INTE LIKA AKTUELLT I HESSELBY JUNI-DEC 2011
 

 
Aktuella bildlänkar: Länk till fler bild/videolänkar från GHJ

 
Uppdateringar på hemsidan
Här kan ni ta del av alla uppdateringar som har gjorts på hemsidan
 
 
Banutbyggnad etapp II
Allt om banbygget 2010-11 vid Tule station finns samlat på en särskild sida
 

Bygget av vändskivan
En sida om bygget av vändskivan vid Hesselby station 2006- 2011.
 
 
Roma station
En sida om den framtida stationen i Roma.
 
 
 
Jädraås-Tallås Järnväg JTJ
Den 23 juli 2011 firade JTJ föreningens
50-årsjubileum. Res med i bild och film.
 

För att ta del av fler bild- och videoclips från 2002-2011, klicka här!


17 dec. 2011. Hänt i december
 
Under december har spåret i Tuleskogen riktats. Växeln till grusgropsspåret har kompletterats. Räls till själva stickspåret mot grusgropen började läggas ut den 16 dec.
På Hesselby har viss trärenovering påbörjats av KlRJ F 307. Den öppna godsvagnen SJ NNsp 320996 renoveras för fullt. Målningen av underredet börjar närma sig färdigställande. Därefter skall ett nytt plankgolv läggas.
Vår skånska vattenhäst är nu på plats med vattenledning och lykta. Inkoppling av svagström till lyktan återstår.

Den 17 dec. var det arbetslördag. Tolv medlemmar arbetade med förberedelser inför Tomtetåget, spårbesiktning (utan anmärkningar). I GJ C 44 monterades belysningen in och golvmattorna justerades.

16 dec. Grusgropsspåret vid Tule är under byggnad (Klicka på denna länk för att se fler bilder)


16 dec. Arbete pågick vid växeln till grusgropsspåret
 

En räl lyftes på plats med hjälp av traktorn.
 

17 dec. Vattenhästen är nyrenoverad och monterad mellan spår 2 och spår 3
 

Vy från bron över Dalhemsån mot den välfyllda ån. Det har regnat mycket i december...
 

Nov. 2011. Hänt i november
 
En hel del saker har hänt i november. Ännu har ingen snö fallit på Gotland, och det underlättar vårt arbete! Mitt i november anlände 12 ton räls från Örebro. Det är räls som vår medlem Mats Runedahl har ordnat åt föreningen.
Dagen efter kom en hel trailer från JTJ (Jädraås-Tallås Järnväg) med signalmateriel. Det är två semaformaster, skivskignaler, ställbockar mm som vi har fått från JTJ. Ett stort tack till JTJ och till Bosse Åkare som skötte transporterna.
Föreningen har efter en artikel i Spårstumpen 2/2011 fått den fd. hållplatskuren från Stora Vede hållplats på fd GJ, i gåva av ägaren. Kuren finns på norra Gotland och kommer att placeras vid Kambshagetorps hållplats.

Vid Hesselby har den grusvagn med släp som vi har långtidslånat av ULJ, renoverats färdigt. En öppen godsvagn SJ NNsp 320996, har tagits in i verkstaden där den nu renoveras. Den har rostknackats och nu håller målning på att ske.
Vagnen skall användas för Banavdelningen transporter vid kommande banbyggnationer.

I Tule har spåret norrut spikats färdigt och nästan hela spåret har riktats. Thomas Nilsson har med grävmaskin byggt upp banvallen för grusgropsspåret. Växelslipers har beställts och de levereras i dagarna. Därefter skall spåret ned till grusgropen återuppbyggas.


25 nov. Spåret från Tule norrut har riktats och grusgropsspåret vid Tule är under byggnad
(Klicka på denna länk för att se fler bilder)


Det riktade spåret sett norrut från Tule
 

Till vänster spåret söderut mot Tule. Till höger banvallen för grusgropsspåret.
 

25 nov. I Hesselby


Fundamentet med avstängningratt och stödet till vattenhästen är på plats.
 

En av föreningens lokomobiler vars panna skall kalltryckas
 

ULJ grusvagn
 

Släden till grusvagnen
 

Den öppna godsvagnen SJ NNsp 320996,
 

Ved för sommaren kapas och klyvs
 

17 nov.  Stora Vede hållplatskur nu och då (foto: Anders Svensson)


Stora Vede hållplatskur på sin nuvarande plats på norra Gotland
 

Stora Vede hållplats på 50-talet. Notera tretrådstunet och den gamla grinden.
 

16 nov. Avlastning av räls och signalmateriel (foto: Anders Svensson)


Från Örebro kom tolv ton räls med Bosse Åkare
 

Axlar och lagergafflar mm kom från Frövi. Som en bytesaffär med 600 mm-banan där.
 

Från JTJ har vi fått en stor mäng signalmateriel. Här fundament till en kolkran. En vit skivsignal mm syns längre bak.
 

En del av en ställbock från Inlandsbanan. Även den från JTJ
 

29-30 okt. 2011. Arbetshelg och höstmöte
 
Arbetshelgen är över. Tony hade lånat Kenneth Jakobssons (Tack!) grävmaskin och grävde gropen för vattenhästen och det nytillverkade fundamentet ställdes på plats. Mats och Staffan började tömma korgen KlRJ F 307 på grejor inför renovering. Ante och Daniel målade grusvagn och Rolf och Bengt monterade in kamin i GJ C 44. Stig röjde i arkivet. Ett gäng besökte Klosterbrunnen i Roma och övernattade efter några tågfilmer i stationshuset.
På söndagen hölls höstmöte i Hesselbysalen. Staffan visade bilder från sin skotska museibaneresa. Ulla och Richard hade fixat ett förnämligt fikabord. Tack!


Mellan spår 2 och 3 grävdes en långsmal grop för stativet till vattenhästen
 

Dags att lyfta den på plats.
 

På plats. Sedan fyllde vi igen och justerade.
 

Innan locket kunde läggas på plats. Innan vattenhästen kommer på plats skall en cementgjutning utföras runt plattan.
 

Roberth pysslade om kompressorn i SJ Z4p 397
 

KlRJ F 307 tömdes på diverse prylar. Tanken är att denna vagn ska renoveras framöver.
 

GJ C 44 kompletterades med en kamin som Bengt hade ordnat.
 

All väggtäckande plåt har Bengt  (Plåtis) fixat!
 

24 okt. 2011. Spårbygget från Tule har nu nått fram till Åkerkanten (södra)
 
Vårt rallarlag har nu nått fram till slutet på Tulebanan vid Åkerkanten. Räls och slipers har lagts ut. Rallarna jobbar nu vidare med spikning och riktning innan det blir dags för grusning.
Återstår gör även att bygga grusgropsspåret. Klicka här för att se fler bilder från banbygget:


En räl återstår att lägga ut. Vy mot Åkerkanten norra. Dit är det cirka 700 meter.
 

Vy från Åkerkanten södra mot Nygårds hållplats och Tule
 

1 okt. 2011. Arbetslördag
 
Denna lördag som bjöd på ett fantastiskt brittsommarväder i Hesselby arbetade vi med övergången på spår 7 vid Vagnhall 1 västra gavel. Vi plockade fram fyra stycken korta 17 kilos räler, och spikade fast dessa med 40 rälsspik!
Vi grusade övergången som nu kompletterar de tidigare befintliga övergångarna över spår 1 och 2.
Vi fortsatte att slipa färg, och grundmåla den grusvagn som vi har som långtidslån från ULJ.

Välkomna åter på arbetslördagen den 15 oktober samt vid arbetshelgen 29-30 oktober. Se vår mötessida.

Som ni nog märker har storleken på bilderna ökats från 600x450 pixlar till 700x525 pixlar. För bättre "läsning". Eftersom många bildskärmar har bredbild så får vi anpassa oss lite för dem.
För er som har äldre 4:3-skärmar kan ni zomma sidan till 80-90 % istället och ändå se alla bilder obeskurna.


Spikning av räler med hammare modell större, eller slägga modell mindre
 

Övergången och vändskivan provkördes med lokomotorn SJ Z4p 320
 

VVy över vändskivan
 

Grusningen av övergången var nu klar
 

På solsidan målade Sven grusvagnen med SJ-gulbr>  

På skuggsidan slipade Sven bort gammal färg
 

26 sept. 2011. Hesselby idag
 
GLC-magasinets fönster får just nu en välbehövlig renovering av Klasse och Thomas. Grusvagnen som vi har på långlån av ULJ får även den en välbehövlig renovering.


GLC-magasinet
 

Vackert väder i Hesselby denna dag, plus 19 grader, så det var rena sommarkänslan!
 

Vid Hesselby pågår Grusvagnens renovering.
 
 

22 sept. 2011. Äntligen har föreningen fått hem en vattenhäst!
 
Tack vare Sven Karlsson i Malmö, har föreningen fått tag på en äkta vattenhäst. Denna grävdes upp i Svedala (längs med linjen Malmö-Ystad och kördes på lastbil av Bosse Åkare till Hesselby och lastades av där den 22 sept. Tanken är att den skall renoveras och grävas ned mellan spår 2 och 3 vid Vagnhall 1. I höjd med den nordöstra gaveln.
Ett stort tack till Sven Karlsson som fick tag på och grävde upp vattenhästen och Bosse Åkare som skötte transporten!
I Hesselby krävdes två traktorer för att lyfta av betongklumpen med vattenhäst.


Svedala spårsanerade station den 17 sept. Vattenhästen syns mellan första och andra fönstret från vänster på tegelbyggnaden. Foto: Sven Karlsson
 

17 sept. Vattenhästen. Foto: Sven Karlsson
 
 

Vattenhästen uppgrävd vid Svedala den 18 sept. Foto: Sven Karlsson
 

18 sept. Lastad på Bosse Åkares trailer. Foto: Sven Karlsson
 

Vattenhästen anlände med Bosse Åkare den 22 sept. Vid avlastningen behövdes två traktorer!


Vattenhästen med "betongklump". Den svängbara delen av vattenhästen är redan under renovering.
 

17 sept. 2011. Arbetslördagen
 
Arbetslördagen flöt på bra. Det arbetades på både grusvagn och kranvagn. På grusvagnen har flaken reparerats och grundmålning påbörjades. Dessutom jobbade lokomotorgänget med Z4p 320. Vagnavdelningen gjorde kompletteringar på GJ C 44.


14 sept. 2011. Renovering av grusvagn och överföringsvagn
 
På Hesselby arbetas det med två överföringsvagnar. På den ena monteras en kran i ena änden. Grusvagnen (lån från ULJ) renoveras för att kunna användas vid grusningar i Tule senare i höst.


Inne i verkstaden, kranvagnen
 

Grusvagnen
 

Vid vändskivan har små kompletteringar gjorts. Spärrarna har målats och ett lås monterats.
 

Låset så att vändskivan ligger fast vid genomgående spår 7
 

13 sept. 2011. Banbygget går vidare mot Åkerkanten södra
 
Arbetet med banbygget har i september kommit igång efter sommaruppehållet. Bygget har nu passerat den södra övergången mot Stall Dalhem. Vi närmar oss nu blivande Stall Dalhem hållplats.
Spåret ser lite krokigt ut på bilderna och det beror på att första lägger vi ut slipers och räls, som skrovriktas och sätts ihop med skarvjärn. När spåret är klart till Åkerkanten södra då vidtar spikning, finriktning och justering samt sist grusning.  Klicka här för att se fler bilder från banbygget:


En av rälerna drogs på plats. Arbetsmetoden går ut på att två rallare drar ut en räl. När den är nästan av trallan släpper dem ned rälen. Därefter backas trallan så mycket att rälen faller ned. Därefter drar fyra man fram rälen ungefär en halv meter.
 

Skarvjärnen monterades.
 
 
 

28 aug. 2011. Museijärnvägens dag

Nu finns ett bildspel och två videofilmer från Museijärnvägens dag. 191 passagerare reste med våra tåg.
Vår vändskiva och den nyrenoverade personvagnen GJ C 44 invigdes denna dag.

Länkar till videofilmer med sekvenser från Museijärnvägens dag:


Film 1
 

 Film 2 (Klicka på bilderna för att se filmerna)
 

24-26 aug. 2011. Förberedelser inför Museijärnvägens dag den 28 augusti

Inför Museijärnvägens dag den 28 aug. så har mycket fixats på Hesselby. Vagnar har flyttats från spår 3 till spåren vid Vagnhall 2. Vändskivan har provvridits med lok och kompletterats med de sista åtgärderna. Stoppklotsar på motspåret. Gul-svart målning på vändskivans vridstänger. Lås till varje spår har monterats efter idé av Benny Jannesson.
Växel 3 (spår 3/7) har färdigställts med två moträler. Spår 3 och 7 har städats.

Åkaren Hasse Vistrand
(stort tack!) har hjälp oss flytta GJ G 103 och GJ G 239 upp på var sitt underrede. GJ G 103 från 1878 har ställts in i Vagnhall 2.
GJ C 44 har kompletterats med gasblandare på taket och landskapsvapen. Den har också provkörts utan anmärkningar och godkänts för trafik.

Vi har även hunnit med att ha ett styrelsemöte som synes på bilderna nedan.

Varmt välkomna den 28 augusti!

26 aug.


Moträlerna monterades i växel 3
 

 Vår fina personvagn GJ C 44 har provkörts till Eken.
 

Våra rallare fick vara passagerare under provkörningen. Inga missljud hördes.
 

 GJ C 44 med landskapsvapnet. En fin färgklick på sidan!
 

25 aug. Lyft av två vagnkorgar


Hasse Vistrand lyfte GJ G 239 från dess tillfälliga uppställningsplats där den har stått sedan våren 2010.
 

 Sedan lyftes den på plats på ett av AGJ-underredena.
 

Inpassning.
 

 Det var dags för GJ G 103 byggd 1878. Den stod lite trångt till, men kunde lyftas ut med gaveln före.
 

Den lyftes steg för steg tills den kunde lyftas upp på flaket.
 

 
 

På spår 7 stod ett underrede som korgen placerades på.
 

 Det är nog GHJs mest lättrullade underrede, så den rullade lätt ut på vändskivan.
 

Därefter ställdes den in på spår 11 i Vagnhall 2.
 

 Detalj av låsningen mellan vändskiva och spår. Foto: Benny Jannesson
 

24 aug.


GJ C 44 togs ut ur Vagnhall 1. Gasblandaren monterades på taket.
 

 Inpassning av landskapsvapen på sidan av vagnen.

Så ljus vagnen blir invändigt, när den kommer ut i solskenet!
 

 De vagnar som stod på spår 3 rangerades in på spår 12 bakom vagnhall 2
 

Provvridning av vändskivan. Allt gick bra!
 

 Vagnen knuffades in på spår 9 vid Vagnhall 2
 

Spår 12 med uppställda vagnar. Under vintern skall en kranvagn byggas på överföringsvagnen.
 

 Så tomt det blev, men också en förutsättning att kunna använda vändskivan.
 

Det var dags för styrelsemöte.
 

 Det årliga styrelsefototo togs utanför stationshuset. Foto: Claes Theliander
 

21 aug. 2011. En trafikdag i augusti

Två multipelkopplade lokomotorer? Det kunde man tro, men det stämmer inte då SJ Z4p 312 inte har utrustning för multippelkoppling. DEt var istället så att SJ Z4p 320 drog 312 till verkstaden där sprängkåpan till motorn skall repareras.


SJ Z4p 312 och 320. Ett snyggt ekipage!
 

 Lokomotorerna vid GLC-magasinet
 

KLockan 13.39 hade trafiktåget kommit in på spår 1. Denna trafikdag hade vi konkurrens av soligt väder så det var bara 97 passagerare.
 

Ångloket SlRJ 3 Dalhem gjorde rundgång.
 
 

12-18 aug. 2011. Bilder från GHJ i augusti

Några bilder från verksamheten under augusti. Den 18 augusti körde vi med motorlok (SJ Z4p 320) då en av Dalhems smältpluggar hade smält...
GJ C 44 närmar sig sitt fullbordande. Gardiner har monterats i vagnen och det mesta av märkningen är klar.
Vid vändskivan har motspåret till spår 11 byggts. Det används för att ställa en lokomotor på, som sedan kan knuffa iväg vagnarna på spåret.


Tågsetet på spår 1
 

 Vår fina boggievagn GJ Co 8
 

Tjänstgörande stins Bengt hade inte så mycket att göra denna soliga sensommardag
 

SJ Z4p 320
 

Dalhem pysslades om, och kom igång lördagen den 20 aug.
 

16 augusti


 Vy från Hesselby med tågsetet

 
 


Vid vändskivan byggdes motspåret. Arbeten med lås för vändskivan utfördes.
 

 Sliprarna spikas med rälsen på motspåret
 

Gardinerna är på plats i GJ C 44
 

 Vy från den lilla kupén
 

Snyggt märkt utvändigt

1 augusti.

 12 aug: Staffan monterade gardiner i vagnen GJ C 44
 

 

1 aug. Det hade regnat en hel del i Hesselby.
 
 

 Connie har varit sommaranställd i vår butik. Hon har sålt souvenirer och hyrt ut dressiner. Det var tredje sommaren som Connie jobbar hos oss.
 

27-31 juli 2011. GHJ Uppsalaavdelning på besök i Hesselby
 
Föreningen Gotlandstågets Uppsalaavdelning bodde och tjänstgjorde vid Hesselby 27-31 juli. Ett stort tack till Owe Danneskog, Rolf Englund, Roland Hansson, Micke Gustafsson och Jan Winberg som tjänstgjorde i trafiken under vecka 30.

Foton: Benny Jannesson


Owe och Micke i Dalhems hytt vid Munkebos hållplats
 

 På bänken vid Hesselby med Tågbefälhavaren Anders Svensson
 

 
 

 Stationsinspektören
 

Bromsare på sockervagnen
 

 Avkoppling på bänken efter dagens tjänstgörings slut!
 

21 juli 2011. P4 100.2% sommar besökte Hesselby
 
Radio Gotlands sommarprogram 100.2% sommar besökte Hesselby station.

Läs mer och lyssna på programmet. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2672&artikel=4611583 (öppnas i nytt fönster)
För att höra hela programmet gå in på Lyssningsarkivet 21 juli 10.30-1200.


Sveriges radios sändingsbuss vid Hesselby station. Foto: Torbjörn Andersson
 
 

20 juli 2011. En vanlig trafikdag vid Hesselby i juli NY SIDA!
 
En ny sida om trafikdagen onsdagen den 20 juli finns nu på hemsidan. För att se fler bilder (50 stycken) klicka på denna länk!


SlRJ 3 Dalhem inför avgången kl. 12.20
 

 Vid Eken guidade Tågbefälhavaren Robert om järnvägens historia
 

12 juli 2011. Våghuset vid Tule station återuppbyggs
 
Tulestiftelsen håller på och återuppbygger det våghus som fanns vid stationen.


Våghusets betongplintar fanns kvar från förr.
 

Våghuset under byggnad
 

Ett gammalt foto med stationen och våghuset. Dock utan våg. Mot slutet användes våghuset som cykelförråd.
Fotot är från slutet av 40-talet efter reveteringen

Tulestiftelsens ordförande Peter och ledamot Kent under bygget.
Foto: Anders Johansson 
 

4 juli 2011. Gotlandståget, MRO och JHRF deltar i Almedalsveckan!
 
Järnvägsmuseiföreningarna är med i Almedalen! I Visby hamn på Holmen har Gotlandståget tillsammans med riksorganisationerna MRO och JHRF ställt upp en godsfinka som monter för opinionsbildning rörande avgiftsfrågan och annat som kan hota järnvägsmuseiföreningarnas verksamhet. Kom gärna och hälsa på oss när ni har vägarna förbi!


Godsfinkan SJ Gsp 300411 har av Hasse Wistrand (Hasses grävtjänst) transporterats till Visby Hamn
 

Vagnen avviker från alla andra tältbyggnader på ett mycket positivt sätt.
 

3 juli 2011. Bilder från före trafikdagen
 
En timme före första avgång kl. 11.15, så togs dessa bilder. Under dagen så reste 141 passagerare med våra tåg.


Ångloket SlRJ 3 Dalhem under påeldning
 

 Mer Dalhem
 

Lokomotorn SJ Z4p 397 drog ut trafiktåget
 

  
 

Trafiktåget på plats. Nu skall godsvagnarna hämtas.
 

 Hesselby station
 

GJ C 44. Linjeringen är påbörjad. Utvändigt återstår märkning
 

 Inne i vagnen har bagagehyllor monterats. Läderremmarna till fönstren är även på plats.
 

28 juni 2011. Bygge av växel till grusgropsspåret norr om Tule pågår
 
Arbetet med banbygget har nu hunnit till växeln mot grusgropsspåret. Växeldelarna lyftes på plats idag. Men själva stickspåret kommer att byggas först i höst. Det är därför som växeln just nu ligger på vanliga 180 cm långa slipers.


En av rälerna lyftes på plats.
 

 Justering
 

18 juni 2011. 44:an- Bänkar och linoleummatta på plats
 
Arbetena med GJ C 44 går vidare. De nytillverkade och ådrade träbänkarna har ställts in på den linoleummatta som har lagts in.


 

 
 

Motiv från den lilla kupén
 
Anders, Bengt och Staffan som samtliga har jobbat med vagnens renovering

17 juni 2011. Rakbanan vid Stall Dalhem är klar. Banbygget framme vid grusgropsspåret

Tomas Nilsson har grävt färdigt med sina maskiner. Den rakbana för travträning som byggts på Stall Dalhems mark är nu färdig. Den ingår som en del i projektet som är ett samarbete mellan Stall Dalhem och Föreningen Gotlandståget. För fler bilder se: http://forening.gotlandstaget.se/nybana.htm


V
y från Tule station. Rallarlaget spikar spår.
 

 Lagarbete!
 

Vy norrut längs med den färdiga tillfartsvägen till Rakbanan.
 

 Vy längre norrut längs med den färdiga rakbanan. Banvallen till höger.
 

15 juni 2011. Vändskivan/ 44:an
 
Arbetena med vändskivan fortsätter. Alla skarvar på plankgången har förstärkts underifrån. I GJ C 44 har Gary och Urban lagt in masonit, som blir underlag för den linoleummmatta som läggs in i dagarna.


Vy från en av godsvagnarna mot vändskivan och Vagnhall 2. Yttersta plankraden återstår att montera.
Motspåret anläggs nedtill mitt i bilden.
 

Vy mot Vagnhall 2
 
 

Interiör av GJ C 44.
 

Jernvägscaféet har fått serveringstillstånd för alkohol. Då måste uteserveringen vara inhägnad. Därav dessa trossar.

9 juni 2011. Vändskivans betongkrans fylldes klart med makadam/grus
 
I morse var Tomas Nilsson tillbaka med sina grävmaskiner. Vändskivans grop fylldes klart med makadam och överst finare kalkstenskross. Spår 7 lades tillbaka men innan dess grusades underlaget för motspåret till spår 11.Det är ett mycket snyggt jobb som Tomas och hans mannar har gjort!


Vy från en av godsvagnarna mot vändskivan och Vagnhall 2. Yttersta plankraden återstår att montera.
Motspåret anläggs nedtill mitt i bilden.
 

Vy mot Vagnhall 2
 
 

Spår 7 mot vändskivan.
 

 Motiv med vändskivegropen och pivotplattan under vändskivan
 

8 juni 2011. Vändskivans betongkrans fylldes med makadam/grus
 
Idag grävmaskinerna flyttats från Tule till Hesselby. Vändskivegropen har fyllts med makadam/grus. Samtidigt har underlaget för ett motspår grävts ur och grusats.


Plankgångarnas ändar sågades av
 
 

 Här har grus fyllts upp till ringrälens nivå. Den 9 juni fortsätter arbetet. Rakt framför vändskivan i läget på bilden skall ett kort motspår anläggas. Detta ska kunna rymma en lokomotor.
 

Vändskivan. Detalj, där det syns hur grövre material har lagts i botten och finare upptill.
 

 Hesselby station
 

3 juni 2011. Banbesiktning, grusvagn från ULJ anlände
 
Idag har banan och järnvägsövergången besiktats. Godkänt för båda. Radio Gotland intervjuade Anders Svensson, vår projektledare på plats. På eftermiddagen kom Bosse Åkare trailer samt mobilkran från Translast, med den grusvagn som vi har långtidslånat från Upsala-Lenna Jernväg (ULJ). Vagnen är byggd på en överföringsvagn, och är försedd med två tippflak, motor och hydraulpump. Vi kommer använda den vid grusningen av de nya bandelarna.
Ett relä har tjuvstannat SJ Z4p 397, men Tony fick igång loket, och vi provkörde bomanläggningen och spårledningen.


Ett relä har tjuvstannat SJ Z4p 397, men Tony fick igång loket, och vi provkörde bomanläggningen och spårledningen.
 

 Vy mot Hesselby station.
 
 

Från Bosse Åkares trailer har grusvagn och ballastplogen lossats

 

 Mobilkranen hjälpte oss även med att vända en av de godsvagnar som vi har köpt från AGJ. Den låg upp och ned på en annan fd. AGJ-vagn, men står nu på egna hjul.
 

Grusvagnen på mittspåret vid Vagnhall 2

 

1 juni 2011. Bilder från Hesselby

Idag har vagnar besiktats. Arbetena med vändskivans andra gångbord har fortsatt.På kvällen var det SÄO-genomgång med prov, samt LABC-utbildning (Första hjälpen)
Semaforen har renoverats och är nu tillsammans med den nyrenoverade flaggstången, mycket prydliga!
Inne i vagnen GJ C 44 har Dalhemsbon Jerry Jannehag ådringsmålat innerväggarna, så snyggt! Tack! Se: http://www.jannehags.dinstudio.se/


Vändskivan. Plankläggning pågår. Vy mot Vagnhall 2
 

 Vändskivan, vy mot Vagnhall 1 och bangården
 

SÄO-genomgången leddes av Trafikchefen Staffan Beijer
 

 Semaforen har renoverats och är nu åter i vertikalt läge.n
 

GJ C 44. Vackert ådringsmålad
 

Vy mot Damkupén
 

På denna detaljbild syns ådringsarbetet tydligare
 

 
 

Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges.

 

 

"Gamla" bilder och gamla nyheter från Hesselby
 

2011: Länk till inte lika aktuellt 2011a (jan-maj)

2010: Länk till inte lika aktuellt 2010a (jan-maj) - Länk till inte lika aktuellt 2010b (juni-dec)

2009: Länk till inte lika aktuellt 2009c (sept-dec) - Länk till inte lika aktuellt 2009b (juni-aug) - Länk till inte lika aktuellt 2009a (jan-maj)

2008: Länk till inte lika aktuellt 2008c (aug-dec) - Länk inte lika aktuellt 2008b (maj-juli) - Länk till inte lika aktuellt 2008 (jan-april)

Länk till inte lika aktuellt 2007.

Länk till inte lika aktuellt 2006.

Länk till inte lika aktuellt 2005.

Länk till inte lika aktuellt 2004.

Länk till inte lika aktuellt 2003.


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

Åter till startsidan