INTE LIKA AKTUELLT I HESSELBY JAN-MAJ 2010
Klicka här för att komma åter till aktuelltsidan (händelser efter 1 juni 2010)
     
  Aktuella bildlänkar: Länk till fler bild/videolänkar från GHJ
 
Uppdateringar på hemsidan
Här kan ni ta del av alla uppdateringar som har gjorts på hemsidan
 
 
Upsala-Lenna Jernväg ULJ
Ett besök under Kulturnattshelgen den 12-13 september 2009
 
 
Vadstena-Fogelsta Järnväg
Ett besök vid WFJ under årets sista trafikdag den 16 aug. 2009
 
 
Anten-Gräfsnäs Järnväg
Ett besök vid museijärnvägen i Västergötland den 11 juli 2009
 
 
Banutbyggnad etapp II
Allt om banbygget 2010 vid Tule station
finns samlat på en särskild sida
 
 
Tomtetåget 28 dec. 2008
Bildserie från Tomtetåget. Två tomtar, två tåg och rekord 1 803 resenärer!
 
 
Roma station
En sida om den framtida stationen i Roma.

 
 
Renoveringen av SlRJ 3 Dalhem
Följ hur renoveringen av Dalhem gick till 2004-2008
 

För att ta del av fler bild- och videoclips från 2002-2009, klicka här!


29-30 maj 2010. Arbetshelg vid Hesselby

Under arbetshelgen deltog tiotalet aktiva, förutom mat och övernattning så utfördes följande: Banan riktades, ett antal skenskarvar lyftes och spår 2 fick ett skevningsfel åtgärdat. Ett par växlar sågs över. Trafiktåget städades och GJ Co 8 tvättades ut- och invändigt. GJ C 44 grundmålades invändigt. En ny "låda" monterades på bomkuren. Avträdet fick ny panel. Foton: Anders Svensson


Stoppning av sliprar med vår nya elkobra

Bultarna i stödrälen byttes ut.

Skevningsfelet på spår 2 rättades till med kraft och spett.

Motordressinen Ukkasinen var ute och luftades. Med den undersöktes vilka skarvar som behövde stoppas.

Gary grundmålade taket i GJ C 44

Även väggarna fick sin grundmålning, snyggt!

Ny panel på avträdets norra sida började att monteras.

 

26-27 maj 2010. Händelser vid Hesselby

Skanska har armerat för gjutning av vändskivans ringräls betongklack. Skanska gjöt den 27 maj.
En avhärdningsanläggning har vi installerat i Vagnhall 1. Utanför vagnhallen ska vi placera en 3 m2 cistern, där vi kan lagra avhärdat vatten till ångloket. Med ett lägre Ph-värde kommer rostangreppen i pannan att minska.
Nklj-vagnen: Golvplanken har tagits loss. Balkarna ska rengöras från rost och målas innan golvplanken läggs och vagnen får sin nya uppgift som brandvagn.


26 maj. Armering inför gjutningen av ringrälens betongklack

26 maj. Armeringsjärnen har borrats in i betongen. Ringrälen fästes mot de lodräta gängstavarna.

27 maj. Betongindustri levererade betongen. Omkretsen är cirka 50 meter, så det gick åt en del!

27 maj. Betongen vibbrades

Avhärdningsanläggningen i Vagnhall 1

26 maj. Nklj-vagnen: Balkarna ska rengöras från rost och målas.

15 maj 2010. Arbetslördag vid Hesselby

Vi hade besök av tre fastlandsmedlemmar denna Kristi Himmelfärdshelg. På lördagen träffades ägnade dem och våra gotländska aktiva åt gemensamt arbete i Hesselby.
Vi arbetade mest med SlRJ F 7 där fjädrarna lossades, lagren gicks igenom. Därigenom justerades vagnen uppåt i höjdled. Vi rensade även ogräs i bangården utanför Vagnhall 1.
En medlem arbetade med att ta fram för olika typer av checklistor.
Segelduken till taket till GJ C 44 har börjat att fästas av Rolf och Bengt. Dem jobbar vidare på tisdag med 44:an..


44:an i Vagnhall 1

Vy längs med spår 4

Ukka i sitt rätta element, under SlRJ F7

Stansning på hjulaxelns tapp till SlRJ F7

Med smärgelduk slipades lagret på hjulaxeln.

Vagnsfjädern återmonterades på SlRJ F7

Spår 5 befriades från ogräs!
 

28 april 2010. Röjningsarbetena längs med banvallen har kommit igång

Våra anställda har röjt bort all sly längs med sträckan Kambshagetorp- Tule station. Nästa steg är att en grävmaskin gräver upp stubbar, släntar och återskapar diken.
Fler bilder och läs mer om projekt banutbyggnad Etapp II på denna sida


Vy söderut från nuvarande spårslut syd Tule

Våra anställda lastade sly på traktorgafflarna

19-27 april 2010. Tule - Arbetena på vändskivan har kommit igång

Tulestiftelsen hade vårmöte den 19 april. Årets uthyrning ser bra ut. I princip fullbokat under högsäsongen!

På vändskivan har gängstavar monterats. Dessa ska i dagarna gjutas in av Skanska. Ringrälen fästes sedan i dessa gängstavar.


Tule station i vårsolen

Avträdets norra sida är murken. Den håller på att renoveras.

Formen för gjutningen kompletteras

Här syns tydligt hur gängstavarna är monterade. De kommer att gjutas in upp till det svarta.

8 april 2010. Fler bytta slipers - totalt 81 stycken!

Våra anställda har fortsatt att byta slipers. Ytterligare tre på linjen samt resten på spår 1 och 2. På måndag går transporten tillbaka till AGJ med Bosse Åkare.
Åter igen ett mycket stort tack till AGJ för lånet!


5 april 2010. Fler bytta slipers - årsmöte 2010

Torbjörn tog ut slipersbytaren och hann med att byta ytterligare sliprar. Vi har nu bytt totalt 71 slipers med bytaren. Vi fortsätter tisd-onsdag i påskveckan.
Efter slipersbytena så hölls årsmötet. 29 medlemmar var närvarande. Ett nyval skedde och det är Robert Östergren som valdes in som suppleant efter Petra Lindberg.
Årsmötet innehöll information om den kommande banutbyggnaden mot Roma. Lotteridragning samt fika. Mia Doolk, Ulla Jakobsson och Irene Hellgren försedde oss med hembakade, 12 sorters kakor och tårta. Mycket gott var det. Ett stort tack till er!


Slipersbyten på spår 2.

 

30-31 mars. 2010. Våren har kommit till Hesselby. På två dagar har vi bytt 50 slipers!

Äntligen hade våren och solen kommit till Hesselby. Den 29 mars prövades slipersbytaren och fem sliprar byttes. Den 30 mars var vi elva som jobbade och då hann vi med 33 sliprar på en dag. Det lär nog vara rekord på GHJ på en och samma dag. Den 31 mars riktades spåret och 12 sliprar byttes. Så med slipersbytaren har vi nu bytt 62 sliprar. Ytterligare 50 har markerats för utbyte på bangården. Vi får se hur många vi hinner med innan slipersbytaren ska lämnas tillbaka till AGJ i mitten av april. Vi byter sliprar varje vardag 08-16. Kom och hjälp till. Det är kul och inte lika tungt som det var förr!

Vi har inför banutbyggnaden kunnat köpa en förnämlig El-Kobra. Den kommer avsevärt att förenkla spikning och stoppning av våra slipers. Vi har ett elaggregat med oss som driver den.
Den är köpt från Wacker Neuson AB www.wackerneuson.com

Stort tack till AGJ för att vi får låna er förnämliga slipersbytare!


Det mesta av snön har smält. Här den nya Hesselbysjön sedd från Mejeriet!

Hesselbysjön sedd från stationen. GLC speglade sig fint!

Först gick spikutdragargänget

 Den gamla uttjänta slipern drogs ut.

och lades i diket

Den nya slipern sköts in av slipersbytaren. Det är viktigt att den förs vågrätt in under rälsen.

På plats!

Ukka körde i väg slipersbytaren till nästa bytesobjekt.

Sen kom gänget som skyfflade igen och spikade med vår nya El-Kobra

Gräv och spikgänget jobbade vidare.

El-Kobran kan även användas till att stoppa sliprar med!

Slipersbytaren på väg tillbaka till Hesselby efter att ha bytt 33 sliprar denna härliga dag!

Bandelen är nu även rensad från löv, barr och överskott av grus

17.10 på Hesselby station i vacker solbelysning!

24 mars. 2010. Antydan till vår: Vad har hänt i Hesselby?

Det har inte varit lätt att ägna sig åt banbygge och skogsröjningar denna vinter. Vad har vi gjort istället? Alla våra trädgårdsmöbler har slipats, reparerats och målats. Arkivhandlingarna har flyttats till det nya det nya arkivet. 22 lastpallar med finkluven ved har gjorts i ordning. Nära tusen skarvjärnsbultar har gängats upp och smorts inför banbygget. Dalhems injektorer har renoverats.


En del av all ved som har gjorts i ordning

Dalhems "nya" injektorer

En sjö håller på att bildas på stationsområdet

Spår 2 hade plogats några dagar tidigare.

20 mars 2010. Arbetslördag

Våren börjar komma till Gotland. Rolf och Bengt jobbade med C 44 och skruvade väggplåtar. Stig torkade väggarna invändigt inför målning. Lokomotorgänget jobbade med Z4p 320. Samtidigt hade Ante, Staffan och Bertil infoträff med de boende i Roma inför upprättandet av järnvägsplan. Ritningar, 3D-vyer och modeller ställdes ut och mottagandet var positivt. Det ger hopp inför framtiden.


26 feb. 2010. Mer vinter vid Gotlands Hesselby Jernväg och vid Tule. Skogsröjning pågår.

Längs med sträckan Kambshagetorp- Stall Dalhem har en inhyrd skördare nu tagit bort alla träd längs med banvallen. Manuell slyröjning ska sedan ske när snön smält.
För att se fler bilder se vår sida om den nya banan:


24 feb. 2010: Mycket snö vid Hesselby station!

26 feb. 2010: Mycket snö vid Tule station!

 Banvallen och väten som nu är fullt synlig söder om Tule station.

Hesselby station

 
De fällda träden längs med banan Hesselby-Eken klyvs till ved av våra anställda

På Vagnhall 2 har stora mängder snö skottats ned från taket på södersidan.

5 feb. 2010. Vinter vid Gotlands Hesselby Jernväg

En av de få vackra vinterdagarna, denna snörika vinter. Njut av vinterbilderna!


 

 

 

Underredet till GJ CD 43 framför verkstaden

 

Den nya luftvärmepumpen på baksidan av verkstaden

Här går det normalt tre spår!

Vändskivekransen i väntan på vändskivan

Vagnhall 2 samt en större grushög framför den södra porten

Vy från Dalhemsvägen

Snart är det pulkbackar vid parkeringen, om det fortsätter så här

Hesselbysalen sedd från Karbyvägen

Lammhagen utan lamm

Karbyvägen vid Ekens hållplats

Vy mot Ekens hållplats

Från Eken mot Munkebos

Järnvägsövergången vid Eken

Munkebos sedd från Tomtevägen

23 jan. 2010. Chartertåg vid 40-årskalas

Ett födelsekalas för en Dalhemsbo, hyrde Hesselbysalen och tåget för en vinterresa till Munkebos och Eken. Från banvaktsstugan vid Eken serverades passagerarna varm blåbärsoppa.
Dragkraft var SJ Z4p 312 och 397. Ett 70-tal resande innebar ett nästan fullsatt tåg. För dem som var i tjänst var detta ett roligt arrangemang. Det var kul att köra vintertåg under lugna former, att det var mycket snö gjorde inte saken sämre. Vi hoppas att fler får upp ögonen för att det faktiskt går att hyra tåg under hela året och att vi gärna kör när vi kan. Text: Anders Svensson


 

I väntan på resenärerna

 Genomgång inför dagens trafik

De första resenärerna började anlända

 

Det blev kö till biljettluckan

 

Vy från Dalhemsvägen.

SJ Z4p 312 drog tåget till Munkebos

 

Tåget passerade Eken på väg mot Munkebos

Passage över järnvägsövergången vid Karbyvägen

 

På bron blir det ett särskilt mönster i snö av brosliprar och stödräler

Vid Munkebos väntade SJ Z4p 397 som drog tåget tillbaka mot Eken och Hesselby

Passage på bron över Dalhemsån

 

 

Uppehåll vid Ekens hållplats

Vid banvaktsstugan serverades varm Blåbärssoppa

I väntan på avgång mot Hesselby station

Vid Hesselby station fanns bara tjänstgörande stins.

Tåget på väg in på spår 1

Stinsen gav rödflagg för tåget.

 

Efter tågresan fortsatte festen i Hesselbysalen, men det är en annan historia.

16 jan. 2010. Arbetslördag vid Hesselby

Våra aktiva samlades vid niotiden och arbetade med att tömma arkivskåpen i stationshuset och flytta ut dem till det nya arkivet vid Hesselbysalen. Väggplåtar monterades på GJ C 44.
Välkommen åter på nästa arbetslördag den 20 feb. Men även varje vardag!


Monterade plåtar på vagnens långsida

Grusbädden är nu utlagd, men den måste torka innan spåret kan byggas

14 jan. 2010. Arbeten vid vändskivan

Thomas Nilsson arbetar med sin grävmaskin vid vändskivan. Bergkross har lagts runt vändskivan utom mot spår 3, där jord senare ska läggas ut. Väster om Vagnhall 2 har jord  grävts ur och fyllning sker nu med bergkross. Där skall ett uppställningsspår byggas till vändskivan.


Vändskivans betongkrans och pivot samt Vagnhall 2

Vy mot vändskivan och Vagnhall 1. I förgrunden ligger vändskivans räler.

Thomas Nilsson planerade ut bergkross över markduk för uppställningsspåret

 

2 jan. 2010. Tomtetåget var välbesökt! Vi hade 1 587 resenärer!

Sedan Föreningens tradition med Tomtetåget började den 28 dec. 1982 har det hunnit bli 28 tomtetågsdagar.
Förutom fjolåret, då vi körde före nyår, så var 2010 års Tomtetåg det näst bästa!

För tredje gången så rullade Tomtetågen förbi Eken till Munkebos hållplats. Det var andra gången sedan 1991 som SlRJ 3 Dalhem användes i Tomtetåget, och här kom hon verkligen till sin rätt. Vid Munkebos växlade SJ Z4p 312, så stoppet i Munkebos blev bara några minuter, innan tåget kunde rulla österut till Ekens hpl. Där klev passagerarna av och de som hade varit vid Tomtarna klev på. Tåget rullade sedan direkt tillbaka till Hesselby. Det innebar en omloppstid på cirka 20 minuter och att vi hade planerade avgångar var 18:e minut, och tidtabellen höll! Trafikupplägget fungerade mycket väl, alla fick åka med ångloket under en av resorna.

Hela arrangemanget gick som på räls. I år var det kortare köer, mycket tack vare att vi körde ett oannonserat extratåg kl. 11.12

Förutom resan ingick även i biljettpriset att vid Eken få en påse godis av tomten (för de små) och glögg med pepparkakor åt de lite större!
Alla aktiva hade en svettig dag i positiv bemärkelse. Vi hade tur med vädret, det var snö, svag vind och fyra grader kallt, men som synes på bilderna var det långa stunder med sol. Vid tretiden kom ett ymnigt snöfall som höll på i 30 minuter. marken. Perfekt väder för att att mycket folk skulle ta sig till Tomtetåget!

Alla inköp räckte i år, tack och lov! Som sagt 1 587 resenärer, det är vi mycket mycket nöjda med! Men till nästa år (2 jan. 2011) så behöver vi fler personvagnar i trafik!

Föreningen vill rikta ett stort tack till alla som har gjort den här dagen möjlig! Till alla funktionärer i trafiken, Linda som skötte caféet, korvförsäljningen samt till tomtarna vid Eken! Vi vill också tacka Skarphälls Spelmän (23:a året i rad), och våra sponsorer: ICA NÄRA Roma och Privab

BILDSPEL FRÅN TOMTETÅGEN!  TVÅ TOMTAR TVÅ TÅG!


Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges.
 

 

"Gamla" bilder och gamla nyheter från Hesselby

Åter till aktuelltsidan (händelser efter 1 juni 2010)

2009: Länk till inte lika aktuellt 2009c (sept-dec) - Länk till inte lika aktuellt 2009b (juni-aug) - Länk till inte lika aktuellt 2009a (jan-maj)

2008: Länk till inte lika aktuellt 2008c (aug-dec) - Länk inte lika aktuellt 2008b (maj-juli) - Länk till inte lika aktuellt 2008 (jan-april)

Länk till inte lika aktuellt 2007.

Länk till inte lika aktuellt 2006.

Länk till inte lika aktuellt 2005.

Länk till inte lika aktuellt 2004.

Länk till inte lika aktuellt 2003.


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

Åter till startsidan