INTE LIKA AKTUELLT I HESSELBY 2011 (JAN-MAJ)

 

 

 

 

 

Aktuella bildlänkar: Länk till fler bild/videolänkar från GHJ

 
Uppdateringar på hemsidan
Här kan ni ta del av alla uppdateringar som har gjorts på hemsidan

 
Banutbyggnad etapp II

Allt om banbygget 2010-11 vid Tule station finns samlat på en särskild sida


Bygget av vändskivan
En sida om bygget av vändskivan vid Hesselby station 2006- 2011.
 

 
Roma station
En sida om den framtida stationen i Roma.
 

 
Renoveringen av SlRJ 3 Dalhem

Följ hur renoveringen av Dalhem gick till 2004-2010
 

För att ta del av fler bild- och videoclips från 2002-2011, klicka här!


31 maj 2011. Grusningen av banvallen till åkerkanten (södra) är nu klar

Tomas Nilsson är klar med grusningen och avjämningen av banvallen Tule- Stall Dalhem - Åkerkanten södra. Från Tule fortsätter banbygget norrut.


Vy från grusgropsspåret norrut.
 


 Till vänster den nya ersättningsvägen söderut mot Tule. Till höger är grusningen av banvallen klar.
 

 


Banvallen norrut från Stall Dalhem har grusats.


 Vid sträckans norra ände, har banvallen grusats


27 maj 2011. Banbygget norr om Tule har påbörjats

Norr om Tule har Tomas Nilsson börjat grusa banvallen samt göra i ordning ersättningsvägarna. I en första deletapp byggs nu sträckan från Tule till Stall Dalhems södra hage.
Norr om Stall Dalhems blivande hållplats håller grävmaskinen på att göra i ordning diken och banvall. För att se fler bilder gå till: www.gotlandstaget.se/tulebanbygget2010.htm


Vy från Tule station. Två rälslängder har hittills lagts ut.


 Vid sträckans norra ände,  har Tomas Nilssons grävare rensat dikena och jämnat till banvallen.


27 maj 2011. På Hesselby i slutet av maj

På Hesselby station fortsätter arbetet med vändskivan. Räckets konstruktion är nu målad. Arbete pågår med att tjära de bärande reglarna samt gångplanken.


Vändskivan har fått det ena gångbordet försett med gångplank.


 Vändskivan från sidan. Gropen ska fyllas med grus upp till pivotplattans överdel.

 


GJ C44. Maskering för linjeringsmålningen pågår


 GJ C 44. Alla fönster är nu monterade i vagnen. Närmast står ådringsmålning och inläggning av matta på tur.

 


Nyrenoverad flaggstång och semafor under renovering


 Ångloket SlRJ 3 Dalhem har varit lite sned. Nu har fjädrarna bytts och ångolket har fått ordning på hållningen!

 


Motiv av hur fjädrarna är placerade. De har tillverkats av Rånäs Bilfjädrar AB.


 Dalhem i Vagnhall 1


12 maj 2011. Mera Hesselby i maj

På Hesselby station fortsätter arbetet med vändskivan. Räckets konstruktion är nu målad. Arbete pågår med att tjära de bärande reglarna samt gångplanken.


Vändskivan sedd från spår 3


 Bjälkarna tjärades i Vagnhall II

 


Flaggstångens stativ har gjutits fast med hjälp av mobilbetong från Roma grus


 Våra rallare har dragit rälsbultar och kontrollerat spikningen längs med banan och bangården

 


GJ C 44 med nymonterade fönster


 På andra sidan pågick arbetet med att montera fönster.

 


Invändigt återstår ådring, golvmatta, montering av bänkar och lite till...


 Välförtjänt fika!


6 maj 2011. Hesselby i maj

På Hesselby station pågår arbetet med vändskivan. Alla konsoler till gångborden är nu monterade. Den andra stången för att vrida vändskivan har nu hittats och monterats. Arbeten med låsen till spåren pågår. Kommande vecka ska vändskivegropen fyllas med makadam. Därefter ska konsoler och räcken målas och bjälkar/ plank monteras på gångborden.
Längs med banan mot Eken pågår uppsnyggningsarbeten efter vinterns skogs- och slyröjning.


Vändskivan den 6 maj.

 

 


Vid övergången vid lammhagen mot Eken
 


 Efter spårslutet vid Munkebos syns nu de stora mängder grus som har lagts upp vid stall Dalhem och banvallen där!

 


Vy mot diket norrut. Vitsipporna blommar för fullt.


 Våra rallare på väg till arbetsplatsträff


25 april 2011. Tågsläpp: öppet hus under arbetsdag

Tågsläpp - Är en landsomfattande öppethus-dag vid landets museijärnvägar. Även museijärnvägen i Dalhem höll öppet. 15 aktiva deltog i olika arbeten. Vår brandvagn utrustades med vattentank och brandspruta. En spåviddsökning på spår 4 utanför Vagnhall 1 åtgärdades, en sliper byttes där, flera andra spikades om. Butiken och museet vårstädades. Det arbetades vidare med personvagnen GJ C 44, hastighetstavlor målades.
Jernvägscaféet höll öppet under hela helgen, och besökande bjöds där på kaffe. Vi hade cirka 25 besökare under dagen.

Gotlands Allehanda (GA) gjorde ett trevligt reportage från arbetslördagen, se denna länk:


Vy mot Hesselby stationshus


 Vårt trafiktåg drogs ut med lokomotor

 


Vändskivans konsoler för gångborden har monterats. Räcken håller på att monteras.


 En vattentank för avhärdat ångloksvatten placerades utanför Vagnhall 1. Den skall sedan byggas in.

 


Arbeten på spår 4 (spåviddsökning) och med brandvagnen


 Omspikning av flera slipers utfördes.

 


Nyrenoverade dörrar till GJ C 44


 Hastighetstavlor för Tule station.


10 april 2011. Årsmöte i Hesselbysalen

Troligen var det årsmöte nummer 40 som hölls den 10 april 2011. 33 medlemmar samlades i Hesselbysalen för sedvanliga årsmötesförhandlingar, lotteri och fika. Vår nya caféarrendator Victoria Hallgren hade ordnat med fyllda baguetter, kladdkaka och andra kakor! Vi tittade på Erik Hanssons film från 1960 från de sista rälsbussturerna på ön.
Mia Doolk avtackades som ledamot och Robert Östergren valdes till ny ledamot. Lars Flemström nyvaldes till suppleant.
Så snart som protokollet är justerat kommer det att läggas ut på hemsidan.


Hilbert Karlqvist gick igenom det ekonomiska resultatet, som var +/- 0:-


 

 


Kaffebordet med fyllda baguetter och annat gott!


 Hesselby station den 10 april


5 april 2011. Mer skogsröjning i Tule

Våra rallare röjer vidare. Slyn från banvallen ned mot Dalhemsån har nu röjts bort. På bilden nedan till vänster kommer rakbanan vid Stall Dalhem att delvis gå. Rakbanan ingår i projektet och byggs för att travträning även i fortsättningen skall kunna ske på området. Även arbetet med att förbereda banvallen, gräva diken mm går vidare.

Fler bilder finns på sidan om banbygget vid Tule:


Vy från området vid Dalhemsån (Stall Dalhem) mot banvallens norra ände


Det är mycket tynne och ris som eldas upp.


2 april 2011. Arbetslördag i Hesselby

I lördags hölls arbetslördag i Hesselby. Det arbetades med ett antal olika saker: Fastighetsavdelningen målade färdigt isoleringshuset för avhärdaranläggningen i Vagnhall 1.

Banavdelningen besiktade delar av banan och markerade dåliga slipers för kommande byten i vår.

Signalavdelningen påbörjade renovering av delarna till Tules T-semafor. Ur gömmorna togs kurvhjul och annat skoj fram och rostknackning inleddes. Under april månad kommer vi att jobba på semaforen i syfte att få den på plats före sommaren. Dessutom började vi ta fram ett antal signaltavlor etc till Tule station.

Maskinavdelningen jobbade vidare med GJ C 44. Vagnen är färdiggrundad invändigt och har fått en första rödbrun strykning utvändigt. I lördags grundmålades alla sofforna som ska vara i vagnen. Vi fick också hem alla träribbor till bagagehyllorna som en aktiv tillverkat. Tanken är vagnen nu ska ådringsmålas inom kort på väggar och soffor. Därpå ska linoleummatta läggas in innan montering av alla grunkor som f n ligger överallt kan ske.

Foto och text: Anders Svensson


Grundmålade nytillverkade träbänkar


Bengt grundmålade bänkarna. Staffan provade ut landskapsvapnet på GJ C 44

 


Nymålat kurvhjul till Tules T-semafor


Vändskivan. Gångbord och räcken skall nu svetsas fast.


22 mars 2011. Ritningar och illustrationer till Järnvägsplanen

Nu kan ni ta del av ritnings- och illustrationsmappen på hemsidan. Klicka på denna länk till mappen, 5,8 Mb (öppnas i nytt fönster)


Ritningsmappens framsida


Plankarta över Roma station/ Vallgärdet


19 mars 2011. Arbetslördag i Hesselby

Tio medlemmar arbetade under lördagen. I huvudsak arbetades det med vagnen GJ C 44 som nu står inne i verkstaden. Efter att vår vagnavdelning arbetat med att snygga till panelen inne i vagnen har nu det andra lagret grundfärg lagts på. Taket har målats vitt och idag monterades listerna till lanterninfönstren. Huvuddelen av fönstren är original vilket är kul med tanke på att vagnen ju stod länge som sommarstuga. Vi håller också på att byta ut den filt som sitter runt dörrarna till plattformarna och renovera listverken runt nämnda dörrar. Nästa steg blir att måla vagnen utvändigt innan montering av fönsterdetaljer kan påbörjas. Schabloner för märkning etc har plockats fram. Vagnen kommer att målas rödbrun med gul märkning och linjering. Två gjutna landskapsvapen kommer att pryda långsidorna av vagnen. Det blir således den målning vagnen hade vid leveransen 1899 och en bit in på 20-talet.

Slipersbytaren och spikmaskinen som vi i vintras köpte från Infranord (fd Banverket produktion) ska byggas om till smalspår och de funktionstestades en sista gång före ombyggnaden. Allt fungerar tillfredställande och vi hoppas att de kan gå iväg till verkstaden kommande vecka.

Ett antal småarbeten hanns också med, ett antal nytillverkade lagergafflar grundades och renovering av vår flaggstång.

Vi tittade även till arbetena vid Tule. Där har allt grus till bana och ersättningsvägar körts till upplagsplatsen. Skogsröjningen börjar närma sig slutet. Bara vätan försvinner i markerna så kan vi sätta igång med stora arbeten här.

Välkomna åter på arbetslördagarna, 2 och 16 april samt Tågsläppet annandag påsk den 25 april

Text och bilder: Anders Svensson


Ukka vid spikmaskinen, som enkelt byggs om till 891 mm.


Slipersbytaren. Det högra hjulparet blir oförändrat, det kräver viss ombalansering och ombyggnad av den

 


GJ C 44. Montering av lister till lanterninfönstren pågick


GJ C 44. Foto åt andra hållet.


3 mars 2011. GJ CD 43 är nu färdigrenoverad, GJ C 44 finns nu i verkstaden

GJ CD 43: Renoveringen är nu färdig. Skruvbromsen har nu testats både med vev och tryckluft. Innertaket i passageraravdelningen har nu helt vitmålats. Utrymmet är nu mycket ljusare.
GJ C 44 står nu i verkstaden. Spackling pågår invändigt. Utvändigt skall plåtarna slipas och spacklas. Målsättningen är att vagnen skall vara i trafik i sommar.


GJ CD 43 är nu färdigrenoverad och inställd i Vagnhall 1. Observera skruvbromsen!


GJ C 44 står nu i verkstaden för att renoveras färdigt.

 


GJ CD 43 innertaket i passageraravdelningen är nu vitmålat


Intrycket är nu mycket ljusare.


1 mars 2011. Utställning av Järnvägsplanen på Roma Bibliotek

Från den 1 - 18 mars kommer Järnvägsplanen över banbygget Munkebos - Roma att ställas ut på biblioteket för allmänheten. Den 28 februari var det pressvisning.
Järnvägsplanen kommer att läggas ut så snart som personuppgifter i den har tagits bort. ( pga Personuppgiftslagen-PUL)

Läs mer i Gotlands Allehanda: Dalhemståget tuff-tuff-tuffar vidare

Gotlands Tidningar: Det tuffar på för spåret till Roma

Radio Gotland: Gotlandståget närmar sig Roma


Arkitekten Jan de Gyssers vy över Roma station

 

Nedan två bilder är publicerade med tillstånd av Sveriges Radio Gotland. Fotograf: Lasse Ahnell


Färdig järnvägsplan hos Gotlandståget. Foto Lasse Ahnell SR/Gotland (Jan de Gysser arkitekt, Anders Svensson projektledare och Staffan Beijer ordförande


Ukka och SJ Z4p 397. Foto Lasse Ahnell SR/Gotland

Foton från utställningen av Järnvägsplanen på Roma Bibliotek


 


 

 


 


 


 


1-4 mars 2011. Mer skogsröjning i Tule. Bygge av skogsbilväg

Äntligen har det varit kallt, minus 10, så förra veckan flyttade våra rallare till Tule igen. Då det frusit i marken kördes timmer ut från Stall Dalhems rakbanas tillfartsväg. Denna vecka pågår fällning av sly/träd längs med banvallens sydöstra sida mot åkrarna. Under tiden har Roma grus påbörjat bygget av en 200 meter lång skogsbilväg. Den låter vi bygga åt en av markägarna, så att timmer från dennes skog kan tas ut även i framtiden. För att se fler bilder gå till: www.gotlandstaget.se/tulebanbygget2010.htm


1 mars. Tippning av sand till rakbanan vid Stall Dalhem


4 mars. Vy över banvallen från åkrarna vid Tomtevägen


11-18 feb. 2011. Skogsröjning samt arbeten med GJ CD 43 pågår

Eftersom vintern pågår oförtrutet, så har våra rallare fått andra arbetsuppgifter. De slyröjer nu skogen längs med banan mellan Hesselby-Eken. Det innebär att vi öppnar upp skogen cirka 10 meter från det kommande banstängslet. Det har bland annat gjort att man ser längs med diket, som går norrut genom skogen ut mot åkern. Arbetet görs i samarbete med markägaren.
Upplevelsen av resan kommer förbättras när det inte längre är en grön "vägg" utanför fönstret.
Postvagnen GJ CD43 plattformar har kompletterats och målas nu. Trappstegskonsolerna som tillverkats av Wickmans smide  i Visby har monterats. Trappsteg i trä samt golvplank på plattformsändarna har monterats. En bromsvev håller på att monteras. Inne i vagnen skall innertaket målas vitt. Det kommer gör att vagnens interiör uppfattas som ljusare.

18 feb.


Slyröjning invid vändskiveområdet


 Vy mot Hesselby

11 feb.


Vy strax väster om stationsgränsen i Hesselby


 Vy mot Hesselby

 


Det tidigare helt igenvuxna diket. Ytterligare en del träd skall tas bort.

 

GJ CD 43


11 feb. Plattformsändarna och de nytillverkade trappkonsolerna har fått trappsteg monterade.


 18 feb. Målning har skett och bromsveven har monterats.


16 jan. 2011. Nyheter i vår nät-butik

För att veta mer och för att beställa- Klicka på bilderna så kommer ni till vår nätbutik!

NY BOK!
 
 
VERKSTADSINDUSTRIN PÅ GOTLAND

Martin Ragnar och Christer Ahlbergs nyutkomna bok om verkstadsindustrin på Gotland.

NYA DVD-FILMER!

 

 
LENNARTS JÄRNVÄGSFILMER 2

 RESAN TILL JENNY


 


BYVALLA - LÅNGHYTTANS JÄRNVÄG
 


21 jan. 2011. Föreningen har köpt ångloket KlRJ 1 Klintehamn och SJ Z4p 320

Från Järnvägsmuseum har föreningen i många år haft KlRJ 1 och SJ Z4p 320 som deposition. Föreningen erbjöds i januari att för 1 000:- styck köpa loken mot hembud. Föreningen tackade ja och nu tillhör loken föreningen. SJ Z4p 320 är sedan i många år i trafik. Så snart som Dalhem är färdigrenoverad påbörjas arbetet med att renovera Klintehamn.
Det var för närvarande inte aktuellt för Järnvägsmuseeum att sälja GJ 3 Gotland.


Klintehamn vid Museijärnvägens dag den 30 aug. 2009


 SJ Z4p 320 vid Tomtetåget 2011. 2 jan.


20 jan. 2011. Slipersbytaren hämtades i Örebro

Den slipersbytare som föreningen har köpt från Infranord i Örebro, hämtades därifrån av Bosse Åkare den 20 januari. Dagen efter levererades den och spikmaskinen till Hesselby.
Nu börjar arbetet att se hur vi kan bygga om dem från normalspår till 891 mm. Bilderna från Örebro är tagna av Mats Runedahl som även hjälp oss med lastning mm.


Slipersbytaren i Örebro innan lastning


 

 


Slipersbytaren (fotograferad i höstas i Örebro)


Dags för lastning med mobilkran i Örebro

 


På väg upp...


...i luften för att placeras på...

 


Slipersbytaren lastad på Bosse Åkares trailer i Örebro


 


2 jan. 2011. Tomtetågen hade 1488 resenärer. Film och bildspel, se nedan:

Sedan Föreningens tradition med Tomtetåget började den 28 dec. 1982 har det hunnit bli 29 tomtetågsdagar.

För fjärde gången så rullade Tomtetågen förbi Eken till Munkebos hållplats. Det var tredje gången sedan 1991 som SlRJ 3 Dalhem användes i Tomtetåget, och här kom hon verkligen till sin rätt. Vid Munkebos växlade SJ Z4p 397, så stoppet i Munkebos blev bara några minuter, innan tåget kunde rulla österut till Ekens hpl. Där klev passagerarna av och de som hade varit vid Tomtarna klev på. Tåget rullade sedan direkt tillbaka till Hesselby. Det innebar en omloppstid på cirka 20 minuter och att vi hade planerade avgångar var 18:e minut, tidtabellen höll någorlunda. Trafikupplägget fungerade mycket väl, alla fick åka med ångloket under en av resorna.

Hela arrangemanget gick som på räls. I år var det trångt eftersom vi bara körde med en boggievagn i varje tåg.

Förutom resan ingick även i biljettpriset att vid Eken få en påse godis av tomten (för de små) och glögg med pepparkakor åt de lite större!
Alla aktiva hade en svettig dag i positiv bemärkelse. Efter flera dagar med snöfall så hade vi ändå "tur" med vädret, det slutade snöa på senare delen av natten. Det var svag vind och en grad kallt, och som synes på bilderna dök skymtar av solen upp på eftermiddagen. Perfekt väder för att att mycket folk skulle ta sig till Tomtetåget!

Alla inköp räckte i år, tack och lov! Som sagt 1 488 resenärer mot 1 587 förra året, det är vi mycket mycket nöjda med! Men till nästa år (7 jan. 2012) så kommer vi ha ytterligare två välbehövliga personvagnar i trafik!

Föreningen vill rikta ett stort tack till alla som har gjort den här dagen möjlig! Till alla funktionärer i trafiken, till Ulla Lindberg med medarbetare i caféet, korvförsäljningen samt till tomtarna vid Eken! Vi vill också tacka Skarphälls Spelmän (24:a året i rad), och våra sponsorer: ICA NÄRA Roma och Privab

VIDEO FRÅN VISBYVIDEO OM TOMTETÅGET!  TVÅ TOMTAR TVÅ TÅG!
Länk:
http://www.visbyvideo.se/WTVG