INTE LIKA AKTUELLT I HESSELBY JAN-MAJ 2012
(För att se händelser från juni 2012 och framåt klicka på denna länk)
 
 

 
Aktuella bildlänkar: Länk till fler bild/videolänkar från GHJ

 
Uppdateringar på hemsidan
Här kan ni ta del av alla uppdateringar som har gjorts på hemsidan
 
 
Banutbyggnad etapp III-IV
Allt om banbygget 2012-14 Tule station - Roma finns samlat på en särskild sida
 
 
Kambshagtorp - Roma
Sträckan byggs söder om Tule stn till
Roma 2013- 2014
 
 
Roma station
En sida om den framtida stationen i Roma.
 
 
 
Karta över banbygget Eken- Roma
Klicka för att se kartan i fullstorlek
Tack till Gotlands Allehanda/Per Leino

4 juni 2012. Vi kan bygga ihop Hesselbybanan och Tulebanan!!

Den 4 juni undertecknades avtalet kring åkrarna vid Munkebos. Föreningen Gotlandståget får bygga järnväg över de berörda markägarnas åkrar och knyta ihop de två banhalvorna vid Hesselby och vid Tule. Avtalet har slutits i samförstånd och bygger på att markägarna genom inbördes markbyten får fält som i stort sett motsvarar dagens areal. GHJ köper marken för banvallen. Banan som bildas blir 3.4 km lång. Till Roma är det sedan ytterligare 3.2 km.

För oss i GHJ är detta givetvis stort. De första diskussionerna i frågan fördes 1972, samma år som föreningen bildades. Nu kan vi lägga detta till handlingarna och blicka mot Tule och Roma.

Anders Svensson/GHJ


26 maj 2012. Arbetslördag och säsongens första ångtåg

Vi körde säsongens första ångtåg med 95 glada damer ombord.
Arbetslördagen: Signalavdelningen började renovera växelklot med K-lås till Tule och stolpar till skivsignaler målades ånyo.


Tunga saker som växelklot med stativ flyttas lättas med vagn
 

I väntan på årets första ångtåg. Bomanläggning är noggrant servad.
 

24 maj 2012. Taket på Kambshagtorps hållplatshus

Lars-Åke Holmgren har nu monterat de två nya takbjälarna samt råspont på taket. All ytterpanel är även på plats.
Kantstenarna i betong till Kambshagtorps perrongkant har Sven Buskas hämtat hos Skanska i Träkumla. Tack!


21 maj. SJ Z4p 397 vid den blivande övergången.
 

21 maj. Det dammar när man sprider kalkstensmakadam
 

23 maj 2012. Utdrag ur protokollet från styrelsemötet 

Nu kommer utdrag ur styrelsen mötesprotokoll att presenteras på hemsidan.
Klicka här för att komma till sidan med utdrag ur styrelsens mötesprotokoll:


21-23 maj 2012. Grusning av banan söder om Tule har utförts

Söder om Tule påbörjades grusningen den 21 maj. Vid stationen jobbade Lars-Åke Holmgren vidare med Kambshagtorps hållplatskur. Taket avlägsnades. På grund av röta måste två takbjälkar bytas ut.

För att se fler bilder från grusningen, se denna länk: http://forening.gotlandstaget.se/banbygget2012.htm


21 maj. SJ Z4p 397 vid den blivande övergången.
 

21 maj. Det dammar när man sprider kalkstensmakadam
 

23 maj.  Grusning pågick vid väten ned mot Kambshagtorp. Foto: Anders Svensson
 

21 maj.  Lars-Åke hade här avlägsnat taket på Kambshagtorps hållplatskur.
 

21 maj.  Foto norr om Tule vid grusgropsspåret, sett norrut.
 

21 maj.  Nu syns det att det är en banvall och ett spår.
 

18 maj 2012. Föreningens bussläp kom till Hesselby med Bosse Åkare. På gotländsk mark igen!

SJs bussläp I 598 är åter på Gotland för första gången sedan i juli 1967. Bussläpet levererades från Hägglunds till SJ i Visby i april 1967. Just det här släpet blev inte så långvarigt på Gotland utan rullade sedan i Västerås med omnejd.
Likadana släp var vanligt förekommande in på åttiotalet på Gotland. Vår buss COJ 741 finns på bild med ett sådant släp.
Föreningen köpte släpet på auktion utanför Uppsala hösten 2010. Vi har fått ha det inomhus i Spårvägssällskapets busshall norr om Uppsala sedan dess. Nu hade Bosse Åkare en körning till Uppsala och plats för ett bussläp på sin trailer. Med kort varsel kunde Spårvägssällskapets bussavdelning i Uppsala dra ut släpet och lasta det på Bosses trailer.

Ett stort tack till Spårvägssällskapets bussavdelning i Uppsala för att ni har förvarat släpet åt oss och till Bosse Åkare för transporten till Hesselby.

EFTERLYSNING: Vi behöver bussintresserade som vill hjälpa till med renovering och vård av vår buss med släp. Hör av er till sekr@gotlandstaget.se eller 0730-422939 (Daniel Åhlén)

Mer info om vår SJ-buss och om släpet finns på denna sida:


Spännbanden på Bosse åkares trailer lossades
 

Med hjälp av traktorn drog vi av bussläpet.
 

Tillfällig uppställningsplats blir mellan vagnhallarna, innan vi kan få plats med det inomhus.
 

Gott om plats för cyklar och annat.
 

16 maj 2012. Renoveringen av Kambshagtorps hållplatskur har påbörjats

Vår nya aktive medlem Lars-Åke Holmgren har i Tule påbörjat renoveringen av Kambshagtorps hållplatskur. Hela baksidans panel har bytts. Lars-Åke renoverar även fönstren. Den kommer att pryda sin plats vid Kamshagtorps hållplats senare i sommar.


Tule station med kuren till höger.
 

Kamshagtorps kur med Lars-Åke
 

30 april 2012. Stora Vede hämtad

Stora Vede hållplatskur är flyttad till Tule för renovering. Idag genomförde Hasse Vistrand från Hasses Grävtjänst transporten av den lilla kuren hem till Tule. Inom kort ska den renoveras och ställas på plats vid Kambshagtorps hållplats. Plattformskant av betong är på gång och när den är på plats byggs miljön upp. Det blir en idyll! Foton: Anders Svensson.


Stora Vedes hållplatskur i Tule

Den väggfasta bänken saknas. Den skall återställas.
 

29 april 2012. Hesselby i slutet av april

Trots att grusning och riktning pågår vid Tule, så händer en del även på Hesselby.


Kolhögen har byggts på med hjälp av en hjullastare.
 

Fyra spårspann har byggts. Nu väntar vi på beställda slipers.
 

Det blir inte mycket kvar av orginalvirket i KlRJ F 307. Det mesta var i dåligt skick...
 

KlRJ F 307
 

Vy från fårhagen mot norr. Längs bäcken har våra anställda under vintern röjt klart, så nu ser man genom skogen när tåget passerar här.

Vy från fårhagen söderut. Vitsipporna blommar för fullt.
 

Vy från Eken norrut
 

Ekens hållplats, vägövergången. Vy söderut.
 

27 april 2012. Grusning av Tulebanan pågår

På vardagarna körs mycket grus ut på banan. Den 27 april pågick grusning av den norra bandelen. Foton: Anders Svensson


Grusning pågick vid Nygårds hållplats
 

Grovgrusat. En hel del arbete med krattor och skovlar behöver utföras.
 

För att se fler bilder från grusningen, se denna länk: http://forening.gotlandstaget.se/banbygget2012.htm


21-22 april 2012. Vi har köpt kol från Roma Grus

Från åkeriet Roma Grus AB har föreningen köpt en stor hög med stenkol. Kolet har förvarats i Svajde. Roma grus har även sorterat den, så allt stybb är borta.


Ett antal trailertransporter blev det till platsen för kolhögen intill Vagnhall 2
 

Jill Johnsson beskyddar trailerdragaren!
 

21-22 april 2012. Arbetshelg med Tågsläpp

Vårens arbetshelg kombinerades med det landsomfattande Tågsläppet.
På lördagen var vi cirka 15 aktiva som arbetade med slipersbyten på spår 3, renovering av ställbock, målning av skyltar, bearbetning av trästolpar till signaltavlemaster, renovering av traktorn mm.
Vi prövade även att grusa Tulebanan vid spårslutet mot Åkerkanten södra.

Söndagen inleddes med ett härligt och soligt väder. Aprils varmaste dag var det. Tågsläppet ifjol lockade 20 besökare. I år verkar det som att det slog igenom. Till Hesselby kom straxt över 100 besökare som tittade på och deltog i våra arbeten. Vi bjöd på kaffe och kaka i stationshuset och i Jernvägscaféet serverade Vicktoria sin goda brunchbuffé.
Vi fortsatte med flera av lördagens arbeten, men även montering av buffertar och svetsningsarbeten på en växel.
Några åkte till Bro för att hämta bomkuren från Tingstäde som hade renoverats så fint. Efter järnvägens nedläggning hade kuren blivit en fiskebod i miniatyr.


På spår 3 byttes 30 slipers under de två dagarna. Begränsningen är inte maskinen utan eftertroppen.
 

Det tar tid att justera, spika, stoppa och jämna till bangården efter att slipersbytaren har gjort sitt jobb.
 

Tobbe tryckte in ännu en sliper under spåret. Standarden på spår 3 höjdes från avstängt till snart fullt trafikeringsbart!
 

Elkobran var mycket bra att stoppa gruset runt sliprarna. Närmast vår spikmaskin.
 

Vi åkte till Bro och hämtade Tingstädes nyrenoverade bomkur.
 

Vid Hesselby sken ännu solen på stationshuset och besökarna.
 

Men vid tre kom regnet som blev ösregn, hagel, åska och blixtar...
 

Spikmaskinen och slipersbytaren "flydde" in i Vagnhallen och arbetet fick avbrytas för den här dagen/helgen.
 

21 april 2012:


Vi började dagen med att vinscha bort de vagnar som stod på spår 3. Vi satte timmersaxen i bufferten och spelade fram vagnarna!
 

Vi jobbade oss framåt på spår 3
 

Stridsbåtsbalett har webbmastern sett, men slipersbytarbalett går inte av för hackor!
 

Varför ska man göra rundgång när maskinen kan klättra mellan två spår!
 

Gripklon används för att skjuta maskinen i sidled!
 

Med hjulen så rullar den. Men hamnar maskinen snett kan det bli problem...
 

Staffan gjorde rent ställbocken som skall till Tule. Att göra ren låsen och få nycklarna att passa var inte enkelt...
 

Vår traktor kom ut ur sitt garage efter en månads renovering. Framvagnen var som ny!

På eftermiddagen åkte vi till Tule. Med traktorn lastade vi grusvagnen och körde den till Åkerkanten södra
 

Från spårslutet övade vi hur grusningen ska gå till.
 

För att se fler bilder från grusningen, se denna länk: http://forening.gotlandstaget.se/z4ptule.htm


19 april 2012. Utdrag ur protokollet från styrelsemötet 

Nu kommer utdrag ur styrelsen mötesprotokoll att presenteras på hemsidan.
Klicka här för att komma till sidan med utdrag ur styrelsens mötesprotokoll:  


17 april 2012. Första tåget i Tule sedan 1958!

Translast mobilkran och Bosse Åkares två dragbilar med trailers kom till Hesselby för att flytta lokomotor och grusvagn till Tule station. Vi gjorde flytten för att kunna grusa den nästan 1,5 km långa bandelen. Det är viktigt att bli klar med Tulebanan, innan vi sätter igång med arbetena i Etapp III/IV.
Det var en historisk dag då det var 1958 som en lokomotor med rivningståg, senast befann sig vid Tule station. Det var nog systermaskinen SJ Z4p 399. Nu var det SJ Z4p 397 och grusvagnen med släde som kördes över till Tule.

För att se en film och fler bilder från flytten, se denna länk: http://forening.gotlandstaget.se/z4ptule.htm


Med historiska lyftanordningar i varje hörn av lokomotorn var det lätt att lyfta 15 ton lokomotor!
 

Mobilkranen lyfte upp 11 ton grusvagn på den andra trailern
 

Bosse åkare på väg mot Tule station
 

SJ Z4p 397 lyftes och placerades på spår 1
 

 
Kunde vara 1958!
 


Vid spårslutet Åkkant sö
 

1 april 2012. Årsmötet

Vid årsmötet var 38 medlemmar närvarande. Inga förändringar i styrelsen eller övriga valda skedde.

Staffan inledde med att berätta om en del händelser under föreningens första 40 år. Därefter hölls sedvanliga mötesförhandlingar. Vicktoria hade ordnat en förnämlig fikabuffé .
Årsmötet avslutades med projektinformation av Anders Svensson. Anders visade också bilder från Hesselby under järnvägstiden och från föreningens barndom.


31 mars 2012. Provkörning av slipersbytaren

Vår slipersbytare har sedan den kom hem servats och den 31 mars provkördes den. Ett tiotal slipers byttes på spår 3 på bangården. Spåret är verkligen i behov av slipersbyte. I väntan på slipersbytarens spårviddsbyte har vi därför inte använt spåret, det senaste året för annat än uppställning av vagnar. Slipersbytaren fungerade alldeles utmärkt. Ombyggnaden från 1 435 till 891 mm har bibehållit maskinens balans. Foton: Anders Svensson.


Med Slipersbytaren GHJ SBp 974 byttes sliprarna.
 

Med ett stadigt tag om den gamla slipern.
 

Drogs slipern ut mot spår 2.
 

Loss. Därefter så kördes den och lades på en hög. En ny sliper hämtades och trycktes in under spåret. Spika och stoppa återstod.
 

17 mars 2012. Arbetslördag på Hesselby

Tio medlemmar arbetade med olika saker på Hesselby idag. Slipersbytaren kom tillbaka med Hasse Wistrands kranbil. Stort tack till Hasses grävtjänst för transporten! Slipersbytaren har varit på verkstaden i Källunge i nära ett år. Den är nu ombyggd till 891 mm spårvidd. Nu skall vi provköra den, utbilda operatörer, göra en riskbedömning och anmälan ombyggnaden till Transportstyrelsen. Sen kan vi börja byta slipers!

Vi jobbade med kranvagnen där det monterades en hydraulpump till kranen. En stor rälshög med främst växeldelar började att sorteras upp.


Kranvagnen. Hydraulpumpen är den gula och blanka delen till vänster om motorn.
 

Slipersbytaren GHJ SBp 974. Efter ombyggnaden skulle den må bra av lite penslar och färg.
 

Slipersbytaren ur andra vinklar
 

 
 

En del av ombyggnaden omfattade avkortade axlar
 

Grundmålade delar (grå) har byggts om.                                                   Detalj av slipersbytaren med en ombonad hytt!
 

16 mars 2012. Mitten av mars på Hesselby

Jiggen för att bygga spårspann är nu klar. Med hjälp av den kommer vi kunna bygga spårspann som sedan lyfts på plats. Resgodsvagnen KlRJ F 307 renovering har nu påbörjats. Sprucket och rötskadat virke har tagits bort.
Det är framförallt golvet som är i gott skick. Delar av taket kommer att behöva bytas.
För övrigt så pågår en allmän våruppsnyggning av området.


Jiggen för bygge av spårspann bakom vagnhall 1
 

Detalj av jiggens konstruktion
 

KlRJ F 307 på de två Tingstädetrallorna. Stora delar av väggpartierna har rivits.
 

 
 

14 mars 2012. Utdrag ur protokollet från styrelsemötet 

Nu kommer utdrag ur styrelsen mötesprotokoll att presenteras på hemsidan.
Klicka här för att komma till sidan med utdrag ur styrelsens mötesprotokoll:                                     


8 mars 2012. Början av mars i Hesselby och på Tule

Plankläggningen av den öppna godsvagnen SJ NNsp 320996 är nu färdig, och vagnen har ställts upp på bangården. Återstår gör märkning och montering av buffertar. Vår kranvagn har dragits in i verkstaden.
På överföringsvagnen skall nu tre sektioner av ett löstagbara plankdäck byggas. Kranen skall göras i ordning. Ute på bangården står KlRJ F 307 nu på hjul. Det är inte vagnens egna utan två Tingstädetrallor som vagnen står på.
Vagnen ska renoveras. Nytt trävirke ska monteras. Plattformen skall återställas med mera.Vagnen, byggd 1945, är den sista vagn som en gotländsk järnväg skaffade före förstatligandet.

På Tule har 70-tals köket rivits ut. Det gamla köket med vedspis som en medlem hade sparat, återställs. Även den gamla trappan till övervåningen som var sparad återställs. Under innertaket har fin pärlspont tagits fram.
På övervåningen byggs ett sovloft. De två sängarna är redan på plats. Efter att trappan har monterats, går det inte att ta upp dem! Se fler bilder på denna länk om Tule station.


KlRJ F 307 på de två Tingstädetrallorna
 

Banavdelningens renoverade godsvagn: SJ NNsp 320996
 

Kranvagnen sköts in med stångkoppel av GJ Z4p 397
 

Stångkopplet
 

Halvvägs mellan Eken och Hesselby har detta dike frilagts. Gallring har skett intill det och nu ser man genom skogen från tåget.
 

Vy vid Eken, där de träd som växte just intill dikeskanten har tagits bort. Det blir mycket ljusare och öppnare längs med banan.
 

Tule: Dörren till vindstrappan har satts igen. Kakelugnen har renoverats i vinter.
 

Den återställda trappen samt delar av blivande köksinredning.
 

En äldre köksinredning monteras. Den är inte original, men passar väl.
 

27 feb. 2012. Februari i Hesselby

Det kan verka som att det är låg verksamhet i föreningen, när ni besöker vår hemsida. Det är det inte, tvärtom! Sedan i december pågår ett stort administrativt arbete att ta fram en ny ansökan för ett förnyat Säkerhetstillstånd. Det är en stor administrativ process, där en tretton sidor ansökan ska fyllas i. Den nya lagstiftning som har tillkommit och att vi går från trafik enligt "växling" till trafik "tåg" enligt MRO säo (Säkerhetsordning) gör att vi har reviderat nästan samtliga trafikföreskifter. Vi har även tagit fram en ny och en handbok i banarbete. Tack vare samarbete mellan museijärnvägar så har vi kunnat ta del av flera bra föreskrifter som har inspirerat oss när vi har skrivit våra nya och förändrat de befintliga.

Arbetslördag hölls den 17 februari. Då jobbade vi bland annat med att byta buffertar på den öppna godsvagnen SJ NNsp 320996 som just nu renoveras i verkstaden.
Våra rallare har ägnat vintern åt fortsatt skogsröjning längs med banan Hesselby- Eken. Det kommer att göra upplevelsen i sommar mycket bättre.
Förberedelser pågår även för vårens fortsatta spårbyggen när grusgropsspåret ska byggas klart samt grusning ske av banan kring Tule. Ytterligare rälsbultar har renoverats.

I Tule återställs köket i ett äldre utförande. Tapetsering all allrummet sker. Kakelugnen har murats om och ovanpå köket byggs ett sovloft med plats för två bäddar.

Samtidigt pågår ett intensivt arbete för Etapp III/IV, där bland annat vår Järnvägsplan har lämnats in till till Trafikverket.


Plankläggning pågår av den öppna godsvagnen SJ
NNsp 320996
 

Vy vid Eken, där de träd som växte just intill dikeskanten har tagits bort. Det blir mycket ljusare och öppnare vid Eken och längs med banan.

Dalhemsån nådde sin peak den 25 feb. Den 26 feb. hade det blivit kallare och vattenståndet hade då sjunkit något.
 

Vy norrut från järnvägsbron mot den gamla kvarnen.
 

24 feb. 2012. Riksdagsbesök i Hesselby

Vi hade ett bra besök av Riksdagsmännen Johan Andersson (s), ledamot i Arbetsmarknadsutskottet och suppleant i Trafikutskottet från Östergötland och Christer Engelhardt (s), en av våra två gotländska riksdagsmän.
Med vid besöket var även bland andra Hanna Westerén, gotländskt regionråd.
Vi visade runt dem på Hesselby stationsområde och berättade om vår banutbyggnad och hur den kan genomföras. Vi hade även ett bra samtal om villkoren för museijärnvägar, och om hur staten kan underlätta för vår ideella bransch.


Vi möttes utanför stationshuset
 

Här berättar vi om loket Dalhem. SlRJs enda goda ekonomiska affär och om renoveringen.
 

Museibesök.
 

Vårkänsla när solen tittade fram!
 

21 jan. 2012. Arbetslördag - Syn av banbygget

Denna arbetslördag ägnade vi oss åt att gå igenom vad som återstår att göra vid Tule station. Det är mycket som skall fixas där. Köket skall återställas i ett tidigare utförande, ett sovloft på vinden ska byggas.
Vi tittade även på vilka signaler, en perrong i trä m
ellan spåren och en trappa mellan lastkajerna som miljön ska kompletteras med. Vi promenerade längs med banan först till Kambshagtorp och sedan norrut via Stall Dalhem hpl till den södra åkerkanten.
Under dagen hann gruppen som arbetar med föreningens nya trafiktillstånd med att fortsätta gå igenom våra trafikföreskrifter.


Framför Tule station. Genomgång av vad som ska göras i och vid stationen
 

Vi gick även ned till Kambshagtorp. Här tittade vi på övergången intill Tules södra stationsgräns.
 

Grusgropsspåret har börjat byggas
 

Vy mot grusgropsspåret sett mot söder.
 

11 jan. 2012. Bygget av grusgropsspåret går vidare

Bygget av grusgropsspåret har tagit fart efter helgerna. Tanken med grusgropsspåret är att föreningen återställer det grusgropsspår som fanns på just denna plats i början av nittonhundratalet. Men den ursprungliga grusgropen som användes till banbygget är nu igenväxt med stora träd. Vår tanke är att återskapa ett typiskt grusgropsspår från 30-40-talet, som det till Stånga grusgrop. Vi kommer att sätta upp en skivsignal och en växelkur. I den kunde platsvakten gå in och skydda sig mot vinden. Läs mer om grusgropsspåret och skivsignaler i Spårstumpen 3-4/2011 sid. 4-5.


Vy från norra delen av Tule station mot grusgropsspåret. Alla träd i skogsskiftet intill har just fällts.
 

Vy söder ut mot Tule från grusgropsspåret.
 

7 jan. 2012. De 30-årsjubilerande Tomtetågen hade 1 552 resenärer. Film och bildspel, se nedan:

Sedan Föreningens tradition med Tomtetåget började den 28 dec. 1982 har det hunnit bli 30 tomtetågsdagar.

För femte gången så rullade Tomtetågen förbi Eken till Munkebos hållplats. Det var fjärde gången sedan 1991 som SlRJ 3 Dalhem användes i Tomtetåget, och här kom hon verkligen till sin rätt. Vid Munkebos växlade SJ Z4p 320, så stoppet i Munkebos blev bara några minuter, innan tåget kunde rulla österut till Ekens hpl. Där klev passagerarna av och de som hade varit vid Tomtarna klev på. Tåget rullade sedan direkt tillbaka till Hesselby. Det innebar en omloppstid på cirka 20 minuter och att vi hade planerade avgångar var 18:e minut, tidtabellen höll någorlunda. Trafikupplägget fungerade mycket väl, alla fick åka med ångloket under en av resorna.

Hela arrangemanget gick som på räls. I år var det bättre med plats eftersom GJ C 44 gick med i ett av tågen för första gången. Men varje gång ett tåg kom in till perrongen i Hesselby så fylldes det omgående med förväntansfulla resenärer.

Förutom resan ingick även i biljettpriset att vid Eken få en påse godis av tomten (för de små) och Äppel-glögg med pepparkakor åt de lite större! I år sponsrade Halfvede Musteri föreningen med 150 liter närproducerad Äppel-glögg. All glögg gick åt, och i år gillade även många barn glöggen.
Alla aktiva hade en svettig dag i positiv bemärkelse, men tack och lov slapp vi all snöskottning i år. Men givetvis hade ett mycket tunt snötäcke givit mer stämning!
Det var svag vind och runt nollan på termometrarna, och som synes på bilderna dök skymtar av solen upp ibland under dagen. Perfekt väder för att att mycket folk skulle kunna ta sig till Tomtetåget!

Alla inköp räckte i år, tack och lov! Som sagt 1 552 resenärer mot 1 488 förra året, det är vi mycket mycket nöjda med! Men till nästa gång (29 december 2012) så kan det bli en positiv förändring...!

Föreningen vill rikta ett stort tack till alla som har gjort den här dagen möjlig! Till alla funktionärer i trafiken, till Ulla Lindberg med medarbetare i caféet, korvförsäljningen samt till tomtarna vid Eken! Vi vill också tacka Skarphälls Spelmän (25:a året i rad), och våra sponsorer: Halfvede Musteri och Privab


 
VIDEO FRÅN TOMTETÅGET 2012! TVÅ TOMTAR TVÅ TÅG!

 
(
Använd gärna helskärmsknappen, de fyra pilarna)

 


En ny vy på Hesselby station, vår vattenhäst! (från Svedala i Skåne) Ukka, närmast är den som har fixat mest med den så den blev klar i tid!
 

Cheftomten Jotto som har varit med i över 20 år!

 

6 jan. 2012. Förberedelser för Tomtetåget 7 januari
 
Idag har vi förberett för Tomtetåget. Snö i all ära, men förberedelserna blir så mycket enklare utan snö!


En ny vy på Hesselby station, vår vattenhäst! (från Svedala i Skåne)
 

Vattentagning till Lokomotor. Nej, men det är en kul bild!
 

Justeringar av elektriciteten i GJ C 44
 

Det är inte skarp gasbelysning längre, utan LED-ljus i gaslyktorna! Kaminen är på plats och skall eldas på Tomtetåget.
 

Det blandade tåget är rangerat inför morgondagen
 

Dalhem var påeldat
 

En hel del löv och barr rensades bort från banan
 

Vid Eken provkördes bommarna. Allt är förberett inför Tomtarnas ankomst!
 

Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges.

 

 

"Gamla" bilder och gamla nyheter från Hesselby

2012: Länk till inte lika aktuellt 2012b (juni-dec)

2011: Länk till inte lika aktuellt 2011a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2011b (juni-dec)

2010: Länk till inte lika aktuellt 2010a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2010b (juni-dec)

2009: Länk till inte lika aktuellt 2009c (sept-dec) - Länk till inte lika aktuellt 2009b (juni-aug) - Länk till inte lika aktuellt 2009a (jan-maj)

2008: Länk till inte lika aktuellt 2008c (aug-dec) - Länk inte lika aktuellt 2008b (maj-juli) - Länk till inte lika aktuellt 2008 (jan-april)

Länk till inte lika aktuellt 2007.

Länk till inte lika aktuellt 2006.

Länk till inte lika aktuellt 2005.

Länk till inte lika aktuellt 2004.

Länk till inte lika aktuellt 2003.


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

Åter till startsidan