INTE LIKA AKTUELLT I HESSELBY 2009 SEPT - DEC
     
  Aktuella bildlänkar: Länk till fler bild/videolänkar från GHJ
 
Uppdateringar på hemsidan
Här kan ni ta del av alla uppdateringar som har gjorts på hemsidan
 
 
Upsala-Lenna Jernväg ULJ
Ett besök under Kulturnattshelgen den 12-13 september 2009
 
 
Vadstena-Fogelsta Järnväg
Ett besök vid WFJ under årets sista trafikdag den 16 aug. 2009
 
 
Anten-Gräfsnäs Järnväg
Ett besök vid museijärnvägen i Västergötland den 11 juli 2009
 
 
Banutbyggnad etapp II
Allt om banbygget 2010 vid Tule station
finns samlat på en särskild sida
 
 
Tomtetåget 28 dec. 2008
Bildserie från Tomtetåget. Två tomtar, två tåg och rekord 1 803 resenärer!
 
 
Museijärnvägens dag 31 aug. 2008
Massor av bilder från vår säsongs-
avslutning. Fyra lok var i gång!.
 
 
Renoveringen av SlRJ 3 Dalhem
Följ hur renoveringen av Dalhem gick till 2004-2008
 

För att ta del av fler bild- och videoclips från 2002-2009, klicka här!


15 dec. 2009:  Bansyn för banutbyggnad etapp II, vid Tule

Den 15 dec. träffades ett antal aktiva samt Stefan och Anja från Stall Dalhem vid Tule station för att gå bansyn. Det innebär att vi har tittat i praktiken på vilka röjningar av skog vid bandikena som skall göras, samt vilka ersättningsstigar/vägar som skall anläggas och var.

Läs mer om projekt banutbyggnad Etapp II på denna sida


Snöklädd bana söderut i riktning mot Kambshagetorp

Diskussion om banbygget vid Tule station.

12 dec. 2009:  Arbetslördag i Hesselby

Nio aktiva medverkade på arbetslördagen. Slipersbytaren som vi har lånat från AGJ, användes för första gången. Vi hann byta 11 sliprar under dagen. Det kände oss rätt nöjda med.
Vi lärde oss hur den fungerade och hur man undviker tunga lyft. En kran och en el-kobra för spikning står på önskelistan för att ytterligare underlätta banarbetet. En egen slipersbytare är även drömmen! För övrigt monterades plåtbleck på avträdets ventilationshuv. Dessa skall få slagregnens vatten att rinna ut, istället för som nu, in och orsaka vattenskador.
Städning av museet utfördes med mera.


Ukkasinen har nu fått ett nytt garage, i dressinboden.

Slipersbytaren med släpvagn, innan avgång från Hy

Den första slipern drogs ut.

Längre ut.

 

Åter i Hesselby för fikapaus.

Det var vackert decemberväder efter morgonens regn

Betongelementen till vändskivan har fogats. Gjutform för ringrälens klack är nu monterad.

Vy mot Vagnhall 1

Vy mot Vagnhall 2, där ringrälen ligger.

1 dec. 2009:  Vändskivekransen lyftes på plats

Vändskivekransen och pivot-plattan som föreningen har beställt av Skanska anlände den 1 dec. till Hesselby. De åtta elementen lyftes på plats med hjälp av en mobilkran.
Detta är ett stort steg framåt för vändskivebygget, men mycket arbete återstår ännu.


Mått tas på bygget. Foto: Anders Svensson

Vy mot Vagnhall 1/öster. Foto: Benny Jannesson

Vy mot Vagnhall 2.
Foto: Benny Jannesson

Detalj av vändskivekransen. Foto: Benny Jannesson

28 nov. 2009:  Hjulmarknaden i Stockholm

Föreningen deltog på Hjulmarknaden som hölls vid Frihamnen i Stockholm. Trots ett ocentralt läge så var det mycket folk som kom! Vi sålde bland annat 30 stycken av den nya boken om Gotlandstrafiken. Förutom försäljningen är det även en viktig branschmässa, där vi träffas, odlar kontakter och utbyter information.
Det var även premiär för föreningens roll-ups, som skall användas bland annat vid presentationen av Projekt Järnvägsplan.


Frihamnshallen  med veteranbuss

Det var luftigt och rymligt i hallen, det var aldrig riktigt trångt.

Föreningen hade två bord, tillsammans med roll-upsen så syntes vi bra.

Ante och Staffan

Vi hade även ett rullande bildspel som fångade många av besökarna, med bilder från de senaste åren.
 

25 nov. 2009:  Mer November i Hesselby

Slipersbytaren som vi har lånat från AGJ har nu anlänt med Bosse åkare. Vi har provkört maskinen som verkar fungera bra. Nu skall vi byta sliprar. Till en början har linjen Hesselby-Eken besiktats och där skall 65 sliprar bytas. Skogsröjning pågår längs med banan. Det vi röjer är de träd och sly som står längs med bandiket. Där planerar vi att sätta upp ett tretråds-tun.
I Hesselbysalens förråd har arbetet fortsatt. Alla gipsskivor och lister är nu på plats. Målning och spackling pågår.


Ukka bygger ett spårkors vid Dressinboden, snart skall Ukkasinen flytta in.

Provkörning av slipersbytaren

 

 Detaljstudie av hur det går till.

Från vändskivan ser det ut så här i riktning mot Eken.

Vy mot Hesselby från linjen.

Det blivande arkivet i Hesselbysalens förråd.

 

Underredet till GJ CD 43 är nu klart så långt vi kan innan korgen kan lyftas på.

 

14 nov. 2009:  November i Hesselby

På förmiddagen den 14 nov. kom Bosse åkare med 8-10 ton 22 kg räls. Det är räls som kommer från Österskärs station, på Roslagsbanan och som vi har köpt från ULJ (Upsala-Lenna Järnväg) . Det betyder att vi kommer ytterligare en bit närmare Roma!
Bengt och Gösta lastade av rälsen. De jobbade sedan vidare bland annat med målning av plåtar till GJ C 44 och städning av banfinkan.

Tidigare i veckan har lysrörsarmaturer monterats i taket på Hesselbysalens förråd. Bild kommer. Röjning av sly runt järnvägen fortsätter. Vid den norra tomtgränsen mot åkern har en hel del sly och buskar röjts bort. I en inte alltför avlägsen framtid kommer det åter att finnas ett tretråds-tun där.


Högen med räls vid godsmagasinet har växt ytterligare. Ett par pallar med skarvjärn medföljde.

Ordning och reda i banfinkan!

Nymålade plåtar till GJ C 44. Det "nya" underredet till GJ CD 43 blir allt mer komplett.

Vid tomtgränsen åt norr har det röjts. Nu är det lättare att binda fast hästar där!

Vy från den östra banänden mot väster
 

1 nov. 2009:  På 44:an skall detta göras

Underredet är färdigmålat i svart. Det betyder att det ska rullas ut ur verkstaden och korgen rullas in igen.
Två jobb står på dagordningen kommande vecka: Montering av plåtar, lister etc. Alla plåtar som ska återanvändas är målade. Ett antal nya ska förhoppningsvis komma i veckan. Två långa lister ska nytillverkas. Grundmålning av korgens innerväggar och -tak. Färg finns. Vi ska även titta på hur det ser ut med fönsterramar etc. Utöver detta finns målningsjobb på ledstänger etc. Fyra grindar av samma modell som på 43:an ska tas ned från GLC och målas. Vi ska även ta fram
plattformsändar.


28 okt. 2009:  Fler arbeten i Hesselby under Oktober

Arbetena på GJ C 44 går vidare: Alla soffstommar är nu borrade och klara. Borrhålen har målas. Dessa skall transporteras till snickaren för tillverkning av soffor.
Tre nya plåtar under fönster ska tillverkas. På korgen är nu båda gavlarna samt ena långsidan monterade. Det saknas två lister som ska nytillverkas. En taklist skall nytillverkas.
Det "nya" underredet till GJ CD 43 är nu åter på hjul. Ramverket är i princip färdiggrundat. Svartmålning håller på att göras. Arbeten med att montera en skruvbroms pågår. Målsättningen är att inom en vecka få underredet klart. Sedan ska korgen (GJ C44) tillbaka in i verkstaden för vidare montering av plåtar och lister samt invändig målning. Från våra förråd skall fyra grindar samt plattformsändar plockas fram.

I förrådet bakom Hesselbysalen har de två inre väggarna till det nya arkivrummet spikats upp. Ute längs med banan pågår slyröjning och viss trädfällning.


Tänk att solen tittade fram lite grann, samtidigt som en liten regnskur kom! Denna oktobermånad har varit otroligt regnig...
 

I verkstaden håller målning samt montering av skruvbroms på att ske. GJ CD 43

Vi skulle behöva en sån där liten vagn på hjul , som man har i bilverkstäder, att ligga på!

GJ C 44 i Vagnhall 1. Alla väggplåtar på gavlarna och denna sida har nu monterats.

Förrådet till Hesselbysalen sett västerut. Till vänster i hörnet, har väggarna till arkivrummet börjat byggas.

21 okt. 2009:  Arbeten i Hesselby under Oktober

Mycket händer i Hesselby. Se nedan på bilderna! Förutom det har smörjgropen i Vagnhall 1 tätats mot inträngande vatten.
Skanska håller på att tillverka de betongsektioner som skall ligga runt vändskivan.


I förrådet vid Hesselbysalen har gipsskivor satts upp i taket. Tak och väggar har målats.

Förrådet till Hesselbysalen sett västerut. Till vänster i hörnet, skall ett arkivrum byggas..

Pivån till vändskivan med det "underrede" som skall gjutas in i betong.

Från Banverket Produktion i Stockholm har vi fått detta lätt defekta dieseldrivna elaggregat. TACK!

Röjning av bandiken och slänter pågår.

Det har regnat i veckor, och vattenståndet i Dalhemsån är högt!

Linjen vid Fårhagen österut

Linjen vid Fårhagen västerut

GJ C 44. Montering av plåtar pågår.

Ukka kapade väggplåtar.

Eken hållplatsstuga har fått en ny trappa.
 

4 okt. 2009:  Musikvideon med Jacob Felländer är nu klar

Musikern Jacob Felländer spelade i samarbete med Fårösunds folkhögskola in sin musikvideo "Wrong" vid Hesselby station den 21 april i år..

 

Länk till vår hemsida med mer info och fler bilder från filminspelningen.


Bilder från inspelningarna den 21 april.

 

3 okt. 2009: Arbetslördag i Hesselby

Arbetslördagen samlade nio aktiva. Arbeten utfördes främst på GJ C 44. Slipningen av innertaket i lilla kupén slutfördes. De sista listverken runt takändarna avlägsnades. Detta skedde inför montering av segelduk. Väggplåtarna skrapades metallrena och de grundmålades. Underredet till GJ CD 43 samt de nya axlarna till detta underrede grundmålades. Endast delar av underredet återstår att rostknacka och måla.
Redan tidigare har lagren till dessa axlar gåtts igenom och axelboxarna har grundmålats.

Renoveringen av GJ C 46 påbörjades med inventering av alla delar samt att reparation inleddes av de delar som går att använda. Till sist byttes även gardinerna i caféet.
Text och bilder: Anders Svensson


Grundmålningen av underredet till GJ CD 43 är klar. Färdigmålning i svart pågår.

Dessa hjul/axlar skall monteras på underredet till GJ CD 43

Lagerboxar till underredet för GJ CD 43

Korgen till GJ C 44 i verkstaden

På gång i höst:

Vi påbörjar bygget av vändskivan i Hesselby, nu ska kransen gjutas. Skanska kommer att utföra betong- och armeringsarbetena.
Vi ska dessutom försöka få GJ C 44 färdig, det pågår mycket där. Bland annat monteras plåtar på korgen och vi håller på att tillverka soffor till vagnen.
Ett annat projekt som påbörjas lite lätt är renovering av den lilla udda vagnen GJ C 46. När C 44 är färdig väntar renovering av resgodsvagnen (f d ångvagnen) SlRJ F 500.
Fortsatta arbeten på SlRJ 3 Dalhem planeras också, då på underredet.

På bansidan förbereder vi större slipersbyten på den äldre delen av banan som ska göras under hösten/våren. T-semaforen till Tule ska byggas under året.

I skrivande stund håller vi dessutom på att ta hem en vagnskorg från KlRJ. Under de senaste åren har vi tagit hem fyra G- och F-korgar från sidobanorna SlRJ och KlRJ i ett led att komplettera samlingarna från dessa banor.


27 sept. 2009: Arbeten i Hesselby i september

Under september har vi arbetat med att måla våra röda hus, hittills är Flattaket och Verkstaden målade. Detta arbete har underlättats med att vi har köpt en rejäl byggnadsställning på hjul.
Vi har även rensat klart den östra änden av bangården från ogräs. Arbetet går vidare västerut. Välkommen att hjälpa till!


Spår 1 och 2 vid godsmagasinet. Banans nordöstra ände

Vy mot spår 1 och 2 samt godsmagasinet

Flattaket är nymålat med Falu rödfärg.

 

Vi har även jobbat med det vagnsunderrede som GJ CD43 skall få. Rostknackning och målning pågår. Metallstommarna till bänkarna har tillverkats av Wickmans smide, dessa har sedan målats i Hesselby. Det underrede som GJ CD 43 har nu skall GJ C 44 sedan få. Det finns mycket att göra med vagnarna. Välkommen att hjälpa till!


15 sept. Underredet till GJ CD 43 samt stommarna till bänkarna för GJ C 44

Underredet till stora delar grundmålat den 30 sept.

15 sept. Gavelplåtarna har monterats på GJ C 44
 

Vi håller på med en ombyggnad av ett det stora förrådsutrymmet i Caféets bortre ände samt en genomgång av våra förråd.


 Vi har monterat väggfasta hyllor längs med väggen mot caféet

 

12-13 sept. 2009: Besök vid ULJ (Upsala-Lenna jernväg) under Kulturnatten-helgen

Årligen anordnas Kulturnatten i Uppsala och under den lördagskvällen kör ULJ extratåg hela kvällen. I somras hade Föreningen Gotlandståget ett veckolångt besök av aktiva från ULJ som deltog i trafiken i Hesselby. Som en svarsvisit reste sju av GHJs aktiva upp till Uppsala för att uppleva ULJ och Kulturnatten.

Klicka på denna länk för att se bildreportaget från Kulturnatten-helgen


12 sept. Vi tittade på Bärby station och banavdelningens förråd som finns där.

13 sept. Vid Marielunds station. BLJ 4 Långshyttan och BLJ 5 Thor

Händelser äldre än dessa, se våra rubriker Inte lika aktuellt 2009a (jan-maj 2009), Inte lika aktuellt 2009b (juni-aug 2009)
Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges.
 

 

"Gamla" bilder och gamla nyheter från Hesselby

Länk till inte lika aktuellt 2008c (aug-dec 2008)

Länk nte lika aktuellt 2008b (maj-juli 2008)

Länk till inte lika aktuellt 2008 (jan-april 2008)

Länk till inte lika aktuellt 2007.

Länk till inte lika aktuellt 2006.

Länk till inte lika aktuellt 2005.

Länk till inte lika aktuellt 2004.

Länk till inte lika aktuellt 2003.


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

Åter till startsidan