VÅR BANA HESSELBY - KAMBSHAGTORP  

Grafik som visar banutbyggnaden. Klicka på bilden för att se den i större storlek. Tack till Gotlands Allehanda och Per Leino
 


En beskrivning av banan Hesselby - Tule - Kambshagtorp samt länkar till de olika delarna av banan

Vår bana är för närvarande 3,2 km lång och sträcker sig mellan Hesselby station (Hy) i norr via Ekens hållplats (En), Munkebos hållplats (Mus), Tule grusgrop (Teg), Tule station (Te) till Kambshagtorps hållplats (Kht) i söder.
Föreningen har återuppbyggt bangården vid Hesselby och banan i hela dess längd. Räls och slipers revs upp 1958 på sträckan Roma-Boge.

Trafiken till Eken invigdes 1978 vid Gotlands Järnvägs 100-årsjubileum. Vid Ekens hållplats växer en enorm ek som har givit platsen dess namn.

Föreningens målsättning är att banan återuppbyggs till Roma på den gamla banvallen. (totalt ytterligare 3,0 km)
Föreningen har under 2005 med stöd av EU-projektet Leader+ gjort en förstudie om banutbyggnad.
Från hösten 2006 fram till sommaren 2007 har banan att med stöd av EU-projektet Mål2 Öarna, byggts ut med järnvägsövergång över landsvägen vid Eken, brorenovering samt totalt 320 meter nytt spår.
Järnvägssträckan Eken- Munkebos invigdes den 17 juni 2007 av Gotlands Landshövding Marianne Samuelsson. Länk till sidan om invigningen av banan den 17 juni 2007  
Länk till informationssida om banutbyggnaden 2006-2007.

Under 2010 återuppbyggdes den 1,5 km långa sträckan Kambshagtorp-Tule-Södra åkerkanten. 200 meter av sträckan återuppbyggdes redan 2007 (Tule stations bangård)
Mer information om banutbyggnaden 2010 finner ni via denna länk.

I december 2011 fick vi beskedet att vår ansökan om EU-medel till utbyggnaden Kambshagtorp - Roma beviljades. Under våren 2012 skrevs ett avtal om köp av banvallarna över åkrarna vid Tomtevägen.
Från januari 2012 till december 2014 kommer projektet att pågå. Den första delen som byggdes är den 700 meter långa sträckan över åkrarna (Munkebos-åkerkanten södra)
Den invigs den 5 maj 2013 av Gotlands landshövding
Cecilia Schelin Seidegård. Länk till informationssida om banutbyggnaden 2012-2014
 

 

 
Hesselby station
Länk till mer information.


 

Hesselby station (Hy), 6,4 km från Roma    

Stationshuset uppfördes inför Slite-Roma Jernvägs (SlRJ) öppnande 1902. Stationen var den största mellanstationen på järnvägen. Att den benämndes Hesselby berodde på att det förutom Hesselby station även fanns en hållplats norrut, Dune i Dalhems socken. Hesselby är ett namn efter en gård i närheten och gårdsnamn är det vanliga på SlRJ och KlRJ. Ett par år efter nedläggningen 1953, fungerade stationshuset som postkontor. Stationen helrenoverades av Föreningen Gotlandståget mellan 1972 och 1974. T-semaforen i trä har återskapats och är en av de få träsemaforerna i bruk i Sverige.


 Gotland Hesselby station tidigt 30-tal. 1934 vet vi att en stålsemafor fanns på stationen.. Olof Hoffman till höger
 

Hesselby järnvägsstation 20 juni 2004 
 

 
Banan Hesselby- Eken
Länk till mer information 

Banan Hesselby-Eken

Sträckan Hesselby-Eken återuppbyggdes mellan 1974-1978. Den var klar till firandet av hundraårsjubileumet i oktober 1978. På den norra sidan av sträckan finns ett dike och på den södra sidan finns en kör- och gångväg. Sträckan går förutom förbi en fårhage, genom skog. Mellan Hy och En ligger rälsvikter på 17 och 24.8 kg/meter.


 Flygfoto taget med helikopter av Ingemar Ohlsson sommaren 2006
 

 Banan straxt norr om fårhagen den 21 aug. 2005
 

 
Ekens hållplats
Länk till mer information


 

Ekens hpl (En) 5,6 km från Roma

Hållplatsbyggnaden uppfördes 1995 som en förminskad replik av en liten Gotländsk banvaktsstuga. Skivsignalen sattes upp 2012 och är en replik av en typ som fanns på flera platser på Gotland.
Vid Eken gör persontågen mot Hy ett uppehåll där Tågbefälhavaren berättar om Ekens historia. Vid Eken finns även bord och bänkar för den fikakorg som kan köpas i Jernvägscaféet.
Fram till 2012 har banvaktsstugan används en gång per år vid Tomtetåget då Tomtemor serverade glögg och pepparkakor från banvaktsstugan.

Eken är minst sexhundrafemtio år gammal och numera ihålig efter ett blixtnedslag i mitten av 1800-talet. Eken är ett naturminne sedan 1969.


12 juli 2008. Eken med järnvägsövergången och trafiktåget
 

19 dec. 2013. När tåg från Hesselby ska stanna vid Eken, ser det ut så här söderut
 

 
Järnvägsövergången vid
Karbyvägen

Länk till mer information


 

Järnvägsövergången över Karby Gate 

Järnvägsövergången byggdes våren 2007 av Nybergs Entreprenad. Pentacon AB gjorde projekteringen av vägen.
Bomanläggningen är ett ihopplock som kommer från olika håll. Stolpar, kryssmärken och träbommarna har köpts från Banverket. Bomdriven kommer från Åssa-museet i Åtvidaberg, Räläkuren från ULJ (Kommer ursprungligen från Mullhyttemo på den rivna banan Örebro – Svartå)


29 juni 2007. Bommarna sedda från Romahållet 

 29 maj 2007: Bommarna sedda från Dalhemshållet. Teknikboden är den gröna mellan de vänstra bommarna

 
Bron över Dalhemsån
Länk till mer information
 

Järnvägsbron över Dalhemsån

Bron byggdes av Göteborgs Mekaniska Verkstad 1900. Bron köptes av Föreningen i februari 1980 av SJ för den symboliska summan av 100:- 2002 förnyades bron med räcken och gångplank. Under hösten 2006 har bron blästrats och målats, sliprar och räls har lagts. En ny parallell gångbana har byggts. Den 11 maj 2007 provkördes bron för första gången sedan 1958 av en lokomotor.


11 maj 2007. Den första provturen över bron sedan 1958
 

25 maj 2007. Cementa med betvagn på bron över Dalhemsån sedd från väster  
 

 
Munkebos hållplats
Länk till mer information
 

Munkebos hållplats (Mus)

Järnvägen Eken-Munkebos samt Hållplatsen vid Munkebos anlades på våren 2007. Järnvägen Eken- Munkebos invigdes den 17 juni 2007 av Gotlands Landshövding Marianne Samuelsson.
Hållplatsen är tillfällig och kommer att flyttas till Tomtevägen så snart som linjen till Tule har byggts.


 16 juni 2007. Växeln vid Munkebos med stickspåret och hållplatsen
 

 17 juni 2007. Vid Munkebos hpl vid invigningen.
 

 
Banan över åkrarna
Länk till mer information

 

Banan över åkrarna

Hösten 2012 kunde föreningen åter bygga upp banvallen över åkrarna vid Tomtevägen. De sjuhundra meterna banvall återställdes i slutet av oktober 2012. Under november 2012- januari 2013 byggdes banan. Den 19 jan. slogs den sista spiken i och de två banorna var förbundna.Mellan En och Kht ligger räls med rälsvikter på 22, 24.8, och 27 kg/meter. Största hastighet är 50 km/t.
Söndagen den 5 maj kl. 1500 invigs Tulebanan av Gotlands landshövding
Cecilia Schelin Seidegård.


17 nov. 2012. Vy från Tomtevägen norrut mot Munkebos. Järnvägsövergången är på plats.
 

9 jan. 2013. Ett spårspannet lades på plats
 

  Nygårds hållplats (Nys)

Vid Nygårds kommer en liten hållplats att byggas. Nygårds ligger på gångavstånd vid fd. Stall Dalhem.


18 sept. 2012: Vy från Nygårds norrut. Komplettering av grusningen pågick.
 
 

 Så här kommer nog Nygårds hpl se ut. Bilden är från fd SlRJ vid Myrberga hpl.
Foto 10 aug. 1949 av PV Svensson. Från Föreningen Gotlandstågets arkiv.
 

 
Tule grusgrop lastplats
Länk till mer information 

Tule grusgrop - lastplats (Teg)

Tule grusgrop var en lastplats för grus från 1900 till 1920-talet. Växeln skyddas av en skivsignal.Vid lastplatsen gör inga resandetåg uppehåll.


28 sept. 2012.  Vy söderut mot Tule. Grusgropsspåret till höger
 

 28 sept. 2012. Plankövergångarna vid grusgropsspåret har monterats. Skivsignalen är på plats och skall monteras. Vy norrut.
 

 
Tule station
Länk till mer information


 

Tule station (Te)

Tule station byggdes 1902 och var Halla sockens hållplats på Slite-Roma Jernväg (SlRJ) Namnet "Tule" tillkom då Kungl. Järnvägsstyrelsen inte kunde godkänna "Halla" som SlRJ först föreslog. Hållplatsen hade två spår, lastkaj, ett mindre lantmannamagasin, hållplatshus, lada, uthus och jordkällare. Samtliga byggnader  är bevarade. Trafiken bedrevs av SlRJ till 1/7 1947 då GJ (Gotlands Järnväg) tog över och drev trafiken i en statlig bolagsform under ett år. 1948 tog SJ över i egen regi och fd. SlRJ ingick då i SJ:s 37:e driftssektion.

Sista persontåget rullade förbi Tule hpl på kvällen den 9/6 1953. Sockerbetor transporterades dock på banan även på höstarna 1953-56. Räls och slipers revs upp 1958. Stationsområdet med hus såldes 1961 till Tules sista platsvakt Carl Larsson. Någon station har Tule aldrig varit tidigare, men på GHJ kommer hållplatsen/anhalten uppgraderas till station! Sommaren 2013 rullar de första tågen sedan 1958 till Tule. Vid stationen finns då en ny perrong i gammal stil och en semafor som kommer från Vimosågen på södra Inlandsbanan. Semaforen har vi fått från JTJ och den har renoverats av en av våra anställda.


 Stationen med den återuppbyggda bangården. Flygfoto av Gunnar Britse den 1 augusti 2013
 


 
Kambshagtorps hållplats
Länk till mer information


 

Kambshagtorps hållplats (Kht)

Kambshagtorps hållplatshus
kommer ursprungligen från Stora Vede Hållplats på GJ-linjen Visby - Roma och är en kur av SJ standardtyp från 1950-talet. Liknande kurar fanns bland annat på Haparandabanan, på Ölandsbanorna, längs Örebro-Svartå och i Småland. Hållplatshuset hamnade sedan i Hellvi och skänktes till föreningen 2012.
Lars-Åke Holmgren har renoverat färdigt hållplatskuren från Stora Vede. Hållplatsen visar hur en typisk SJ-hållplats kunde se ut på 50-talet.
I ursprungsplanen för SlRJ skulle hållplatsen i Halla ligga närmare kyrkan och heta Kamshagetorp, så 113 år senare så kom namnet verkligen till heders på en anhalt.
 

Stora Vede Hållplats på 50-talet. Foto: Olof Sjöholm. Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum
 

28 sept. 2012. Vy från Kambshagtorp norrut mot Tule. Hållplatshuset från Stora Vede och hållplatsen är nu färdig.
 

  För att ta del av den kommande bandelen Kambshagtorp- Roma Kungsgård - Roma vänligen klicka på denna länk: http://forening.gotlandstaget.se/nybanaroma.htm
 

Klicka här för att komma överst på sidan

Åter till startsidan