INTE LIKA AKTUELLT I HESSELBY 2007
  Aktuella bildlänkar:
 
Uppdateringar på hemsidan
Här kan ni ta del av alla uppdateringar som har gjorts på hemsidan
 
 
 
Eu-projektet Banutbyggnad
Läs mer om det den 31 oktober avslutade EU-projektet om banutbyggnad Etapp 1
 
 
 
Bygget av Vagnhall 2
Allt om den nya vagnhall 2 finns nu samlat på en särskild sida
 
 
 
Tomtetåget 29 dec. 2007
Bildserie från Tomtetåget. Två tomtar, två tåg och rekord 1 562 resenärer!
 
 
 
Vägövergången
Allt om ombyggnaden av Karbyvägen och bygget av vägövergången finns samlat på en särskild sida
 
Banbygget Tule station
Allt om banbygget vid Tule station finns samlat på en särskild sida
 
 
Resturering av uthusen Tule
Allt om restaureringen av ladan och jordkällaren i Tule finns samlat på en särskild sida
 
Decemberbilder från GHJ
Bildserie från arbetslördagen den 15 dec. 2007.
 

För att ta del av fler bild- och videoclips från 2002-2007, klicka här!


29 dec. 2007: Tomtetåget - En rekorddag 1 562 resenärer reste med tågen!

Sedan Föreningens tradition med Tomtetåget började den 28 dec. 1982 har det hunnit bli 26 tomtetågsdagar. Det tidigare rekordet var från 2006 på 1 449 resenärer.

Det var det första Tomtettåget som gick förbi Eken till Munkebos hållplats. Vid Munkebos kopplades ett annat lok i tågets östra ände, så stoppet i Munkebos blev bara någon minut, innan tåget kunde rulla österut till Ekens hpl. Där klev passagerarna av och de som hade varit vid Tomte och glögg klev på. Tåget rullade sedan direkt tillbaka till Hesselby. Det innebar en omloppstid på 16 minuter och att vi hade avgångar var 15:e minut. Trafikupplägget fungerade mycket väl med tre lok i trafik, ända till det som inte får hända en sån här dag, nämligen att en av ångloket Cementas tuber sprang läck. Loket drogs tillbaka av SJ Z4p 397.

Det sägs att "en olycka kommer sällan ensam" och det stämde tyvärr vid Tomtetåget. När de två tågseten skulle växlas ihop backade ett av tågen genom en växel. Tyvärr klättrade då den sista godsvagnens ena hjulpar över rälen vid växelns hjärtstycke. Växeln spärrades av men turligt nog låg den öster om stationshuset så ett tåg kunde under tiden bärgningsarbetet pågick köra passagerare till Eken. Med hjälp av ispårningsräler kunde vagnen (SlRJ F7) dras upp på spåret. Vagnen ställdes sedan av.
Vid den första besiktningen kunde inte någon skada på varken växel, spår eller vagn konstateras.

Händelsen kommer av föreningen att anmälas till Järnvägsstyrelsen samt även utredas inom föreningen.
Vi är mycket glada att ingen skadades i samband med olyckan. Tåget backade i mycket låg hastighet och hann snabbt bromsas.

Förutom resan ingick även i biljettpriset att vid Eken få en påse godis av tomten (för de små) och glögg med pepparkakor åt de lite större!
Alla aktiva hade en svettig dag i positiv bemärkelse. De flesta tåg utom de allra sista var fullsatta. Vi hade en enorm tur med vädret, dagen innan kom 22 mm regn och även dagen efter regnade det. Men under Tomtetåget var det multet, +7 grader och lite blåsigt. Perfekt väder för att mycket folk skulle ta sig till Tomtetåget!

Alla inköp utom korven räckte tack och lov i år! Som sagt 1 562 resenärer, är vi mycket mycket nöjda med!

Föreningen vill rikta ett tack till alla som har gjort den här dagen möjlig! till alla funktionärer i trafiken, klass 5 från Romaskolan som skötte caféet, korvförsäljningen samt till tomtarna vid Eken! Vi vill också tacka Skarphälls Spelmän (21:a året i rad) och våra sponsorer:

Klicka på länken för att se ett stort bildcollage från Tomtetåget


 Tåget på väg in på Ekens hpl. Tomtarna var beredda!

Vy mot Vagnhall 2. All plåt på plats. Klicka på bilden för att se fler bilder från Tomtetåget

15 dec. 2007: Arbetslördag - Decemberbilder från museijärnvägen.

Klicka här för att se en bildsida med fler bilder från denna vackra decemberdag!

Det var en frostig arbetslördag. Efter - 4° under natten, bjöd lördagen på strålande sol och vindstilla.
Tio medlemmar jobbade främst med Vagnhall 2 södra gavel. Resterande plåtar på den monterades. Nu återstår bara målning och montering/målning av portarnas fönster.
Arbeten på Dalhems gnistsläckare samt kontroll av bomanläggningen utfördes.
Två av våra medlemmar hade ordnat risgrynsgröt med gott hembakat bröd, tack!

Välkommen åter fredagen den 28 dec. när vi förbereder för Tomtetåget, samt nästa arbetslördag den 19 januari.


Denna vy var det inte många som trodde på för ett par år sedan, vi lyckades!

Vy mot Vagnhall 2. All plåt på plats. Klicka på bilden för att se fler bilder från Vagnhall 2

14 dec. 2007: Julgranen är på plats

Julgranen med belysning sattes upp vid busshållplatsen.


 

Vy från Karbyvägen med Ekens hållplats och järnvägsövergången

30 nov. 2007: Fortsatta arbeten på Vagnhall 2. Våra rallares sista dag

Den norra gaveln är nu färdig. Det återstår att montera en dörr på gaveln. Framför stationshuset monterades lampor och semaforbelysning inför Tomtetåget.
I dag var det även sista dagen som våra duktiga rallare arbetade på Hesselby. De går nu vidare och vi kan väl rekommendera dem för andra arbeten.


 

 

21 nov. 2007: Fortsatta arbeten på Vagnhall 2

Nu pågår arbeten med montering av plåt på den norra gaveln. Se sidan om bygget av Vagnhall 2


16 nov. 2007: Novembersnö i Tule

Det kom mycket snö under ett par dagar. På Sudret upp till 30 cm. Vid Tule var stationsområdet som i ide.


 Motiv med stationshuset och den nyrenoverade ladan

  Vy från bangården mot lastkajen och jordkällaren

 Vy från lastkajen mot bangård och stationshuset

  Vy från lastkajen söderut

13 nov. 2007: Arbeten med gavlarna på Vagnhall 2, MDR

Vi har påbörjat monteringen av plåt och plåtprofiler på gaveln ovan portarna. Motordressinens renovering har tagit fart. En normalspårig drivaxel har byggts om till 891 mm.
Som synes har vintern tagit mellersta och södra Gotland i sitt grepp!


 Vår MDR 3422 uppallad. Motorn är urtagen och renovering pågår.

  Vagnhall 2 montering av gaveln. Klicka här för att se mer om arbetena med Vagnhall 2!

8 nov. 2007: Arbeten på Dalhem, portarna på Vagnhall 2 med mera

I Dalhem har det hänt mycket på ångloket Dalhem. Alla överhettartuber i stortuberna har monterats. Ukka har även monterat många rör och reglage vilket syns på bilderna.
På Vagnhall 2 har portarna från det gamla rälsbussgaraget i Visby hängts upp. Ännu återstår det dock målning samt montering av glas och kittning innan dem är klara.
Avträdet har fått en tydlig märkning av Anna-Karin.


 I sotskåpet på Dalhem har mycket monterats de sista veckorna

  Alla rör och reglage (förutom en) är nu på plats.

 Dalhem sett från verkstaden. Ett vidvinkelobjektiv hade behövts.

Klicka här för att se mer om arbetena på loket Dalhem


  Inne i loket Cementa har en luftavfuktare monterats på detta sätt

 I vagnhall 1 ryms numera även sockervagnen, brandsprutan och stoppmaskinen

  Vagnhall 2 med nymonterade portar Klicka här för att se mer om arbetena med Vagnhall 2!

 Hesselby station den 8 november. Alla löv har fallit och tagits omhand av Gary och Alvar

  Avträdet med nymålad märkning för Gentlemän och Qvinnor

 Hesselby klockan 14.20. 51 dagar kvar till Tomtetåget! (den 29 dec.)
 

  Banänden mot Roma sedd mot Tule station.
 Klicka på länken för att se mer om de avslutade arbetena i Tule!

15 okt. 2007: Radio Gotland besökte Hesselby station 

Radio Gotlands sockenprogram "Gotland Runt" som sänds varje måndag mellan 10-12, besökte den 15 okt. Dalhem. Förutom besök på museijärnvägen hälsade de även på vid Dalhems IF, Stall Dalhem och Halfvede Musteri.

Länk till Radio Gotland Runt: http://www.sr.se/cgi-bin/gotland/program/index.asp?ProgramID=239 Klicka sedan på "Lyssna igen" Besöket på Hesselby sändes kl. 11.05.


8 okt. 2007: MRO-årsmötet hölls av GHJ den 5-7 oktober   NYA BILDER 15 nov!

Museibanornas Riksorganisation hade möte i Gotlands Hesselby 6-7 okt. Ett trettiotal representanter för huvuddelen av de svenska museijärnvägarna gästade i helgen Gotlands Hesselby i Dalhem. Det var samarbetsorganisationen Museibanornas Riksorganisation, MRO, som hade förlagt sitt årsmöte till Gotland. Värden Föreningen Gotlandståget bjöd på både person- och godståg på den utbyggda banan till Munkebos, dessutom gjorde sällskapet en bussresa på mellersta Gotland där platser av intresse besågs. Förutom att banbygget vid stationen i Tule visades besöktes även Buttle station samt det lilla järnvägsmuseet i Tjuls i Eskelhem. Sedvanliga mötesförhandlingar hölls i Hesselbysalen i Dalhem. Lördagen avslutades med en middag och visning av filmer från järnvägsepoken på Gotland. På söndagen avslutades mötet med en ingående visning av anläggningen i Dalhem.Arrangemanget var uppskattat och Föreningen Gotlandståget är nöjda över att ha fått visa det pågående EU-projektet och de fina miljöer man har i Hesselby och Tule. Dessutom fick många av gästerna en ökad inblick i järnvägsepoken på Gotland och vad som finns kvar av denna.

Anders Svensson, Projektledare/ fotograf


 I väntan på avgång från Hesselby

  Tag plats!

 Johan Winberg, ULJ i samspråk med Gösta Hammarberg, GHJ

  Vy mot godståget på spår 2

 Berättelsen om Eken bjöd Tågbef. Bergström för våra gäster

  Persontåget avgick mot Hesselby för att gästerna skulle få se en fotokörning med godståget.

 Godståg med SJ Z4p 312 passerade över bron över Dalhemsån mot Munkebos

 Mot Munkebos hpl

 Ångtåget på väg upp mot Munkebos hpl

 Tjuls fina station på fd KlRJ- Klintehamn-Roma Jernväg

 TJULS

 Tiden har stått still invändigt. Stationshuset visas för allmänheten på somrarna.

Klicka på denna länk för att ta del av program och dagordning för mötet. Vi hälsar deltagande föreningar varmt välkomna till denna spännande tåghelg!


15 sept. 2007: Arbetslördag

Vid höstens andra arbetslördag var vi nio aktiva som arbetade. Vid Eken grävdes två hastighetstavlor ned. På Hesselby station grävdes två hinderpålar ned. Arbeten med Dalhems överhettartuber pågick. Målning av skyltar samt ogräsrensning pågick även.
Vid Tule röjdes kvistar och grenar bort från tomtgränserna där tretrådstun skall monteras kommande vecka.


 Hinderpåle som grävdes ned mellan spår 3 och 4

  Arbeten med en av överhettartuberna

 Två gamla tunstolpar med tråd som ännu står upp!

  Hastighetsbegränsning till 10 km/t vid Eken mot Munkebos.

14 sept. 2007: Sonja slutar som caféarrendator

Efter 12 somrar har Sonja gjort sin sista sommar som arrendator av caféet. Föreningen är mycket tacksamma för det sätt som Sonja har skött caféverksamheten under dessa somrar. Vi beklagar att Sonja inte har orkat driva caféet ytterligare en sommar.


1 sept. 2007: Arbetslördag

Höstens första arbetslördag var den 1 sept. Vid Eken grävdes ett kabeldike för elkabeln till banvaktsstugan. En elcentral monterades i banvaktsstugan och diket grävdes igen.
Städning utfördes vid Hesselby. Vid Tule byggdes en provisorisk planklagd övergång mitt emot stationen.


 Grävning av kabeldiket

  Vid Hesselby har det pågått sortering av räls de senaste veckorna inför banbygget i Tule.

 Övergången vid Tule

  Klicka på denna länk för att ta del av sidan om bangårdsutbyggnaden

 
   
26 aug. 2007: Museijärnvägens dag Klicka på denna länk för att se ett bild/filmreportage från Museijärnvägen dag!

Museijärnvägens dag är vår säsongsavslutning. De flesta turister har åkt hem, men det här är den dag då vi själva kan göra det lilla extra. Idag var det ett godståg som avgick mellan de sex ordinarie persontågsavgångarna. Banavdelningen utförde även ett slipersbyte på spår 3 mitt på bangården.
110 resenärer reste med våra sex persontåg och dagen avslutades med en gemensam middag i Jernvägscaféet.

 Godståget på väg över bron över Dalhemsån

  Z4p 312 har just dragit upp persontåget till Munkebos hpl

24 aug. 2007: Arbete på Vagnhall 2 samt avslutande schaktningsarbeten vid Munkebos

Gropar har grävts och nu har sex plintar gjutits för de lodräta balkar som skall hålla upp portarna till Vagnhall 2.
Krister Sjögrens grävmaskin har avslutat schaktningsarbetena vid Munkebos. De jordmassor som på grund av vätan inte gick att tas bort i vintras har nu schaktats bort.
Det innebär att våra arbeten vid Munkebos i utbyggnadsprojektet nu är färdiga.


 Monteringsjärn sätts på plats i den blöta cementen
 

 Den sista delen av jordhögen från traktorvägen vid Munkebos grävs bort

  Grävmaskinen slätar till efter sig

 Banvallen sedd mot Roma med traktorvägen till vänster.

  Vy mot Dalhemsån från Munkebos. Klicka på länken för att se den i ett nytt fönster i större storlek!

22-23 aug. 2007: Bangården klar för spårläggning i Tule För att se fler bilder från Tule, klicka på denna länk!

I Tule har Krister Sjögrens grävmaskin lagt ut ytterligare 5 cm bergkross (10-20) på bangården. Detta eftersom det materialen som lades ut i våras (grus från Karbyvägen) inte släppte igenom regnvatten. Med detta ytterligare lager kommer banunderbyggnaden att bli stabil.
Så snart som bergkrosset är utlagt kommer spårbygge att ske! Sortering av räls och växlar har pågått i Hesselby.


 Banvallen sedd mot Roma den 22 aug.

  Bangården färdig den 23 aug.

13 augusti 2007: Tre vagnkorgar hämtade från Viklau till Vagnhall 3

Den 10 aug. hämtades tre godsvagnskorgar som stått i förvaring i Viklau hem till Vagnhall 3. Det rör sig om GJ-vagnarna F 206, G 202 och G 244. Korgarna är i rätt medfaret skick men är alla så pass intressanta att de avses renoveras på längre sikt, F-vagnen är av en synnerligen ålderdomlig modell med svängdörrar istället för skjut dito, G 202 är en av få bevarade täckta vagnar av P A Otters tillverkning och G 244 är likaledes tillverkad på ön, av Wisby Mekaniska Verkstad 1913. Som så många av våra fordon är de tillverkade lokalt av kortlivade tillverkade i korta serier enbart för Gotlandsbanorna, P A Otter, Wisby Mekaniska, Graham Brothers, GJ Verkstad, KlRJ Verkstad osv.
Den 13 och 14 aug. baxade våra rallare in korgarna i vagnhallen.

Alla vagnarna har haft bromsplattform och olika typer av broms. Vagnarna utrangerades 1959-60 och såldes som uthus till olika privatpersoner 1960-63. F 206 tjänstgjorde som garage och fick hela ena kortväggen borttagen. Föraren klev ut genom sidodörrarna som lirkades upp inifrån bilen, annars hade inte föraren tagit sig ut! Korgarna förvärvades av GHJ på 90-talet och alla är så intressanta att de avses renoveras på sikt. Dock är de så pass medfarna att de beräknas komma ifråga först senare. Intill renovering blir aktuellt ställs de upp i vår hall för renoveringsobjekt på längre sikt, Vagnhall 3. Denna hall kommer att härbärgera ett antal korgar till framöver, korgar som idag står i Dalhem. Dessutom kommer vi med säkerhet att ta hem ytterligare att antal vagnskorgar.


 10 aug. Korgarna uppställda utanför vagnhall 3

  Den andra korgen baxades i sidled

 Den tredje korgen på plats för att dras in i vagnhallen

  På väg in i vagnhallen.

9 aug.2007: Bilder från trafikdagen den 9 aug. Klicka på länken för att se en bildberättelse från trafikdagen

Först mulet sedan solsken, tåg till Munkebos.


Banan är som synes nygrusad. Persontåget mot Hesselby kl. 15.14 

  Rundgång med Cementa kl. 15.18

18 juli 2007: V-signalen komplett

Från Tomtevägen syns lokomotorn som väntar på tåget från Hesselby. V-signalen med dess röda sken syns nu bra dygnet runt. Skylten för V-signalen har kommit på plats samt den bom som stänger av järnvägsövergången från att dressiner kan cykla över den.


 SJ Z4p 312 vid Munkebos hpl

  Tåget har just stannat vid Eken för åtta minuters uppehåll och V-signalen lyser åter rött

 Bommen vid Eken.

  Tåget har just anlänt till Hesselby kl. 12.52 och resandeutbyte sker.

  9 juli 2007: Spårrensaren anlände till Hy. Fraktad av Bosse Åkare och lyft av Hasse Wistrand

Den 1 juli lyfte Hasses grävtjänst, 070-336 78 17 av spårrensaren med sin kranbil från Bosse Åkares specialtrailer. Spårrensaren hade Bosse hämtat i Ängelholm därifrån vi har fått den i gåva av Sveriges Järnvägsmuseum. Föreningen vill rikta ett stort tack till er alla som har gjort det möjligt att det på Gotland åter finns en spårrensare.
Spårrensare användes huvudsakligen vintertid för att ploga bort snön mellan och utanför rälsen. Spårrensaren är försedd med en kamin i hytten samt extra löpaxlar som bär varje plog.
Spårensaren kommer ursprungligen från SJ i Vetlanda. Mer info om dess historia kommer på Fordonssidan.


 Specialtrailerns axlar fick höjas för att klara nivåskillnaden

  Bosses stiliga ekipage!

 De stora plogarna skall svängas ut för att ploga vid rälernas yttersidor. Mellan dessa sitter mindre plogar som plogar mellan rälerna

 Dags för lyftet med Hasses nya kranbil.. Spårensaren har just lättat från trailern.
 

 På väg över till spåret

  Åter på 891 mm spår. Den har stått uppställd ovanpå en normalspårsvagn de sista åren.

 Återstår att koppla loss lyftkedjorna

  Åter på spåret. Spårrensaren har därefter placerats i Vagnhall 2. Välkommen att renovera den!

1 juli 2007: En vanlig trafikdag i juli på Hesselby. Klicka på länken för att se en bildberättelse från trafikdagen

Solsken, tåg till Munkebos med bomfällning, glada passagerare och personal!


 Det är straxt dags för dagens första avgång. Cementa backar emot tågsetet

  Tåget passerade de fällda bommarna vid Karbyvägen

29 juni 2007: Bomanläggningen provkördes  

Anders Johansson, aktiv i Svenska Motorvagnsklubben har hjälpt vår signalavdelning denna vecka med att koppla in och funktionstesta vår bomanläggning.
På eftermiddagen den 29 juni provkördes den med en av våra lokomotorer! Allt fungerade som det skulle! Tack, Anders och alla som har hjälp till med bomanläggningen!

Video från provkörningen av bomanläggningen 7 Mb

Samma video i högre kvalitet 15 Mb

NYTT! För Er som har Bredbandsuppkoppling kan Ni nu se på en film från provkörningen. Klicka på länken nedan för att se filmen! Filmen visas normalt i Windows Media Player.
Vill ni spara filmerna på Er hårddisk, högerklicka då på länkarna och välj "Spara mål som..." Välj sedan var på Er hårddisken filmerna skall sparas


 Bommarna på väg ned, klockorna klämtar under fällningen

  Lokomotorn passerar med tysta klockor. Klicka här för att se bilden i större storlek

 Varningsmärkena för järnvägsövergången har kommit på plats. Dessa sedda från Romahållet

  Motiv närmare järnvägsövergången från Romahållet.

 Varningsmärken och bomanläggningen sedd från Dalhemshållet

  Teknikboden som har fått ström inkopplad från GEAB samt V-signalen. Vy mot Eken.

Anders Johansson arbetade i det ena bomdrevets innandöme
Foto: Göran Engström

  Kopplingsscheman och pall är bra att ha när en bomkur renoveras. Foto: Anders Svensson

29 juni 2007: Bangården har städats. Vagnarna har ställts in i Vagnhall 2
Klicka på länken för att se mer om vagnhallen

Tillfälliga spår till Vagnhall 2 har byggts och flyttats under veckan. I den har flera av våra orenoverade vagnar ställts in. Det innebär att bangården nu är mycket luftigare än den har varit sedan Vagnhall 1 blev klar.


 KlRJ 1 Klintehamn Klicka här för att se bilden i större storlek  Foto: Anders Svensson

  En tillfällig KlRJ-kombination. Klintehamn och KlRJ I 340. Foto: Anders Svensson

 GJ N 47 med lokomobilen var också ute och luftade sig. Foto: Anders Svensson

 GJ Co5  drogs ut ur Vagnhall 1 av Z4p 312  Foto: Anders Svensson

 En ovanlig syn på banan, GJ Co5 byggd 1905 vid Fole Mekaniska verkstad med SJ Z4p 312
Foto: Anders Svensson

  På det tillfälliga spåret användes traktorn för att dra in vagnen mot Vagnhall 2
Foto: Anders Svensson Klicka här för att se bilden i större storlek

 Bangården från växel 2 mot Hesselby station och norr. Vagnhall 1 till vänster

  Vagnhall 2 är ganska välfylld med renoveringsobjekt.

  Vy över bangården

 Vid den fd lanthandeln i Dalhem grävs just nu bensintankarna upp ur marken.

18 juni 2007: Trafiktillstånd har beviljats för Gotlands Hesselby Jernväg - GHJ!

Idag kom beskedet från Järnvägsstyrelsen att GHJ erhållit förnyat tillstånd att utföra trafik på banan! Vi är naturligtvis mycket glada över detta. Vi vill passa på att tacka för all hjälp vi fått utifrån, i form av goda råd och exempel på skrivelser etc som varit mycket värdefulla. Vi har samtidigt arbetat med ansökan om trafiktillstånd för den nybyggda bandelen Eken- Munkebos. Detta tillstånd kom förra veckan.
Via denna länk kan du ta del av de trafikföreskrifter som gäller på GHJ


17 juni 2007: Invigningen av Munkebosbanan den 17 juni
Klicka på länken för att se fler bilder från invigningen!

Vid Ekens hållplats höll Landshövdingen tal och sedan klippte hon av det blågula band som markerade invigningen av sträckan mot Munkebos.
Därefter avgick tåget till Munkebos där det bjöds på förfriskningar, samt tal av föreningens projektledare Anders Svensson och ordförande Staffan Beijer.


 17 juni. Invigningen vid Ekens hpl

  16 juni. Landshövdingen klippte av det blågula bandet. Banan var invigd!

16 juni 2007: Arbetslördag. De sista förberedelserna inför invigningen den 17 juni

Tretton personer dök upp till arbetslördagen. Vi arbetade med rengöring av växeln och spåret vid Munkebos samt utkrattning av jorden som hade lagts på vid hållplatsen. Vi höll även på med provkörning av banan samt förarutbildning. Vi körde även en abbonerad tur.
Ett särskilt tack vill vi rikta till Tilman och Ulf som hade rest från fastlandet för att delta i arbetslördagen och invigningen!
 

 16 juni. Växeln vid Munkebos rengjord från överflödig makadam

  16 juni. Provkörning med trafiktåget. Det gav möjlighet till en välbehövlig paus för oss som jobbade

 16 juni. Soffor bars ur från resgodsvagnen för att placeras vid perrongen.

  16 juni. Munkebos hpl efter dagens arbetes slut.

14-15 juni 2007: Förberedelser inför invigningen den 17 juni

Det är mycket småfix som skall bli klart till invigningen. Inge från Hasses grävtjänst kom med sin lastbil och hjälpte oss vända på Slite-finkan (SlRJ F7) samt att lyfta ned vändskivan från den vagn den har legat på sedan renoveringen. Ett stort tack till Hasse och Inge!
 

 14 juni. Ante märkte underredet till GJ Co8

  14 juni. Stickspåret vid Munkebos grusat och klart

 14 juni. Jord från bygget av Vagnhall 2 tippades vid perrongen, Munkebos hpl

  14 juni. Trots torkan på Gotland så är det ännu mycket grönt runt Dalhemsån

 15 juni. Inge med sin nya kranbil lyfte upp slitefinkan...

  och vände den.

 15 juni. Att vi vände den beror på att bromsanordningen måste sitta på den sida som är mot GJ Co8

  15 juni. Finlir för att få vagnen på plats.

 15 juni. Vändskivan lyftes över vagnkorgarna.

  15 juni. Vändskivan i väntan på att en krans skall byggas för den.

 15 juni. Krister Sjögrens grävmaskin och dumper arbetar med att göra i ordning underlaget för spåren   mot vagnhall 2.

 

14 juni 2007: Järnvägsstyrelsen har lämnat tillstånd för tågtrafik Eken- Munkebos!

Banan invigs därför som planerat söndagen den 17 juni kl. 12.00 av Landshövdingen Marianne Samuelsson

13 juni 2007: Grävarbetena vid Tule är nu färdiga  För att se fler bilder från Tule, klicka på denna länk!

Underlaget för banbygget är nu planerat. På den vänstra bilden syns spårspärrens mittstock som återfanns under markytan på vägen.
 

 Bangården mot söder (Roma)  Straxt före spårspärren kommer växeln att ligga (pålen mitt i bangården)

  Lastkajen har grävts ren från sentida jortlager.

13 juni 2007: Kompletterande grusning vid Munkebos hpl

Stickspåret vid Munkebos har grusats. Kompletterande grusning har skett så att banan är färdig för invigningen.
 

 Stickspåret till stor del grusat

  Vid slutet av stickspåret monteras en spårspärr istället för stoppbock.

 Grusning pågår!

KlRJ I 340 användes för grustransporter ihop med SJ Z4p 312

7 juni 2007: Säkerhetsutbildning och provkörning vid Munkebos hpl

Rasmus Axelsson höll säkerhetsutbildning för trafikpersonalen. Vi provkörde även Munkebos hpl där vi övade på att rangera tågsetet. Ytterligare utbildning skedde lördagarna den 9 och 16 juni.
 

 Rasmus förklarar de nya trafikreglerna

 Tåget på plats. Lokomotorerna var inte sammankopplade.  Klicka här för att se bilden i större storlek

 Ramus förklarar hur det skall gå till

 SJ Z4p 312 har just hämtat vagnarna och drar upp dem till Munkebos hpl

 Passage av SJ Z4p 397 vid "sticket"

 

4 juni 2007: V-signal, bomklockor och lutningsvisare på plats

Rolf Buskas har tillverkat två lutningsvisare åt Föreningen. En av dessa har monterats i början av stigningen mot Munkebos. Tack Rolf!
Föreutom detta pågick slipersbyte på "den gamla linjen".
 

 V-signalen som står till höger om telefonstolpen. En av bomklockorna syns bakom telestolpen

 Lutningsvisaren

 Slipersbyten pågår mitt på den gamla linjen

 

2 juni 2007: Arbetslördag samt examination i trafikkursen

Vårens trafikkurs hade examination. Vi provkörde den nybyggda banan med det nya blandade trafiktåget. Vi övade växlingen vid Munkebos hållplats. Vi hann även med att utföra en del arbeten, som målning av skyltar, och uppsättning av lutningsvisare med mera. Foton: Anders Svensson

 Trafiktåget på spår 1 vid Hesselby stn

 Tåget har just passerat bron över ån på väg mot Munkebos.

 Uppehåll vid Munkbos hpl.

 Perrongen vid Munkebos provades

 Målning av skyltar pågick i verkstaden (Foto: Daniel Åhlén)

 Våra rallare håller på att byta slipers längs med den gamla sträckan Hesselby-Eken.

29 maj 2007: Vägbommarna på plats. Perrongen vid Munkebos hållplats är färdigbyggd

Vägbommarna och två av bomlyktorna är nu på plats.

 Bommarna sedda från Romahållet  Klicka här för att se bilden i större storlek

 Bommarna sedda från Dalhemshållet

 Bommarna sedda från Ekens hållplats. Foto: Anders Svensson
 Klicka här för att se bilden i större storlek

 Perrongen vid Munkebos är nu grusad. Finjustering av ballastgruset pågår

 Munkebos hållplats, vy mot Tule.  Klicka här för att se bilden i större storlek

 Munkebos sedd från växeln till "sticket"

25 maj 2007: Bygget av perrongen vid Munkebos hållplats

Med hjälp av Kenneth Jakobssons grävmaskin planerades perrongen ut.

 Grävmaskinen planerade ut grusmassorna

 Perrongkanten byggdes av begagnade slipers från spåret som revs vid Ekens hpl

 

 Provkörning med Cementa vid Munkebos hållplats

25 maj 2007: Provkörning med Cementa på den nybyggda banan och "sticket" vid Munkebos

Cementa eldades på för första gången i år och provkörde hela den nybyggda banan utan problem..

 Cementa startar från Ekens hpl och kör söderut för första gången!

 Vägvakter på plats   Klicka här för att se bilden i större storlek

 Cementa passerar över Karbyvägen 

 Utsikt söderut från loket mot Bron och Munkebos

 Cementa passerar över bron för första gången!

 På bron  Klicka här för att se bilden i större storlek

Bron över Dalhemsån från väster   Klicka här för att se bilden i större storlek

  Pådrag i uppförsbacken

 Genom växeln

 På sticket

 Kontroll av spåret, allt var bra
 

25 maj 2007: Den nybyggda banan mellan Eken och Munkebos är nu färdiggrusad

Det mesta av gruset har nu körts ut på det nybyggda spåret.

 Munkebos hpl och banvallen sedd från Tomtevägen

 Den nybyggda banan vid Eken sedd från Karbyvägen

 Munkebosbanan sedd från Karbyvägen vid Eken

 

24 maj 2007: Arbeten med grävmaskin på banvallen i Tule För att se fler bilder från Tule, klicka på denna länk!

Krister Sjögrens maskiner är nu åter på plats. Banvallen och bangården vid Tule skall återställas under kommande vecka.

 Banvallen i Tule vid lastkajen är nu frilagd

  Grävning pågick vid lastkajens norra ände

23 maj 2007: Signalavdelningen drog kablar


Kabeln till kryssmärket skall här dras igenom kabelrören. Bomstativen är nu på plats.

Munkebosbanan sedd från Karbyvägen. Det mesta gruset är nu utkört.

22 maj 2007: Grusning av spåret mot Munkebos

Det mesta av gruset har nu körts ut på det nybyggda spåret.

Gruset mellan bron och Eken krattas här ut

Växeln till "sticket" samt spåret vid blivande Munkebos hpl har grusats.

Grusning pågår av spåret närmast vägövergången
Klicka på bilden för att se den i större storlek!
 

21 maj 2007: Riktning av spåret vid Munkebos

På förmiddagen riktades spåret mot Munkebos. På eftermiddagen påbörjade vi grusning med makadam (10-20). 

Spåret mot Munkebos sett från Karbyvägen. Spåret har här riktats.
 

Två Vägvakter med flagga finns på plats vid varje arbetståg, här vårt grusningståg,
 


19 maj 2007:
Arbetslördag i Hesselby
 

Drygt tio aktiva dök upp. Förmiddagen ägnades åt spårriktning. Efter lunch jobbades med lokomotorerna och spikmaskinen.
Signalavdelningen arbetade med att dra kabel till bommarna. Lystringsmärket monterades och orienteringstavlor, V-tavla och hastighetstavlor målades. 


Spikmaskinen (från AGJ) arbetades det med. Foton: Anders Svensson

Lystringsmärket hade målats och flyttats innanför lammnätet

Nymålade märken

Kabeldragning till bommarna

15 maj 2007: Grusning vid Eken

Vår specialbyggda grusvagn med en traktorvagn med tipp upplastad på en "Tingstädetralla" samt en äldre traktor på en överföringsvagn (för att ge hydraultryck) fungerade alldeles utmärkt efter inkörning:
 


Justering och riktning av rälsen ägnade vi förmiddagen åt.

Första grusningen med traktorvagnen

 

Här syns resultatet när allt har krattats ut.

14 maj 2007: Avlastning i Hesselby

På eftermiddagen anlände Bosse Åkares ekipage till Hesselby. Med hjälp av traktorn och Nicklas Ahlbys hjullastare så lastades rälsen av. Vi lastade även av en motordressin som vi har köpt från Skara (normalspårig, skall användas som reservdelsförråd), den flakvagn, från Väderstad - Skänninge - Bränninge Jvgs nr 13, som vi har köpt från AGJ (skall vara underrede till GJ C44), en spikmaskin (gåva från AGJ) samt utrustning till den vändskiva som vi fick från AGJ för ett par år sedan.

Stort tack för hjälpen, Bosse Åkare och Niclas Ahlby!
 


Halva Bosse Åkares ekipage med motordressin och godsvagn.

Lossning av rälsen

 


Motordressinen lyftes av.
 

Den här normalspåriga spikmaskinen hade våra rallare behövt! En fin gåva från AGJ till vidare utbyggnad

Den flakvagn vi har köpt från AGJ. Skall användas som underrede till GJ C 44
 


11-13 maj 2007: GHJ hämtade räls i Skåne!

GHJ har hämtat cirka 20 ton räls från Östra Vemmerlöv i Österlen (från museibanan Skånska järnvägar)


Den 12 maj bröt vi upp cirka 250 meter stickspår. Detta med hjälp av lastmaskin och skärbrännare från Skånska jvg. Vi lastade rälsen på Bosse Åkares trailer under söndagen den 13 maj, tillsammans med 150 meter räls från St Olof som låg upplagrad på järnvägsvagn vid Östra Vemmerlöv. Så totalt är det 400 spårmeter (20 ton) räls som har tagits hem.
Ett stort tack till Gary, Urban, Johnny, Sven, personalen från    och de andra som har hjälpt till!

Bilder från Östra Vemmerlöv den 12 maj. Foton: Sven Karlsson


Det var tjocka lager torv vid spikar och skarvjärn, vy mot stationen i Östra Vemmerlöv

Det är svårt att se att det finns ett stickspår vid stationen

Gary skär loss bultarna och Johnny och Urban tar loss skarvjärnen

Mer skarvjärnsjobb

Lastmaskinen körde rälsen till trailern

Rälsen lastades på trailern

11 maj 2007: Provkörning av järnvägsövergången och "Munkebosbanan" Fler bilder, klicka på länken!

Video från provkörningen 9 Mb

Samma video i högre kvalitet 30 Mb

NYTT! För Er som har Bredbandsuppkoppling kan Ni nu se på en film från provkörningen. Klicka på länken nedan för att se filmen! Filmen visas normalt i Windows Media Player.
Vill ni spara filmerna på Er hårddisk, högerklicka då på länkarna och välj "Spara mål som..." Välj sedan var på Er hårddisken filmerna skall sparas.


De sista spikarna spikades i kl. 10.54

Ulf slog i den sista spiken vid järnvägsövergången

Våra rallare baxade rälsen något i sidled samt stoppades

Persontåget från Hy har just anlänt. kl. 13.02.

Kl. 13.04 rullade SJ Z4p 397 som premiärlok över järnvägsövergången

Provkörningen fortsatte efter omgruppering av fotograferna över bron

Ukka körde vidare lokomotorn uppför backen.

Åter på bron

Lokomotorn passerade åter järnvägsövergången på sin väg tillbaka till Eken.

Ukka döpte järnvägsövergången i Champagne

För att se fler bilder, klicka på denna länk!


10 maj 2007: Spåren är ihopbyggda!


De två järnvägarna har blivit en! . Se sidan om bygget av järnvägsövergång

Den planklagda övergången vid museet är nu renoverad

9 maj 2007: Länk till Gotlands tidningars ledare den 9 maj "Äntligen tuffar tågen mot Roma"

 

9 maj 2007: Grusning vid Eken. Kryssmärkena på plats


Det första gruståget lastas. Det tar tre kubikmeter och tippvagnen kan tippas åt tre håll

Alla kryssmärkena har monterats. Se sidan om bygget av järnvägsövergång

8 maj 2007: Den planklagda övergången vid museet renoveras


 

 

5 maj 2007: Arbetslördag

Denna lördag arbetade 10 aktiva med iordningställandet av grusvagn med en traktor rampad på en överföringsvagn som driftskälla för tippen. Räcket på bron över Dalhemsån målades klart. Signalavdelningen målade upp var stolpar till kryssmärken och bomdrev skall grävas ned. De körde även ned kryssmärken till vägövergången.
På vagnhall 2 sattes alla stuprör upp.


Vår grusvagn upplastad på en av Tingstädetrallorna. De är ihopkopplade med överföringsvagnen

Signalavdelningen lastar kryssmärken och stolpar
 

23 april - 14 maj 2007: Allt om ombyggnaden av Karbyvägen och bygget av vägövergången finns samlat på en särskild sida, Klicka på länken!

Ombyggnaden har inneburit att Nybergs entreprenad har tagit bort doseringen på Karbyvägen intill den kommande järnvägsövergången. Det gamla bärlagret av grus har bytts ut mot grov makadam. Spårspannet med gaturäler lyftes på plats den 2 maj. Asfaltering skedde den 3-4 maj. Den 10 maj byggdes de två bandelarna äntligen ihop. Arbeten med att grusa vägkanterna samt släntning pågår. Fundamenten till kryssmärken och bomdrev samt kabelrör har grävts ned av Nybergs. Montering av kryssmärken samt uppställning av teknikboden har skett.

De två halvorna av GHJ som funnits sedan i december nu fogas samman till en sammanhängande bana. Den nya banlängden blir 1.3 km. Det är det den första järnvägsövergången över allmän väg på Gotland sedan 1963 då övergångarna i Visby revs upp.

Den 11 maj provkördes järnvägsövergången och den nybyggda banan vid Munkebos av SJ Z4p 397. Det var den sista lokomotorn som lämnade ön 1964.Det var dock SJ Z4p 399 (bevarad i Skara) som drog rivningståget på sträckan 1958. Den 15 juli det året hade rivningen nått Myrberga mellan Dalhem och Källunge.
Den 14 maj var arbetena med vägkanterna färdiga, snyggt jobb, Nybergs!

Vi kan konstatera att vårt arbete intresserar många. Det är mycket uppmuntrande att vi har haft 300 besök på hemsidan under ett dygn under ombyggnaden!

Här nedan följer en sammanfattning av arbetet i bild

14 maj


Vy från Romasidan mot Eken

Eken med spår och väg

4 maj


Vägövergången var färdigasfalterad vid niotiden på förmiddagen

Gaturälerna i asfalt med Eken

3 maj


Styrelsen inspekterade innan styrelsemötet på kvällen den 3 maj.

Större delen av styrelsen på järnvägsbron över Dalhemsån. Snart rullar Z4p 397 där!

2 maj


Grusning kl. 14.07

Nu kan man från Eken ana att snart rullar den första lokomotorn över bron. Z4p 397?

30 april


Det översta gruslagret är på plats och har vältats

Klart för iläggning av spårspannet och asfaltering

27 april


Det grova makadamet jämnas till

Det var lite sankt vid Eken. En markduk lades på plats för att stabilisera vägen

 Bron över Dalhemsån med nymålat räcke

Ytterligare ett par slipers på spår 1 vid stationen har byttas ut

23 april


 Den gamla beläggningen (Y1G) har börjat grävas upp kl. 11.02

 Övergången mellan 17 kg och 24 kg räls vid Ekens hpl

 Spikning av spåret vid Ekens hpl. Hur kan han vara så skicklig att spika tycks Ukka tänka!

 Spåret vid Ekens hpl växer fram

För att se fler bilder från arbetet med ombyggnaden av Karbyvägen och järnvägsövergången, klicka på denna länk!


21 april 2007: Arbetslördag

Åtta aktiva var på plats. Under dagen målades broräcket svart, skyddsrälerna skruvades ihop och spikades. Skogskanten vid Munkebos fagades. (= röjdes på sly och kvistar mm)
Övergångsrälerna lades på sliprar. Signalavdelningen arbetade med signalkuren för järnvägsövergången samt målade hastighetstavlor.
Sonja i caféet ordnade fika och lunch, goda isterband med stuvad potatis!


 En väg avstängd pga BANarbete är ovanligt på Gotland! Karbyvägen stängs på måndag

 Montering av skyddsrälerna och målning av broräcket pågick

 Spårslutet vid Munkebos hållplats. Vid pilen syns banvallen mot Tule, 6-700 meter bort

 Övergångsrälerna har lagts på sliprar, dem skall spikas kommande vecka

 Skyddsrälerna spikades  

 Vy mot bron. I bakgrunden syns Nybergs grävmaskin och byggbodar.

17 april 2007: Spårbygge på båda sidor av Eken, förberedelser inför vägombyggnaden

Krister Sjögrens grävmaskin har schaktat av banvallen vid Ekens hållplats samt lagt ut makadam. Sjögrens har även planerat ut jordmassorna mellan Eken och bron.


 Banvallen grusad, i dagarna lägger vi ut slipers och spår fram till vägen

 Ekens hpl sedd från Karbyvägen

 Ytterligare 10 meter räls har lagts ut och spikats på brosidan om vägen vid Eken.  

 Snart är spåren förbundna med varandra!

 Till vänster syns de borttagna jordhögarna mellan Eken och bron     
 

 Samtliga underläggsplattor på bron är nu spikade. Endast skyddsräler och målning av räcket   återstår.

Växelspåret vid Munkebos har spikats.

Doseringen vid Ekens hpl på Karbyvägen

Dan gängar upp skarvgärnsbultarna.

Rälsspik och bultar iordninggjorda inför återuppbyggnaden av banan vid Ekens hållplats

12 april 2007: Långsidorna på Vagnhall 2 har nu monterats, Överhettartuber i Dalhem

Alla väggplåtar på långsidorna har nu monterats Det återstår att montera nock, gavlar och portar, se vår sida om Vagnhall 2


Vagnhall 2 från norr

Dalhems överhettar har börjat svetsas ihop och passas in i stortuberna, se sidan om Dalhem

 4 april 2007: Hela taket på Vagnhall 2 är nu lagt!

Alla stora takplåtar på Vagnhall 2 har nu lagts. Det återstår att montera nock, delar av västra sidan, gavlar och portar, se vår sida om Vagnhall 2

Efter påsk kommer grävning att ske vid Ekens hållplats. Bankroppen skall grävas ur, fin makadam skall planeras för det nya spåret som läggs med 24 kg räls. Bankroppen skall höjas cirka 15 cm mot Karbyvägen. 


Vagnhall 2 från norr

Ekens hållplats där bankroppen ser ut som den nog gjorde 1972

 1 april 2007: Årsmötet

Årsmötet hölls den 1 april i Hesselbysalen med 30 närvarande. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar hade Sonja ordnat kaffe och tårta. Lotterier hölls.
Avgående styrelsemedlemmarna Rasmus Axelsson och Rolf Forsman avtackades.
Nyvalda i styrelsen är Torbjörn Andersson och Petra Lindberg.
Anders Svensson höll ett föredrag om den pågående etapp 1 i banutbyggnaden mot Roma.
Rasmus Axelsson höll ett föredrag om arbetet med nya säkerhetsföreskrifter för järnvägstrafiken samt om ansökan om förnyat trafiktillstånd till Järnvägsstyrelsen.

Den nyvalda styrelsen samlades för fotografering och ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet, se vår föreningssida.


Staffan Beijer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Avtackning av Rasmus Axelsson

 Avtackning av Rolf Forsman

Den nyvalda styrelsen, se vår
föreningssida.

 30 mars 2007: Vagnhall 2, slipersbyten

Hela östra sidan med väggplåtar har monterats. Slipersbyten i bangården är ett vårtecken! Vi håller att byta sliprar i spår 1. Den delen som ligger mot godsmagasinet rustas upp för att klara kommande grustransporter som kommer att lastas vid godsmagasinet.


Vagnhall 2: Hela östra väggen är monterad

I spår 1 har 17 slipers bytts från växeln mot spår 2 till perrongen

 Välbehövlig paus i slipersbytet.
 

Den östra delen av bangården i Hesselby, spår 1 och 2.
Grushögarna i bakgrunden skall användas till grusning av den nybyggda banan.

 26 mars 2007: Bygget av Vagnhall 2 går vidare

Taket är till mer än hälften lagt. Vi har även börjat att montera väggplåtarna. Året första styrelsemöte som inleddes i dagsljus var ett faktum!


 Vagnhall 2 sedd från norr.

Delar av styrelsen inspekterar spår 1 där slipersbyten för närvarande pågår

 22 mars 2007: Vi har idag tecknat avtal med Vägverket om byggnad av vägövergången!

Vi har i idag undertecknat det formella avtalet om vägövergången med Vägverket. Nybergs Entreprenad är kontrakterade för själva bygget och planen är att bygget ska äga rum i april. Vi har även ansökan inne hos Länsstyrelsen för att sänka hastigheten i kurvan vid Eken till 50. Gaturälerna har plockats fram och skall spikas ihop till ett spårspann.


 17 mars 2007: Arbetslördag

Åtta aktiva medlemmar arbetade med olika saker under lördagen som bjöd på vackert väder, 7 grader och lite blåst. Vi monterade rännkrokar på baksidan av Vagnhall 2. Massor av spik drogs ur golv och väggar i GJ C44. Ett lystringsmärke målades upp. Slutsignalhållare monterades på Venavagnen. Det jobbades även med de två Volvomotorer som föreningen har köpt av Levide bilskrot för att använda i motordressinen. På Z4p 312 byttes den defekta topplockspackningen.

Sonja var på plats och fixade en god pytt i panna med stekt ägg samt fika på morgon och eftermiddag.

Som synes på bilden nedan har vi fått en större mängd begagnade arbetskläder från Banverkets östra region,
stort TACK!


 16 mars 2007: Rivning av spår, Vagnhall 2: taket har börjat att läggas mm.

Cirka 70 meter spår (17 kg) rivs vid Eken för att ersättas med 24 kg samt för att spåret vid stoppbocken skall höjas 15 cm och flyttas i sidled mot perrongen med 15 cm så behöver hela den aktuella sträckan rivas.

Eva Torday har hjälpt oss att ordna föremål i montrar i museumet som en del av hennes praktik på Föremålsantikvariska utbildningen på Högskolan.

Ola Ekedahl gör praktik vid föreningen från 1 mars för att slutföra den föremålsinventeringen han gjorde 2005. Han kommer även påbörja att digitalisera föreningens arkivhandlingar.


 Vår nya godsvagn som har hämtats från Gotlandsflis i Klintehamn. KlRJ G 316
 

 Venavagnen har fått en buffert i ena änden av vagnen då den skall användas som Signal-arbetsfordon under arbetet med vägövergången.

 Precis som 1958 så revs det spår idag vid Eken

 

En fjärdedel av Vagnhall 2 tak lades den 15 mars.

Monter i museumet

 10 mars 2007: Styrelsemöte den 27 feb samt bilder från den 10 mars

Webmastern och fotografen har varit sjuk, men är nu på bättringsvägen så ett par bilder togs idag.


 Bild från styrelsemötet den 27 feb. 

 Samtliga överhettartuber till Dalhem är nu krökta

 Utlagda klenslipers (140 x 20 x10) och räls i Vagnhall 2       

 Hesselbysjön, kanske en populär rastplats för flyttfåglarna snart!?

Vy från Karbyvägen mot Munkebos

Växeln har kompletterats med fyra längre slipers efter synpunkter på hållbarheten i sidled

"Sticket" skall kompletteras med ytterligare ett par meter räls samt en stoppbock.
 

Motiv från spårslutet vid Munkebos.
 

 5 mars 2007: Nya flygbilder på hemsidan

Ingemar Ohlsson tog sommaren 2005 ett par fina bilder från helikopter över bangården, bana och Tule. De visades i Spårsumpen 4/2005. De finns nu även på dessa sidor.


Klicka på bilden för att se den i större storlek!


 5 mars 2007:                    Ny Bevarandeplan för Föreningens vagnar

Hämta vår bevarandeplan som gäller från mars 2007. Den kommer upp i pdf-format (Den är dock på 4,4 MB)
Ursprunget till planen gjordes redan 2003 men nu är den reviderad och har status som ett styrande dokument för verksamheten.
I planen finns en sammanställning av vad vi tänker oss när det gäller bevarande, kort kring fordon i vår ägo,
vilka olika tågsätt vi avser att sätta samman samt en prioriteringsordning för fordon på kortare sikt.

Bevarandeplan för vagnar

3 mars 2007: Arbetslördag

Åtta aktiva arbetade under lördagen med att lägga spår i Vagnhall 2. Portarnas fönster renoverades. I försäljningsavdelningen gicks vykorten igenom.


 20 feb. 2007: Banarbetsdag. Spår och slipers vid Munkebos är nu på plats!

Tio aktiva arbetade med banbygget vid Munkebos den 20 feb.. Räls och slipers lades ut på de sista 40 spårmeterna innan stoppbocken. Räls och slipers (20 spårmeter) lades även ut på stickspåret. Växelklotet med plattor monterades på plats. Nu återstår spikning och justering av spåret innan det är färdigt för grusning. Grusningen kommer dock inte ske förrän tjälen har gått ur jorden. Dagen avslutas med semlor eftersom det var fettisdagen!


 Traktorn drog rälsen över Karby gate (Där järnvägsövergången kommer att byggas) 

 Därefter lyfts dem upp på trallan

 Det är uppförsbacke till Munkebos! (7 ‰)             

 Sista rälen på spåret lyfts på plats kl. 11.50. Därefter återstår bara stoppbocken!

 Vi lyfte rälerna till stickspåret på plats.

 Växelklotet monterades och provades ut.

 Kontroll av spåret inför baxningen. Spårslutet i sydvästlig riktning syns vid grävmaskinen t.v.

  Spåret baxades på plats i sidled på ett par platser.

 Spåret och stickspåret vid Munkebos hållplats sett mot Dalhemsån och Eken.
 

18 feb. 2007: GHJs ansökan om förnyat trafiktillstånd har inlämnats till Järnvägsstyrelsen

Föreningen har under vintern arbetat med att gå igenom och revidera samt skapa nya föreskrifter för Föreningen och GHJ. Detta stora arbete har Rasmus Axelsson ansvarat för.
Rasmus har fått god hjälp av de föreskrifter som OBJ och Böda Skogsjärnväg tog fram under fjolåret och som dessa järnvägar har ställt till vårt förfogande!
Föreningen vill även i detta forum rikta ett mycket stort tack till Rasmus och våra kollegor i OBJ /Böda Skogsjärnväg.

  
Rasmus Axelsson vid banbygget den 17 feb.                                                                                  


17 feb. 2007: Arbetslördag

Lördagen den 17 feb. samlades 11 aktiva för att arbeta med banutbyggnaden samt motorarbeten i motordressinen.

Vi hann med att lägga ut fem rälslängder (50 meter) samt montera skarvjärnen. Våra trallor från Tingstäde fästning, avsedda att flytta stridsvagnshinder med, gör transport av slipers och räls till en enkel match. Vi började även lägga ut sliprar för sticket. Sonja fixade fika och god lunch, köttfärslimpa med potatis och sås!


 Vy över byggplatsen med växeln till "sticket" som byggdes under föregående vecka  

 Dags att fästa två nya skarvjärn, tre man jobbar och två tittar på!

 Dags för lunch. Personalen transporterades till väntande lokomotor vid Eken
 medelst gravitationsväxling!

 Dagens banarbete färdigt!
 

 Torbjörn provkörde brandsprutans Volkswagen-motor. I bakgrunden motordressinen.
 

16 feb. 2007: Christer Sjögrens firma har grävt klart för vintern vid Munkebos

Sjögrens killar grävde klart med deras grävmaskin vid blivande Munkebos hållplats den 16 feb. Det som har gjorts är att ett dike har grävts runt stickspåret. Under vintern hade mycket vatten samlats där som behövde ledas bort. Vi kommer att bygga en perrong över diket för att underlätta av- och påstigning vid hållplatsen. Med grävmaskinen lade de även ut och jämnade till kvarvarande sträcka till stoppbocken, med bergkross på banvallen.
Det som återstår att gräva vid Munkebos är de kvarvarande jordmassorna på traktorvägen (till höger på bilden) längst bort mot bron. Dessa kunde inte flyttas nu i vinter då det var för sankt nu.


Svar på fråga till info@gotlandstaget.se  om slipers:
Vi har av tradition i föreningen de senaste åren köpt tryckimpregnerade sliprar. Vi köper Gotländska slipers från företaget Gotlandsflis. Att skaffa kreosotimpregnerade sliprar skulle dels bli dyrare. De ytterligare år som dessa håller motiverar inte det högre priset samt det avfallsproblem vi ger kommande generationer i Föreningen.
De sliprar som vi bytte ut utanför vagnhall I år 2005 höll i 28 år. Huruvida dessa var tryckimpregnerade eller inte vet vi inte.
Förhoppningen är att de sliprar vi lägger i år kommer hålla i 30-40 år. Vi lägger dem på en bädd av cirka 15 cm makadam (10-20 mm) Samma material använder vi som fyllning mellan sliprarna. Det är så pass finkrossat att det inte ser ut som "SJ" makadam utan att det ger ett intryck av hur de gotländska banvallarna såg ut förr och att det framför allt dränerar bort regnvatten.
Det är en kompromiss eftersom de gotländska banvallarna förr bestod av sand. På de äldre sträckorna vid GHJ har vi även sand under och kring sliprarna men det gör att regnvatten inte dräneras bort samt är en mycket god grogrund för allehanda ogräs... Vi har förhoppningen att ogräset inte trivs i kalkstensmakadam!


3 feb. 2007: Arbetslördag

Lördagen den 3 feb. samlades 11 aktiva för att arbeta med banutbyggnaden samt urplockning av en motor från en Volvo PV (skänkt av Peter Doolk). Volvomotorn skall användas i vår motordressin. Vi jobbade även med loket Dalhems panna och att inreda en ny trafikexpedition i Hesselby stationshus. Städning av museet hanns även med.

Det stora jobbet var att lägga ut slipers och räls. Gotlands Allehanda besökte banbygget och i www.gotlandsallehanda.se kunde man den 5 feb. läsa om bygget.
Vi hann med att lägga ut fyra rälslängder (40 meter) samt att montera skarvjärn. Två trallor från Tingstäde fästning, avsedda att flytta stridsvagnshinder med, är utmärkta att rulla slipers och räler på. De har till och med broms (träklotsar mot hjulen) vilket är en nödvändighet i stigningen mot Munkebos.
Just nu ligger 120 meter räls på bandelen Eken-Munkebos.

Vintern på Gotland har släppt sitt grepp. Efter det kraftiga regnet den 2 feb. svämmade Dalhemsån över sina bräddar. Vattennivån steg med cirka 50 cm på ett halvt dygn!


 


 Första persontåget (blandat) över bron! 

  Dagens första rälslängd på plats!

 Ett paket med slipers lastades av traktorn på en tralla och bars sedan ut. 

 Sliprarna grovt utplacerade på banvallen

 Vi rullade ut trallorna längre allt eftersom nya rälslängder kom på plats.  

 Nöjda rallare efter dagens arbetslördag!

 Banvallssträckan mellan Eken och Munkebos sedd från Eken.

 23 jan. De av Per fällda träden i Jernvägsparken har tagits omhand.

2 feb. 2007: Växeln vid spår 3 klar, spåret från Bron byggs vidare

Våra praktikanter har byggt klart växeln på spår 3 mot den kommande vändskivan. De har även börjat att bygga vidare på spåret från Bron mot Munkebos. Den första rälslängden lades på plats den 2 feb.


 26 jan. 2007: Grusningen av banvallen vid Munkebos färdig. Vintern kom...

Christer Sjögrens killar har på ett par dagar grusat hela banvallssträckan mellan Bron och åkerkanten vid Munkebos. Tyvärr hann vintern komma med besked innan de var färdiga så den sista arbetsdagen utfördes i ett förfärligt väder. Att vi har lejt bort grusningen av banvallen beror på att vi vill få underlaget helt plant (det har vägts av i lutning med laser) så att det redan nu i vinter bara är att skotta bort snön, lägga ut slipers och spika spår. Det sparar vi tid på som vi behöver till annat i vår.


 Vy mot Tule. Till höger syns det delvis grusade stickspåret vid Munkebos hpl  

 Grävmaskinen lägger ut, fördelar och jämnar till underlaget otroligt effektivt!

 Hesselby station i vinterdräkt.

 Vy från ett översnöat spår 2 i riktning mot Dune fd stn.

20 jan. 2007: Arbetslördag vid Hesselby

Tolv aktiva mötte upp för olika arbeten. Mycket bestod i att plocka upp sådant som Per (stormen) hade kastat runt. 13 träd har fallit intill Jernvägsparken men dessa kommer att tas omhand. Våra signalare har påbörjat arbetet med att funktionstesta reläkuren till vägskyddet vid Eken. Detta går enligt uppgift bra men det finns att göra.

Andra arbetade med montering av krokar för hängrännorna till Vagnhall 2. Hallen är nu redo för plåtmontering. Vi hoppas kunna samla krafterna och göra detta under en relativt vindfri period. Bara man kommer igång räknar vi med att det kommer att gå fort -om vädrets makter är med oss!

Slutligen gjordes ett rejält ryck med färgborttagnintgen inne i GJ C 44. Det är ett arbete som blivit lite lidande av projektet men som är rätt viktigt. Vi behöver fler passvagnar i trafik! Men två så kallade Speedheaters var ett effektivt recept för att få bort 100 års färglager som närmast korkat igen pärlsponten i vagnens kupéer. Vid dagens slut var en stor del av vagnen trären.
Sonja var på plats och fixade gud lunch och fika - som vanligt.

Anders Svensson


 Anders arbetade med Speedheatern i 44:an

Interiör i GJ C44  (Foto: Rasmus Axelsson)

Alla profiler på väggar och tak har monterats på Vagnhall 2.
 

Banavd. jobbade med räläkuren som skall användas för att styra bommar och signaler vid Eken.   (Foto: Rasmus Axelsson)  

 11 jan. 2007: Banbygget går vidare i Tule!

Krister Sjögrens grävmaskin har nu fått bort hela grushögen och järnvägens skärning framträder nu på bilderna nedan! Det har dock varit mycket mer grävjobb än vad vi hade väntat oss i Tule. Grävarbetena med diken samt avbaning av banvallen fortsätter kommande vecka. Grusning får dock vänta till banvallen har dränerats eller frusit (!?!)


 Nedgrävning av ett optokabelrör för Telia. Detta rör läggs bredvid diket till höger.

 Vy från Romahållet mot Tule station! Klicka på bilden för att se den i större format! 

 Banvallen mot Roma sedd från Tule station! 
 

 I Hesselby går arbetet med Vagnhall 2 sakta framåt. Hälften av vägg- och takprofilerna har   monterats. Klicka på bilden för att se den i större format!

3 jan. 2007: Banbygget går vidare i Tule!

Vi har nu fått hem 125 m2 makadam som JoLast har kört från Svenska Mineral i Bunge. Bergkrosset lagras på parkeringen i Hesselby. Dessa fem långtradarlass skall användas på banan mellan Bron- Munkebos. Men efter helgens regn (30 mm) är det för blött i skogen och grävmaskinen har nu förflyttats till Tule i Halla. Där skall den stora grushögen vid bangårdens Roma-ände grävas bort och bangården återställas. Alla stubbar efter trädröjningen i Tule har redan grävts bort.


 Tule: Foto: Lars-Åke Johansson den 3 jan. 2007.

 Tule: Foto: Lars-Åke Johansson den 3 jan. 2007.

 Hesselby den 2 jan. 2007 På bilden hade två lass levererats.

Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges.

 

 

"Gamla" bilder och gamla nyheter från Hesselby 

Länk till inte lika aktuellt 2006.

Länk till inte lika aktuellt 2005.

Länk till inte lika aktuellt 2004.

Länk till inte lika aktuellt 2003.

Åter till startsidan