VÅR NYA BANA
KAMBSHAGTORP - TULE - NYGÅRDS (STALL DALHEM)
 

 
Länkar till de olika delarna av banan Hesselby - Tule - Roma

 
Länk till sidan om banan
Hesselby- Munkebos

 
 
Kambshagtorp - Tule
Sträckan byggs söder om Tule stn
 
 
Tule station
Länk till sidan om Tule station
 
 
Grusgropsspåret - Stall Dalhem
Spåret fortsätter till Åkerkanten södra
 
 
Kambshagtorp - Roma
Sträckan byggs söder om Tule stn
 
 
Roma station
En sida om den framtida stationen i Roma.

Föreningen gjorde 2005 med stöd av EU-projektet Leader+ en förstudie om banutbyggnad. Från hösten 2006 fram till sommaren 2007 byggdes banan ut med stöd av EU-projektet Mål2 Öarna. I projektet ingick en järnvägsövergång över landsvägen vid Eken, brorenovering samt totalt 320 meter nytt spår med stickspår vid Munkebos hållplats för att ge loken möjlighet att gå i rätt ände tillbaka till Hesselby.

Under 2010/11 återuppbyggdes den 1,5 km långa sträckan Kambshagtorp-Tule-Stall Dalhem. 200 meter av sträckan återuppbyggdes redan 2007 (Tule stations bangård, blå linje på kartan)
Mer information om banutbyggnaden 2010/11 finner ni via denna länk.

Länk till informationssida om banutbyggnaden.

 


Kambshagtorp- Tule

Vid vägkorsningen invid Kambshagtorp anläggs hållplatsen Kambshagtorp. Efter Etapp II kommer spårslutet att vara norr om vägkorsningen.
Bilderna nedan är tagna från söder vid Kambshagtorp i riktning mot norr.
 

22 jan. 2010. Vy från vägkorsningen i Kambshagtorp mot torpet. Vägen på bilden är den väg som korsar banvallen.
 

22 jan. 2010. Banvallen från Kambshagtorp sedd söderut mot Roma. Denna banvall spårläggs inte under Etapp II
 

22 jan. 2010.
Banvallen från Kambshagtorp sett norrut mot Dalhem.
Notera att ledningen på bilden till höger inte syntes den 22 jan!
 

26 feb. 2010. Banvallen från Kambshagtorp sett norrut mot Dalhem efter att skördaren har tagit ned alla träd i dikena.
 
 

3 juli 2010. Vy från Kambshagtorp norrut mot Tule
 

10 nov 2010. Vy från Kambshagtorp norrut mot Tule, spåret är nu färdigspikat
 

19 maj 2011. Vy från Kambshagtorp norrut mot Tule,
där grushögen ligger till vänster ska hållplatsen ligga.
 

13 juni 2012. Bygge av perrongen vid Kambshagtorp pågår. Foto: Anders Svensson
 

20 juni 2012. Vy från Kambshagtorp norrut mot Tule,
där grushögen ligger till vänster ska hållplatsen ligga.
 

28 sept. 2012. Vy från Kambshagtorp norrut mot Tule. Hållplatshuset från Stora Vede och hållplatsen är nu färdigt.

 


26 feb. 2010. Banvallen från den befintliga gångstigen, mot Tule
 

22 jan. 2010.  Befintlig rid/gångstig som ska breddas och förlängas parallellt med järnvägen. Vy mot södra delen av stigen.
 

3 juli 2010. Den breddade rid/gångstigen till höger
 

10 nov. 2010.  Spåret är nu på plats
 

16 juli 2013.
Vy norrut med från vänster banan, väten och skogsbilvägen
 
 


26 feb. 2010. Banvallen
och väten som nu är fullt synlig.
 

3 juli. 2010. Banvallen vid väten. Uppförsbacke mot Tule.
 

10 nov. 2010. Banvallen vid väten. Spåret är nu på plats.
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut vid södra delen av väten.
 


22 jan. 2010.  Kurvan upp mot Tule
 

22 jan. 2010.  Vy mot krokiga tallen och väten (fd grustag)
 

22 jan. 2010.  Mitt på sträckan Kambshagtorp - Tule vid krokiga tallen och den lilla väten
 

10 nov. 2010.  Mitt på sträckan Kambshagtorp - Tule där den krokiga tallen växte
 

16 juli 2013.
Mitt på sträckan Kambshagtorp - Tule där den krokiga tallen växte, sett norrut mot Tule
 
 


22 jan. 2010.  Sista sträckan fram emot Tule station med den befintliga bangården.
 

10 nov. 2010.  Vägövergången söder om Tule station har provisoriskt grusats. Det blir en plankövergång sen.
 

16 juli 2013.
Vy norrut mot Tule från övergången söder om Tule
 
 


8 dec 2006. Banvallen söderut sedd från övergången söder om Tule. Skördaren har just tagit ned träden bakom fotografen inför etapp 1.
 

3 juli 2010. Banvallen söderut sedd från övergången söder om Tule
 
 

10 nov. 2010. Banvallen söderut sedd från övergången söder om Tule
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut sedd från övergången söder om Tule. Plankövergången har monterats.
 


22 jan. 2010. Norra änden på den rid- och gångstig som går parallellt med järnvägen mot Kambshagtorp.
 

5 juli 2010. Den nya vägen mot Kambshagtorp, sedd från Tulehållet.
 


Tule station
Klicka här för mer information om Tule station och Tulestiftelsen

Under 2007 har den historiska bangården vid Tule återuppbyggts med två växlar och 90 meter hinderfritt sidospår. Tule station var utgångspunkt för banbygget.
Från lastkajen lastades räls och grus grusvagnen.
 

22 jan. 2010. Vy från det södra spårslutet mot Tule station.
 

22 jan. 2010.
Bilvägen från den södra spårslutet har under hösten upprustats av Tulestiftelsen.
 

10 nov. 2010.  Ris från etapp I har nu tagits bort. Jordhögen söder om Tule återstår att ta bort.
 

27 maj  2011. Jordhögen från etapp I har nu körts bort som fyllning för ersättningsvägarna..
 

26 feb. 2010. Bilvägen från
Tule mot Hallavägen (österut)
 

10 nov.  2010. Dikena vid tillfartsvägen till Tule stn har röjts från sly och träd.
 

16 juli 2013.
Två och ett halvt år senare har slyet växt upp igen..
 
 


26 feb. 2010. Upplag av timmer vid Tule station.
 

3 juli 2010. Tule station med grushög. Ett kabelrör har lagts ned för Telias räkning längs med banvallen.
 

17 juni 2011. Tule station. Grushögarna har körts ut och lastkajen är åter plan.
 

5 juni 2013. Stationshuset med ladan. Semaforen är på plats och sommartrafiken har just inletts.
 

28 apr. 2008: Vårmotiv från Tule station.
Fler bilder och mer information finns att se via denna länk

 

16 juli 2013.
Vy från väster mot stationshuset med semafor. Plankövergångarna och perrongen är på plats
 
 

22 jan. 2010. Bangården i Tule sedd från norr.
 

26 feb. 2010. Bangården i Tule sedd från norr.
 

27 maj 2011. Bangården i Tule sedd från norr.
 

27 maj 2011. Bangården i Tule och banbygget norrut.
 


Grusgropsspåret- Stall Dalhem

Sträckan Tule-Station via Grusgropsspåret - Stall Dalhem (Nygårds hpl) - Åkerkanten södra är cirka en kilometer lång.
På bilderna nedan följer vi sträckan från Tule norrut.
 

22 jan. 2010.  Banvallen strax norr om Tule station
 

26 feb. 2010. Banvallen strax norr om Tule station
 

27 maj 2011. Banvallen strax norr om Tule station
 

17 juni 2011. Banvallen strax norr om Tule station. Banbygge pågår vid grusgropsspåret.
 

25 nov. 2011: Det riktade spåret sett norrut från Tule. En av de nya plankövergångarna har här monterats på plats.
 

20 juni 2012: Det grusade spåret sett norrut från Tule. Under vintern har skogen till höger avverkats.
 


22 jan. 2010. En gammal övergång över järnvägen. Till höger är kantstenarna över diket av granit.
Till vänster gick det fd. grusgropsspåret in snett bakåt åt sydväst.
 

26 feb. 2010. Vy från den gamla övergång över järnvägen vid det fd. grusgropsspåret.

 

31 maj 2011. Vy från grusgropsspåret norrut.
 

25 nov.  2011. Vy från grusgropsspåret norrut, med växeln..
 

21 maj  2012. Vy från grusgropsspåret norrut, med växeln..
 

28 sept. 2012: Vid grusgropsspåret har växelkuren kommit på plats. Den kommer ursprungligen från Tingstäde där den var bomkur.
 

2 maj 2013: Vid grusgropsspåret har nu skivsignalen kommit på plats.
 

2 maj 2013: Närbild på växelkuren och skivsignalen..
 


22 jan. 2010. Vy av grusgropsspåret sett söderut från infarten från banvallen.
 

5 apr. 2011. Vy av grusgropsspåret sett söderut från infarten från banvallen. 
 

27 maj 2011.  Banvallen söderut mot Tule och grusgropsspåret har gjorts i ordning
 

17 juni 2011.  Banbygge pågår på banvallen söderut mot Tule. Grusgropsspåret till höger.
 

25 nov. 2011: Till vänster spåret söderut mot Tule. Till höger banvallen för grusgropsspåret.
 

21 jan. 2012. Vy från grusgropsspåret från dess västra ände.
 

21 jan. 2012.  Vy mot grusgropsspåret sett mot söder.
 

28 sept. 2012.  Grusning har nu skett på huvudspåret söderut mot Tule. Grusgropsspåret till höger
 


27 maj 2011.  Till vänster den nya ersättningsvägen söderut mot Tule. Till höger pågick grusning av banvallen.


31 maj 2011.  Till vänster den nya ersättningsvägen söderut mot Tule. Till höger är grusningen av banvallen klar.
 

17 juni 2011.  Nu är även ersättningsvägen söderut mot Tule färdig.
 

13 sept. 2011.  Räls och sliprar har lagts förbi den södra övergången mot Stall Dalhem
 

25 nov. 2011.  Spåret söderut mot Tule har nu riktats.
 

16 juli 2013.  Spåret söderut mot Tule har nu grusats och plankövergången monterats.
 


22 jan. 2010.  Till vänster börjar Stall Dalhems hästhagar. En väg till stallet går ned till vänster.
 

3 juli 2010. Banvallen vid Stall Dalhems hästhage (södra delen) Vy norrut
 

27 maj 2011. Banvallen vid Stall Dalhems hästhage (södra delen) Vy norrut. Dikena och banvallen har planerats.
 

31 maj 2011. Banvallen vid Stall Dalhems hästhage (södra delen) Vy norrut. Banvallen har grusats.
 

13 sept. 2011.  Räls och sliprar har lagts förbi den södra övergången mot Stall Dalhem. Vy norrut
 

25 nov. 11: Vy norrut från Stall Dalhems södra hage. Spåret har nu spikats och riktats.
 

16 juli 2013.  Vy norrut mot Nygårds. Plankövergången har monterats och grusats.
 
 


22 jan. 2010.  Vid den här platsen kommer Stall Dalhem hållplats att ligga.
 

3 juli 2010. Banvallen vid Stall Dalhems hästhage sedd norrut.
 

4 mars 2011. Slyröjning mot åkerkanten har skett
 

5 apr. 2011. Snön har försvunnit. Grävning av diken och grusning mm återstår.
 

27 maj 2011: Banvallen och dikena har rensats.
 

31 maj 2011: Banvallen har grusats.
 

24 okt. 2011:  Räls och slipers har lagts ut på banvallen. Den skall riktas!
 

25 nov. 2011: Vy från Nygårds kommande hållplats norrut.
 

18 sept. 2012: Vy från Nygårds norrut. Komplettering av grusningen pågick.
 

16 juli 2013.  Vy från Nygårds norrut.
 


22 jan. 2010. Nästan framme vid Åkerkanten södra. Idag går en körväg till vänster ned mot Stall Dalhem och Dalhemsån
 

27 maj 2011. Nästan framme vid Åkerkanten södra.
 

31 maj 2011. Nästan framme vid Åkerkanten södra. Banvallen har grusats.
 

24 okt.  2011. Räls och slipers har lagts ut till banvallsslutet.
 

16 juli 2013.  Nästan framme vid Åkerkanten södra.
 
 


22 jan. 2010.  Motiv från Åkerkanten södra mot Munkebos.
 

18 dec. 2009. Norra banänden. Vy söderut. På den här sträckan är det mest sly som skall tas bort.
 

3 juli 2010. Vy från Åkerkanten södra söderut. Viss slyröjning återstår till vänster
 

4 mars 2011. Slyröjt!
 

27 maj 2011. Vid sträckans norra ände,  har Tomas Nilssons grävare rensat dikena och jämnat till banvallen.
 

31 maj 2011. Vid sträckans norra ände, har banvallen grusats
 

24 okt. 2011. Vid sträckans norra ände,
räls och slipers är på plats. Förutom en räl.
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut från Åkerkanten södra
 


3 juli 2010. Vy mot Munkebos och lokomotorn där
 

25 nov. 2011. Vid sträckans norra ände, spikad
räls och slipers är på plats.
 


16 juli 2013.
Banvallen norrut från Åkerkanten södra
 
 

Rakbanan: En rakbana för travträning byggdes parallellt med järnvägens banvall på Stall Dalhems mark. Den ingår i EU-projektet och är ett samarbete mellan Stall Dalhem och Föreningen Gotlandståget.
En tid efter att rakbanan blev klar så upphörde tyvärr rid/körverksamheten på Stall Dalhem. En bed & breakfastverksamhet tog sedan över lokalerna.
 


27 maj 2011: Tillfartsvägen till rakbanan för hästkörning håller på att göras i ordning. Vy söderut
 

 27 maj 2011: Vy norrut längs med rakbanan.
 

17 juni 2011: Tillfartsvägen till rakbanan för hästkörning är färdig. Vy norrut.
 

 17 juni 2011: Vy norrut längs med den färdiga tillfartsvägen till Rakbanan.
 

17 juni 2011: Tillfartsvägen till rakbanan, lite längre norrut
 

 17 juni 2011: Vy norrut längs med slutet av tillfartsvägen till Rakbanan.
 

17 juni 2011:
Till vänster är alla grus/sandhögar borttagna. Här börjar Rakbanan.
 

 17 juni 2011: Vy längre norrut längs med den färdiga rakbanan. Banvallen till höger
 

17 juni 2011: Vy från den doserade kurvan på Rakbanan vid järnvägens temporära slut.
 
 

22 jan. 2010. Vy från banvallen i riktning mot Dalhemsån före slyröjningen
 

5 apr. 2011. Vy från banvallen i riktning mot Dalhemsån. Slyröjning pågår.
 

5 april 2011. Rallarna har röjt bort stora mängder sly, som sedan bränts.
 

31 maj 2011. Vy från banvallen i riktning mot Dalhemsån. Planering av sand till rakbanan pågick.
 

 17 juni 2011: Vy norrut längs med den färdiga rakbanan.
  

 

Klicka härför att komma åter till överst på denna sida

Åter till startsidan