BLI MEDLEM! - STYRDOKUMENT
 

 
Föreningen Gotlandståget
Hesselby jernvägsstation, Dalhem Hesselby 166  622 56 Dalhem
Tel: 0498-380 43 (dagtid) eller 0705-830519 eller ordf@gotlandstaget.se
Webbadress: http://forening.gotlandstaget.se/  
E-post: info@gotlandstaget.se  Webmasters: Anders Svensson & Daniel Åhlén Styrelsen: styrelsen@gotlandstaget.se


Vi behöver bli flera, bli medlem!

Stöd föreningen Gotlandstågets verksamhet genom att bli medlem.
 
Medlemmar får vår tidning "Spårstumpen" samt fria resor på GHJ. (dock ej vid Tomtetåget)

Medlemsavgift för enskild år 2017: Medlemsavgift för enskild: 275:- Familjemedlemskap 325:-/år  Ständigt medlemskap 4 000:-
Utlandsboende medlemmar betalar för 2017: 325:- för enskilt medlemskap och 375:- för familjemedlemskap. Detta pga. högre portokostnader (cirka 60:-/utlandsmedlem)
 
Bli medlem genom att sätta in beloppet på Gotlandstågets bankgiro : 271-5043
Betalningar från utlandet måste använda denna kod till vårt svenska Bankgiro: IBAN: SE 41 8000 0848 0690 3327 5687 BIC: SWEDSESS
Glöm inte att skriva namn/adress samt även namn på familjemedlemmar!


STYRDOKUMENT


GHJs föreskrifter - nya versioner från 25 augusti 2016

Klicka på länken för att ta del av de trafik- och andra föreskrifter som gäller vid Gotlands Hesselby Jernväg.


Föreningen Gotlandstågets stadga

Föreningens reviderade stadgar fastställdes den 6 april 2008. Klicka på länken för att ta del föreningens stadga.
 

Verksamhetsprofil

Klicka på länken för att ta del föreningens verksamhetprofil som är ett utformningsprogram om fastställda färgval, logotyper mm.
 

Verksamhetsplan 2013-2017

Klicka på länken för att ta del föreningens verksamhetsplan.
 

Uniformsreglemente 2013

Klicka på länken för att ta del föreningens nya uniformsreglemente.

Staffan Beijer och Anders Svensson har utarbetat ett mer komplett uniformsreglemente för GHJ. Syftet med detta uniformsreglemente är ar visa grunderna i 1921 års uniformsreglemente för de enskilda järnvägarna och att utifrån dessa uppmuntra GHJ personal att ikläda sig tidstypiska kläder från en svensk enskild järnväg från tiden före 1960.
 

Bevarandeplan för Föreningens vagnar

 Vår bevarandeplan är i pdf-format (2,1 MB)
 
Ursprunget till planen gjordes redan 2003 men är gällande från 2007. Nuvarande utgåva har reviderats i jan 2010, och den har status som ett styrande dokument för   verksamheten.
 I planen finns en sammanställning av vad vi tänker oss när det gäller bevarande, kort kring fordon i vår ägo, vilka olika tågsätt vi avser att sätta samman samt en prioriteringsordning för fordon på kortare sikt.  

Klicka på länken för att ta del av vår bevarandeplan för vagnar version 2010
 

SBA- Systematiskt brandskyddsarbete

Eftersom flera av byggnaderna på Hesselby station är byggnadsminnen har föreningen krav på att göra en redogörelse över det systematiska brandskyddsarbetet enligt Lagen om skydd för olyckor. Redogörelse fastställdes på styrelsemötet den 23 januari 2008.

Klicka på länken för att ta del av föreningens redogörelse över SBA 0,7 Mb.
 

Verksamhetsberättelser

Med länken nedan kan föreningens verksamhetsberättelser hämtas och sedan läsas i pdf-format. (De öppnas i ett nytt fönster)

Verksamhetsberättelse för 2015. NYTT!

Verksamhetsberättelse för 2014.

Verksamhetsberättelse för 2013.

Verksamhetsberättelse för 2012.

Verksamhetsberättelse för 2011.

Verksamhetsberättelse för 2010.

Verksamhetsberättelse för 2009.

Verksamhetsberättelse för 2008.

Verksamhetsberättelse för 2007.

Verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse för 2005.

Verksamhetsberättelse för 2004.

Verksamhetsberättelse för 2003.


PROTOKOLL


Protokoll från årsmöten

Med länken nedan kan protokoll från föreningens årsmöten hämtas och sedan läsas i pdf-format. 
(Det krävs att ni har Acrobat Reader installerat på er dator)

Protokoll från Föreningens årsmöte den 3 april 2016  NYTT!

Protokoll från Föreningens årsmöte den 12 april 2015

Protokoll från Föreningens årsmöte den 6 april 2014

Protokoll från Föreningens årsmöte den 7 april 2013.

Protokoll från Föreningens årsmöte den 1 april 2012.

Protokoll från Föreningens årsmöte den 10 april 2011.

Protokoll från Föreningens årsmöte den 5 april 2010.

Protokoll från Föreningens årsmöte den 13 april 2009.

Protokoll från Föreningens årsmöte den 6 april 2008.

Protokoll från Föreningens årsmöte den 1 april 2007.

Protokoll från Föreningens årsmöte den 2 april 2006.

Protokoll från Föreningens årsmöte den 3 april 2005.

Protokoll från Föreningens årsmöte den 4 april 2004.

Protokoll från Föreningens årsmöte den 13 april 2003.

 

 

Åter till sidan om vår järnvägsmiljö

Åter till startsidan