem!
Museijärnvägens dag är sommarens säsongsavslutning. Vi kör med tvåtågstrafik och i år var det första gången som det var tvåtågstrafik till Tule station. Vid två tillfällen blev det även tågmöten på Tule. Dagen var även ett samarrangemang med Veteranbilsklubben. Dem körde Augustisvängen med mål vid Hesselby station. Dagen avslutades med gemensam middag för våra aktiva i Jernvägscaféet, gott! Tack Vicktoria!

Följ med på en resa med hjälp av Sven Karlssons och Peter Wigrens (bildspelet) fina bilder!

    


 Tåg på väg in till Tule station. Foto: Sven Karlsson
 

Rundgång. Foto: Sven Karlsson
 

 Framåt. Brandbevakningsukkasinen väntar utanför stationsområdet. Foto: Sven Karlsson
 

Den här gången provade ångtåget att gå in på stationsspåret. Foto: Sven Karlsson
 

 Ukkasinen skötte om brandbevakningen. Brandutrustningen på trallan behövde dock inte användas. Foto: Sven Karlsson
 

Långt tåg sent på eftermiddagen. Dalhems smältplugg löste ut och SJ Z4p 397 fick dra tillbaka två tåg till Hy. Foto: Sven Karlsson
 

27-28 aug. 2013. Vecka 35 - fler bilder

Trots att det var en sen trafikdag på säsongen så hade vi 100 resenärer den 25 augusti. Våra rallare har använt stoppmaskinen för att lyfta skenskarvarna på banan över åkrarna. Sommarens tågtrafik har gjort att varje skenskarv måste stoppas. På trafikdagen i söndags kändes den del av banan som hade stoppats, mycket behagligare att åka över.
Mellan Kambshagtorp och Roma kanal pågår bygget av ersättningsvägar för fullt. Vägkroppen är färdigbyggd. Nu håller Väg- och Byggnadsgrus på att sprida ut bergkross som ytmateriel. Det blir god standard på vägen även för cyklister.

28 aug.

Boge hållplatshus håller på att förvandlas till Roma Kungsgårds station. Kent Klasén gör ett mycket fint snickarjobb. Banan till Kambshagtorp håller på att grusas. Kanske går något tåg ned dit på söndag!?


 Dessa bekväma bänkar i väntsalsdelen av stationen har Kent byggd efter den lilla del som fanns kvar
 

Grusning pågick söder om Tule
 

 Vid väten har makadam just spridits.
 

Trots släden som fördelar makadammen, behöver det ändå justeras med kratta och spade
 

 Roma Kungsgårds station. Snart återstår bara målning av den
 

Den lilla expeditionen har återuppbyggts med träbänk och biljettlucka från Hogräns station

27 aug.


 Vid Kambshagtorp hållplats har grusning skett upp mot Tule
 

Om man vänder sig helt om, ser det ut så här nu. Ersättningsvägen till höger.
 

 Foto vid stubbhögen söderut
 

Vy från Salixodlingen norrut. Till vänster har trummor lagts i ett stort dike som sedan har fyllts igen för ersättningsvägen.
 

 Närbild på trummorna och fyllningen
 

Vänder man sig helt om från trummorna, syns den gamla granitbyggda trumman från 1902.
 

Vy mot Bron över Roma kanal söderut. Till höger syns hur man bygger med markduk och olika dimensioner av bergkross 
 
 

Vy norrut från Roma kanal. Här syns hur sikten mot kanalen har blivit mycket bättre. En stor sandhög har använts som fyllnadsmassor för vägen.
 

16 aug. 2013. Vecka 33

På två trafikdagar denna vecka har vi haft drygt 300 passagerare. Det är bra för att vara eftersäsong och trots soligt väder. Här följer några bilder från torsdagens trafik.
Vi fortsätter att köra med motorlok då Dalhems regulator läcker vatten. Vi har beställt en speciell sorts gjutjärn som ska användas vid reparationen.

Längs med banan Kambshagtorp-Roma kungsgård pågår röjningsarbete med skördare för att den parallella ersättningsvägen ska kunna byggas. I projektet ingår att bygga ny skogsväg för det rörliga friluftslivet samt för markägarnas möjligheter att kunna tillse och köra ut sin skog. Det är Väg- och Byggnadsgrus tillsammans med sina underentreprenörer som utför arbetet.

Viadukten vid Stora Vede på fd. GJ i Follingbo är en plats som efter markägarens skogsröjning har blivit mycket tillgängligare än tidigare. Vid fd hållplatsen St. Vede finns Gotlands enda bevarade viadukt över järnvägen.
För övrigt är Stora Vedes hållplatshus bevarat och finns renoverat på plats vid Kambshagtorps hållplats.


 SJ Z4p 397 på ingång till spår 1 på Hesselby station.
 

 
 

 
 

Passagerarutväxling vid Hesselby station. Klockan var 13.00
 

Renoveringen av Roma Kungsgårds stationshus (fd Boge) pågår vid Tule samt röjningsarbetena Kambshagtorp- Roma Kungsgård.
Mer information om banbygget finns på: http://forening.gotlandstaget.se/banbygget2012.htm och http://forening.gotlandstaget.se/nybanaroma.htm


Blivande Boge stationshus. Invändigt har återuppbyggnaden av stinsens lilla rum kommit långt.
 

 

Vy norrut mot Kambshagtorp. Ersättningsvägen kommer att gå till vänster om banvallen.
 

De två stora skördarna är mycket effektiva. Tack vare att det är så torrt blir skadorna på marken mycket små.
 

Vy söderut mitt emellan Kambshagtorp och Roma Kungsgård
 

Väg- och Byggnadsgrus grävmaskin fungerade som en stor gräsklippare för sly! Vy norrut från fd Salixodlingen.
 

Viadukten vid Stora Vede i Follingbo: Fler bilder finns på: http://forening.gotlandstaget.se/historia/stnbilder/stnbilder.htm


Vy mot Visby från viadukten
 

Vy från banvallen mot viadukten och Visby. Till vänster syns Stora Vedes hållplatskant
 

8 aug. 2013. Bra trafikdagar mitt under Medeltidsveckan

Onsdag och torsdag denna vecka hade vi en bit över 500 resenärer med våra två tåg. Det är riktigt bra för att vara en bit in i augusti. På torsdagen skulle vi köra med ånglok, men en smältplugg i pannan gick, så det blev motorlok istället.
Vi siktar på att få Dalhem i trafik till Museijärnvägens dag den 1 september.


Tobbe fick köra SJ Z4p 397 istället för Dalhem. Här på ingående till Hesselby station.
 

Stinsen Bengt gav stoppflagg till tåget.
 

1 aug. 2013. Flygbild över åkrarna

Vi hade 350 resenärer den 31 juli som var en gråmulen dag. Den 1 aug. sken solen mer. Trots det var det 262 resenärer då. Ovanför tågen hängde Gunnar Britse ut med sin kamera från flygplanet. Han dokumenterade våra tåg med fina bilder. Idag visar vi en av dem. Tack Gunnar! Se hans hemsida: http://www.windpowerphotos.com/


Tåget på väg söderut mot Tule station den 1 aug. Foto: Gunnar Britse.
 
 

24 juli 2013. Resanderekord vid Gotlands Hesselby Jernväg!

Denna trafikdag med gråmulet väder lockade så många som 461 resenärer som åkte med vår järnväg. Det är rekord på en dag! Vi har kollat tillbaka till 2004. Då räknas givetvis inte Tomtetågen med.
Men egentligen var det fler denna dag, då en grupp anlände för sent, så ordnade vi ett extratåg för dem. Dessa 13 personer bokfördes dagen efter i resandestatistiken.
Så egentligen var det 474 resenärer som åkte med oss den 24 juli :-)
Vi hade förberett oss genom att sätta in även SJ Bop 876 i tågen. Den vagnen behövdes verkligen. Foton: Sven Karlsson.


På grund av torkan körde vi lokomotordragna tåg. Här passeras norra växeln på Tule.
 

Vy i riktning mot grusgropsspåret norrut.
 

18 juli 2013. En vanlig trafikdag vid Gotlands Hesselby Jernväg

Denna trafikdag sken solen för fullt över Gotland. I Visby var det Stockholmsveckan (vecka 29) men trots det kom 165 resenärer som reste med våra tåg.
En hel del nya fotomotiv har tillkommit!
Klicka på länken för att komma till sidan "En vanlig trafikdag på Hesselby" där bildspelet visas.


Dags för avgång från Hesselby station, vars framsida var nymålad
 

Tågsetet passerade Tomtevägen mot Tule.
 

Framme i Tule. Dags för rundgång för Dalhem. Guidning sker vid Tule station
 

På väg tillbaka mot Hesselby passerades grusgropsspårets skivsignal och kur.
 

16 juli 2013. Dikes- och schaktningsarbetena mellan Kambshagtorp och Roma kanal har nu avslutats

Dikes- och schaktningsarbetena som har utförts av Bara Mark De har nu avslutats. När ersättningsvägarna har byggts i höst, kommer banvallen att grusas och spår läggas ut.
Nu finns det bilder tagna den 16 juli som visar hela den nya bansträckan. De finns på en särskild sida om banutbyggnaden Etapp III/IV: http://forening.gotlandstaget.se/nybanaroma.htm
På den här sidan får ni se fyra av bilderna.


16 juli 2013.
Banvallen söderut mitt i Kambshagtorpskurvan
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut. Stubbar har lagrats upp på hygget till vänster. Foto norr om fd Salixodlingen.
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut sedd från bron över Roma kanal
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut med bron över Roma kanal
 

5-8 juli 2013. Nygamla cykeldressiner till Hesselby, räls från Leksand mm

Från Wadstena-Fågelsta Järnväg har vi fått ett antal cykeldressiner. Två av dem har renoverats av vår medlem Christer Ahlberg. Nu kan vår dressinuthyrning fördubblas!
50 längder räls har levererats från Leksand. Gunnar Johnsson har ordnat att det kunde hämtas. Bosse Åkare skötte om transporten.


Två av de "nya" dressinerna jämte de gamla. De nya är nummer två och fyra från vänster.
 

Hesselby station 45 minuter före första avgångstid kl. 11.02.
 

Dalhem har fått en kusin till lekparken, nr 3!
 

En kolbrygga har byggts till vattenhästen. Kolbryggan användes som plattform under Almedalsveckan.
 

Banfinkan, SJ Gsp 300411 målades upp inför Almedalsveckan.
 

Kvarvarande Leksandsräls har i dagarna anlänt till Hesselby och travats upp snyggt vid Vagnhall 2
 

3-5 juli 2013. Gotlandståget river spår i Örebrotrakten

Vår medlem Mats Runedahl har ordnat ett stickspår som Gotlandståget ska riva. Tre av våra anställda åkte dit under ett par dagar och drog ut rälsspik. En större expedition dit planeras till i höst.
Foton: Jan-Åke Andersson


De två sidospåren har inte använts på länge. Spikutdragning sker samtidigt som Hectorrails ellok passerar
 

 
 

Gammalt och nytt spår, sida vid sida. 130 gäller nog inte spåren till höger.
 

Paus under spikutdragningen
 

En del spikar satt djupt under lager av grus... Jerry tar fram en till
 

Denna spik kommer att komma väl till användning mot Roma :-)
 

28 juni- 4 juli 2013. Almedalen 2013 ur ett järnvägsmusealt perspektiv

För tredje året i rad deltog Föreningen Gotlandståget tillsammans med MRO (Museibanornas riksorganisation) och JHRF (Järnvägshistoriska riksförbundet) i Almedalsveckan. Som vanligt användes vår banfinka SJ Gsp 300411.
Dagarna innan så renoverades vagnen.

Länk till den folder som togs fram för veckan:

Anders Svensson/JHRF skrev i sin dagbok om veckan:

Fredag 28 juni:  Skrivaren av dessa rader anländer Hesselby em – vagnens korg då redan målad rödbrun utvändigt och gråvit invändigt – och sätts i arbete med stålborste och skrapa på ramen, följt av rostskyddsmålning.

Lördag 29 juni:  Målning av vagnens ram rödbrun, vissa delar svart.

Söndag 30 juni: Avslutade målning, bygge av nya fotsteg och förberedelse för bygge av ramp. Då kommer lastbilen, 1,5 timme tidigare än väntat, så rampbygget får avbrytas och allt material tas med i eller invid vagnen. När vagnen är på plats fortsätter rampbygget och blir klart efter kl 21 på kvällen. Under detta kommer folk från SVT och talar om att komma förbi nästa dag.

Måndag 1 juli:   Jobb med att få vagnen klar inför seminarium: städning, installation av ström (leverans från elfirma försenad p g a div missförstånd) m m. Jonas Svartlok, Ragnar Hellborg och Robert Sjöö var på seminariet Vem tar ansvar för kulturarvet med bl a riksantikvarien Lars Amréus – detta seminarium var mycket intressant. Seminarium kl 11:15 (efter lite strul med bl a projektor) med ca 14 deltagare och viss debatt, se minnesanteckningar. Inför och under seminariet dyker Karin Hübinette med TV-team som tar lite bilder och intervjuar Åke Paulsson utanför vagnen som leder till inslag på SVT Play. Nästa seminarium kl 13:05 samlar ca 16 deltagare och leder till lite mer debatt, se minnesanteckningar. Kl 14:30 har MHRF seminarium Kulturarv och miljö på sin plats med tre politiker, Lotta Finstorp (M), Leif (S) och (KD). En del besök under dagen och en del broschyrer gick åt.

Tisdag 2 juli:   Kompletterar utrustningen något. På morgonen kort besök av Leif Jakobsson (S). Martin Nilsson, AB, dök upp på ERTMS-seminariet som samlade tillsammans 11 personer – som mest. Anders Johansson och Jonas Svartlok träffade Transportstyrelsens GD Staffan Widlert på och framförallt efter ett seminarium och hade ett halvtimmeslångt snack med honom om bl a att JTF ska skrivas av operatörerna samt tack för utvecklingen kring avgifterna. Anders Svensson träffar riksantikvarien, Visit Swedens VD och Riksförbundet Sveriges Museers generalsekreterare och lämnar över material till dem och bjuder dem till vagnen. Martin Nilsson återkommer med en AB-fotograf som tar en del bilder på oss invid/i vagnen – leder till artikel på aftonbladet.se! På kvällen gemensam middag på Wisby Hof med 25 närvarande från ArbetSam, BHRF, JHRF, MHRF, MRO och SÅF – umgänge och snack över organisationsgränserna!

Onsdag 3 juli:  Artikel över mer än en halvsida (inkl stor bild) i onsdagens tryckta Aftonbladet enligt ovan! Ett nytt seminarium om Handens kunskap kl 11—12 i vagnen med (för våra förhållanden) stor närvaro – 20 personer (som mest) – se minnesanteckningar. Ytterligare ett seminarium om Lagfäst kulturarvsskydd för det rörliga kulturarvet med Rutger Palmstierna, BHRF, som talare och en något mindre åhörarskara, ca 11 st. MHRF följde upp detta seminarium med en baksätesdebatt med tre politiker från (S), (C) och (M) där även denna fråga var uppe och fick (visst) stöd av politikerna. Platsen besöktes av Magnus Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges Museer och ärkebiskopen Anders Wejryd. Anders Johansson och Jonas Svartlok träffade och talade med såväl järnvägsorganisationsutredningens Gunnar Alexandersson som Trafikverkets GD Gunnar Malm ”ute på stan” i samband med Tågoperatörernas seminariedag. Förhållandevis mycket allmänhet besökte vagnen.

Torsdag 4 juli:  Fåtal besökare före lunch p g a regn, mera under eftermiddagen. Seminariet Att bygga ett kulturarv kl 11—12 samlar ca 10 åhörare. Därefter besök av riksantikvarien Lars Amréus. Vagnen städas ur och körs hem till Hesselby på eftermiddagen (kl 18) – vagnen åter på spår strax efter kl 19!.

Fredag 5 juli:   Tömning och återställning av vagnen, förrådsläggning av Almedalsutrustningen inför nästa år!


Vagnen med nybyggd ramp, som kommer att användas som kolbrygga i Hesselby. Foto: Åke Paulsson
 

Seminarium Handens Kunskap, Ragnar Hellborg. Foto: Åke Paulsson
 

Hasse Wistrand ombesörjde transporterna av vagnen till och från Holmen. Foto: Åke Paulsson
 

 

14 juni 2013. Arbeten i Hesselby och på Tule under juni

Under slutet av maj och början av juni så har en hel del gjorts. På KlRJ F 307 har golv och väggar börjat monteras. I Vagnhall 1 har renoveringen av Roma Kungsgårds semafor kommit en bit på vägen. Curth har även hunnit med att tillverka två plåtstinsar (till Munkebos och Nygårds hållplatser). I verkstaden fortsätter uppfräschningen av GJ C 42. Nu återstår 3 klass att märkas på sidorna. Ommålningen av stationshuset har äntligen påbörjats. Det blir orginal SlRJ.
På Tule har renoveringen av Roma Kungsgård (Boge) kommit igång igen. Idag monterades den gamla biljettluckan från Hogräns station. Uppe på vinden av Tule är nu sovloftet klart för att kunna provisoriskt användas i sommar. Väggar och tak finns nu. Saknas gör de två gavlarna. Dessa kommer att byggas i höst. Plankövergångarna på Tule har justerats då de var något för höga. Idag kördes vattentunnor ut längs med linjen. De fylldes även med vatten.


KlRJ F 307 i Vagnhall 2
 

Semaforen för Roma Kungsgård under renovering i Vagnhall 1. De gröna är nytillverkade plåtstinsar modell Ä.
 

GJ C 42 snyggt ommålad och uppfräschad i verkstaden
 

Två tredjedelar av framsidan har målats inför trafiksäsongen.
 

Tule station med den nya semaforen.
 

Sovloftet på Tule. Där kommer snart två sängar att ställas in.
 

2 juni 2013. Sommarens första trafikdag - Stinsen på Tule berättar

Söndagen den 2 juni var det premiär för sommartrafiken med avgångar mellan 11.02 till 15.45. Anders Svensson tjänstgjorde som stins vid Tule och berättar här vad tjänstgöringen innebär:

Dagen började med att jag med bantelefonen anmälde att jag var på plats så att Tågklareraren (tkl) i Hesselby fick reda på att Tule är bevakad. Semaforen låstes upp med K16-nyckel och ställdes i ”stopp”. Därpå tog jag ut K14-nyckeln som reglerar hur semaforen manövreras vid bevakad station. Allt var klart.
Sen ringde jag till tkl Hy och meddelade att linjen var klar för nästa tåg. Efter en stund blir jag uppringd av Hesselby som meddelade att tåget avgått. Då kunde jag knalla ut och ställa semaforen på ”klart” från Hesselby. När tåget kom in flaggade jag stopp för detsamma och ställde semaforen i ”stopp”. K1-nycklarna togs ut och lämnas till eldaren för växling. Som stins anmälde jag "tåg in i rätt tid" och frotterade mig sedan med de resande. Snart hade loket gjort rundgång. Eldaren kom sättande med K1-nycklarna som låses in i ställbock. Tågbefälhavaren berättade för de resande om järnvägshistorien samtidigt som jag som stins lyssnade om telefonen skulle ringa. Efter en stund ringde Hesselby och meddelade att det var klart för tåg på linjen. Jag anlade min bästa myndighetston och meddelade att resande skulle ta plats på tåg mot Hesselby. Jag ringde i klockan också. De resande gick ombord. Tågbefälhavaren och jag utbytte tecken om ”klart för avgång” och lokpersonalen avvaktade att signalspaden skulle åka upp i luften. Jag gav avgång med spaden och loket tutade ”uppfattat”. Tåget rullade sedan norrut ut från Tule och friden sänkte sig över den lilla stationen. Sedan var det dags för mig att knalla in på expeditionen och ringa till Hesselby och anmäla ”tåg ut”. Tre enkla biljetter sålde jag under dagen!

Text & foton: Anders Svensson


Tule station med den nya semaforen. I riktning söderut
 

Stinsutrustning modell ä på Tule. Allt är i gammal stil, utom vad?
 

Ångtåget kom in från Hesselby. Det var +27 grader varmt denna dag.
 

 Rundgång pågår samt den berättande guidningen av Tågbefälhavaren.
 

Dalhem växlar vid den norra växeln.
 

 
 

Ihopkoppling
 

 Dalhem sett från stationen
 
                                                                                                       
Vy med semafor och stationshus
 

 Lokföraren Tobbe har just kollat fyren.
 

Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges.
 "Gamla" bilder och gamla nyheter från Hesselby
 

2013: Länk till inte lika aktuellt 2013a (jan-maj) -

2012: Länk till inte lika aktuellt 2012a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2012b (juni-dec)

2011: Länk till inte lika aktuellt 2011a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2011b (juni-dec)

2010: Länk till inte lika aktuellt 2010a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2010b (juni-dec)

2009: Länk till inte lika aktuellt 2009c (sept-dec) - Länk till inte lika aktuellt 2009b (juni-aug) - Länk till inte lika aktuellt 2009a (jan-maj)

2008: Länk till inte lika aktuellt 2008 (jan-april) - Länk inte lika aktuellt 2008b (maj-juli) - Länk till inte lika aktuellt 2008c (aug-dec)

Länk till inte lika aktuellt 2007.

Länk till inte lika aktuellt 2006.

Länk till inte lika aktuellt 2005.

Länk till inte lika aktuellt 2004.

Länk till inte lika aktuellt 2003.


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

Åter till startsidan