INTE LIKA AKTUELLT I HESSELBY 2009 JAN-MAJ
     
  Aktuella bildlänkar: Länk till fler bild/videolänkar från GHJ
 
Uppdateringar på hemsidan
Här kan ni ta del av alla uppdateringar som har gjorts på hemsidan
 
 
Sommarens första trafikdag
7 juni 2009
 
 
 
Tomtetåget 28 dec. 2008
Bildserie från Tomtetåget. Två tomtar, två tåg och rekord 1 803 resenärer!
 
 
Museijärnvägens dag 31 aug.
Massor av bilder från vår säsongs-
avslutning. Fyra lok var i gång!

 
. 
Skånska Järnvägar
En resa mellan Brösarp och St Olof i Österlen den 10 aug. 2008
 
 
Järnvägen 150 år 891 mm
I Västervik firades jubileumet i slutet av maj 2006.Ny Bildsida
 
 
Mallorca: Palma-Soller
En resa med turistjärnvägen på Mallorca i juni 2008
 
 
Renoveringen av SlRJ 3 Dalhem
Följ hur renoveringen av Dalhem gick till 2004-2008
 

För att ta del av fler bild- och videoclips från 2002-2008, klicka här!


29 maj 2009:  Arbetena med vändskivan tar ny fart - Vi har fått en brun skylt!

Till vändskivan har vi fått hem cementringar som skall grävas ned till en pumpbrunn. Till pumpbrunnen skall dräneringen från Vagnhall 1 och 2 kopplas. Därefter kan vatten grundvattnet pumpas bort till diket. Det är en förutsättning för att kunna anlägga vändskivan. Grävarbetena påbörjas kommande vecka.
Vägverket har bytt ut vår skylt vid vägen genom Dalhem till en brun skylt- dessa står enligt Transportstyrelsen för Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål.
Vi är mycket tacksamma för denna positiva uppskattning och erkännande!
Den nedlagda lanthandeln har fått nytt liv. I dagarna har Humla present & godis öppnat. Snart kommer även en restaurang och pizzeria att öppna i Stuxbergs affär. Välkomna!


Vy från området för den kommande vändskivan. Den lilla högen i mitten markerar centrum av vändskivan.

Röjning av diken och sidoområden till järnvägen pågår.

Bruna skylten

Stuxbergs har fått nytt liv! - Humla Present & Godis

16 maj 2009:  Arbetslördag- Banverket Produktion på besök i Hesselby

Den 16 maj hade Banverket Produktion aktivitetsdag vid GHJ. Vad gjorde man? Jo, man banarbetade förstås! 20 Banverkare och 17 GHJ:are arbetade med banarbete. 14 sliprar byttes på linjen, justering av spår skedde vid Munkebos samt arbeten utfördes med inkopplingen av automatiken vid Ekens vägövergång. Våra gäster tyckte det var kul att få köra maskiner som är något äldre än dem de använder till vardags. Utöver detta körde GHJ en skolkörning med ångtåg, loket SlRJ 3 Dalhem förevisades för besökarna och dessutom hann vi med arbeten med GJ C 44 samt höjdmätningar till den nya banprofilen Hesselby - Roma. Det hela var ett lyckat arrangemang som var givande för alla parter.

Foton: Benny Jannesson, Ante Svensson och Staffan Beijer


Stoppmaskinen i arbete vid Munkebos

Ukkasinen drog stoppmaskinen, smidigare än att putta den!

Banarbetståget lastade av sliprar vid fårhagen

 

 

 

Banarbetståget på väg mot bron över Dalhemsån

Banarbetståget passerade över bron över Dalhemsån

Banarbete med slipersbyten mellan Eken och fårhagen

 

 

 

Rätning av spik

Nya slipers justeras på plats

Med en eldriven kobra går stoppningen fort, en sådan står på föreningens önskelista!

Övningskörning med ångloket

En banverkare kontrollerade räläkuren

Uppmätning av spårledningarna vid bron över Dalhemsån

Hur många orangeklädda ryms i en bomkur?!

 

I väntan på passagerartågets avgång

Aktiva, banverkare och skolklasserna blandades vid Hesselby station

Snart dags för avgång

Förutom att arbeta och köra ånglok åkte våra gäster tåg

Avstigning för samtliga...

Samling innan lunchen

 

 .

Banverkare och aktiva åt lunch som Linda i caféet hade fixat

Samspråk mellan Banverkare

Slipersbyte vid Fårhagen. Banan tillfälligt avstängd

 

2 maj 2009:  Arbetslördag

På GJ C 44 har arbetats med plåtar. Gavelplåtarna har transporterats till plåtslagare för nytimmverkning. Övriga plåtar genomgår rostsaneríng och renovering. Fönsterbleck och listverk till fönstren har målats repsktive fernissats. Caféet höll öppet och där var det afternoon tea.


21 april 2009:  Inspelning av musikvideo med Jacob Felländer skedde vid Hesselby station

Musikern Jacob Felländer spelade i samarbete med Fårösunds folkhögskola in sin musikvideo "Wrong" vid Hesselby station.
Föreningen ställde upp med personal och ånglok och vagnar för filminspelningen.

Mer om filminspelningen kan ni läsa i denna artikel i GA: 

 
   Länken ovan till Youtube lades in den 4 okt. 2009/DÅ


Hesselby station med tålmodiga passagerare i väntan på tåget

 

Vid musikvideoinspelningar behövs det även denna kran

 

Dalhem kom in med tåget på spår 1

Det rök inte bara om Dalhem!

Lokpersonalen i väntan

 

 

Jacob Felländer på GJ Co8 plattform

Eftersnack vid stationen
 

20 april 2009:  Styrelsemöte och städdag vid Tulestiftelsen

Tulestiftelsen hade styrelsemöte den 20 april vid Tule station. Dessutom städade några av styrelsemedlemmarna stationen invändigt. Trädgården krattades samt gicks över med röjsåg.
Ett par dagar tidigare hade jordkällarens tak lagats efter den skada som ett träd orsakade när det föll 2008.
Mer info om Tule station finns via denna länk.


Stationshuset och bangården vid Tule station

Jordkällaren, lagningen syns vid den vänstra kanten mot gaveln på bilden.

18 april 2009:  Vårens arbetshelg

Föreningen arrangerade arbetshelg. Denna lördag var det växlande molnighet och en kall nordanvind som blåste ned över Hesselby.
Vi var 20 aktiva som arbetade med olika projekt under den första dagen. Som en del av Projekt Järnvägsplan grävdes spårområde och vändskiva ut med grävmaskin. Jordmassorna kördes iväg för att användas som täckdikning i Dalhem. Vi fick även bort kvarvarande jordhögar från bygget av Vagnhall 2. Inom projektet har även uppmätning och höjdavvägning av banvallen Roma - Tule gjorts.
Maskinavdelningen arbetade på flera fronter. Rolf bytte ut plattformplankorna på Sockervagnen. GJ C44, innerväggarna slipades och ytterplåtarna slipades och grundmålades.
Banavdelningen arbetade med isolerskarvarna för spårledningen till vår bomanläggning vid Eken. Bansträckningen Eken- fårhagen rensades på löv, barr och ogräs, samt sopades ren och besiktades. 11 sliprar markerades för utbyte på den sträckan. Dessa kommer att bytas under våren.
Fastighetsavdelningen: Ekens hållplatsstuga städades, fönster kittades.
Vid Tule station arbetas med reparation av jordkällarens tak som blivit skadat vid en storm.
Staffan hade ordnat frukost, lunch (Fläskpannkaka), eftermiddagsfika och middag (Sjömansbiff) Gott och mättande!

Arbetena fortsätter under söndagen.

Välkomna åter på arbetslördagar den 2 och 16 maj. Den 2 maj är det även Afternoon tea i Jernvägscaféet. Den 16 maj kommer personal från Banverket produktion i Stockholm för att prova på att arbeta med äldre tiders banunderhåll.


Grävningsarbetena har börjat vid Vagnhall 2, de gamla jordhögarna har körts bort.

Paus för frukost i Jernvägscaféet

Ukkasinen med tralla på väg mot Eken

Gaturälerna sopades rena vid Eken.

Skarvjärn lossades för spårledningen vid Järnvägsövergången

Monterat isolerad skarv

Vid lunch hade grävjobben kommit så här långt. Vi kommer att kunna bygga ett uppställningsspår längs med hela södra sidan av Vagnhall 2

Dags för lunch
 

Rolf har brutit loss de gamla golvplankorna på plattformen. Dessa var efter 20 år slut.

De nya golvplankorna snyggt monterade. Rolf har även ordnat virket till dem!

Ytterväggplåtarna till GJ C 44 slipades rena

Banchefen markerade sliprar för utbyte.

Grävarbeten har just avslutats för dagen. Ytterligare grävning för vändskivan görs när den skall byggas.

Den lilla jordhögen i mitten visar vändskivans mitt.

Bansträckningen mot Eken, ren och ogräsfri.

Ante arbetade med innerväggarna i GJ C 44

Tio i sex. Dags för middag. På bilden syns Dolbergvagnen som fick viss märkning utförd.
 

13 april 2009:  Föreningens årsmöte

Årsmötet hölls klockan 1300 i Hesselbysalen med 26 närvarande medlemmar. Hela styrelsen omvaldes. Protokoll från årsmötet och verksamhetsberättelse se denna länk:
Förutom fika och lotteri visades ett bildspel om Projekt Järnvägsplan samt ett bildspel med bilder från föreningens verksamhet under 2008.


Foto i samband med att årsmötet hade avslutats

Några av deltagarna vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsmötet

8 april 2009:  Vår trotjänare Gary Hellqvist går i pension

Gary har arbetat för föreningen sedan den 15 juni 1987 och går i pension den 1 aug. 2009. Men redan den 8 april var hans sista arbetsdag hos oss.
Vi hade en avtackning den 7 april när vi bjöd på smörgåstårta och överlämnade ett hedersmedlemsskap samt en resecheck.
Gary har nu en lång semester framför sig och därefter väntar en pensionärstillvaro honom där det förhoppningsvis finns lite plats för föreningen.

Ett stort tack till Gary för en enastående insats under 22 år!


Gary i mars i år

Gary vid årsmötet 2008, den röda rosen passar bra!

21 mars 2009:  Arbetslördag i Hesselby

I Hesselby var vi sju aktiva som jobbade den 21 mars. Vi rullade ut vår nyrenoverade stoppmaskin. Den fungerade väl, förutom att en kolv som skall nypa åt rälsen inte ville släppa taget. När den har åtgärdats har vi en fullt fungerande stoppmaskin som kommer förbättra våra möjligheter att underhålla banan. Maskinens devis är nog "starta den så stoppar den"
Förutom detta hann vi med slipning av innerpanelen i GJ C44 samt arbete med ordningen i stationshuset.

Stoppmaskinen heter GHJ QSMp 972 och är ursprungligen normalspårig men ombyggd till 891 mm av föreningen. De senaste åren har den renoverats och den museala men ack så svårstartade och bullriga IMO-motorerna har ersatts med två moderna Hondamotorer på 6,5 hkr vardera. Tack framförallt till Sven Karlsson som en gång såg till att föreningen kunde överta maskinen och till Tony Åberg som har varit drivande i renoveringen.

Välkomna på nästa arbetslördagar i Hesselby 4 och 18 april. Vi träffas från 0900. Välkomna!


Vi lyfte fram stoppmaskinen till linjespåret med traktorn. Den är inte självgående, men ger bra motion!

Uppförsbacken mot Munkebos gick lätt. Dags att börja stoppa.

Stoppspadarna på väg ned i gruset

På väg ned, sedan trycks dem in under slipern och då stoppar det.

16 mars 2009:  Arbeten i Hesselby

I Hesselby var vi sju aktiva som jobbade den 16 mars. I GJ C44 fortsatte vi att sätta upp lister i tak och lanternin.
I Vagnhall 1 pågick arbetena med att med fyra domkrafter hissa upp 14 ton lokomotor i luften. Till slut hade detta gym-pass gjort att den främre balken kom över hjulringarna. Därefter kunde lokets hjul rullas ut ur Vagnhall 1. Dessa skall transporteras till Slite där CEMENTA har lovat att hjälpa oss svarva hjulen.


Här hade vi börjat att lyfta lokomotorn SJ Z4p 397

En Z4:a sedd underifrån, kraftiga kedjor!

Nu hade vi lyft så mycket att den första hjulaxeln rullats fram.

Det andra hjulet rullades fram under lokomotorn. Den röda plattan använde vi för att lägga upp kedjan på..

Båda hjulen hade rullats fram under balkdomkraften.

Hjulen är tillverkade vid Surahammars bruk 1968, i samband med omspårningen från 1093 mm (KURJ)

Hjulaxlarna vid verkstaden.
 

Provkörning längs med linjen med GJ Z4p 312. Spåret är avstängt mot Eken och Munkebos på grund av arbeten med spårledningen.

Gaveln på GJ C44.

Finlir, en avbruten list kan ju skarvas uppifrån.

10 mars 2009:  Arbeten i Hesselby

I Hesselby var vi fyra ideella som jobbade den 10 mars. I GJ C44 satte vi upp lister i tak och lanternin. Ett ganska tidsödande arbete som krävde mycket precision.
Listerna har finsnickaren Torgny Pettersson i Dalhem tagit fram åt föreningen, tack!

I Vagnhall 1 har en dränkbar pump monterats i botten av inspektionsgraven, denna skall nu för jämnan kunna hållas fri från inträngande vatten för jämnan. Vattnet pumpas ut utanför vagnhallen.
I Vagnhall 1 pågick även förberedelser att lyfta SJ Z4p 397. Våra stora domkrafter har tagits fram och smörjts upp. På torsdag kommer loket troligen att lyftas. Hjulen skall tas loss och svarvas. Lokets hjulringar har god tjocklek men flänsarna något för höga.

På måndag den 16 mars jobbar vi vidare med 44:ans lister. Välkomna från 0830!


En kap och gersåg är bra till lister, men en med slippapper försedd vinkelslip gör underverk!

Finlir, en avbruten list kan ju skarvas.

Bengt monterar list i taket till Lanterninen.

GJ C44 taket

I Vagnhall 1 har de gamla domkrafterna släpats fram.

Pumpen finns under det röda locket.

4 mars 2009:  Hesselby

I Hesselby arbetades det idag med underredet till GJ CD 43.


Orginalfärglager i den lilla kupén, GJ C44

Det "nya" underredet till GJ CD43 skall snart kapas och kortas samt förlängas.

21 feb. 2009:  Arbetslördag i Hesselby

Det var tio aktiva som träffades i Hesselby den 21 feb. Tre man jobbade med GJ C 44. Allt trä i korgen oljades in, Väggplåtarna i den lilla kupén lossades, eftersom kaminen skall stå i den större. Under den hittades ursprungliga färglager! Stationsområdet mättes även upp och husen mättes in av Bertil. Vi jobbade även med skogs- och slyröjning längs med linjen. Lösa plåtar till vagnhall 1 fästes. En av oss arbetade även med att gå igenom våra uniformer. Tyvärr var det dåligt väder och ingen hade med sig kamera...


18 feb. 2009:  Hesselby

Mycket snö är det i Hesselby. På GJ C 44 går arbetet vidare. Taket är färdigt för läggning av segelduken.


 

GJ C44 taket

14 feb. 2009:  Vackra vinterbilder från Hesselby

Bilderna får tala för sig själva, men tyvärr varade det vackra vädret inte länge. Dessa bilder togs vid tiotiden på förmiddagen.


 

 

 Klicka på bilden för att se den i större storlek i ett nytt fönster

 Klicka på bilden för att se den i större storlek i ett nytt fönster

 

 

 

 

 

 

11 feb. 2009:  GJ C 44 i verkstaden

Renoveringen av GJ C 44 går vidare. Underredet till GJ CD 43 arbetas det med. Tryckluftsbromsen har fått börja jobba för första gången på flera decennier.


Ukka jobbar med underredet till GJ CD 43

Ukka kontrollerar funktionen på bromskolven.

Det är praktiskt att trägolvet var ruttet, när man skall renovera broms.

Vi har tagit ned en del träd längs med linjen, och nu blir dem lokved!

27 jan. 2009:  GJ C 44 i verkstaden

Renoveringen av SlRJ F500 har tillfälligt tagit en paus. Den står nu i Vagnhall 1. Nu har korgen till GJ C 44 ställts in i verkstaden för fortsatta träarbeten. Just nu håller alla skruvhål i stommen på att pluggas. Finsnickaren Torgny Pettersson i Dalhem har fräst taklister åt föreningen, dessa skall monteras i lanterninen.
Ute håller en av AGJ-vagnarna på att byggas om till personvagnsunderrede till GJ CD 43. Underredet som idag bär GJ CD 43 skall användas till GJ C 44. Att vi skiftar underrede beror på att GJ CD 43 som saknar genomgång, troligen oftast kommer att gå sist i ett tåg. Då är det bra att GJ CD 43 har broms. Det har underredet från AGJ.


Korgen till GJ C 44

Blivande underredet till GJ CD 43.

17 jan. 2009:  Arbetslördag

14 ! aktiva medlemmar dök upp denna arbetsdag så vi kunde jobba på många fronter.
Fem arbetade med trädfällning längs med banan av träd som växte för nära diket. Dessa blir bra som ved för Dalhem. Ukka jobbade med Dalhem och de isolerade skenskarvarna för bomanläggningen. Tre man jobbade med att lägga papptak på SlRJ F 500. Staffan ordnade upp uniformer i stationshuset. Bengt och Gösta arbetade med GJ C44. Bertil och Stig mätte upp vagnhallarnas läge för den planerade vändskivan (som byggs i vår)
Den 21 februari har vi nästa arbetslördag. Välkomna då från 0900!


Motiv av Hesselby station den 17 januari 2009.

Trädfällning längs med linjen.

Pappläggning på SlRJ F500

Pappläggningen färdig, det var nära till taket i verkstaden.

Invändigt i SlRJ F500 mot den forna konduktörskupén, som skall återuppbyggas. Innertaket är färdigmålat.

Gösta och Bengt arbetade med GJ C44.

12 jan. 2009:   SlRJ F 500 är nu inne i verkstaden

In i verkstaden har nu Slite-vagnen tagits in. Det nya taket har oljats och målning av innertaket pågår.
Den 17 januari har vi arbetslördag. Vi kommer då bland annat lägga nytt papptak på vagnen. Välkomna då från 0900!


 

Vy mot den forna konduktörskupén, som skall återställas.

28 dec. 2008. Tomtetåget slog åter igen alla rekord!!! Vi hade 1 803 resenärer!

Sedan Föreningens tradition med Tomtetåget började den 28 dec. 1982 har det hunnit bli 27 tomtetågsdagar.
Det tidigare rekorden var från 2006 på 1 449 resenärer och från 2007 med 1 562 resenärer.

För andra gången så rullade Tomtetågen förbi Eken till Munkebos hållplats. Det var första gången sedan 1991 som SlRJ 3 Dalhem användes i Tomtetåget, och här kom hon verkligen till sin rätt. Vid Munkebos växlade SJ Z4p 312, så stoppet i Munkebos blev bara några minuter, innan tåget kunde rulla österut till Ekens hpl. Där klev passagerarna av och de som hade varit vid Tomtarna klev på. Tåget rullade sedan direkt tillbaka till Hesselby. Det innebar en omloppstid på cirka 20 minuter och att vi hade planerade avgångar var 15:e minut, men dessa blev lite försenade för varje avgång. Trafikupplägget fungerade mycket väl, alla fick åka med ångloket under en av resorna.

Hela arrangemanget gick som på räls. Men det var långa köer, när ett tåg var fullt vid Hesselby stod under större delen av dagen minst lika många resenärer och väntade på nästa tåg.

Förutom resan ingick även i biljettpriset att vid Eken få en påse godis av tomten (för de små) och glögg med pepparkakor åt de lite större!
Alla aktiva hade en svettig dag i positiv bemärkelse. Vi hade tur med vädret, det var frusen mark vilket underlättade parkeringen och det var vackert med frosten på marken. Perfekt väder för att att mycket folk skulle ta sig till Tomtetåget!

Alla inköp utom korven räckte tack och lov i år! Som sagt 1 803 resenärer, det är vi mycket mycket nöjda med! Men till nästa år (2 jan. 2010) så behöver vi fler personvagnar i trafik!

Föreningen vill rikta ett stort tack till alla som har gjort den här dagen möjlig! Till alla funktionärer i trafiken, Linda som skötte caféet, korvförsäljningen samt till tomtarna vid Eken! Vi vill också tacka Skarphälls Spelmän (22:a året i rad), familjen Jannehag som hjälpte till med parkeringarna och vår sponsor: ICA NÄRA Roma

För att se fler bilder från Tomtetåget, klicka på denna länk!


Tomtarna vinkade till tåget när dagens första tåg passerade.

Tomte på vift! Klicka på länken för att se den i större storlek i ett nytt fönster!

17 dec. 2008:   Sliperstavlan finns nu i Hesselby

Sliperstavlan har levererats. Den är gjord i ett tåligt material som skall hålla för att stå utomhus i flera år. Den kommer att provisoriskt placeras strax öster om stationshuset. Tanken är att sätta upp en lika stor skylt på baksidan med info om museijärnvägen och den gotländska järnvägshistorien på baksidan, till nästa sommar.
Ett stort tack till alla som gjorde banutbyggnaden (etapp 1) möjlig genom att köpa eller leverera slipers, samt till Bengt Klevbom XPOMERA som tagit fram tavlan.
Vi arbetar för närvarande på att finansiera nästa etapp, se denna länk!

Länk till pdf-fil där alla slipersgivare lätt kan ses 1,0 Mb / Länk till utförandet av skyltställningen. 0,6 Mb  Öka gärna visningsgraden till 600 % för god läsbarhet!

I muséet finns sedan i somras ett prisskåp med idrottspriser, som vi har fått från fd. Svenska Järnvägsmannaförbundet numera Statsanställdas förbund.


Sliperstavlan på tillfällig plats i väntsalen..

Montern i Muséet.

Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges.
 

 

"Gamla" bilder och gamla nyheter från Hesselby

Länk till inte lika aktuellt 2008c (aug-dec 2008)

Länk nte lika aktuellt 2008b (maj-juli 2008)

Länk till inte lika aktuellt 2008 (jan-april 2008)

Länk till inte lika aktuellt 2007.

Länk till inte lika aktuellt 2006.

Länk till inte lika aktuellt 2005.

Länk till inte lika aktuellt 2004.

Länk till inte lika aktuellt 2003.


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

Åter till startsidan